Допълнение за поверителност за Microsoft Lync Server 2010

Поддръжката на Office 2010 ще приключи скоро

Надстройте до Microsoft 365, за да работите навсякъде от всяко устройство и да продължите да получавате поддръжка.

Надстройте сега

Последна актуализация: октомври 2010

Съдържание

Архивиране

Информационен канал за активност

Услугата адресна книга

Контрола за приемане на повикване

Събиране и съобщаване на данни за записване на подробности за разговори (CDR данни)

Делегиране на повиквания

Контроли за ИД на повикващия

Показване на името на повикващия

Водене на регистър при клиента

Услуги за спешни повиквания (911)

Инфраструктура на местоположение

Сървър на Lync Web App

Аспекти на "Местоположение на заобикаляне на мултимедия"

Прикачени файлове в събрания

Прехвърляне на файлове при равноправен достъп

Лична снимка

Удостоверяване с ПИН

Анкети

Информация за присъствие и контакт

Сътрудничество в PowerPoint

Режим на поверителност

Частна линия

Събиране и съобщаване на данни за качество на работата (QoE)

Управление на достъпа, базирано на роли

Записване

Услуга за група, която отговаря – анонимизиране на агент

Водене на регистър при сървъра

Търсене на умения

Унифицирано хранилище за контакти

Подобрения в качеството на гласа в Lync 2010

Сътрудничество с табло

Тази страница е допълнение към Декларацията за поверителност за продуктите на Microsoft Lync. За да разберете практиките по събирането и използването на данни, свързани с определени продукти или услуги на Microsoft Lync, е необходимо да прочетете Декларацията за поверителност за продуктите на Microsoft Lync и това допълнение.

Това допълнение разглежда разполагането и използването на софтуера Microsoft Lync Server 2010, разположен в мрежата на предприятието. Ако вашата фирма използва Lync Server 2010 като услуга (с други думи, ако трето лице [например Microsoft] хоства сървърите, на които работи софтуерът), информацията ще бъде прехвърляна до това трето лице.

Архивиране

Описание на тази функция: Архивирането позволява на администратора в предприятието да архивира разговори с незабавни съобщения, съдържание и дейности от събрания и характеристики на употребата, като потребителски адреси на влизане, както и стартиране и присъединяване към разговори.

Събирана, обработвана или предавана информация: Архивирането съхранява съдържанието на разговори с незабавни съобщения, информация относно употребата на незабавни съобщения от страна на крайния потребител, съдържание от събрания и информация за събрания на конфигуриран от администратора в предприятието сървър. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Администраторът в предприятието може да използва тази информация за администриране на използването на Lync Server 2010 в предприятието.

Избор/управление: По подразбиране архивирането е изключено и може да бъде включено само от администратора в предприятието, като отиде в страницата "Настройки" на Наблюдение и архивиране в контролния панел на Microsoft Lync Server 2010 и актуализира Правила на архивиране и Конфигурация на архивиране.

Информационен канал за активност

Описание на тази функция: Информационният канал за активност позволява на крайните потребители да видят "социалните актуализации" от контактите в списъците си с контакти. Той позволява на крайните потребители да показват на другите вашите най-нови лични бележки, промените в снимката ви и промените в длъжността или местоположението на офиса ви.

Събирана, обработвана или предавана информация: Крайните потребители ще публикуват чрез присъствието си следната информация в Microsoft Lync 2010:

 • Часът на актуализиране на тяхната корпоративна снимка (от фирмения указател на вашето предприятие, като например Active Directory Domain Services)

 • Уеб снимка (която крайният потребител качва и иска другите да видят) с часа на актуализация

 • Часът на промяна на тяхната длъжност във фирмата и самата длъжност (от указателя на фирмата)

 • Часът на промяна на местоположението на офиса на фирмата и самото местоположение на офиса (от указателя на фирмата)

 • Хронология на последните няколко публикувани лични бележки

 • Тяхната бележка "Извън офиса" от Microsoft Exchange Server

Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Тази информация ще се споделя с контактите в списъка с контакти на крайния потребител, които разглеждат неговия информационен канал за активност и са в поверителна връзка "Приятели и семейство", "Работна група", "Колеги" или "Външни контакти".

Избор/управление: Администраторът в предприятието може да конфигурира вътрешната настройка PersonalNoteHistoryDepth, която ще контролира колко лични бележки да се пазят за крайния потребител. Ако бъде зададено на 0, няма да се пази хронология на бележките и ще се съхранява само текущата бележка (както беше в досегашните издания). Освен това всеки краен потребител ще има възможност да не публикува нищо в своя информационен канал за активност, като постави отметка в съответната настройка в опциите за Lync 2010.

Услугата адресна книга

Описание на тази функция: Услугата адресна книга позволява на клиентите на Lync Server, като например Lync, Microsoft Lync 2010 Mobile и т. н., да търсят контакти.

Събирана, обработвана или предавана информация: Крайният потребител предоставя низ за търсене, който след това се използва за търсене на съвпадение в базата данни на адресната книга или файловете за изтегляне на адресната книга. Откритите съвпадащи записи за определен низ за търсене ще бъдат върнати отново на клиента.

Използване на информацията: Информацията в низа за търсене се използва за търсене на съвпадащи записи.

Избор/управление: По подразбиране услугата адресна книга е разрешена. Няма опция за забраняване на тази услуга.

Контрола за приемане на повикване

Описание на тази функция: Контролата за приемане на повикване позволява на администраторите в предприятието да управляват обема на аудио/видео трафика на Lync Server в WAN връзка.

Събирана, обработвана или предавана информация: Контролата за приемане на повикване събира, обработва и получава IP адресите на повикващия и този, до когото е повикването, информацията за местоположението на крайната точка (в или извън мрежата на предприятието) на двете страни, както и дали повикването е външно. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Администраторът в предприятието може да използва тази информация за администриране на използването на определена WAN връзка за аудио/видео повиквания в Lync Server.

Избор/управление: По подразбиране контролата за приемане на повикване е изключена и може да бъде включена само от администратора в предприятието, като отиде в страницата с настройки Мрежова конфигурация в контролния панел на Lync Server 2010 и актуализира Глобалните правила за разрешаване на управление на пропускателната способност.

