Преминаване към основното съдържание
Добавяне на вашия акаунт за Outlook.com в Outlook за Windows

Добавяне на вашия акаунт за Outlook.com в Outlook за Windows

Използването на Outlook ви дава възможност за достъп до много различни типове имейл акаунти от едно място. Ако имате имейл акаунт в Microsoft, който завършва на @outlook.com, @live.com, @hotmail.com или @msn.com, следвайте дадените стъпки за добавяне на вашия акаунт към Outlook 2016 и Outlook 2013 или към Outlook 2010 и Outlook 2007.

Бързо добавяне на имейл акаунт за Outlook.com

Клипборд

Можете да използвате опцията за автоматична настройка на Outlook, за да добавите своя акаунт за Outlook.com към Outlook за PC.  Можете да използвате тези инструкции, за да добавите първия си акаунт или допълнителни акаунти.

Забележка: Вашето потребителско име е вашият пълен имейл адрес на Outlook.com.

 1. Отворете Outlook и изберете Файл > Добавяне на акаунт.

  Изберете "Файл" и след това "Добавяне на акаунт".

  Забележка: Потребителите на Outlook 2007 трябва да изберат Инструменти > Настройки на акаунта. В раздела Имейл изберете Създай.

 2. За Outlook 2016 въведете своя имейл адрес, след което изберете Свързване.
  За Outlook 2013 и Outlook 2010 изберете имейл акаунта и след това въведете името, имейл адреса и паролата. След това изберете "Напред".
   

  Забележка: Ако Outlook не приема паролата ви, може да имате разрешен двустепенно удостоверяване за вашия акаунт за Outlook.com. Вижте следващия раздел за инструкции как да създадете парола за приложение за Outlook.com.

 3. Ако получите подкана, въведете отново паролата си и след това изберете OK и Готово, за да започнете да използвате Outlook.

Добавяне на акаунт за Outlook.com, ако използвате двустепенно удостоверяване

Можете да използвате двустепенно удостоверяване с вашия акаунт за Outlook.com като допълнителна мярка за защита. Разрешаването на двустепенно удостоверяване изисква да използвате парола на приложение с вашия акаунт за Outlook.com или приложение за удостоверяване, когато добавяте акаунта към друга програма, като например Microsoft Outlook. 

Как да разбера дали имам двустепенно удостоверяване?

Ако се опитате да добавите своя акаунт за Outlook.com към Outlook и той многократно ви пита за парола и не приема паролата, която знаете, че е правилна, може би имате включено двустепенно удостоверяване. 

 1. Отидете на https://outlook.com, щракнете върху вашите инициали в горния десен ъгъл и след това изберете Преглед на акаунт.

 2. Под Защитаизберете Актуализирай.

 3. Под Още опции за защита изберете Изследване.

 4. Под Двустепенно удостоверяване, ще видите известие, че или използвате или не използвате двустепенно удостоверяване.

Генериране на парола на приложение за Outlook.com

 1. Отидете на https://outlook.com, щракнете върху вашите инициали в горния десен ъгъл и след това изберете Преглед на акаунт.

 2. Под Защитаизберете Актуализирай.

 3. Под Още опции за защита изберете Изследване.

 4. Превъртете надолу до секцията пароли на приложения и след това изберете Създаване на нова парола за приложението.

 5. Паролата ви за приложение ще се показва на следващия екран. Отбележете си тази парола, която ще ви трябва, когато добавите акаунта си към Outlook.

 6. Използвайте инструкциите в началото на тази статия, за да добавите своя акаунт в Outlook, но когато Outlook ви поиска парола, въведете паролата си за приложение.

Какво искате да направите?

Можете да използвате акаунт за Outlook.com (бивш Hotmail) с акаунт за Outlook 2010 или Outlook 2007. 

Въпреки че Microsoft в момента поддържа само Outlook 2007 версии 12.0.6680.5000 и по-нови, можете да използвате поддържана или неподдържана версия за достъп до своя имейл акаунт. Използването на поддържана версия ви дава пълен достъп до вашия личен имейл акаунт в Microsoft, което включва достъп до имейла, календара и контактите ви. Използването на неподдържана версия ви дава достъп до имейла във вашия акаунт, но няма да можете да стигнете до своя календар, контакти или задачи.

 1. В Outlook 2007 изберете менюто Помощ и след това изберете За Microsoft Office Outlook.

