Допълнение за поверителност за Microsoft Lync 2010

Поддръжката на Office 2010 ще приключи скоро

Надстройте до Microsoft 365, за да работите навсякъде от всяко устройство и да продължите да получавате поддръжка.

Надстройте сега

Последна актуализация: октомври 2010 г.

Съдържание

Допълнение за поверителност за Microsoft Lync 2010

Архивиране

Информационен канал за активност

Услуга за тестване на звука

Регистри на повикванията

Делегиране на повиквания

Пренасочване на повикванията

ИД на повикващ в списъка на събранието

Регистриране на клиентската част

Събиране на регистри

Визитка

Хронология на разговорите

Програма за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите

Споделяне на работен плот/програма

Контрола за споделяне на работен плот/програма

Услуги за спешни повиквания (911)

Местоположение

Прикачени файлове за събрание

Набиране на събрание

Управляван от Lync 2010 API

Добавка за онлайн събрание за Outlook

Прехвърляне на файлове при равноправен достъп

Лична снимка

Информация за наличност и контакти

Запитване

Сътрудничество с PowerPoint

Режим на поверителност

Записване

Търсене на умения

Унифицирано хранилище за контакти

Подобрения в качеството на гласа

Сътрудничество с табло

Допълнение за поверителност за Microsoft Lync 2010

Тази страница е допълнение към Декларацията за поверителност за продукти на Microsoft Lync. За да разберете събирането на данни и да използвате практики, които са подходящи за определена програма или услуга от Office, трябва да прочетете както декларацията за поверителност за Microsoft Office 2010, така и това допълнение.

Това допълнение се отнася за разполагането и използването на комуникационния софтуер Microsoft Lync 2010, разположен във вашата мрежа или мрежата на вашето предприятие. Ако използвате услугите на Microsoft Lync Server 2010 (с други думи, ако трето лице, например Microsoft, хоства сървърите, на които работи софтуерът), информацията ще бъде предадена на това трето лице. За да научите повече за използването на вашите данни, които се предават до трето лице, консултирайте се с администратора в предприятието или доставчика на услуги.

Архивиране

Описание на тази функция: Архивирането позволява на администратора да архивира разговори с незабавни съобщения, съдържание и дейности от събрания и характеристики на употребата, като потребителски адреси на влизане, както и стартиране и присъединяване към разговори.

Събирана, обработвана или предавана информация: Архивирането съхранява съдържанието на разговори с незабавни съобщения, информация относно вашата употреба на незабавни съобщения, съдържание от събрания и информация за събрания на конфигуриран от администратора сървър. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Администраторът може да използва тази информация за администриране на използването на Lync 2010 във вашето предприятие.

Избор/управление: Опцията за архивиране е изключена по подразбиране и трябва да бъде включена от администратор на предприятието. Вие следва да прегледате правилата на вашата фирма за използване на данни и следене, за да определите дали архивирането може да бъде включено.

Информационен канал за активност

Описание на тази функция: Информационният канал за активност ви позволява да виждате "социалните актуализации" от контактите в списъците си с контакти. Той ви позволява да показвате на другите своите най-нови лични бележки, промените в снимката ви и промените в длъжността или местоположението на офиса ви.

Събирана, обработвана или предавана информация: Вие ще публикувате чрез наличността следната информация в Lync:

 • Часът на актуализиране на вашата фирмена снимка (от фирмения указател на вашето предприятие, например Active Directory Domain Services)

 • Уеб снимка (която сте качили и искате другите да видят) с часа на актуализация

 • Часа на промяна на длъжността ви във фирмата

 • Часа на промяна на местоположението на фирмата

 • Хронология на последните няколко публикувани от вас лични бележки

 • Вашата бележка "Извън офиса" от Microsoft Exchange Server

На Microsoft не се изпраща никаква информация.

Използване на информацията: Тази информация ще се споделя с контактите, които разглеждат вашия информационен канал за активност и са в поверителна връзка "Приятели и семейство", "Работна група", "Колеги" или "Външни контакти".

Избор/управление:

Можете да управлявате дали информацията по-горе да се споделя, като направите следното:

 1. От менюто Инструменти щракнете върху Опции.

 2. В раздела Лични, под Информационен канал за активност включете или изключете споделянето на тези актуализации. Вашата текуща лична бележка и текуща бележка "Извън офиса" ще се появяват в информационния канал за активност, ако са зададени. Ако не искате информацията да се показва в личната ви бележка, можете просто да оставите полето за бележката празно.

 3. Щракнете върху OK.

Услуга за тестване на звука

Описание на тази функция: Бутонът "Проверка на качеството на повикването" позволява да направите тестово повикване на Lync, така че да можете да проверите качеството на гласа в повикването. Той позволява да чуете как ще звучите в реално повикване. Когато направите тестово повикване, услугата за тест на аудиото ви пита дали да запише гласова проба след звуковия сигнал. Вашата гласова проба ще бъде записана за предварително зададен период от време (например 5 секунди) и след това ще се изпълни, за да я чуете. От това изпълнение на записа можете да разберете, ако мрежата е под оптималната или ако имате недобра настройка на устройството.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако направите тестово повикване, услугата за тест на аудиото записва вашата гласова проба след подкана. Гласовите проби се изтриват, след като прекратите повикването. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Гласовата проба е за ваше лично ползване, за да проверите как ще звучите в реално повикване и за да ви подскаже дали устройството ви е настроено правилно и е готово да прави повиквания. Потребителят може да слуша записаната гласова проба и да определи дали е готов да направи реално повикване, като провери дали устройството му е в изправност и аудиото се рендира правилно.

Избор/управление: Ако не искате да записвате гласова проба, можете да изберете да не правите тестово повикване. Можете да направите тестовото повикване по следния начин:

 1. От менюто Инструменти щракнете върху Опции.

 2. В раздела Аудиоустройство щракнете върху бутона Проверка на качеството на повикването и следвайте инструкциите.

 3. Щракнете върху OK.

Регистри на повикванията

Описание на тази функция : Регистърът на повикванията ви позволява да съхранявате запис на гласовите ви повиквания на Lync в папка на Microsoft Outlook.