Забележка:  Услугите за спешни повиквания могат да бъдат повлияни от правилата за управление на приемане на повикване (тоест, услугите за спешни повиквания могат да бъдат маршрутизирани до грешна линия).

Събиране и съобщаване на данни за записване на подробности за разговори (CDR данни)

Описание на тази функция: Функцията за събиране и съобщаване на данни за записване на подробности за разговори събира и съобщава данни за възникналите комуникации и събрания с равноправен достъп, които са се осъществили чрез Lync Server.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако е разрешено, данните от всички комуникации и събрания с равноправен достъп ще бъдат записвани в базата данни на CDR. (Съдържанието не се записва.) CDR данните се съхраняват в базата данни на сървъра за наблюдение, която е разположена в предприятието, и се съобщават в набор от стандартни отчети на сървъра за наблюдение. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: CDR данните могат да се използват за преглеждане на хронологията на комуникациите и събранията с равноправен достъп, проведени в организацията.

Избор/управление: По подразбиране CDR е включено, но администраторът в предприятието трябва да инсталира сървър за наблюдение, свързан към сървърна база данни на Monitoring Server, за да събира CDR данните. Администраторът в предприятието може да разположи стандартните отчети на Monitoring Server или да създаде потребителски отчети, като направи заявки до базата данни на сървъра за наблюдение.

Делегиране на повиквания

Описание на тази функция: Делегирането на повиквания позволява на крайните потребители да задават един или повече делегати, които могат да правят повиквания и да отговарят на повиквания от тяхно име и да създават и да се присъединяват към онлайн събрания от тяхно име.

Събирана, обработвана или предавана информация: Когато делегатът (или делегатите) отговори на повиквания от името на крайните потребители, те ще получават имейл уведомление, което ги информира за това събитие. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Крайните потребители могат да използват тази функция, за да работят със своя делегат (или делегати), така че да могат да управляват графика и събранията им. Крайните потребители могат също да следят делегатите си относно повикванията, направени или отговорени от тяхно име.

Избор/управление: По подразбиране опцията "Делегиране на повиквания" е изключена и трябва да бъде включена от администратора в предприятието чрез задаване на EnableDelegation на "Истина".

Забележка:  Администраторите в предприятието могат да настроят синхронизиране на делегат на календар на Exchange с Lync Server. Когато са разрешени, делегатите на календар на Exchange със съответните разрешения (равни или по-големи от "Нередактиращ автор") ще бъдат автоматично добавяни като делегати на крайния потребител в Lync. Това не променя настройките на крайния потребител за "Пренасочване на повикванията".

Контроли за ИД на повикващия

Описание на тази функция: Функцията "Контроли за ИД на повикващия" управлява телефонния номер, който се показва на набраната страна. Администраторът в предприятието може да избере да потисне ИД на повикващия за даден маршрут, като даде алтернативен номер. Алтернативният номер ще бъде показан като ИД на повикващия за всички изходящи повиквания по този маршрут. Пример за това може да е, когато крайният потребител прави повикване от личния си служебен номер, а лицето, на което се обажда, вижда общия номер на фирмата, а не личния служебен номер на потребителя.

Събирана, обработвана или предавана информация: Показва се телефонният номер на повикващата страна

Използване на информацията: Това се използва за потискане на телефонния номер на повикващата страна и показване на алтернативен номер.

Избор/управление: Можете да отметнете или премахнете отметката от Потискане на ИД на повикващия, като отидете в страницата Маршрут на контролния панел на Lync Server 2010. Ако Потискане на ИД на повикващия не е отметнато, телефонният номер на повикващия ще бъде показан. Ако Потискане на ИД на повикващия е отметнато, трябва да бъде предоставен алтернативен номер и той ще се показва за лицето, до което е обаждането.

Показване на името на повикващия

Описание на тази функция: Функцията "Показвано име" съдържа името на крайния потребител така, както се съхранява в локалното хранилище на Lync Server (услугата адресна книга). За изходящи повиквания от крайни потребители на Lync Server до публичната стационарна телефонна мрежа (PSTN) тази функция използва информацията за показвано име до изходящия PSTN шлюз/IP-PBX/граничен контролер на сесия.

Събирана, обработвана или предавана информация: За изходящи повиквания от мрежата на Lync Server "Показвано име" се изпраща до изходящия PSTN шлюз/IP-PBX/граничен контролер на сесия, ако няма ограничения на поверителността в Lync Server за предоставяне на тази информация. След това тази информация може да бъде показана на повикваната страна за повикването.

Използване на информацията: Информацията се използва, за да се покаже на повикваната страна името на повикващата страна заедно с телефонния номер. Това не следва да бъде считано за окончателно.

Избор/управление: Понастоящем в Lync Server няма контроли за задаване на ограничения на поверителността за предоставяне на информацията "Показвано име"­. Показваното име винаги се предава от сървъра. Някои PSTN шлюзове/IP-PBX/гранични контролери на сесия може да имат възможност да филтрират или заменят информацията в "Показвано име" според посоката на повикване (входящо, изходящо).

Водене на регистър при клиента

Описание на тази функция: Воденето на регистър при клиента позволява на крайните потребители да водят регистър на информацията за използването на Lync на своя компютър в своя потребителски профил.

Събирана, обработвана или предавана информация:: Ако е разрешено, на компютъра на крайния потребител ще се съхранява информация като следната: тема на събранието, местоположение, съобщения от протокола SIP, отговори на неговите разговори в Lync, информация относно подателя и получателя на всяко съобщение в Lync, маршрута, по който е минало съобщението, списъка с контакти и информация за присъствие. Съдържанието на неговите разговори в Lync не се съхранява. Не се изпраща никаква информация на Microsoft автоматично, но крайните потребители или администраторът в предприятието могат да изберат ръчно да изпратят регистрите на Microsoft.

Използване на информацията: Регистрите при клиента могат да бъдат използвани за отстраняване на неизправности при проблеми с Lync.

