Допълнение за поверителност за Microsoft Lync 2013 за Windows Phone

Последна актуализация: декември 2013 г.

Съдържание

Допълнение за поверителност за Microsoft Lync 2013 за Windows Phone

Делегиране на повиквания (пренасочване на повиквания/едновременно позвъняване)

Регистриране на клиентската част

Визитка

Хронология на разговорите

Програма за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите (CEIP)

Споделяне на работен плот и приложения

Услуги за спешни повиквания

Споделяне на местоположение

Лична снимка

Сътрудничество с PowerPoint

Информация за наличност и контакти

Режим на поверителност

Насочени известявания

Изпращане като имейл

Записване на регистрационни файлове

Отчитане на грешки при влизане

Унифицирано хранилище за контакти

Подобрения в качеството на гласа

Допълнение за поверителност за Microsoft Lync 2013 за Windows Phone

Това е допълнение към Декларация за поверителност за продуктите на Microsoft Lync 2013. За да разберете практиките по събирането и използването на данни, свързани с определени продукти или услуги на Microsoft Lync, трябва да прочетете както Декларацията за поверителност за продуктите на Microsoft Lync, така и това допълнение.

Това допълнение за поверителност се отнася за разполагането и използването на Microsoft Lync 2013 за Windows Phone във вашите служебни мобилни устройства. Ако използвате комуникационния софтуер Microsoft Lync Server като услуга (с други думи, ако трето лице, например Microsoft, хоства сървърите, на които работи софтуерът), информацията ще бъде предадена на това трето лице. За да научите повече за използването на данни, които се предават от вашето предприятие на третото лице, консултирайте се с администратора в предприятието или доставчика на услуги.

Горе на страницата

Делегиране на повиквания (пренасочване на повиквания/едновременно позвъняване)

Описание на тази функция: Делегирането на повиквания позволява на потребителите да определят един или няколко представители, които могат да осъществяват или приемат повиквания, както и да настройват и да се присъединяват към събрания на Lync от тяхно име. Потребителите също могат да изберат автоматично пренасочване на повикванията към гласовата поща, друг номер или представител, или едновременно позвъняване на основния им номер и на алтернативен номер, като например мобилно устройство, представител или група за повикване.

Събирана, обработвана или предавана информация: Когато определяте представители, по време на процеса на конфигуриране от потребителя трябва да бъде предоставена информация за връзка с представителя. Потребителите, които са посочени като представители, получават известие, което ги информира, че някой в тяхната организация ги е определил за представители. Когато представител отговори на повикване от името на лицето, което го е определило за представител, това лице получава имейл известие, информиращо го за това събитие. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Lync използва информацията за връзка с представителя, за да му разреши да осъществява или получава повиквания и да планира или да се присъединява към събрания от името на лицето, на което е представител.

Избор/управление: По подразбиране делегирането на повиквания е изключено и може да бъде разрешено или забранено по следния начин:

 1. В Lync за Windows Phone, в изгледа Моята информация докоснете Пренасочване на повикванията.

 2. От падащото меню изберете Едновременно позвъняване или Прехвърляй повикванията към.

 3. Докоснете Представители от списъка с опции.

Забележка:  Само дефинирани по-рано представители са налични в мобилното устройство. Представителите трябва да бъдат конфигурирани от настолния клиент на Lync.

Горе на страницата

Регистриране на клиентската част

Описание на тази функция: Регистрирането на клиентската част ви позволява да създадете регистър с информация за използването на Lync за Windows Phone. Информацията може да бъде използвана за отстраняване на всякакви проблеми, които е възможно да срещнете при работа с Lync за Windows Phone.

