Допълнение за поверителност за Skype за бизнеса на Microsoft

Забележка: Настолният клиент Lync 2013 е преименуван на Skype за бизнеса.

Последна актуализация: април 2015 г.

Съдържание

Допълнение за поверителност за Skype за бизнеса на Microsoft

Тази страница е допълнение към Декларацията за поверителност за продуктите на Microsoft Lync. За да разберете практиките по събирането и използването на данни, свързани с определени продукти или услуги на Microsoft Lync, ви препоръчваме да прочетете Декларацията за поверителност за продуктите на Microsoft Lync и това допълнение.

Това допълнение се отнася за разполагането и използването на комуникационния софтуер Microsoft Skype за бизнеса, разположен във вашето предприятие. Ако използвате Microsoft Lync като част от онлайн решение или услуга (с други думи, ако трето лице (например Microsoft) хоства сървърите, на които работи софтуерът), информацията ще бъде прехвърляна до това трето лице. За да научите повече за използването на данните, които се предават до трето лице, консултирайте се с администратора в предприятието или доставчика на услуги.

Архивиране

Описание на тази функция: Архивирането предоставя на организации, които може да са обект на изисквания за съхранение на базата на индустриални или регулаторни изисквания или които може да имат собствени организационни изисквания за съхранение, начин за архивиране на определени свързани със Skype за бизнеса комуникации и данни за използване в подкрепа на тези изисквания.

Събирана, обработвана или предавана информация: Архивирането съхранява съдържанието на незабавни съобщения с равноправен достъп и многостранни незабавни съобщения, конферентно съдържание, включително качено съдържание (например изложения) и свързано със събития съдържание (например присъединяване, напускане, качване, споделяне и промени във видимостта) в сървър, конфигуриран от администратора на предприятието. Не могат да бъдат архивирани прехвърлянията с равноправен достъп на файлове, аудио/видео разговорите с равноправен достъп, споделянето на приложения по време на разговор с равноправен достъп, анотациите на конференции и запитванията. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Позволява на организацията да архивира съдържание, за да отговори на отраслови, регулаторни или организационни изисквания за съхранение.

Избор/управление: За тази функция архивирането е изключено по подразбиране. Няма контроли на ниво потребител, а управлението се осъществява от администратора за организацията.

Услуга за тестване на звука

Описание на тази функция: Услугата за тестване на звука позволява на потребителя да провери качеството на повикването, като направи тестово повикване в Skype за бизнеса, което му позволява да чуе как звучи в реално повикване. Когато се натисне бутонът "Проверка на качеството на повикването", услугата за тестване на звука извършва симулирано повикване и подканва потребителя да направи кратък (приблизително 5-секунден) запис на гласа си, и след това го възпроизвежда. Ако мрежовите показатели са под оптималните или устройството на потребителя не е настроено или конфигурирано правилно, това ще се отрази на качеството на записа на гласа.

Събирана, обработвана или предавана информация: По време на повикването на услугата за тестване на звука се извършва кратък (приблизително 5-секунден) запис на глас. Когато повикването на услугата за тестване на звука завърши, записът на гласа се изтрива. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Пробният запис на гласа се използва от вас, за да проверите качеството на звука на повикването чрез Skype за бизнеса на базата на качеството на записа.

Избор/управление: Можете да проверите качеството на вашето повикване с помощта на следните стъпки:

 1. В горния десен ъгъл на основния прозорец на Skype за бизнеса щракнете върху Опции (икона на зъбно колело).

 2. В диалоговия прозорец Skype за бизнеса – Опции щракнете върху Аудиоустройство.

 3. В раздела Аудиоустройство щракнете върху бутона Проверка на качеството на повикването и следвайте инструкциите.

 4. Щракнете върху OK.

За използването на тази функция е необходимо да се вземе гласова проба.

Делегиране на повиквания

Описание на тази функция: Делегирането на повиквания позволява на потребителите да възлагат на едно или повече лица (представители) да извършват или да приемат повиквания и да настройват или да се присъединяват към онлайн събрания от тяхно име.

Събирана, обработвана или предавана информация: Когато назначавате представители, по време на процеса на конфигуриране от потребителя трябва да бъде предоставена информация за контактите на представителя. Потребителите, които са посочени като представители, ще получат известие, което ги информира, че някой в тяхната организация ги е посочил за представители. Когато представител отговори на повикване от името на лицето, което го е назначило за представител, това лице ще получи имейл известие, информиращо го за това събитие. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Skype за бизнеса използва информацията за контакти на представителя, за да му разреши да извършва или получава повиквания и да планира или да се присъединява към събрания от името на лицето, на което е представител.