 2. В диалоговия прозорец За Microsoft Office Outlook номерът на версията на Outlook 2007, която ви интересува, се намира на първия ред, непосредствено след думите Microsoft Office Outlook 2007. Ако има друг номер на версия в края на първия ред в диалоговия прозорец, игнорирайте го.

  Следващата екранна снимка показва местоположението на номера на версията на Outlook 2007 на първия ред в диалоговия прозорец.

  Екранна снимка, показваща къде се намира номерът на версията на Outlook 2007 в диалоговия прозорец "За Microsoft Office Outlook".
 3. Направете едно от следните неща в зависимост от това дали вашата версия на Outlook 2007 се поддържа, или не:

За да започнете процеса на настройване на новия акаунт, добавете нов профил, ако вече имате имейл акаунт в Outlook 2007, или продължете без добавяне на нов профил, ако нямате.

Добавяне на нов профил

 1. Отворете Контролен панел.

 2. Изберете Поща. Отваря се диалоговият прозорец Инсталиране на поща – Outlook.

 3. В раздела Профили изберете Показване на профили. Появява се диалоговият прозорец Поща.

 4. Под При стартиране на Microsoft Outlook използвай следния профил изберете Питай за профила, който трябва да бъде използван.

 5. Изберете Добави и след това задайте име за новия профил.

 6. Изберете OK. Появява се диалоговият прозорец Добавяне на нов имейл акаунт – автоматична настройка на акаунти.

 7. Преминете към Стъпка 3: Завършете процеса на настройване на новия акаунт. (Не изпълнявайте следващата процедура – Продължаване без добавяне на нов профил.)

Продължаване без добавяне на нов профил

 1. В Outlook 2007, в менюто Инструменти изберете Настройки на акаунт.

 2. В диалоговия прозорец Настройки на акаунт – Имейл акаунти, в раздела Имейл изберете Създай.

  Екранна снимка на раздела "Имейл" в диалоговия прозорец за настройки на акаунти.
 3. В диалоговия прозорец Добавяне на нов имейл акаунт изберете Microsoft Exchange, POP3, IMAP или HTTP и след това изберете Напред.

  Появява се диалоговият прозорец Добавяне на нов имейл акаунт – автоматична настройка на акаунти.

 4. Преминете към Стъпка 3: Завършете процеса на настройване на новия акаунт.

За да завършите процеса на настройване на новия акаунт, изпълнете едната от следните две процедури в този раздел в зависимост от това дали използвате поддържана, или неподдържана версия на Outlook 2007:

Добавяне на новия акаунт към поддържана версия на Outlook 2007

 1. В диалоговия прозорец Добавяне на нов имейл акаунт – автоматична настройка на акаунти, в полето Вашето име въведете своето име, истинско име или псевдоним. Това е името на подателя, което ще виждат получателите на вашите имейл съобщения.

 2. В текстовото поле Имейл адрес въведете имейл адреса на имейл акаунта, който искате да добавите към Outlook 2007.

 3. В текстовото поле Парола въведете паролата за акаунта, който искате да добавите към Outlook 2007.

 4. В текстовото поле Въведете отново паролата въведете пак паролата си.

 5. Изберете Напред.

  Outlook 2007 добавя и след това се свързва с новия имейл акаунт.

  Важно: Готови сте! Завършихте всички процедури, необходими за конфигурирането на Outlook 2007 за достъп до вашия личен имейл акаунт в Microsoft. Не изпълнявайте следващата процедура – Добавяне на новия акаунт към неподдържана версия на Outlook 2007.

Добавяне на новия акаунт към неподдържана версия на Outlook 2007

 1. В диалоговия прозорец Добавяне на нов имейл акаунт – автоматична настройка на акаунти изберете Ръчно конфигуриране на настройките на сървъра или допълнителни типове сървъри и след това изберете Напред.

 2. В диалоговия прозорец Добавяне на нов имейл акаунт – избор на имейл услуга изберете Интернет имейл и след това изберете Напред.

 3. В диалоговия прозорец Добавяне на нов имейл акаунт – настройки на интернет имейл направете следното:

  • В секцията Информация за потребителя въведете своето име и имейл адреса на имейл акаунта, който добавяте към Outlook 2007.

  • В раздела Информация за сървъра направете следното:

   • За Тип акаунт изберете IMAP.

   • За Сървър за входяща поща въведете текста, който се показва за "Адрес на сървъра" в Настройки на IMAP4 за личния ви имейл акаунт в Microsoft. Адресът, който се показва тук, е възможно да бъде imap-mail.outlook.com.