Събирана, обработвана или предавана информация: Информация за гласовите ви повиквания, като начален час, краен час, продължителност и участници в повикването, ще се съхранява в папката за хронология на разговорите на Outlook. Вие или администраторът на предприятието можете също да регистрирате местоположения и тема на вашето събрание, като изберете да използвате Outlook като диспечер на вашите лични данни от раздела "Лични" в диалоговия прозорец "Опции". Регистрите за повиквания не съхраняват съдържанието на гласовите ви повиквания. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията:Можете да използвате тази информация, за да преглеждате хронологията на гласовите си повиквания.

Избор/управление: Функцията "Регистри на повикванията" е включена по подразбиране. Ако администраторът не е забранил да управлявате "Регистри на повикванията", можете да променяте настройките си по следния начин:

 1. От менюто Инструменти щракнете върху Опции.

 2. В раздела Лични изчистете квадратчето за отметка Записвай регистрираните повиквания в папката за хронология на разговорите на Outlook.

 3. Щракнете върху OK.

Делегиране на повиквания

Описание на тази функция: Делегирането на повиквания ви позволява да назначавате един или повече представители, които да правят повиквания и да отговарят на повиквания от ваше име, както и да създават и да се присъединяват към онлайн събрания от ваше име.

Събирана, обработвана или предавана информация: Когато ваш представител отговори на дадено повикване от ваше име, вие ще получавате имейл уведомление, което ви информира за това събитие. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Можете да използвате тази функция, за да работите със своите представители, за да управлявате графика и събранията им и/или да следите представителите си относно повикванията, които те правят и на които отговарят вместо вас (или от ваше име).

Избор/управление:По подразбиране опцията "Делегиране на повиквания" е изключена, но може да бъде включена или изключена от администратора в предприятието. Ако е включена, можете да задавате представители по следния начин:

 1. От менюто Инструменти щракнете върху Опции.

 2. В раздела Пренасочване на повикванията щракнете върху Едновременно позвъняване или препращане на моите повиквания до и след това в падащия списък щракнете върху Моите представители.

 3. 3.Ако нямате конфигурирани представители, щракнете върху Добавяне, след което изберете хората, които искате да направите свои представители.

 4. Щракнете върху OK в диалоговия прозорец Представители.

 5. Щракнете върху OK в диалоговия прозорец Пренасочване на повикванията.

  Забележки: 

  • Потребителите, които са зададени като ваши представители, виждат известие, което ги информира, че са зададени като ваши представители в Lync.

  • Администраторите на предприятия могат да настроят синхронизиране на представител на Exchange Calendar с Lync Server 2010. Когато са разрешени, представителите на Exchange Calendar с подходящи разрешения (равни на или по-големи от разрешения за авторство без редактиране) ще бъдат добавени автоматично като ваши представители в Lync. Това обаче не променя вашите настройки за пренасочване на повикванията.

Пренасочване на повикванията

Описание на тази функция: Пренасочването на повикванията ви позволява да назначите друго лице или номер, за да пренасочва вашите повиквания, когато сте недостъпни или когато не сте на бюрото си.

Събирана, обработвана или предавана информация: Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информация: Можете да използвате тази функция, за да пренасочвате вашите повиквания към друго лице или номер, когато сте недостъпни или не сте на основното си местоположение.

Избор/контрола: Опциите за пренасочване на повиквания са достъпни само ако администраторът на предприятието ги е разрешил за вашата организация. Ако администратор на предприятието е разрешил тази функция за вашата организация, по подразбиране тя е изключена във вашия настолен клиент на Lync. Конфигурирайте пренасочването на повиквания с помощта на следните стъпки:

 1. От менюто Инструменти щракнете върху Настройки за пренасочване на повиквания или щракнете върху Опции и след това щракнете върху Пренасочване на повикванията.

 2. Под Пренасочване на повикванията щракнете върху Прехвърляй повикванията към и след това направете едно от следните неща:

  • Изберете Гласова поща и след това щракнете върху OK.

  • Изберете Нов номер или контакт. В диалоговия прозорец Избор на контакт или номер щракнете върху контакт, потърсете контакт или въведете нов телефонен номер за пренасочване на повикванията и след това щракнете върху OK. Щракнете отново върху OK.

  • Изберете Моите представители. В диалоговия прозорец Пренасочване на повиквания – Представители конфигурирайте представителите съгласно инструкциите в секцията "Делегиране на повикванията" на този документ и след това щракнете върху OK. Щракнете отново върху OK.

Важно:  Когато конфигурирате пренасочване на повиквания в Lync 2010, входящите повиквания ще бъдат пренасочвани към номера, който сте задали. Когато повикването се осъществи, на повикващия ще бъде показан номерът, към който сте пренасочили вашите повиквания. Това става само при повиквания от Lync към Lync.

ИД на повикващ в списъка на събранието

Описание на тази функция: Списъкът с участници представлява списък на всички участници в събрание.

Събирана, обработвана или предавана информация: Когато наберете, за да влезете в конферентен разговор, телефонният номер, от който се обаждате (ИД на повикващия) се показва за всички участници. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Хората в събранието могат да използват тази информация, за да различават участниците, които се присъединяват към събранието по телефона.

Избор/управление:

По подразбиране ИД на повикващия се показва и се извлича от телефонната компания. Можете да изберете да не споделяте телефонния си номер, като блокирате своя ИД на повикващия, когато правите телефонно обаждане.

 • За да блокирате постоянно своя ИД на повикващ, свържете се с вашата телефонна компания.

 • Ако функцията е достъпна във вашата област, можете да въведете специален код, преди да наберете телефонния номер, за да блокирате своя ИД на повикващ за един разговор. Обърнете се към вашата телефонна компания за инструкции.

Регистриране на клиентската част

Описание на тази функция: Регистрирането на клиентската част ви позволява да регистрирате информация за използването на Lync на компютъра ви във вашия потребителски профил. Тази информация може да послужи при отстраняване на евентуални проблеми с Lync.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако вие или вашият администратор разрешите регистриране на клиентската част, на компютъра ви ще се съхранява информация като следната: тема на събранието, местоположение, съобщения от протокола SIP, отговори на вашите покани в Lync, информация относно подателя и получателя на всяко съобщение в Lync, маршрута, по който е минало съобщението, списъка с контакти и информация за наличност, имената на всички програми, които споделяте, имената на всички прикачени файлове, които споделяте, имената на всички файлове на Microsoft PowerPoint, които споделяте, имената на всички табла, които споделяте, имената на всички анкети, които споделяте, въпросите от анкети, които са споделени, както и показалец на опцията, която сте гласували. Съдържанието на разговорите ви в Lync не се съхранява. Не се изпраща автоматично информация на Microsoft, но може да изберете да изпратите информация ръчно.