Избор/управление: По подразбиране функцията "Водене на регистър при клиента" е изключена и трябва да бъде включена от администратора в предприятието чрез задаване на ucEnableUserLogging на 1.

Услуги за спешни повиквания (911)

Описание на тази функция: Когато е направена достъпна от администратора в предприятието, функцията "Услуги за спешни повиквания" позволява на Lync да предава местоположение до друг доставчик на услуга за маршрутизиране, избран от клиента. След това този друг доставчик на услуга за маршрутизиране ще предаде местоположението до службите за спешни повиквания при набиране на спешен номер (като 112 в България или 911 в САЩ). Администраторът в предприятието може да ограничи възможността за спешно повикване до служебното местоположение на крайния потребител, така че администраторът да комуникира с всеки краен потребител наличността на функцията за спешни повиквания. Когато е разрешена, информацията за местоположение, предавана до службите за спешни повиквания, е местоположението, което администраторът в предприятието е задал като местоположение на крайния потребител (например номер на офис) и е въвел в базата данни за местоположение, или ако не е налично такова местоположение, местоположението, което крайните потребители може ръчно да са въвели в полето за местоположение. Ако крайните потребители наберат услугите за спешни повиквания, докато използват Lync от безжична интернет връзка, докато все още са на своето служебно местоположение, информацията за местоположение, предавана до службите за спешни повиквания, ще бъде само приблизително местоположение, тъй като тя ще бъде местоположението на конкретната безжична крайна точка, с която комуникира компютърът на крайния потребител. Освен това информацията за местоположение на тази безжична крайна точка се въвежда ръчно от администратора в предприятието и затова информацията за местоположение, предавана до службите за спешни повиквания, може да не е действителното местоположение на крайния потребител. За да работи изцяло, тази функция изисква предприятието да ангажира маршрутизираща услуга, предлагана от сертифицирани доставчици на решения, а тази услуга се предлага само в САЩ.

Събирана, обработвана или предавана информация: Информацията за местоположение, получена от Lync, се определя от автоматичната информация за местоположение, попълнена от сървъра за информация за местоположение ("LIS") на предприятието или от информацията за местоположение, въведена ръчно от крайния потребител в полето за местоположение. Тази информация се съхранява в паметта на компютъра на крайния потребител, така че когато бъде въведен номер за услуги за спешни повиквания, тази информация за местоположение се предава заедно с повикването за целите на маршрутизирането до съответния доставчик на услуги за спешни повиквания и предоставяне на приблизителното местоположение. Местоположението на крайния потребител може да се изпрати също и чрез незабавно съобщение до местния отдел за сигурност. За спешни повиквания записът с данните на повикването ще съдържа информацията за местоположението на повикващия. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Местоположението се използва за маршрутизиране на повикването до съответния доставчик на услуги за спешни повиквания и за изпращане на отговарящите за спешни случаи служители. Тази информация може също да бъде изпратена до отдела за сигурност в предприятието като уведомление с местоположението на повикващия и информация за обратно повикване.

Избор/управление:

Забранено:

По подразбиране функцията E911 е забранена. Ако бъде разрешена от администратора в предприятието, правилата на местоположението може да бъде променена или премахната от подмрежите и/или потребителите, а маршрутизиращата услуга може да бъде преустановена от доставчика на услугата.

Разрешено:

За да се осигури подмрежа, където клиенти на UC (единни комуникации) да се регистрират от или към потребителите или и двете, се изисква да бъдат дефинирани и присвоени правила за местоположение, които разрешава E911. Маршрутизиращата услуга E911 трябва да бъде получена от доставчика на услуги и да бъде установена маршрутизираща връзка към доставчика на услуги.

Инфраструктура на местоположение

Описание на тази функция: Информацията за местоположението и часовата зона на крайния потребител се изчислява и споделя с други, като се използва функцията за присъствие.

Събирана, обработвана или предавана информация: Данните за географското местоположение на крайния потребител се събират по един от два начина: потребителят въвежда данните ръчно или те автоматично се попълват от сървъра за информация за местоположение ("LIS") на предприятието. Освен това часовата зона на крайния потребител се извлича от операционната система Windows на компютъра на крайния потребител. Събираните данни за местоположение се състоят от описателен низ и форматирана информация за адрес. Описанието е всеки низ, който би могъл да спомогне за информиране на други за местоположението на крайния потребител (като "В къщи" или "В офиса"), докато форматираната информация за адрес е граждански адрес (като "ул. Хемус 161, София 1213, България"). Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Описанието на местоположението и данните за часовата зона се споделят с другите с помощта на присъствието в Lync, на базата на това как е конфигурирана тяхната поверителност за присъствие. Информацията се показва във визитката на потребителя. Обърнете внимание, че форматираният адрес, или гражданският адрес, не се споделя във визитката, но може да бъде предаден до службите за спешни повиквания, ако крайният потребител направи спешно повикване (напр. 112). (Вж. описанието на "Услуги за спешни повиквания".)

Избор/управление:

Администраторът в предприятието има следните възможности за управление:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled Ако е зададено на "Истина", записът за името на местоположението в полето за местоположение и пълен диалогов прозорец "Местоположение" ще са налични при използване на елемента "Задаване на местоположение" в менюто за област на местоположение. Ако е зададено на "Неистина", за името на местоположението в полето за местоположение ще е наличен ограничен запис за местоположение. Освен това когато контролата е зададена на "Истина", данните за местоположението ще бъдат споделяни за повиквания до службите за спешни повиквания. Ако е зададено на "Неистина", те няма да се споделят при повиквания до службите за спешни повиквания. Това не може да бъде заместено от крайните потребители. Имайте предвид, че описанието на местоположението (извлечено от LIS или въведено от крайния потребител) все пак ще се споделя чрез присъствието, независимо как е настроена тази контрола.

 • UseLocationForE911Only Ако е зададено на "Истина", данните за местоположението в LIS няма да се споделят автоматично чрез присъствието. Ако е зададено на "Неистина" данните за местоположението в LIS ще се споделят автоматично чрез присъствието.