Избор/управление: Делегирането на повиквания е изключено по подразбиране. Администраторът на предприятието може да разрешава и забранява делегирането на повиквания за неговата организация. Ако функцията за делегиране на повиквания е разрешена, потребителите могат да конфигурират своите представители с помощта на следните стъпки:

 1. В горния десен ъгъл на основния прозорец на Skype за бизнеса щракнете върху Опции (икона на зъбно колело).

 2. В диалоговия прозорец Skype за бизнеса – Опции щракнете върху Пренасочване на повикванията.

 3. Под Пренасочване на повикванията изберете Прехвърляй повикванията към или Едновременно позвъняване и след това щракнете върху Моите представители в падащия списък.

 4. Ако не са конфигурирани представители, в диалоговия прозорец Пренасочване на повикванията – Представители щракнете върху Добави и след това изберете хора, които да назначите за представители.

 5. Щракнете върху OK в диалоговия прозорец "Представители".

 6. Щракнете върху OK.

Забележка:  Администраторите на предприятия могат да конфигурират синхронизиране на представител на Exchange Calendar с Lync Server 2010 или по-късна версия. Когато са разрешени, представителите на Exchange Calendar с подходящи разрешения (равни на или по-големи от разрешения за авторство без редактиране) ще бъдат добавени автоматично като представители в Skype за бизнеса. Това обаче не променя настройките за пренасочване на повикванията.

Регистри на повикванията

Описание на тази функция: Регистрите на повикванията разрешават на потребителя да съхранява запис на своите гласови повиквания в Skype за бизнеса в папка на Microsoft Outlook.

Събирана, обработвана или предавана информация: Информацията за гласови повиквания, например начален час, краен час, времетраене и участници в повикването, ще се съхрани в папката за хронология на разговорите на Outlook. Темата на събранието и местоположението също могат да бъдат регистрирани, като изберете Outlook за диспечер на лични данни в раздела "Лични" на диалоговия прозорец "Опции". Регистрите на повикванията не съхраняват съдържанието на гласовите повиквания. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Потребителят може да използва регистрите на повикванията, за да проследи и покаже хронологията на своите повиквания.

Избор/управление: Регистрите на повикванията са включени по подразбиране. Администраторът на вашето предприятие може да разрешава и забранява функцията "Регистри на повикванията" за вашето предприятие. Ако вашият администратор е разрешил функцията "Регистри на повикванията", можете да я включвате или изключвате с помощта на следните стъпки:

 1. В горния десен ъгъл на основния прозорец на Skype за бизнеса щракнете върху Опции (икона на зъбно колело).

 2. В диалоговия прозорец Skype за бизнеса – Опции щракнете върху Лични.

 3. Под Диспечер на лични данни изчистете квадратчето за отметка Записвай регистрираните повиквания в папка "Хронология на разговорите".

 4. Щракнете върху OK.

ИД на повикващия в списъка на събранието

Описание на тази функция: ИД на повикващ в списъка на събранието показва на всички участници в събранието ИД на повикващия в списъка на събранието.

Събирана, обработвана или предавана информация: Събират се ИД на повикващ на участниците в събранието. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Когато участник се присъединява към събрание, неговият ИД на повикващ се показва в списъка на събранието на другите участници.

Избор/управление: За тази функция няма контроли за крайния потребител; ИД на повикващ се получава от доставчика на телефонната услуга. Някои доставчици позволяват на потребителите да изключват ИД на повикващ. За допълнителна информация се обърнете към администратора на вашето предприятие или към вашия доставчик на телефонни услуги.

Регистриране на клиентската част

Описание на тази функция: Регистрирането на клиентската част събира информация, която екипът за поддръжка от второ ниво може да използва, за да определи причината за възникнал проблем. Регистрационните файлове на клиентската част се съхраняват локално в компютъра на потребителя.

Събирана, обработвана или предавана информация: Когато регистрирането на клиентската част е разрешено, конкретната информация за използване ще бъде регистрирана и съхранена в компютъра на потребителя. Например всички теми и местоположения на събрания; съобщения по протокола SIP; отговори на покани на Skype за бизнеса; информация за подателя и получателя на незабавни съобщения и маршрута, изминат от съобщението; списъкът с контакти на потребителите и информация за присъствие; имената на всички приложения, прикачени файлове, файлове на Microsoft PowerPoint, табла или запитвания, които са споделени, и индекс на начина на гласуване, се регистрират в регистрационните файлове на клиентската част. Съдържанието на разговорите в Skype за бизнеса (незабавни съобщения, набори за PowerPoint, съдържание на табла, бележки, подробни данни за запитвания и т. н.) не се съхранява в регистрационните файлове на клиентската част. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията, събрана в регистрационните файлове на клиентска част, може да бъде използвана от поддръжката за клиенти или да бъде изпратена до Microsoft за отстраняване на проблеми в Skype за бизнеса.