Използване на информацията: Регистрационните файлове на клиентската част могат да бъдат използвани за отстраняване на неизправности при проблеми с Lync.

Избор/управление: По подразбиране регистрирането на клиентската част е изключено и трябва да бъде включено от администратор на предприятието. Ако вашия администратор не е забранил да управлявате регистрирането, можете да променяте настройките си по следния начин:

 1. От менюто Инструменти щракнете върху Опции.

 2. В раздела Общи щракнете върху Включи регистрирането в Lync и Включи регистрирането на събитията в Windows за Lync.

 3. Щракнете върху OK.

Събиране на регистри

Описание на тази функция: "Събиране на регистри" ви позволява да събирате регистри на Lync, така че Microsoft да може да изследва проблеми с аудиото, видеото или връзката, които евентуално може да срещнете.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако щракнете върху Събиране на регистри, ще се събира следната информация:

 • Регистри на Lync, съдържащи вашия списък с контакти и информация относно предишните ви сесии на разговори. Регистрационните файлове на Lync не включват съдържанието на вашия разговор с незабавни съобщения.

 • Параметри на звука, като ниво на сигнала на речта и ниво на шума

 • Условия на мрежата

 • Настройка на устройството

 • Версията на операционната система и информация за нея

 • Програми, които работят на вашия компютър, например Outlook и Windows Internet Explorer

Ако изберете, следната информация също ще се събира:

 • 30-секунден запис на вашето последно повикване

 • Екранна снимка на работния ви плот

Ще трябва ръчно да качите регистрационните файлове според инструкциите на администратора в предприятието. Администраторът в предприятието ще ги изпрати до Microsoft за целите на отстраняването на неизправности.

Използване на информацията: Събраната от вашия компютър информация ще бъде използвана за спомагане за отстраняването на проблема, който сте срещнали, и за подобряването на Lync.

Избор/управление: Lync не събира регистри от компютъра ви по подразбиране. Вместо това той събира регистри само когато щракнете върху бутона Събиране на регистри. Регистрите се събират локално на вашия компютър (в %USERPROFILE%\tracing\). Ще трябва ръчно да качите регистрите, като следвате инструкциите на администратора в предприятието. Щракването върху Събиране на регистри не предава автоматично вашите регистри на отдалечен сървър.

Визитка

Описание на тази функция: Визитката събира статична и динамична информация за други хора във вашето предприятие и показва тази информация в Lync, както и за контактите в последните версии на Outlook. Визитката предлага действия с едно щракване за изпращане на имейл, правене на повиквания, изпращане на незабавно съобщение, планиране на събрание и др.

Събирана, обработвана или предавана информация: Статичната информация във визитката се събира от фирмения указател на предприятието (като Active Directory) и се споделя с другите през Lync Server. Динамичната информация, която се събира, като телефонни номера и наличност, може да бъде въведена от вас и след това споделена с другите през Lync Server. Информацията за заетост в календара, която се показва на визитката, се извлича от Microsoft Exchange Server. Информацията за местоположение, която се показва на визитката, се извлича, както е описано в раздела "Местоположение". Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията от визитката се показва, за да можете да споделяте информацията си за контакт с другите.

Избор/управление: Имате следните възможности за управление:

Поверителни връзки: Можете да изберете да поставите определени контакти в различни поверителни връзки ("Приятели и семейство", "Работна група", "Колеги", "Външни контакти" и "Блокирани контакти"). Това управлява кои елементи от информацията да се споделят с контактите. Поверителните връзки се задават по следния начин:

 1. Щракнете с десния бутон върху контакт.

 2. Щракнете върху Промяна на поверителна връзка.

 3. Щракнете върху избора, който се отнася за начина, по който искате да споделите информацията си.

Календарна информация: Можете да управлявате "разрешенията за разглеждане на информация за заетост" от опциите на Outlook.

Местоположение: Вж. раздела "Избор/управление" за функцията "Местоположение".

Хронология на разговорите

Описание на тази функция: "Хронология на разговорите" в Lync получава хронологията на разговорите на даден потребител от Exchange Server и я показва в раздела "Разговори" на Lync.

Събирана, обработвана или предавана информация:Ако сте разрешили воденето на регистър "Хронология на разговорите", съдържанието на вашите разговори с незабавни съобщения и статистиката за вашите гласови разговори (като дата, час, продължителност и информация за повикващия) ще се съхраняват във вашия акаунт за Exchange. Ако воденето на регистър за хронология на разговорите е забранено в Lync от вас или от правила, дефинирани от администратора в предприятието, тези елементи няма да бъдат събирани или показвани. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Lync показва тази информация в раздела "Разговори" в основния потребителски интерфейс, който позволява на потребителите да преглеждат и продължават своите предишни разговори.

Избор/управление: Можете да забраните регистъра на разговорите с незабавни съобщения, повикванията или и двете. Можете да промените тези настройки, както следва:

 1. От менюто Инструменти изберете Опции.

 2. В раздела Лични поставете или махнете отметката от квадратчето Записвай разговорите с незабавни съобщения в папката за хронология.

 3. Щракнете върху OK.

Ако разрешите воденето на хронология на разговорите, трябва да уведомите хората, с които общувате, че техните сесии с незабавни съобщения ще бъдат записвани.

Програма за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите

Описание на тази функция:Ако изберете да участвате, Програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите (CEIP) събира основна информация за хардуерната ви конфигурация и за това как използвате софтуера и услугите на Microsoft, за да идентифицира тенденции и стереотипи в използването. CEIP също така събира информация за типа и броя на възникналите грешки, производителността на хардуера и софтуера, както и скоростта на услугите. Microsoft не събира вашето име, адрес или друга информация за връзка.