 • PublishLocationDataDefault Тази контрола конфигурира поведението по подразбиране за всички потребители, които не са изрично избрали да споделят или да не споделят своето описание на местоположение, като използват присъствието. Ако е зададено на "Истина", местоположението ще се споделя по подразбиране. Ако е зададено на "Неистина", местоположението няма да се споделя.

 • LocationRequired Тази настройка контролира дали крайните потребители да бъдат подканяни да въвеждат своето местоположение. Има три възможни стойности: "Да", "Отказ от отговорност" и "Не".

  • Да – Показва "Задаване на вашето местоположение" в червено, ако няма данни за местоположение.

  • Отказ от отговорност – Показва "Задаване на вашето местоположение" в червено със знак "X" до него, ако няма данни за местоположение. Крайните потребители могат да щракнат върху знака "X", за да видят отказа от отговорност. Забележка: ако администратор в предприятието избере тази стойност, то той ще трябва да попълни текста на отказа от отговорност.

  • Не – Показва "Задаване на вашето местоположение" в черно, ако няма данни за местоположение.

Сървър на Lync Web App

Описание на тази функция: Уеб компонентът Microsoft Lync Web App трябва да бъде разположен, за да можете да използвате Lync Web App, който представлява програма, базирана на добавката за браузър Microsoft Silverlight, която осигурява възможност за събрания.

Събирана, обработвана или предавана информация: Адресът за влизане, паролата и информацията за събрание на крайния потребител ще се използват за удостоверяване на потребителя, преди да бъде свързан в събрание. Информацията за споделяне на програма или на работен плот ще бъде споделяна с всички потребители в това събрание. Всички участници в събранието ще могат да виждат присъствието и информацията за контакт на крайния потребител.

Използване на информацията: Адресът за влизане, паролата и информацията за събрание на потребителя ще се използват за удостоверяване на потребителя преди свързването му в събрание.

Избор/управление: По подразбиране уеб компонентът Lync Web App е разрешен.

Аспекти на "Местоположение на заобикаляне на мултимедия"

Описание на тази функция: "Заобикаляне на мултимедия" определя местоположението на IP адресите за прекратяване на локална мултимедия по подразбиране на потребител на Lync Server и PSTN шлюза/IP-PBX/граничен контролер на сесия, който да се използва в PSTN или PBX повикване, свързано с този потребител. Ако двата елемента се намират така, че да са добре свързани, без ограничения на пропускателната способност, и заобикалянето на мултимедия е разрешено, мултимедията ще се предава директно между потребителя на Lync Server и PSTN шлюза/IP-PBX/граничния контролер на сесия, като заобикаля Lync Server Mediation Server. Сигнализирането за повикването ще продължи да минава от потребителя на Lync Server към Lync Server Mediation Server и към PSTN шлюза/IP-PBX/граничния контролер на сесия.

Събирана, обработвана или предавана информация: Местоположението на IP адреса за прекратяване на локална мултимедия по подразбиране за крайния потребител и PSTN шлюза/IP-PBX/граничния контролер на сесия се определя чрез съчетаване на всеки локален IP адрес за прекратяване на мултимедия по подразбиране с всеки ИД на заобикаляне, съхраняван в конфигурацията на Lync Server. ИД на заобикаляне е GUID и не се филтрира от прокси сървъра за достъп, така че се предлага на външни потребители, както и на вътрешни потребители. При тази функция не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Ако потребителят на Lync Server и PSTN шлюзът/IP-PBX/граничният контролер на сесия са в едно и също местоположение, то ИД на заобикаляне, асоцииран с локалния IP на мултимедия по подразбиране на всеки елемент, ще бъде един и същ. Страната, получаваща ИД на заобикаляне от своя колега, ще вижда, че нейният ИД на заобикаляне съвпада. В този случай е разрешено мултимедията за повикването да отива директно между потребителя на Lync Server и PSTN шлюза/IP-PBX/граничния контролер на сесия, като заобикаля Mediation Server.

Избор/управление:

Заобикалянето на мултимедия по подразбиране е забранено както глобално, така и за всяка линия до определен PSTN шлюз/IP-PBX/граничен контролер на сесия. Администраторът в предприятието може да го разреши както глобално, така и за определена линия, като използва двата метода по-долу.

Използване на контролния панел на Lync Server

 • Глобалното заобикаляне се разрешава, като щракнете върху Мрежова конфигурация, щракнете двукратно върху Глобална конфигурация в списъка и след това в страницата Редактиране на глобална настройка щракнете върху Включване на мултимедийно заобикаляне и изберете нивото.

 • Заобикалянето за определена линия се разрешава, като щракнете върху Гласово маршрутизиране, щракнете върху раздела Конфигурация на линия, щракнете двукратно върху съществуваща линия и след това щракнете върху Разреши мултимедийното заобикаляне.

Използване на Microsoft Lync Server 2010 Management Shell

 • Кратките команди New-CsTrunkConfiguration или Set-CsTrunkConfiguration могат да се използват за разрешаване на заобикаляне на мултимедия за дадена линия.

 • Кратките команди New-CsNetworkMediaBypassConfiguration и Set-CsNetworkConfiguration могат да се използват за разрешаване на глобално заобикаляне на мултимедия.

Прикачени файлове в събрания

Описание на тази функция: Крайните потребители могат да споделят файлове с участниците в събрания, като ги качват като прикачени файлове.

Събирана, обработвана или предавана информация: Прикачените файлове се съхраняват на Lync Server в съответствие с правилата за изтичане на времето на съдържание на събрания, както е зададено от администратора в предприятието. Крайните потребители могат да изберат да качват прикачени файлове. Прикачените файлове се изтеглят от тях или други хора в събрание. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията, съдържаща се в качените прикачени файлове на събрания, се споделя с другите участници в събрание на Lync.

Избор/управление: Администраторът в предприятието може да разреши или забрани тази функция за всеки един или за всички потребители чрез правилата AllowFileTransfer. По подразбиране тези правила са разрешени.

Прехвърляне на файлове при равноправен достъп

Описание на тази функция: Потребителите на Lync могат да прехвърлят файлове помежду си в двустранни разговори с незабавни съобщения (не събрания).