Събирана, обработвана или предавана информация: Когато регистрирането на клиентската част е разрешено, във вашето устройство ще бъде локално съхранена информация, включваща ИД на вашето устройство, потребителски псевдоним и домейн, данни за наличност, подробности за съобщения, хронология на влизанията, списък с контакти и данни за конфигурацията на клиента. Съдържанието на разговорите ви в Lync не се съхранява. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията, събрана в регистрационните файлове на клиентска част, може да бъде използвана от поддръжката за клиенти на вашето предприятие или да бъде изпратена до Microsoft, за да помогне за отстраняване на проблеми (вж. раздела "Изпращане на регистрационни файлове").

Избор/управление: По подразбиране регистрирането на клиентската част е изключено и може да бъде разрешено или забранено по следния начин:

 1. В Lync за Windows Phone, в изгледа Моята информация докоснете Настройки.

 2. Докоснете Регистриране от списъка с опции.

 3. В страницата с опции Регистриране плъзнете превключващия бутон Разрешаване на регистриранена Вкл.

Горе на страницата

Визитка

Описание на тази функция : Визитката показва информация за връзка, наличност и местоположение за вас и за хората във вашето предприятие. Визитката предоставя също бърз начин за комуникация чрез незабавни съобщения, имейл или по телефона.

Събирана, обработвана или предавана информация : Информацията във визитката се събира от няколко местоположения. Статична информация, например вашето име, сграда и номер на офис, се събира от указателя на фирмата (като например домейнови услуги на Active Directory). Динамична информация, като информацията за заетост от календара, се извлича от Microsoft Exchange Server, а информацията за местоположение се извлича по няколко начина (вж. раздела "Местоположение"). Телефонните номера могат да бъдат извлечени от указателя на фирмата или да бъдат въведени ръчно от потребителя. Информацията за наличност се управлява от Lync чрез календара в Outlook (ако е разрешен от потребителя) или се въвежда ръчно от потребителя. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията : Информацията във визитката се споделя с хората във вашата организация от Lync Server.

Избор/управление: Контактите се управляват от настолния клиент на Lync.

Горе на страницата

Хронология на разговорите

Описание на тази функция: Хронологията на разговорите съхранява вашите разговори с незабавни съобщения в защитено хранилище във вашето устройство.

Събирана, обработвана или предавана информация: Хронологията на разговорите съхранява локално във вашето устройство съдържанието на вашите разговори с незабавни съобщения и статистически данни за устните ви разговори, като например дата, час, продължителност и подробности за повикващия. Хронологията на разговорите с незабавни съобщения, създадена от Lync за Windows Phone, не се съхранява във вашата папка за хронология на разговорите в Outlook. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Lync показва тази информация в раздела "Чатове" в основния потребителски интерфейс, който позволява на потребителите да преглеждат и продължават своите предишни разговори.

Избор/управление: Хронологията на разговорите се разрешава и забранява от вашия администратор в предприятието.

Хронологията за разговори може да бъде изтрита по следния начин:

 1. От списъка с разговори докоснете и задръжте върху разговора, който искате да изтриете

 2. Докоснете изтриване на разговорав контекстното меню.

Горе на страницата

Програма за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите (CEIP)

Описание на тази функция: Ако изберете да участвате, програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите (CEIP), събира основна информация как използвате вашите програми, вашия компютър или устройство и свързаните устройства. Освен това ние събираме информация как всяко от тях е настроено и как работи. Тези отчети се изпращат на Microsoft, за да помогнат за подобряване на функциите, които нашите клиенти използват най-често, и за създаване на решения на често срещани проблеми. CEIP събира също типа и броя на грешките, които възникват, софтуерните и хардуерните технически показатели и скоростта на услугите. Microsoft не събира информация за вашето име, адрес или друга информация за контакт.

Събирана, обработвана или предавана информация: Когато функцията е включена, информацията за CEIP се изпраща автоматично до Microsoft. За повече информация за събираната, обработваната или предаваната информация от CEIP вж. декларацията за поверителност за програмата на Microsoft за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите.

Използване на информацията: Microsoft използва тази информация, за да подобри качеството, надеждността и техническите показатели на софтуера и услугите на Microsoft.