Събирана, обработвана или предавана информация: Информацията от CEIP се изпраща автоматично на Microsoft, когато функцията е включена. За повече информация относно събираната, обработвана или предавана информация чрез CEIP вж. . Декларация за поверителност за Програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите.

Използване на информацията: Microsoft използва тази информация, за да подобри качеството, надеждността и техническите показатели на софтуера и услугите на Microsoft.

Избор/управление: CEIP е изключен по подразбиране, освен ако администраторът в предприятието не е избрал да я включи вместо вас. Ще бъдете подканени да се запишете в програмата за инсталиране на Lync. Ако администраторът не е забранил да управлявате тази опция, можете да променяте настройките за CEIP по всяко време както следва:

 1. От менюто Инструменти изберете Опции.

 2. В раздела Общи изберете или изчистете квадратчето за отметка Разреши на Microsoft да събира информация за това как използвам Lync

 3. Щракнете върху OK.

Забележка: Ако администраторът промени настройката, за да разреши или забрани CEIP, когато потребителят вече използва Lync, новата настройка ще влезе в сила само след като потребителят излезе от Lync и влезе обратно.

Споделяне на работен плот/програма

Описание на тази функция: Споделянето на работен плот или програма ви позволява да споделите изгледа на екрана на вашия компютър или определена програма, с която работите, с други участници в разговора в Lync.

Събирана, обработвана или предавана информация:Ако започнете да споделяте, в зависимост от това какво споделяте, всички участници в разговора ще могат да виждат монитора (или мониторите), целия работен плот или дадена избрана програма от екрана на компютъра ви. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Можете да използвате споделянето на работен плот/програма за сътрудничество с разговори и участници.

Избор/управление:

За да стартирате споделяне на работния плот в нов разговор в Lync:

 1. В списъка с контакти посочете снимка или икона за наличност на контакт, за да се покаже визитката.

 2. Щракнете върху бутона Преглед на още опции за връзка с този човек.

 3. Щракнете върху менюто Споделяне и след това върху Работен плот.

За да стартирате споделяне на работния плот/програма в текущ разговор в Lync:

 1. В прозореца на разговора щракнете върху Споделяне.

 2. От менюто щракнете върху Работен плот, монитор (ако имате повече от един) или Програма, за да изберете една или повече програми.

За да спрете споделянето на работен плот/програма:

 1. Щракнете върху Прекратяване на споделянето от лентата за споделяне в горния край на екрана.

Важно:  Документите или картините, които са отворени на вашия работен плот и са защитени от софтуер за управление на правата за достъп, могат да са видими и за други хора, с които споделяте своя работен плот в разговор на Lync.

Контрола за споделяне на работен плот/програма

Описание на тази функция: Контролата за споделяне ви позволява да предадете управлението на вашия работен плот или програма на някой, който също използва клиент на Lync на друг компютър.

Събирана, обработвана или предавана информация: След като предоставите управлението на някой друг, той може да управлява компютъра ви или избраната програма и да прави промени така, както ако го използва директно, с клавиатурата и мишката си. Вие и други участници в разговора ви в Lync ще можете да виждате тези промени, докато се правят. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Можете да използвате контролата за споделяне, за да позволявате на други хора да поемат контрола над споделянето на вашия работен плот или програми в зависимост от това, което споделяте, докато вие и другите участници в разговора наблюдавате.

Избор/управление: За да споделите контрола над вашия работен плот с някой в разговора, направете следното:

 1. В прозореца на разговор щракнете върху Споделяне и след това споделете това, което искате да (например вашия работен плот).

 2. Изберете лицето, на което искате да дадете управлението, от менюто Отстъпване на управлението в лентата за споделяне в горния край на екрана.

За да си върнете управлението на вашия работен плот от отдалечената страна, направете следното:

 1. Щракнете върху менюто Отстъпване на управлението в лентата за споделяне в горната част на екрана.

 2. Щракнете върху Поемане на управлението отново.

Услуги за спешни повиквания (911)

Описание на тази функция: Когато е направена достъпна от администратора в предприятието, услугите за спешни повиквания позволяват на Lync да предава местоположение до услуги за спешни повиквания при набиране на спешен номер (например 911 в САЩ). Администраторът в предприятието може да ограничи възможността за спешно повикване до служебното ви местоположение, така че трябва да проверявате при него информация за наличността на функцията за спешни повиквания. Когато е разрешена, информацията за местоположение, предавана до услугите за спешни повиквания, е местоположението, което администраторът в предприятието е задал като ваше местоположение (например номер на офис кабинет) и е въвел в базата данни за местоположение, или ако не е налично такова местоположение, местоположението, което може ръчно да сте въвели в полето за местоположение. Ако наберете услугите за спешни повиквания, докато използвате Lync от безжична интернет връзка и все още сте на своето служебно местоположение, информацията за местоположение, предавана до службите за спешни повиквания, ще бъде само приблизително местоположение, тъй като тя ще бъде местоположението на конкретната безжична крайна точка, с която комуникира вашият компютър. Освен това информацията за местоположение на тази безжична крайна точка се въвежда ръчно от администратора в предприятието и затова информацията за местоположение, предавана до службите за спешни повиквания, може да не е вашето действително местоположение. За да работи изцяло, тази функция изисква предприятието да поддържа маршрутизираща услуга, предлагана от сертифицирани доставчици на решения, а тази услуга се предлага само в САЩ.

Събирана, обработвана или предавана информация: Информацията за местоположение, получена от Lync, се определя от автоматичната информация за местоположение, попълнена от сървъра за информация за местоположение или от информацията за местоположение, въведена ръчно от вас в полето за местоположение. Тази информация се съхранява в паметта на вашия компютър, така че когато бъде въведен номер за услуги за спешни повиквания, тази информация за местоположение се предава заедно с повикването за целите на маршрутизирането до съответния доставчик на услуги за спешни повиквания и предоставяне на приблизителното ви местоположение. Вашето местоположение може да се изпрати също и чрез незабавно съобщение до местния отдел за сигурност. За спешни повиквания записът с данните на повикването ще съдържа информацията за вашето местоположение. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Местоположението се използва за маршрутизиране на повикването до подходящия доставчик на спешни услуги и за разпределяне към отговарящите при спешни случаи. Тази информация може да бъде изпратена и до пулта за защита на предприятието като известие с местоположението на повикващия и информация за обратно повикване.