Събирана, обработвана или предавана информация: Файлът се прехвърля директно между клиентите на Lync. Потребителите избират да стартират прехвърлянето на файла и избират кой файл да бъде прехвърлен. Получателят трябва изрично да се съгласи да получи файла. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Функцията прехвърляне на файлове при равноправен достъп позволява на потребителите да изпращат файлове помежду си в реално време при разговор с незабавни съобщения.

Избор/управление: Администраторът в предприятието може да разреши или забрани тази функция за всеки един или за всички потребители чрез правилата EnableP2PFileTransfer. По подразбиране тези правила са разрешени.

Лична снимка

Описание на тази функция: "Лична снимка" показва личната снимка на крайния потребител на другите потребители. Това се конфигурира само от крайния потребител и е различно от снимката, която е в указателя на фирмата за вашето предприятие (напр. Active Directory).

Събирана, обработвана или предавана информация: Предпочитанията за споделяне на личната снимка на крайния потребител и уеб адресът на снимката се събират, като се използва въведеното от крайния потребител и се публикуват чрез присъствието в Lync. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията се използва за персонализиране на работата на крайния потребител и за споделяне на неговата снимка с другите.

Избор/управление:

Администраторът в предприятието определя:

 • Дали потребителите споделят снимките по начало по подразбиране, или не. Това може да бъде пренебрегнато.

 • Максималния размер на снимката, която може да бъде качена от потребителя.

 • Какви видове снимки са разрешени.

Удостоверяване с ПИН

Описание на тази функция: Удостоверяването с ПИН е механизъм, използван за удостоверяване на потребители, които се присъединяват към събрания на автоматичния помощник за конферентни разговори и за удостоверяване на потребители, разполагащи за първи път Microsoft Lync 2010 Phone Edition. Потребителят въвежда телефонния номер и вътрешния номер и ПИН, който Lync Server използва за проверка на идентификационните данни на потребителя. ПИН може да е зададен от потребителя или да е предоставен от администратора в предприятието.

Събирана, обработвана или предавана информация: По време на удостоверяване се събират телефонният номер или вътрешният номер и ПИН кодът на потребителя. Lync Server проверява тази информация спрямо своята сървърна база данни. ПИН кодът се съхранява в сървърната база данни като еднопосочно хеширане за целите на защитата. След като бъде зададен, ПИН кодът не е видим за никого. ПИН кодът може да бъде зададен или сменен от потребителя или от администратор или от потребител на поддръжката.

Когато администратор или потребител на поддръжката зададе или рестартира ПИН, новият ПИН се показва и по избор може да бъде изпратен в имейл до потребителя. Предоставеният шаблон за имейла може да бъде персонализиран и включва текст, който информира потребителя, че ПИН кодът може да е бил видян от администратора или потребител на поддръжката и затова се препоръчва потребителят да зададе ПИН кода отново.

Използване на информацията:

ПИН кодът се използва от Lync Server за удостоверяване на потребителя за събранието или за разполагане на телефона, работещ с Lync 2010 Phone Edition.

Избор/управление: По подразбиране това е разрешено. Администраторът в предприятието може да забрани удостоверяването с ПИН от страницата "Настройки" на контролния панел на Lync Server, като постави отметка в квадратчето Удостоверяване с ПИН.

Анкети

Описание на тази функция: Потребителите на Lync могат да провеждат анкети и да събират анонимни отговори от участници по време на онлайн събрания и разговори.

Събирана, обработвана или предавана информация: Отделните гласове са анонимни. Сумарните резултати от анкетата се виждат от всички представящи и могат да бъдат показани на всички участници от всеки представящ. Анкетите се съхраняват на Lync Server в съответствие с правилата за изтичане на времето на съдържание на събрания, както е зададено от администратора в предприятието. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Функцията за анкети подобрява съвместната работа, като позволява на представящите бързо да определят предпочитанията на участниците.

Избор/управление:

Администраторът в предприятието има на разположение следните правила

 • EnableDataCollaboration: Тези правила позволяват на администратора в предприятието да ограничава всички функции за сътрудничество с данни – сътрудничество в Microsoft PowerPoint, споделяне на файлове, анкети, сътрудничество с табло и прикачени файлове. Ако тези правила бъдат зададени на "Неистина", правилата за ниво на функция за тези функции са без значение.

 • AllowPolling: Тези правила позволяват на администраторите в предприятието да разрешават или забраняват функцията за анкети. По подразбиране тази функция е разрешена.

Информация за присъствие и контакт

Описание на тази функция: Тази функция дава на крайните потребители достъп до публикувана информация за други потребители (както от същата организация, така и извън нея) и предлага на другите потребители достъп до информация, публикувана за тях, като състояние, длъжност, телефонен номер, местоположение и бележки. Администраторът на предприятието може също да конфигурира съвместна работа със съобщенията на Microsoft Outlook и клиент за сътрудничество и Exchange, така че крайните потребители да показват съобщения "Извън офиса" и друга информация за състоянието.

Събирана, обработвана или предавана информация: Крайните потребители използват своя адрес за влизане и парола, за да се свързват с Lync Server. Те и техният администратор могат да публикуват информация за тяхното състояние и информация за контакт, която ще бъде свързана с влизането им. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Други потребители на Lync и програми ще имат достъп до информацията за присъствието и информацията за контакт на крайния потребител, за да определят своето публикувано състояние и информация, така че да общуват по-добре с тях.

Избор/управление: Крайните потребители могат да избират каква информация да се публикува. Администраторът ­­­в предприятието също може от тяхно име да конфигурира публикуваната информация. Администраторът ­­­в предприятието може да забранява възможността на крайните потребители да контролират своята публикувана информация, като отиде в страниците Потребители и Настройки за присъствие и незабавни съобщения в контролния панел на Lync Server.

Сътрудничество в PowerPoint

Описание на тази функция: Потребителите на Lync могат да показват, преглеждат и анотират презентации на PowerPoint по време на онлайн разговор или събрание.