Избор/управление: CEIP е изключен по подразбиране. Администраторът на предприятието може да разрешава или забранява CEIP в своята организация. Ако администраторът на предприятието не е конфигурирал CEIP за организацията, на потребителя ще бъде дадена възможност да се запише по време на процеса на първоначално инсталиране. Ако администраторът на предприятието не е забранил контролата за CEIP, потребителите могат да променят своя избор за CEIP по всяко време с помощта на следните стъпки:

 1. В Lync за Windows Phone отидете на Настройки.

 2. Изберете Помогнете ни да подобрим Lync.

 3. Включете или изключете настройката от страницата Помогнете ни да подобрим Lync, плъзнете превключващия бутон на Вкл. или Изкл.

Забележка: Ако администраторът промени настройката, за да разреши или забрани CEIP, когато потребителят вече използва Lync, новата настройка ще влезе в сила само след като потребителят излезе от Lync и влезе обратно.

Горе на страницата

Споделяне на работен плот и приложения

Описание на тази функция: Споделянето на работен плот и приложения позволява на потребителите да си сътрудничат чрез видеочат, като същевременно споделят своя работен плот или избрано приложение с всекиго в събранието. Това им разрешава да споделят и редактират файлове, подобно на колеги в една и съща стая. Потребителите могат също да правят презентации на Microsoft PowerPoint (вж. раздел Сътрудничество чрез PowerPoint) и да си сътрудничат с други хора във виртуално табло, което е празна страница за бележки и чертежи, която всички в събранието могат да използват съвместно. Когато потребител първоначално сподели своя работен плот или приложение, единствено той има контрол над тях. Потребителят може да избере да позволи на други потребители да поемат управлението на неговия споделен работен плот или приложение, да навигират и да правят промени с помощта на тяхната собствена мишка и клавиатура.

Събрана, обработена или предадена информация: Ако споделянето е инициирано от друг участник в събранието, потребителите на Windows Phone могат да преглеждат споделения работен плот или приложение на своя екран. Не се изпраща информация до Microsoft.

Употреба на информация: Споделената информация се използва от участниците в събранието за сътрудничество чрез видео.

Избор/управление: Потребителите на Lync за Windows Phone могат да преглеждат само работния плот или приложението, споделено от друг участник в събранието. Те не могат да поемат управлението или да взаимодействат със споделения работен плот или приложение, нито могат да споделят работния плот или приложенията, изпълнявани на Windows Phone, с други участници от събранието.

Горе на страницата

Услуги за спешни повиквания

Важно:  Препоръчително е да НЕ използвате Lync за Windows Phone, за да се свържете с доставчик на услуги за спешни повиквания, като например 112 в Европа. Lync за Windows Phone НЕ разполага с възможност за определяне на текущото ви физическо местоположение. Затова, ако използвате Lync за Windows Phone, за да се свържете с доставчици на услуги за спешни повиквания, тези доставчици няма да могат да определят вашето местоположение. За да се свържете с доставчик на услуги за спешни повиквания чрез устройството си, затворете Lync за Windows Phone и използвайте клавиатурата за набиране на устройството си.

Горе на страницата

Споделяне на местоположение

Описание на тази функция: Споделянето на местоположение споделя вашата часова зона с други хора, използвайки функционалността за наличност на визитката, когато е разрешен "Режим на поверителност" (вж. раздела "Режим на поверителност").

Важно: Вашето действително физическо местоположение не може да бъде определено от Lync за Windows Phone. НЕ използвайте Lync за Windows Phone, за да наберете доставчик на услуги за спешни повиквания, като например 112. Вместо това използвайте клавиатурата за набиране на своето устройство.

Събирана, обработвана или предавана информация: Вашата часова зона се извлича от операционната система на мобилното устройство и се споделя с вашите контакти в Lync. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Споделянето на местоположение показва вашето местоположение от визитката ви на контактите ви и на хората във вашата организация. Обърнете внимание, че чрез наличността не се споделя никаква друга информация, като например географско местоположение, форматиран адрес или граждански адрес.