Избор/управление:

Тази функция е изключена по подразбиране и тя трябва да бъде разрешена от администратора в предприятието. Попитайте администратора в предприятието, за да определите дали тази функция е налична. Няма възможност да контролирате дали дадено местоположение се придобива автоматично или се предава до служителите на спешните служби, когато направите спешно повикване.

Ако обаче информацията не се получи автоматично, може да имате възможността да въведете местоположение ръчно, като получите уведомление да го направите. Уведомлението може да бъде отхвърлено, но на базата на правилата може да изисква вашето потвърждение, че избирате да не въведете местоположение.

Местоположение

Описание на тази функция: Информацията за местоположението и часовата зона се изчислява и споделя с други, като се използва функцията за наличност. Освен това информацията за местоположение може да се използва за услуги за спешни повиквания, както е описано в раздела "Услуги за спешни повиквания" по-горе. Ако разрешите режима на поверителност (както е споменато в раздела "Режим на поверителност"), информацията за местоположение ще се споделя по начина, описан в раздела "Режим на поверителност".

Събирана, обработвана или предавана информация: Данните за вашето географско местоположение се събират по един от следните два начина: ръчно въвеждате данните или сървърът за информация за местоположение на предприятието представя данните на Lync. Освен това вашата часова зона се извлича от операционната система Windows на компютъра ви. Събираните данни за местоположение се състоят от описателен низ и форматирана информация за адрес. Описание е всеки низ, който би могъл да спомогне за информиране на други за местоположението ви (като "Вкъщи" или "На работа"), докато форматираната информация за адрес е граждански адрес, предназначен за вашето намиране (като "гр. Перник 2300, ул. "Дива череша" 1). Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Описанието на местоположението и данните за часовата зона се споделят с помощта на наличността в Lync на базата на това как е конфигурирана вашата поверителност за наличност. Тази информация се показва във визитката на потребителя. Обърнете внимание, че форматираният адрес, или гражданският адрес, не се споделя в информацията за наличност.

Избор/управление:

Ако администрацията на предприятието ви е разрешила споделяне на местоположение и е конфигурирала да ви позволява да виждате потребителския интерфейс за пълно местоположение, ще имате следните контроли, като използвате полето Местоположение и менюто в горната част на основния прозорец на Lync:

 1. Задаване на местоположение: Можете ръчно да редактирате текстовия низ, който се споделя с наличността (описанието на местоположението).

 2. Показвай на контактите моето местоположение: Контрола "включено/изключено", която управлява дали данните за местоположението да се споделят с наличността. Това не влияе на споделянето на местоположението за услуги за спешни повиквания.

Прикачени файлове за събрание

Описание на тази функция: Можете да споделяте файлове с участниците в събрания, като ги качвате като прикачени файлове.

Събирана, обработвана или предавана информация: Прикачените файлове се съхраняват на Lync Server в съответствие с правилата за изтичане на времето на съдържание на събрания, както е зададено от администратора в предприятието. Можете да изберете да качвате прикачени файлове. Прикачените файлове се изтеглят от вас или други хора в събрание. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията, съдържаща се в качените прикачени файлове на събрания, се споделя с другите участници в събрание на Lync.

Избор/управление: Представящите могат да ограничат наличността на прикачени файлове според ролите на участниците в събранието (организатор, представящи, всички). Ако даден прикачен файл не е достъпен, не можете да го видите в своя списък с прикачени файлове.

Набиране на събрание

Описание на тази функция: Функцията "Набиране на събрание" позволява на потребителите на Lync, които присъстват на събранието, да добавят номер от обществена комутируема телефонна мрежа (PSTN) към съществуващо аудио видео (AV) събрание.

Събирана, обработвана или предавана информация: Когато потребителят на стационарен телефон, който е поканен в AV събранието, получи повикването, той ще получи ИД на повикващия за организатора на АВ събранието (не непременно ИД на повикващия за лицето, което го добавя към събранието). Веднага щом потребителят на стационарен телефон вдигне телефона, ще бъде присъединен към събранието.

Използване на информацията: ИД на повикващия на организатора се изпраща до потребителя на стационарен телефон, поканен в събранието.

Избор/управление: За тази функция няма контрола на потребителя или администратора. Ако е възможно, преди да добавите потребител на стационарен телефон, можете да му изпратите незабавно съобщение или имейл, за да го попитате дали е съгласен да се присъедини към АВ събранието, така че да е информиран, че ще бъде присъединен към събрание. Потребителят на стационарен телефон може също така да избере да не приеме повикването.

Управляван от Lync 2010 API

Описание на тази функция:API, управляван от Lync 20101, позволява на програми на други производители да имат достъп до клиента на Lync и да взаимодействат с него по начин, който подобрява работата на потребителя с Lync. Програмите на други производители съдържат програми, създадени от доставчици или от Microsoft (например Outlook и други приложения в пакетите на Microsoft Office).

Събирана, обработвана или предавана информация: Информацията, направена достъпна през управляван от Lync API към приложения на други производители включва всички лични данни, които са видими в потребителския интерфейс на Lync. Информацията за потребителите може да съдържа местоположение, телефонни номера, работно заглавие, списък с контакти (включително телефонни номера и други подробни данни), лична бележка, състояния на дейности и текущи разговори и тяхното съдържание.

Използване на информацията: Програмите, използващи управляван от Lync API, използват информацията в сесията на Lync, за да предоставят на крайния потребител подобрена или допълнителна функционалност. Обаче използването на тази информация е по усмотрение на програмата на друг производител, който трябва да предостави своя собствена декларация за поверителност за това как възнамерява да използва тази информация.

Избор/управление:

Избор/управление: Програмите на други производители, използващи API, управлявани от Lync, попадат в три категории: програми за настолни компютри (т. е. локално инсталирани); хоствани в уеб програми и програми за разширение на Lync (програми, които са вградени в потребителския интерфейс на прозореца за разговор на Lync). Управлението на достъпа на трети лица до вашата информация варира за всеки сценарий както следва:

Програми за настолни компютри (локално инсталирани): Програмите за настолни компютри са инсталирани от вас или от администратор от локалния компютър и винаги ще имат достъп до информацията на потребителя чрез управлявания от Lync API. Както винаги, не инсталирайте програми, на които не се доверявате.