Избор/управление: Регистрирането на клиентската част е изключено по подразбиране. Администраторът на предприятието може да разрешава или забранява тази функция за своето предприятие. Ако администраторът е разрешил тази функция, потребителите могат да конфигурират регистрирането на клиентската част с помощта на следните стъпки.

 1. В горния десен ъгъл на основния прозорец на Skype за бизнеса щракнете върху Опции (икона на зъбно колело).

 2. В диалоговия прозорец Skype за бизнеса – Опции щракнете върху Общи.

 3. Под Помогнете на екипа по поддръжка щракнете върху падащото списъчно поле Ниво на регистриране и изберете Лек или Пълен. Потребителите могат също да разрешават регистрирането на събития в Windows, като изберат Събиране на информация за отстраняване на неизправности чрез регистрирането на събитията в Windows.

 4. Щракнете върху OK.

Визитка

Описание на тази функция: Визитката показва информация за контакт, наличност и местоположение за вас и хората във вашата организация – както в Skype за бизнеса, така и в последните версии на Outlook. Визитката предоставя също достъп с едно щракване до комуникация с някого. Например от нечия визитка можете да изпратите директно незабавно съобщение, да стартирате повикване или да изпратите имейл съобщение.

Събирана, обработвана или предавана информация: статичната информация във визитката се събира от корпоративния указател на Enterprise (например Active Directory). Динамичните данни, като например информация за заетост от календара, се извличат от Microsoft Exchange Server; информацията за местоположение се извлича по няколко начина (вижте секцията местоположение); телефонните номера могат да бъдат извлечени от корпоративния указател или ръчно въведени от потребителя; информацията за наличност се управлява от Skype за бизнеса, като се използва Календарът на Outlook (ако е разрешен от потребителя) или е ръчно въведен от потребителя. Lync Server споделя тази информация с други хора в организацията. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: визитката се използва за преглед на информацията за контакта, местоположението и наличността на хора в организацията на потребителите. Количеството информация, показвана в контактите на потребителя Skype за бизнеса и Outlook, може да се контролира чрез задаване на "поверителност на отношения" и разрешаване или забраняване на режим на поверителност (вижте секцията режим на поверителност).

Избор/управление: Поверителните връзки се конфигурират с помощта на следните стъпки:

 1. Щракнете с десния бутон върху контакт.

 2. Щракнете върху Промяна на поверителна връзка.

 3. Щракнете върху приложимата категория за този контакт.

Въпреки че част от информацията във визитката се събира от указателя на фирмата и се конфигурира от администратора, потребителят също има възможност да управлява някои от тези данни. Тези елементи са както следва:

 • Календарна информация: Можете да избирате дали потребителите да виждат вашата календарна информация чрез "Промяна на разрешенията за показване на информация за заетост" в менюто с опции на Microsoft Outlook.

 • Местоположение: вж. раздела "Местоположение" на този документ.

 • Информация за наличност и контакти: вж. раздела "Информация за наличност и контакти" на този документ.

 • Лична снимка: вж. раздела " Лична снимка" на този документ.

Хронология на разговорите

Описание на тази функция: Хронологията на разговорите ви позволява да съхранявате предишните, последните или пропуснатите разговори с незабавни съобщения и статистика за вашите гласови разговори (например дата, час, времетраене и информация за повикването) в папката за хронология на разговорите на Microsoft Outlook, и да ги извличате чрез раздела "Разговори" в Skype за бизнеса.

Събирана, обработвана или предавана информация: Съдържанието на разговорите с незабавни съобщения и статистика за устните разговори (например дата, час, времетраене и информация за повикването). Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Хронологията на разговорите може да бъде преглеждана в Skype за бизнеса с помощта на раздела "Разговори" в основния потребителски интерфейс, което позволява на потребителя да преглежда и да продължава своите предишни разговори.

Избор/управление: Хронологията на разговорите е изключена по подразбиране. Тя може да се управлява с помощта на следните стъпки:

 1. В горния десен ъгъл на основния прозорец на Skype за бизнеса щракнете върху Опции (икона на зъбно колело).

 2. В диалоговия прозорец Skype за бизнеса – Опции щракнете върху Лични.