Избор/управление: Споделянето на местоположение се разрешава и забранява от администратора в предприятието и може да се управлява от настолния клиент на Lync.

Горе на страницата

Лична снимка

Описание на тази функция: Личната снимка показва вашата снимка от визитката на контактите ви и на хората във вашата организация.

Събирана, обработвана или предавана информация: Вашата лична снимка може да бъде качена от администратора на организация или от самите вас (ако е разрешено) и да бъде съхранена в указателя на организацията (като например домейнови услуги на Active Directory). Тя се извлича от Lync, за да бъде споделена с контактите ви и други потребители във вашата организация. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Личната снимка се използва за персонализиране на вашата работа и за споделяне на снимката ви с другите.

Избор/управление: Настройките на личната снимка се управляват от настолния клиент на Lync.

Горе на страницата

Сътрудничество с PowerPoint

Описание на тази функция: Сътрудничеството с PowerPoint позволява на потребителите да показват, преглеждат и анотират презентации на PowerPoint по време на онлайн разговор или събрание.

Събрана, обработена или предадена информация: Ако презентацията на PowerPoint се споделя от друг участник в събранието, потребителите на Lync за Windows Phone могат да преглеждат презентация на своето устройство. Те няма да могат да поемат управлението или да взаимодействат с презентацията. Не се изпраща информация до Microsoft.

Употреба на информация: Споделената информация се използва от участниците в събранието за сътрудничество чрез видео.

Избор/управление: Потребителите на Windows Phone могат само да преглеждат презентация на PowerPoint, споделена от друг участник в събранието. Те не могат да качват, анотират или споделят презентации на PowerPoint от тяхното устройство.

Горе на страницата

Информация за наличност и контакти

Описание на тази функция : Информацията за наличност и връзка позволява на потребителите да преглеждат информацията за наличността и за връзка за другите членове на организацията, както и личните им контакти (в рамките на и извън организацията). Вашият администратор може също така да конфигурира интеграция с Outlook и Exchange Server, за да могат да се показват съобщения "извън офиса" и друга информация за състоянието (например кога имате насрочено събрание в календара си в Outlook).

Събирана, обработвана или предавана информация : Вие използвате своя адрес за влизане и парола, за да се свързвате с Lync Server. Вие и вашият администратор можете да публикувате информация за вашето състояние на наличност и информация за връзка, която е свързана с адреса ви за влизане. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Други потребители на Lync и програми могат да осъществяват достъп до вашата информация за наличност и за връзка, за да определят вашето публикувано състояние и информация, така че да общуват по-добре с вас.

Избор/управление: Настройките на информацията за наличност и за връзка се управляват от настолния клиент на Lync.

Горе на страницата

Режим на поверителност

Описание на тази функция : Режимът на поверителност е настройка, която позволява на потребителите да определят колко от тяхната информация за присъствие (например достъпен, зает, не ме безпокойте и т. н.) ще споделят с контактите в техния списък с контакти.

Събирана, обработвана или предавана информация: Разрешаването на режима на поверителност вкарва Lync в режим, в който потребителят може да регулира потребителските настройки, така че неговата информация за наличност да се споделя само с контакти от неговия списък с контакти. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията : Настройката позволява на потребителя да определя как да се споделят неговите данни за наличност.

Избор/управление: По подразбиране режимът на поверителност е изключен и може да бъде разрешен или забранен от администратора във вашето предприятие. Този режим се управлява от настолния клиент на Lync.

Горе на страницата

Насочени известявания

Описание на тази функция: Насочените известявания представляват механизъм, който ви известява, когато получите ново съобщение или ново повикване на мобилното си устройство. Известието може да бъде получено по множество начини, включително позвъняване, изскачащо известие, звуков сигнал или икона в различен цвят, в зависимост операционната система на вашето устройство. Известието се генерира локално в устройството, когато то получи ново съобщение или повикване. Това се случва само когато Lync за Windows Phone се изпълнява във фонов режим. Когато Lync за Windows Phone се изпълнява на преден план, насочените известявания се потискат. Можете да разрешите или забраните насочените известявания, но тяхното забраняване не спира получаването на съобщения и повиквания, а просто забранява функцията за известяване. За да спрете получаването на нови съобщения или повиквания, трябва да затворите Lync за Windows Phone.