Хоствани в уеб програми: Програмите, хоствани в интернет или интранет, могат също да имат достъп до информацията на потребителя чрез управлявания от Lync API. За да се защитите срещу нежелани програми, получили достъп до вашата информация без ваше знание, такава програми трябва да бъдат хоствани от домейн/URL адрес, който е добавен към вашия списък с надеждни сайтове на Internet Explorer от администратор на локален компютър.

Програми за разширение на Lync: В Lync разработчиците ще могат да разширят взаимодействието си с Lync чрез вграждане на програма в прозореца за разговор на Lync. Тази програма също може да има достъп до информация на Lync чрез управлявания от Lync API. В този случай програмата за разширение трябва да е регистрирана към клиента на Lync от администратор на локален компютър. Това действие за регистриране също предоставя на програмата достъп до API, управляван от Lync.

Специална контрола за име на местоположение: Като допълнителна предпазна мярка вашият системен администратор има опцията да разреши, да блокира или да позволи на крайния потребител (на вас) да реши дали тези програми на други производители трябва да имат достъп до полето "Име на местоположението" в Lync. По подразбиране достъпът до местоположението е позволен за програми на други производители. Можете да управлявате тази настройка както следва:

 1. От менюто Инструменти щракнете върху Опции.

 2. В раздела Лични отидете на Диспечер на лични данни.

 3. Изберете по подходящия начин квадратчетата за отметки.

 4. Щракнете върху OK.

Добавка за онлайн събрание за Outlook

Описание на тази функция: Това е добавка за Outlook, която се инсталира с Lync и позволява на потребителите да планират и персонализират онлайн събрания.

Събирана, обработвана или предавана информация: На компютъра ви ще се съхранява информацията по-долу. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

 • Име на организатора

 • Имена на участниците

 • Имена на представящите

 • Списък с имейл адреси

 • Тема на събранието и друга информация за събранието (например начален и краен час, ИД на конференцията, код за достъп и информация за доставчика на автоматичен оператор/аудиоконференции, предназначена за потребителя)

 • Всички прокси адреси за потребителя в Microsoft Exchange (X400-X500 адреси, адреси на единни съобщения (UM) на Exchange и SIP и URI на телефон/Exchange UM-гласова поща)

 • Информация за местоположението на събрание

Използване на информацията:

Горната информация се използва само за планиране на събрание и свързаното с това регистриране, както е описано в раздела "Регистриране на клиентската част". За целите на планирането информацията се обработва в паметта и се съхранява в регистъра на вашия локален компютър за бърз достъп.

Забележка:  Информацията се споделя с API, управляван от Lync, и с Lync Server.

Избор/управление:

По подразбиране регистрирането е изключено. Ако вашето предприятие разрешава регистрирането, можете да управлявате разрешеното регистриране или да го забранявате от раздела "Опции" -> "Регистриране".

Прехвърляне на файлове при равноправен достъп

Описание на тази функция: потребителите на Lync могат да прехвърлят файлове помежду си в двустранни разговори с незабавни съобщения (не в събрания).

Събирана, обработвана или предавана информация: Файлът се прехвърля директно между клиентите на Lync. Потребителите избират да стартират прехвърлянето на файла и избират кой файл да бъде прехвърлен. Получателят трябва изрично да се съгласи да получи файла. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Функцията "Прехвърляне на файлове при равноправен достъп" позволява на потребителите да изпращат файлове помежду си в реално време при разговор с незабавни съобщения.

Избор/управление:

Администраторът в предприятието може да разреши или забрани тази функция за всеки или за всички потребители. Можете да изберете да приемете или откажете заявка за прехвърляне на файл от друг потребител.

Лична снимка

Описание на тази функция: "Лична снимка" показва вашата снимка, както и снимките на други хора във вашето предприятие.

Събирана, обработвана или предавана информация: Вашето предпочитание за споделяне на лична снимка се събира за целите на показването и споделянето на вашата снимка, включително и нейния уеб адрес. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията се използва за персонализиране на вашата работа и за споделяне на снимката ви с другите.

Избор/управление:

Администраторът в предприятието има следните възможности за управление:

 • Управлява дали отначало потребителите споделят снимките по подразбиране, или не. Вие можете да промените това.

 • Управлява максималния размер на снимка, който може да бъде свален от потребителя.

 • Управлява какви видове снимки са разрешени.

Имате следните възможности за управление на личната снимка:

 • Показвай снимките на контактите ми: Управлява дали снимките да се показват в Lync.

 • Не показвай моята картина: Публикува стойност в наличността, благодарение на която другите, които преглеждат вашата наличност, ще виждат или не вашата снимка. Ако контактите ви не получат тази стойност в наличността, те ще се върнат до стойността по подразбиране, зададена от администратора (вж. по-горе).

 • Фирмена картина по подразбиране: Ако предприятието има механизъм за редактиране на снимката в Active Directory, можете да промените снимката си в Active Directory и промените да се появят в Lync в рамките на 48 часа. Освен това Lync има връзка до вашия профил в "Моят сайт" на Microsoft SharePoint и се променя, така че тази снимка може да окаже влияние в Active Directory, в зависимост от конфигурацията на администратора.

Информация за наличност и контакти

Описание на тази функция: Информацията за наличност и контакт ви позволява достъп до публикувана информация за други потребители (както от същата организация, така и извън нея) и предлага на другите потребители достъп до информация, публикувана за вас, като състояние, длъжност, телефонен номер, местоположение и бележки. Администраторът на предприятието може също да конфигурира интеграцията с Outlook и Exchange, така че да показвате съобщения "Извън офиса" и друга информация за състоянието (например когато имате събрание, планирано в календара си на Outlook).

Събирана, обработвана или предавана информация: Вие използвате своя адрес за влизане и парола, за да се свързвате с Lync Server. Вие и вашият администратор можете да публикувате информация за вашето състояние на наличност и информация за контакт, която ще бъде свързана с влизането ви. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Други потребители на Lync и програми ще имат достъп до вашата информация за наличност и информация за контакт, за да определят вашето публикувано състояние и информация, така че да общуват по-добре с вас.