Събирана, обработвана или предавана информация:

Действията на крайните потребители управляват всички видове използване на тази функция – независимо дали става въпрос за качване, навигация, или анотиране на презентация на PowerPoint. Всеки файл, представен в разговор или събрание, ще бъде предаван до всички участници в събранието и те ще могат да го извличат директно от папка на своите компютри. Собственикът на файла или представящият може да ограничи другите да записват файла в Lync, но това не ги ограничава да изтеглят файла или да го гледат­. Файловете на PowerPoint се съхраняват на Lync Server в съответствие с правилата за изтичане на времето на съдържание на събрания, както е зададено от администратора в предприятието. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Сътрудничеството в PowerPoint помага на участниците в разговора да изнасят ефективни презентации и да получават обратна връзка.

Избор/управление:

Администраторът в предприятието има на разположение следните правила:

 • EnableDataCollaboration: Тези правила позволяват на администратора в предприятието да ограничава или разрешава всички функции за сътрудничество с данни – сътрудничество в PowerPoint, споделяне на файлове, анкети, сътрудничество с табло и прикачени файлове. Ако тези правила бъдат зададени на "Неистина", правилата за ниво на функция за тези функции са без значение.

 • AllowAnnotations: Тези правила позволяват на администратора в предприятието да ограничава възможностите за анотиране на съдържание на PowerPoint за участниците в събранието.

Освен това представящите могат да ограничат анотирането на презентации на PowerPoint по роля на участника ("Няма", "Само за представящи", "Всеки") от диалоговия прозорец Опции за събрания. Тази настройка е налична за всяко отделно събрание.

Режим на поверителност

Описание на тази функция: Режимът на поверителност е настройка, която позволява на крайните потребители да споделят своята информация за присъствие (като "Достъпен", "Зает", "Не ме безпокойте" и т. н.) само с контактите в техния списък с контакти.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако разрешите режима на поверителност, това кара Lync да влезе в режим, в който крайните потребители могат да превключват потребителските си настройки, така че информацията им за присъствие да се споделя само с контактите в техния списък с контакти. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Настройката за режим на поверителност се използва от Lync, за да определя да влезе, или не в режима на поверителност.

Избор/управление:

 • Администраторът в предприятието на ниво набор може да избира да разрешава режима на поверителност (като използва вътрешната настройка EnablePrivacyMode). След като бъде разрешена, по подразбиране крайните потребители на Lync ще бъдат превключвани към режима на поверителност още с влизането.

 • Когато режимът на поверителност е разрешен на сървъра чрез администраторската настройка, крайните потребители могат да изберат или всеки да вижда тяхното присъствие (стандартен режим) или само техните контакти да могат да виждат тяхното присъствие (режим на поверителност). Крайните потребители задават състоянието си в раздела Състояние, в диалоговия прозорец Опции.

 • Ако на сървъра е разрешен стандартният режим чрез администраторската настройка, крайните потребители не могат да превключват на режим на поверителност. Те могат да работят само в стандартен режим. Все пак те могат да се откажат предварително от режима на поверителност, така че ако по-късно администраторът превключи на режим на поверителност, те няма да бъдат превключвани с влизането в Lync.

Частна линия

Описание на тази функция: "Частна линия" е функция, която предоставя непубликуван допълнителен телефонен номер за крайния потребител. Крайният потребител може да избере да даде допълнителния телефонен номер на други.

Събирана, обработвана или предавана информация: от функцията "Частна линия" се събира по подобен начин на това как се третират повиквания до обикновен номер, който не е частен, тоест записите с подробни данни ще се съхраняват точно така, както и за всяко друго повикване.

Има случаи, когато частният номер ще бъде изпратен до трето лице по невнимание, като например когато повикващият до частния номер прехвърли повикването до друг човек.

Използване на информацията: Тази информация се използва за предоставяне на хронология на възникването на повиквания. Вижте раздела "Събиране и съобщаване на данни за записване на подробности за разговори (CDR данни)" за повече информация.

Избор/управление: За тази функция няма контроли на крайния потребител или администратора.

Събиране и съобщаване на данни за качество на работата (QoE)

Описание на тази функция: Функцията за събиране и съобщаване на данни за качество на работата събира и съобщава качеството на мултимедията на комуникации и събрания с равноправен достъп, които са се осъществили чрез Lync. Тези статистики включват IP адреси, коефициент на загуби, използвани устройства, събития със слабо качество, настъпили в повикването, и т. н.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако администраторът в предприятието разреши QoE, данните за качеството на мултимедията от комуникациите с равноправен достъп и събрания в Lync се записват в базата данни на QoE. Тази възможност не записва съдържанието на Lync. Данните на QoE се съхраняват в сървърната база данни на Monitoring Server, разположена в предприятието, и се отчитат в набор от стандартни отчети на Monitoring Server. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Администраторът в предприятието има достъп до тази информация и може да я използва, за да събира обратна информация за качеството на мултимедията, предавана в системата. Това включва IP адреси на потребители.

Избор/управление: По подразбиране QoE е включено, но администраторът в предприятието трябва да инсталира Monitoring Server, свързан към сървърна база данни на Monitoring Server, за да събира QoE данните. Администраторът в предприятието може да разположи стандартните отчети на Monitoring Server или да създаде потребителски отчети, като пуска заявки до базата данни на Monitoring Server.

Администраторите в предприятието могат да изключват QoE отчетите, като използват следната кратка команда на Windows PowerShell за Lync Server.

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Управление на достъпа, базирано на роли

Описание на тази функция: Функцията "Управление на достъпа, базирано на роли" (RBAC) позволява делегиране на административни права за сценарии на администратора в предприятието. Взаимодействието на администратора в предприятието с интерфейсите на ръководството може да бъде ограничено до конкретно разрешени операции и такива, с които могат да бъдат променяни обекти.

Събирана, обработвана или предавана информация: Възможностите на администратора в предприятието се оценяват по време на изпълняване на базата на членството в потребителска група, особено групите за защита в Active Directory. Възможностите на дадена роля в системата се конфигурират и задават в централния сървър за управление.

Използване на информацията: Администраторът в предприятието може да конфигурира допълнителни роли на администратор в RBAC за определено разполагане. Един администратор в предприятието може да преглежда всички роли, на които друг администратор е член.