 3. Под Диспечер на лични данни изберете или изчистете квадратчето за отметка Записвай разговорите с незабавни съобщения в моята имейл папка за хронология на разговорите.

 4. Щракнете върху OK.

Програма за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите

Описание на тази функция: Ако изберете да участвате, програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите (CEIP), събира основна информация как използвате вашите програми, вашия компютър или устройство и свързаните устройства. Освен това ние събираме информация как всяко от тях е настроено и как работи. Тези отчети се изпращат на Microsoft, за да помогнат за подобряване на функциите, които нашите клиенти използват най-често, и за създаване на решения на често срещани проблеми. CEIP събира също типа и броя на грешките, които възникват, софтуерните и хардуерните технически показатели и скоростта на услугите. Microsoft не събира информация за вашето име, адрес или друга информация за контакт.

Събирана, обработвана или предавана информация: Когато функцията е включена, информацията за CEIP се изпраща автоматично до Microsoft. За повече информация за събираната, обработваната или предаваната информация от CEIP вж. декларацията за поверителност за програмата на Microsoft за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите.

Използване на информацията: Microsoft използва тази информация, за да подобри качеството, надеждността и техническите показатели на софтуера и услугите на Microsoft.

Избор/управление: CEIP е изключен по подразбиране. Администраторът на предприятието може да разрешава или забранява CEIP в своята организация. Ако администраторът на предприятието не е конфигурирал CEIP за организацията, на потребителя ще бъде дадена възможност да се запише по време на процеса на първоначално инсталиране. Ако администраторът на предприятието не е забранил контролата за CEIP, потребителите могат да променят своя избор за CEIP по всяко време с помощта на следните стъпки:

 1. В горния десен ъгъл на основния прозорец на Skype за бизнеса щракнете върху Опции (икона на зъбно колело).

 2. В диалоговия прозорец Skype за бизнеса – Опции щракнете върху Общи.

 3. Под Помогнете ни да подобрим изберете или изчистете квадратчето за отметка Абонамент за програмата за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите

 4. Щракнете върху OK.

Забележка:  Ако администраторът промени настройката, за да разреши или забрани CEIP, когато потребителят вече използва Skype за бизнеса, новата настройка ще влезе в сила само след като потребителят излезе от Skype за бизнеса и влезе обратно.

Споделяне на работен плот и приложения

Описание на тази функция: Споделянето на работен плот и приложения позволява на потребителите да си сътрудничат чрез видео чат, като същевременно споделят своя работен плот или избрано приложение с всекиго в събранието, което им разрешава да споделят и редактират файлове, подобно на колеги в една и съща стая. Потребителите могат също да правят презентации на Microsoft PowerPoint и да си сътрудничат с други хора във виртуално табло, което е празна страница за бележки и чертежи, която всички в събранието могат да използват съвместно. Когато потребител първоначално сподели своя работен плот или приложение, единствено той има контрол над тях. Ако потребителят избере, той или тя може да позволява на други потребители да поемат управлението на своя споделен работен плот или приложение, да навигират и да правят промени, като използват собствената си мишка и клавиатура (вижте секцията за управление на споделянето на приложения на &).

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако споделянето е инициирано, в зависимост от това какво се споделя всички участници в разговора ще могат да виждат на екрана на своя компютър мониторите, целия работен плот или избрано приложение. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Можете да използвате споделяне на работен плот и приложения, за да си сътрудничите с участници в разговор и събрание.

Избор/управление:

За да стартирате споделяне на работен плот и приложения (когато сте в разговор или събрание):

 1. Щракнете върху бутона Споделяне на съдържание и ръководене на дейностите по събранието, за да отворите прозореца за споделяне.

 2. Щракнете отново върху Споделяне на съдържание и ръководене на дейностите по събранието, за да отворите менюто.

 3. В изскачащото меню, под Представяне щракнете върху Работен плот, конкретен монитор (ако имате повече от един) или Програма.

 4. (По желание) Ако щракнете върху Програма, изберете програмата, която искате да споделите, от наличния списък.

ИЛИ

 1. Посочете бутона Споделяне на съдържание и ръководене на дейностите по събранието, за да отворите менюто.

 2. В изскачащото меню, под Представяне щракнете върху Работен плот, конкретен монитор (ако имате повече от един) или Програма.

 3. (По желание) Ако щракнете върху Програма, изберете програмата, която искате да споделите, от наличния списък.

За да спрете споделянето на вашия работен плот или приложение:

 • Щракнете върху Спри споделянето от лентата за споделяне в горния край на екрана.