Събирана, обработвана или предавана информация: Никаква информация не се събира, обработва или предава от мобилното устройство. Не се изпраща никаква информация на Microsoft. Всички съобщения и повикания, изпратени до вашето устройство от други потребители на Lync минават през услугата за насочени известявания на Microsoft, за да бъдат доставени във вашето устройство. След установяване на разговора, всички съобщения и повиквания се прехвърлят директно между участниците в него.

Избор/управление: Насочените известявания се разрешават и забраняват от вашия администратор в предприятието. Ако насочените известявания са разрешени, можете да ги включите или изключите, като изпълните следните стъпки:

 1. В Lync за Windows Phone, в изгледа моите данни докоснете бутона "…" в долната лента на приложението и след това изберете настройки.

 2. Плъзнете контролата за превключване за Насочени известявания, за включите или изключите известяванията.

Горе на страницата

Изпращане като имейл

Описание на тази функция: Изпращането като имейл позволява на потребителя да изпрати своята хронология на разговорите в Lync за Windows Phone като прикачен файл до посочен от потребителя имейл адрес.

Събирана, обработвана или предавана информация: Петдесетте последни входящи и изходящи разговора се съхраняват локално в изолирано хранилище на устройството за неопределено време, освен когато 1) потребителят изтрие разговорите; 2) потребителят деинсталира приложението или 3) нов потребител влезе през същото устройство. Хронологията на незабавните съобщения, изпратена чрез функцията "Изпращане като имейл", се доставя във формата на имейл съобщение до имейл адреса, посочен от потребителя. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Потребителите могат да изпращат хронологията на своите разговори като прикачен файл в имейл съобщения до посочен от тях имейл адрес, осигурявайки достъп до разговорите извън устройството с цел архивиране или споделяне.

Избор/управление: За да използват функцията "Изпращане като имейл", потребителите трябва да имат разрешена имейл функционалност в устройството си. За информация относно разрешаването и конфигурирането на имейл вижте ръководството на потребителя за устройството.

Можете да изпратите хронологията на разговорите с незабавни съобщения по следния начин:

 1. От Прозорец за разговор докоснете бутона "…" на лентата в долната част на приложението.

 2. Изберете изпращане като имейл от менюто.

 3. Въведете имейл адреса на получателя, ако искате да изпратите хронологията на различен от вас самите потребител.

 4. Докоснете Изпрати.

Горе на страницата

Записване на регистрационни файлове

Описание на тази функция: Записването на регистрационни файлове позволява на потребителя да записва регистрационни файлове на клиентската част в Microsoft, за да се помогне за проучването на проблеми с аудиото и свързването, които може да възникнат (вж. раздела "Регистриране на клиентската част").

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако е разрешено регистрирането на клиентската част, се изпраща само информацията, събрана от него. Регистрационните файлове на клиентската част не се изпращат автоматично от вашето устройство. Регистрационни файлове се изпращат само когато на устройството е разрешено регистрирането (вж. раздела "Регистриране на клиентската част").

Използване на информацията: Събраната от вашето устройство информация се използва за спомагане за отстраняването на проблема, който сте срещнали, и за подобряването на Lync.

Избор/управление: За да използват функцията за изпращане на регистрационни файлове, потребителите трябва да имат разрешена имейл функционалност в устройството си. За информация относно разрешаването и конфигурирането на имейл вижте потребителското ръководство на устройството.

Регистрационните файлове на клиентската част могат да бъдат изпратени по следния начин:

 1. В Lync за Windows Phone, в изгледа моите данни, докоснете бутона "…" в долната лента на приложението и след това изберете настройки.