Избор/управление: Можете да избирате каква информация да се публикува за вас. Вашият администратор също може от ваше име да конфигурира публикуваната информация. Ако администраторът не е забранил да управлявате вашата публикувана информация, можете да променяте настройките си по всяко време по следния начин:

 1. От менюто Инструменти щракнете върху Опции.

 2. В раздела Лични въведете вашият адрес за влизане под Моят акаунт. Можете да използвате бутона Разширени, за да въведете името на сървъра, към който да се свързвате.

 3. В раздела Телефони прегледайте публикуваните от администратора телефонни номера. Можете също да въведете още номера и да решите какво да публикувате за другите потребители.

 4. Ако "Режим на поверителност" е разрешен от администратора в предприятието, можете да промените настройката си, за да споделяте наличността си с контакти в своя списък с контакти, като направите съответния избор в разделаСъстояние.

 5. Щракнете върху OK.

Можете също да настроите поверителни връзки за указване кои потребители да могат да виждат наличността и информацията ви. За да направите това:

 1. Щракнете с десния бутон върху контакт.

 2. Щракнете върху Промяна на поверителната връзка.

 3. Щракнете върху подходящото ниво на достъп за потребителя.

Запитване

Описание на тази функция: Потребителите на Lync могат да провеждат анкети и да събират анонимни отговори от участници по време на онлайн събрания и разговори.

Събирана, обработвана или предавана информация: Отделните мнения са анонимни. Събраните резултати от запитването се виждат от всички представящи и могат да бъдат показани от представящите на всички участници. Запитването се съхранява в Lync Server съгласно правилата за изтичане на срока на съдържанието на събрание, както са дефинирани от администратора на предприятието. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Функцията за запитване подобрява сътрудничеството, като разрешава на представящите бързо да определят предпочитанията на участниците.

Избор/управление:

 • Представящите могат да ограничат достъпността на функцията за наличност според ролята на участника (организатор, представящи, всички), когато функцията "Запитване" не се показва за всички участници. Ако дадено запитване не е достъпно за вас, то не може да се види в списъка ви на съдържание, когато не се споделя, и не може да бъде записвано на вашия локален компютър.

 • Представящите могат по всяко време да отварят или затварят запитване за гласуване и да изчистват резултатите от запитването.

Сътрудничество с PowerPoint

Описание на тази функция: Потребителите на Lync могат да показват, преглеждат и анотират презентации на PowerPoint по време на онлайн разговор или събрание.

Събирана, обработвана или предавана информация:

Действията ви управляват всички видове използване на тази функция – независимо дали става въпрос за качване, навигация, или анотиране на презентация на PowerPoint. Всеки файл, представен в разговор или събрание, ще бъде предаван до всички участници в събранието и те ще могат да го извличат директно от папка на своите компютри. Собственикът на файла или представящият могат да ограничат другите да записват файла, но това не ги ограничава да изтеглят файла или да го гледат­.

Файловете на PowerPoint се съхраняват на Lync Server в съответствие с правилата за изтичане на времето на съдържание на събрания, както е зададено от администратора в предприятието. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Сътрудничеството с PowerPoint помага на участниците в разговор правят ефективни презентации и да получават обратна информация.

Избор/управление:

 • Представящите могат да ограничат привилегиите за анотация според ролята на участника ("само представящи", "всеки", "никой"), като направят следното:

  1. От диалоговия прозорец Информация за присъединяване и опции за събраниев прозореца на разговор щракнете върху Опции за събранието.

  2. Под Привилегии, в падащия списък Привилегии за анотиране щракнете върху желаната опция.

  3. Щракнете върху OK.

 • Представящите могат да ограничат участниците да не преглеждат слайдове, които не се представят в момента, като направят следното:

  1. От диалоговия прозорец Информация за присъединяване и опции за събрание щракнете върху Опции за събранието.

  2. Под Привилегии, в падащия списък Поверително преглеждане щракнете върху желаната опция.

  3. Щракнете върху OK.

Забележка:  Изберете известяване и въведете текст тук. Можете също да зададете свойството AlertPosition.

Забележка: Тази привилегия може да бъде зададена според ролята на участниците (само представящи, всеки или никой)

 • Представящите могат да ограничат достъпността на функцията за презентация на PowerPoint според ролята на участника (организатор, представящи, всички), когато презентацията на PowerPoint не се споделя. Ако няма достъпна презентация на PowerPoint, не можете да я видите в списъка на съдържанието, когато не се споделя, и не можете да я записвате на компютъра си.

Режим на поверителност

Описание на тази функция: Режимът на поверителност е настройка, която ви позволява да споделяте своята информация за наличност (като "Достъпен", "Зает", "Не ме безпокойте" и др.) само с контактите в списъка си с контакти.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако разрешите режима на поверителност, това кара Lync да влезе в режим, в който можете да превключвате потребителските си настройки, така че информацията ви за наличност да се споделя само с контактите в списъка ви с контакти. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Настройката на този режим определя как се споделят данните за наличност.

Избор/управление:

 • Когато режимът на поверителност е разрешен на сървъра чрез администраторската настройка, можете да изберете дали искате всеки да вижда наличността ви (стандартен режим) или само контактите ви да могат да виждат наличността ви (режим на поверителност) от раздела Състояние в диалоговия прозорец Опции.

 • Ако на сървъра е разрешен стандартният режим чрез администраторската настройка, в действителност няма да можете да превключвате на режим на поверителност. Все пак можете да се откажете предварително от режима на поверителност, така че ако по-късно администраторът превключи на режим на поверителност, няма да бъдете превключвани с влизането в Lync.

Записване

Какво прави тази функция:

Тази функция позволява на представящите да записват всички аспекти на дадена сесия в Lync, включително и кой е влязъл в събранието, аудио, видео и съдържание, като разговори с незабавни съобщения, споделяне на програми, презентации на PowerPoint, запитвания, изложения и табла. Когато организаторът или другите представящи спрат или преустановят своето записване, другите записвания в същия момент няма да се повлияят.