Избор/управление: Това е механизмът за защита/удостоверяване за задачи на ИТ управлението. Функцията не се отразява на крайните потребители и не е видима за тях.

Записване

Описание на тази функция: Тази функция позволява на организаторите и/или представящите да записват всички аспекти на дадена сесия в Lync, включително и кой е влязъл в събранието, аудио, видео и съдържание, като разговори с незабавни съобщения, споделяне на програми, презентации на PowerPoint, анкети, изложения и табла. Когато организаторът или другите представящи спрат или преустановят своето записване, другите записвания в същия момент няма да се повлияят.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако представящите изберат да записват, записът ще бъде записан на техните компютри. Допълнителните видео файлове, генерирани от записа, по подразбиране се записват на локалния компютър на представящия, но могат също да бъдат записани на друг компютър, ако това е указано от представящия, който записва. Когато потребителите качват съдържание в събрание, е дадено разрешение за добавянето на това съдържание към записи, правени от тези или от други потребители.

Ако има неуспешни опити по време на фазата на публикуване на даден запис, възможно е данни, заснети по време на състояние на пауза на записа, да бъдат включени в записа неумишлено. Ако някоя част от фазата на публикуване е неуспешна (вж. Recording Manager за състояние "Предупреждение..."), записите не бива да се разпространяват сред други хора, дори и да могат да се възпроизвеждат в някаква форма.

Използване на информацията: Записът може да бъде възпроизвеждан от всеки, който има достъп до местоположението, където е записан той.

Избор/управление:

Администраторът в предприятието има следните възможности за управление:

 • AllowConferenceRecording: Настройката на правилата по подразбиране е "Неистина".

  • За потребителя, който ескалира от повикване с равноправен достъп до събрание, ако неговите правила са зададени на "Истина", всички представящи ще могат да записват.

  • За потребителя, който стартира събрание "компютър към компютър", ако неговите правила са зададени на "Истина", всички представящи ще могат да записват.

  • За потребителя, който планира събрание, ако неговите правила са зададени на "Истина" към момента на присъединяване на първия човек към събранието, всички представящи ще могат да записват.

  • За тези три сценария ако потребителят, който е ескалирал, стартирал или планирал, правилата на събранието са зададени на "Неистина", записването няма да е достъпно за представящи или участници.

  • Ако правилата бъдат променени, докато събранието тече, те може да нямат ефект, докато всички участници не излязат и отново влязат в събранието.

 • EnableP2PRecording: По подразбиране е "Неистина" и се задава в момента на влизане на потребителя в Lync.

  • Ако бъде зададено на "Истина", потребителят, който стартира разговор с някого, за когото тези правила също са зададени на "Истина", ще може да записва.

  • Потребителите могат да записват само ако и двете страни на комуникацията с равноправен достъп имат разрешение за записване.

 • AllowExternalToRecord: По подразбиране е "Неистина". Външните потребители включват както външни, така и анонимни потребители.

  • Събрание: Правилата AllowExternalToRecord се прилагат в момента, когато първият човек влезе в събранието и само когато AllowConferenceRecording е зададено на "Истина".

   • Ако е зададено на "Истина", то в събрание, където е разрешено записването, представящите, които не са от предприятието, също ще могат да записват. Ако правилата бъдат променени, докато събранието тече, новите правила няма да имат ефект, докато всички участници не излязат и отново влязат в събранието.

   • Ако е зададено на "Неистина", то в събрание, където е разрешено записването, представящите, които не са от предприятието, няма да могат да записват. Ако правилата бъдат променени, докато събранието тече, новите правила може да нямат ефект, докато всички участници не излязат и отново влязат в събранието.

  • Равнопоставен достъп (P2P): Правилата AllowExternalToRecord се прилагат при разговори с равнопоставен достъп само когато правилата EnableP2PRecording са зададени на "Истина".

   • Ако са зададени на "Истина", потребителят, който не е от предприятието, ще може да записва.

   • Ако са зададени на "Неистина", потребителят, който не е от предприятието, няма да може да записва, докато потребителят, който пречи на записването извън предприятието, ще може да записва.

Услуга за група, която отговаря – анонимизиране на агент

Описание на тази функция: Услугата за група, която отговаря (RGS), позволява на администраторите в предприятието да създават и конфигурират една или повече малки групи, които отговарят, за целите на маршрутизирането и нареждането на входящите телефонни повиквания до един или повече назначени агенти или крайни потребители. Тази функция позволява на RGS агент да отговаря на повиквания, без автоматично да разкрива самоличността си на другата страна.

Събирана, обработвана или предавана информация: Самоличността на агента не се показва по визуален начин, ако другата страна използва клиент на Microsoft Communications или PSTN телефон, но се предава в пакети на протокол за описание на сесия (SDP – Session Description Protocol), когато към анонимно гласово повикване бъде добавена модалност на незабавни съобщения. Затова самоличността може да бъде извлечена от проследяването на клиентите. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Клиент, който не е на Microsoft Communications, може да покаже информацията за агента в потребителския интерфейс и по този начин да разкрие самоличността на агента. Това може да позволи на другата страна да направи повикване до агент директно, без да използва RGS.

Избор/управление: За тази функция няма контроли на крайния потребител или администратора.

Водене на регистър при сървъра

Описание на тази функция: Водене на регистър при сървъра позволява на администратора в предприятието да събира различен тип трафик, който отива към и излиза от всеки домейн или еднозначния идентификатор на ресурс (URI).

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако администраторът на предприятието разреши воденето на регистър за Lync, тогава трафикът, който отива към и излиза от указания домейн или URI, се включва в регистрационните файлове. В зависимост от конфигурацията тази събрана информация може да се използва с цел отстраняване на грешки. Информацията за крайните потребители, като например следната, се регистрира във файл, посочен от администратора: тема на събранието, местоположение, съобщения от протокола SIP, отговори на покани в Lync, информация относно подателя и получателя на всяко съобщение в Lync, маршрута, по който е минало съобщението, списък с контакти, информация за присъствие, съдържание на разговора с незабавни съобщения, както и имената на всички споделени програми, прикачени файлове, файлове на Microsoft PowerPoint, табла, анкети и въпроси на анкетите и индекс на опциите на анкетата, за които са гласували. Не се изпраща автоматично информация на Microsoft, но администраторът може да избере да изпратите информация ръчно.