 2. Изберете Регистриране от списъка с опции.

 3. На страницата с опции за Регистриране докоснете Запис на регистрационните файлове.

 4. В имейл формуляра, който се отваря с прикачените регистрационни файлове, напишете имейл адреса на получателя и след това докоснете Изпращане.

Горе на страницата

Отчитане на грешки при влизане

Описание на тази функция: Функцията за отчитане на грешките при влизане генерира автоматично отчет за грешка, когато потребител направи неуспешен опит за влизане в Lync. След това на потребителя ще бъде предоставена опцията да изпрати отчета за грешка на Microsoft.

Събирана, обработвана или предавана информация: Събраната в отчета за грешки информация съдържа данни за качеството на интернет връзката на потребителя и за всякакви кодове на грешки или изключения, генерирани в резултат на неуспешните опити за влизане. Отчетът може също да съдържа лично идентифициращи данни, като например IP адреса на потребителя и еднозначния идентификатор на ресурс по протокола SIP (SIP URI). Тази информация може да бъде изпратена на Microsoft.

Използване на информацията: Данните, които се съдържат в отчета за грешки при влизане, се използват от Microsoft, за да помогнат при отстраняването и разрешаването на проблеми с влизането. Те ще бъдат използвани от Microsoft и за идентифициране на често срещани проблеми и тенденции при влизането с цел да се подобри функцията за влизане на Lync.

Избор/управление: Тази функция е изключена по подразбиране и може да бъде управлявана от администратора в предприятието. Администраторът може да избере дали отчетът за грешки при влизане да се изпраща винаги, или никога на Microsoft, както и да позволи на потребителите да решат това сами.

Потребителят може да промени предпочитаните от него настройки, като изпълни следните стъпки:

 1. В горния десен ъгъл на основния прозорец на Lync щракнете върху Опции (икона на зъбно колело).

 2. В диалоговия прозорец Lync – Опции щракнете върху Общи.

 3. В раздела Общи поставете или махнете отметката в Автоматично изпращане на информация за грешки на Lync до Microsoft.

 4. Щракнете върху OK.

Горе на страницата

Унифицирано хранилище за контакти

Описание на тази функция: Унифицираното хранилище за контакти се състои от три основни функции; само една от тях – функцията "Обединяване на търсенето" – е налична в Lync за Windows Phone. "Обединяване на търсенето" обединява вашия глобален адресен списък (GAL) с вашите контакти в Lync, така че когато търсите контакт, в резултатите от търсенето ще има само един запис.

Събирана, обработвана или предавана информация: Lync за Windows Phone обобщава информацията за контакти от Outlook, домейновите услуги на Active Directory и информацията за наличност. Тази информация се използва вътрешно от Lync за Windows Phone.

Използване на информацията: Информацията за контакти от Outlook, домейновите услуги на Active Directory и информацията за наличност се показва в потребителския интерфейс на Lync за Windows Phone.

Избор/управление: Настройките на унифицираното хранилище за контакти се управлява от настолния клиент на Lync.

Горе на страницата

Подобрения в качеството на гласа

Описание на тази функция: Ако по време на повикване бъдат открити проблеми с устройството или мрежата, Lync изпраща информация на отдалечените лица, за да посочи, че е възможно влошаване на качеството на гласа.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако имате устройство, което добавя звук с лошо качество в дадено повикване (например ехо или шум), Lync ще информира и другите в разговора, че качеството на разговора е влошено поради устройството от ваша страна. На другите се показва само уведомление, че използвате устройство, което причинява лошо качество на звука. Те не знаят какво устройство използвате. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията, която се изпраща на другите участници в повикването, им помага да подобрят качеството на разговора. Например представящите могат да заглушат вашата линия, ако вие сте само слушател в този разговор.

Избор/управление: Lync не ви позволява да изключите уведомленията за качеството на разговора.

Горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×