   • За Сървър за изходяща поща въведете smtp-mail.outlook.com.

  • В раздела Информация за влизане направете следното:

   • В текстовото поле Потребителско име въведете имейл адреса на имейл акаунта, който искате да добавите към Outlook 2007.

   • В текстовото поле Парола въведете паролата за акаунта, който искате да добавите към Outlook 2007.

  • Близо до долния десен ъгъл на диалоговия прозорец изберете Още настройки.

 4. В диалоговия прозорец Настройки на интернет имейл, в раздела Изходящ сървър изберете Моят (SMTP) сървър за изходяща поща изисква удостоверяване и след това изберете Използвай същите настройки като за сървъра за входяща поща

 5. В диалоговия прозорец Настройки на интернет имейл изберете раздела Разширени.

  Екранна снимка на раздела "Разширени" в диалоговия прозорец за настройки на интернет имейл.
 6. В раздела Разширени направете следното:

  • За Сървър за входяща поща (IMAP), в текстовото поле въведете номера на порта, който се показва в Настройки на IMAP4 за личния ви имейл акаунт в Microsoft – може да бъде 993 – и изберете Този сървър изисква шифрована връзка (SSL).

  • За Сървър за изходяща поща (SMTP) въведете номера 25 в текстовото поле за порта, а за Използване на следния тип кодирана връзка изберете TLS.

   Съвети: 

   • Преди да въведете "25" в текстовото поле за Сървър за изходяща поща (SMTP) е добре да проверите своята защитна стена, за да видите дали порт 25 е достъпен. Ако проверите и порт 25 не е наличен, въведете 587 в текстовото поле за Сървър за изходяща поща (SMTP).

   • Ако номерът на порт, който въвеждате в този случай, не е наличен, е възможно да получите съобщение за грешка, когато Outlook 2007 се опита да се свърже с вашия имейл акаунт. Ако получите съобщение за грешка, се върнете в раздела Разширени в диалоговия прозорец Настройки на интернет имейл и въведете другия номер на порт (25 или 587).

 7. Изберете OK, за да затворите диалоговия прозорец Настройки на интернет имейл.

 8. В диалоговия прозорец Добавяне на нов имейл акаунт – настройки на интернет имейл изберете Напред.

  Outlook 2007 добавя и след това се свързва с новия имейл акаунт.

  Важно: Готово! Конфигурирахте Outlook 2007 за достъп до личния си имейл акаунт в Microsoft.

 1. В раздела Файл щракнете върху Настройки на акаунт > Настройки на акаунт.

 2. Изберете имейл акаунта, който искате да премахнете, и след това щракнете върху Премахни.

 3. За да потвърдите премахването на акаунта, щракнете върху Да.

Можете също да деинсталирате Outlook Connector от контролния панел. За повече информация как да премахвате програми, вж. помощта и поддръжката за Windows.

Ако промените своята парола за акаунта в Outlook.com, трябва да актуализирате и информацията в Outlook. След като сте променили паролата си на уеб сайта на Outlook.com, актуализирайте и паролата, която е записана в Outlook.

 1. В раздела Файл щракнете върху Настройки на акаунти > Настройки на акаунт.

  ''настройки на акаунти'' в изгледа backstage

 2. В раздела Имейл щракнете върху акаунта в Outlook.com и после щракнете върху Промени.

 3. В полето Парола въведете своята нова парола.

 4. Натиснете OK и след това в диалоговия прозорец Настройки на акаунт щракнете върху Затвори.

Когато вашият акаунт е конфигуриран като акаунт за Exchange, можете да видите календара си на Outlook.com в Outlook. Това включва календарите на други хора, които са споделени с вас. Чрез управление на вашите календари в Outlook можете да се възползвате от функциите за управление на времето, които предлага Outlook, например преглеждане на няколко календара едновременно. С вашия акаунт за Outlook 2010 или Outlook 2007 и Outlook Connector можете също да:

 • Преглеждате задачи и маркирани с флаг съобщения под срещите си в дните, които са насрочени

 • Категоризиране на срещите ви с категории с цвят по избор

 • Припокриване на няколко календара

Освен това, всички промени, които правите във вашия календар на Outlook.com в Outlook, автоматично ще се синхронизират с уеб версията във вашия акаунт за Outlook.com.

Още информация

Добавяне на имейл акаунт към Outlook 2016 for Mac

Добавяне на вашия акаунт за Outlook.com в Outlook for Mac 2011

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×