Използване на информацията: Регистрите при сървъра могат да бъдат използвани за отстраняване на неизправности при проблеми с Lync, т. е. да се определи какви проблеми на кой сървър или домейн са възникнали.

Избор/управление: По подразбиране функцията "Водене на регистър при сървъра" е изключена и трябва да бъде включена от администратора в предприятието. Администраторът може да използва следните кратки команди в интерфейса на командната среда на Windows PowerShell, за да включи или изключи тази функция за всеки отделен сайт, услуга или сървър: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration и Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. За да се регистрира съдържанието на разговорите с незабавни съобщения, някои настройки трябва да се зададат с помощта на поддръжката на Microsoft.

Търсене на умения

Описание на тази функция: Тази функция позволява на крайните потребители да търсят хора в тяхното предприятие, като използват кое да е свойство, включено в Microsoft SharePoint (например име, имейл, умения, опит и т. н.). Тази функция се предлага само ако администраторът в предприятието е разположил SharePoint и е разрешил съвместната работа на Lync 2010 и SharePoint.

Събирана, обработвана или предавана информация: Заявката за търсене, въведена в Lync 2010, ще бъде изпратена до SharePoint Server на предприятието. Отговорът от SharePoint се обработва от Lync 2010 и се показват резултатите от търсенето и свързаната информация. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията, въведена от потребителя, се изпраща до SharePoint, за да се получат резултатите от търсенето, които се показват в Lync 2010.

Избор/управление: Тази функция може да бъде разрешена или забранена от администраторите в предприятието от вътрешната настройка 4.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Унифицирано хранилище за контакти

Описание на тази функция: Унифицираното хранилище за контакти се състои от три основни функции:

 1. Обединяване на търсене – Тази функция обединява контактите от Active Directory с личните контакти на Outlook, така че при търсене за този контакт ще има само един запис в резултатите от търсенето.

 2. Обединяване на контакти – Тази функция обединява информацията за контакти между записите на Outlook и Active Directory, като използва съвпадащ имейл и/или идентификатор за влизане. След като бъде определено съвпадение, Lync 2010 обединява данните от трите източника на данни (Outlook, Active Directory и "Присъствие"). Тези обединени данни се показват в различни компоненти на потребителския интерфейс, включително резултатите от търсене, списъка с контакти и визитката.

 3. Създаване на контакти на Outlook за контакти на Lync 2010 (синхронизиране на контакти) – Lync 2010 ще създаде контакти на Outlook за всички потребителски контакти в папката с контакти по подразбиране, ако потребителят има Exchange 2010 или по-нова версия пощенска кутия. Като подкрепи всички контакти на Lync 2010 с контакт на Outlook, потребителят има достъп до информацията за контакти на Lync 2010 от Outlook, Outlook Web Access и мобилни устройства, които синхронизират контактите с Exchange.

Събирана, обработвана или предавана информация: Lync 2010 обобщава информацията за контакт от "Присъствие", Active Directory и Outlook. Тази информация се използва вътрешно от Lync 2010. При създаването на контакти на Outlook Lync 2010 ще вписва информацията за контакти на "Присъствие", Active Directory и Outlook в Exchange. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията за контакт от "Присъствие", Active Directory и Outlook се показва в потребителския интерфейс на Lync 2010 (списъка с контакти, визитка, резултати от търсене и т. н.). Тази информация може също да бъде вписана в Exchange чрез синхронизиране на контакти (както е описано по-горе).

Избор/управление: Тази функция е разрешена или забранена от администраторите на Lync Server 2010 чрез вътрешната настройка EnableExchangeContactSync.

Подобрения в качеството на гласа в Lync 2010

Описание на тази функция: Lync 2010 изпраща уведомления до крайните потребители, когато открие проблеми в устройство, мрежа или компютър по време на разговор.

Събирана, обработвана или предавана информация: Lync 2010 ще събира информация относно настройката на аудио устройството на крайния потребител, настройката на мрежата и други мултимедийни връзки, за да определя какво може да причинява лошо качество на звука по време на гласова комуникация. Крайният потребител ще бъде информиран от Lync 2010, че има проблем в качеството на гласа, докато на останалите участници в разговора ще бъде показано само уведомление, че има крайни потребители, които използват устройство, причиняващо лошо качество на звука. Те не знаят какво устройство използва крайният потребител­. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията, която се изпраща на другите участници в повикването, се използва за спомагане за подобряването на качеството на повикването.

Избор/управление: Администраторът в предприятието може да изключи уведомлението за качество на гласа за устройствата, като следва командата в Powershell, както е описано по-долу.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Сътрудничество с табло

Описание на тази функция: Тази функция позволява на крайните потребители да споделят виртуални табла в Lync 2010 и да ги анотират по време на онлайн събрания и разговори.

Събирана, обработвана или предавана информация: Анотациите, направени на таблата, ще се виждат от всички участници. Таблата се съхраняват на Lync Server 2010 в съответствие с правилата за изтичане на времето на съдържание на събрания. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Функцията "Табло" подобрява сътрудничеството, като позволява на участниците в събранието да обсъждат идеи, да правят мозъчна атака, да си водят бележки и т. н.

Избор/управление:

Администраторът в предприятието има на разположение следните правила

 • Администраторски правила EnableDataCollaboration – Тези правила позволяват на администратора в предприятието да ограничава всички функции за сътрудничество с данни – сътрудничество в PowerPoint, споделяне на файлове, анкети, сътрудничество с табло и прикачени файлове. Ако тези правила бъдат зададени на "Неистина", правилата за ниво на функция за тези функции са без значение.

 • Администраторски правила AllowAnnotations: Тези правила позволяват на администратора в предприятието да ограничава възможностите за анотиране за всички участници в събранието. Ако тази настройка бъде изключена, крайните потребители няма да виждат входна точка за създаване на табло в потребителския интерфейс на Lync 2010.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×