Събирана, обработвана или предавана информация:

Ако представящите изберат да записват, записът ще бъде запазен на техните компютри. Допълнителните видео файлове, генерирани от записа, по подразбиране се записват на локалния компютър на представящия, но могат също да бъдат записани на друг компютър, ако това е указано от представящия, който записва. Когато потребителите качват съдържание в събрание, е дадено разрешение за добавянето на това съдържание към записи, правени от тези или от други потребители.

Ако има откази по време на фазата на публикуване на даден запис, възможно е данни, заснети по време на състояние на пауза на записа, да бъдат включени в записа неумишлено. Ако някоя част от фазата на публикуване е неуспешна (вж. Recording Manager за състояние "Предупреждение..."), записите не бива да се разпространяват сред други хора, дори и да могат да се възпроизвеждат в някаква форма.

Използване на информацията:

Записът може да бъде възпроизвеждан от всеки, който има достъп до местоположението, където е записан той.

Избор/управление:

По подразбиране функцията за записване е изключена, като тя трябва да бъде разрешена от администратора в предприятието. Ако тази функция е разрешена за събрания, всеки от представящите в събранието ще може да започне да записва. Когато представящият включи записването, до участниците със съвместими клиенти и устройства ще бъде излъчено уведомление, че има стартирано записване. Участниците в записана сесия, които използват някой от следните несъвместими клиенти или устройства, ще бъдат записани, но няма да получат известието за записване.

Несъвместимите клиенти включват:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (издание 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (издание 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Несъвместимите устройства включват:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Освен това, независимо от използваното устройство или клиент, участник, използващ видео в режим на цял екран по време на събрание или разговор, няма да бъде известяван, че записването е стартирало, докато не се върне в прозореца на разговора.

Търсене на умения

Описание на тази функция: Тази функция ви позволява да търсите хора в предприятието, като използвате кое да е свойство, включено в услугите на Microsoft SharePoint (например име, имейл, умения, опит и др.). Тази функция се предлага само ако администраторът в предприятието е разположил SharePoint и е включил интеграцията на Lync и SharePoint.

Събирана, обработвана или предавана информация: Заявката за търсене, въведена в Lync, ще бъде изпратена до SharePoint Server на предприятието. Отговорът от SharePoint се обработва от Lync и се показват резултатите от търсенето и свързаната информация. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията:Информацията, въведена от потребителя, се изпраща до SharePoint, за да се получат резултатите от търсенето, които се показват в Lync

Избор/управление:

Тази функция се разрешава или забранява от администраторите на Lync Server.

Унифицирано хранилище за контакти

Описание на тази функция: Унифицираното хранилище за контакти се състои от три основни функции:

 • Обединяване на търсене – Тази функция обединява вашия глобален адресен списък (GAL) с вашите лични контакти на Outlook, така че когато търсите контакт, в резултатите от търсенето ще има само един запис.

 • Обединяване на контакти – Тази функция обединява информацията за контакти между записите на Outlook и GAL, като използва съвпадащ имейл и/или идентификатори за влизане. След като бъде определено съвпадение, Lync обединява данните от трите източника на данни (Outlook, GAL и наличността). Тези обединени данни се показват в различни компоненти на потребителския интерфейс, включително резултатите от търсене, вашия списък с контакти и визитката.

 • Създаване на контакти на Outlook за контакти на Lync (синхронизиране на контакти) – Lync ще създаде контакти на Outlook за всички потребителски контакти в папката с контакти по подразбиране, ако потребителят има Microsoft Exchange Server 2010 или по-нова версия пощенска кутия. Като има контакт на Outlook за всеки контакт на Lync, потребителят има достъп до информацията за контакти на Lync от Outlook, Outlook Web Access и мобилни устройства, които синхронизират контактите с Exchange.

Събирана, обработвана или предавана информация: Lync обобщава информацията за контакти от наличността, Active Directory и Outlook. Тази информация се използва вътрешно от Lync. Когато създава контакти на Outlook, Lync ще записва в Exchange информацията за контакти от наличността, Active Directory и Outlook. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията за контакти от наличността, Active Directory и Outlook се показва в потребителския интерфейс на Lync (списъка с контакти, визитката, резултатите от търсене и др.). Тази информация може също да бъде записана в Exchange чрез синхронизиране на контакти (третия елемент в списъка по-горе)

Избор/управление:

Можете да разрешите или забраните синхронизирането на контакти по следния начин:

 1. От менюто Инструменти щракнете върху Опции.

 2. В раздела Лични под Диспечер на лични данни модифицирайте квадратчетата за отметки по подходящ начин.

 3. Щракнете върху OK.

Потребителска опция – Потребителската опция за Microsoft Exchange или Microsoft Outlook е дадена под Диспечер на лични данни в диалоговия прозорец Lync – Опции.

Подобрения в качеството на гласа

Описание на тази функция:Lync изпраща уведомления, за да ви помогне да подобрите качеството на вашето повикване, ако открие проблеми в устройство, мрежа или компютър по време на разговор.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако имате устройство, което добавя звук с лошо качество в дадено повикване (например ехо или шум), Lync ще ви информира и освен това ще информира другите в разговора, че качеството на разговора е влошено поради устройството от ваша страна. На другите се показва само уведомление, че използвате устройство, което причинява лошо качество на звука. Те не знаят какво устройство използвате. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията, която се изпраща на другите участници в повикването им помага да подобрят качеството на разговора. Например представящите могат да заглушат вашата линия, ако вие само слушате в този разговор.

Избор/управление: Lync не ви позволява да изключите уведомленията за качеството на разговора.

Сътрудничество с табло

Описание на тази функция: Тази функция ви позволява да споделяте виртуални табла в Lync и да ги анотирате по време на онлайн събрания и разговори.

Събирана, обработвана или предавана информация: Анотациите, направени в таблата, ще се виждат от всички участници. Таблата се съхраняват в Lync Server в съответствие с правилата за изтичане на времето на съдържание на събрания. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Функцията "Табло" подобрява сътрудничеството, като позволява на участниците в събранието да обсъждат идеи, да правят мозъчна атака, да си водят бележки и т. н.

Избор/управление:

Представящите могат да ограничат достъпността на функцията за табло според ролята на участника (организатор, представящи, всички), когато функцията "Табло" не се показва за всички участници. Ако таблото не е достъпно за даден потребител, той не може да го види в своя списък на съдържанието и не може да го запише на компютъра си.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×