ВАЖНО Документите или картините, които са отворени на вашия работен плот и са защитени от софтуер за управление на правата за достъп (DRM), могат да са видими и за други хора, с които споделяте своя работен плот в разговор на Skype за бизнеса.

Управление на споделянето на работен плот и приложения

Описание на тази функция: Контролата за споделяне на работен плот и приложения позволява на потребителите да предоставят управлението на своя споделен работен плот или приложение на друг разговор или участник в събранието, който също използва Skype за бизнеса в друг компютър.

Събирана, обработвана или предавана информация: След като управлението е предоставено, това лице може да управлява споделения работен плот или приложението и да прави промени, както би използвало пряко споделения компютър със своята клавиатура и мишка. Потребителят, който споделя своя работен плот или приложение, и другите участници в разговора или събранието на Skype за бизнеса ще могат да наблюдават тези промени в момента, в който се извършват. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Контролата за споделяне на работен плот и приложения позволява на участник в разговор или събрание да поеме управлението на споделения работен плот или приложение, а вие и другите участници в разговора да наблюдавате.

Избор/управление:

За да споделите управлението на вашия работен плот или приложение (ако вече не споделяте, вж. "Споделяне на работен плот и приложения"):

 1. Щракнете върху Отстъпване на управлението в началото на екрана.

 2. Изберете на кого искате да предадете управлението.

За да си върнете управлението на вашия работен плот от отдалечената страна, направете следното:

 1. Щракнете върху Отстъпване на управлението в началото на екрана.

 2. Щракнете върху Поемане на управлението отново.

Услуги за спешни повиквания (112)

Описание на тази функция: Когато са направени достъпни от администратора на предприятието, услугите за спешни повиквания позволяват на Skype за бизнеса да предаде местоположение на доставчик на услуги за маршрутизиране на трето лице, избрано от клиента. След това доставчикът на услуги за маршрутизиране на третото лице ще предаде местоположението на отговарящите при спешни случаи, когато се набере номер за спешни повиквания (например 911 в САЩ). Когато е разрешена, информацията за местоположението, предадена на персонала за спешни повиквания, е местоположението, което администраторът на предприятието е присвоил на всеки потребител (например сграда и номер на офис) и е въвел в базата данни за местоположение, или, ако такова местоположение не е налично, местоположението, което потребителите може би са въвели ръчно в полето "Местоположение". Ако потребителят набере номер за спешни повиквания, като използва Skype за бизнеса чрез безжична интернет връзка, докато е все още на работното си място, информацията за местоположението, предадена на отговарящите при спешни случаи, ще бъде приблизителното местоположение въз основа на местоположението, присвоено на безжичната крайна точка, с която неговият компютър комуникира. Освен това информацията за местоположението на тази безжична крайна точка се въвежда ръчно от администратора на предприятието и следователно информацията за местоположението, предадена на персонала за спешни повиквания, може да не бъде действителното физическо местоположение на потребителя. За да бъде напълно работеща, тази функция изисква предприятието да поддържа услуга за маршрутизиране, предоставена от сертифицирани доставчици на решения, и услугата е достъпна само в САЩ.

Събирана, обработвана или предавана информация: Информацията за местоположението, получена от Skype за бизнеса, се определя от автоматичната информация за местоположението, попълнена от сървъра за информация за местоположение или от информацията за местоположението, въведена ръчно в полето "Местоположение" от потребителя. Тази информация се записва в паметта на компютъра на потребителя, така че когато се въведе номер за спешни повиквания, тази информация за местоположение се предава с повикването за целите на маршрутизирането до подходящия доставчик на спешни повиквания и за предоставяне на неговото приблизително местоположение. Неговото местоположение може да бъде изпратено и с помощта на незабавно съобщение към локалния пулт за защита. При спешни повиквания подробният запис ще съдържа тяхната информация за местоположението. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Местоположението се използва за маршрутизиране на повикването до подходящия доставчик на спешни услуги и за разпределяне към отговарящите при спешни случаи. Тази информация може да бъде изпратена и до пулта за защита на предприятието като известие с местоположението на повикващия и информация за обратно повикване.

Избор/управление: Тази функция е изключена по подразбиране. Администраторът на предприятието я разрешава. Допитайте се до администратора на вашето предприятие дали тази функция е налична. Вие нямате възможност да определяте дали местоположението се получава автоматично, или се предава на диспечерите на спешни случаи, когато се направи повикване за спешен случай.

Забележка:  Администраторът на предприятието може да ограничава възможността за повиквания за спешни случаи на вашето работно място, затова трябва да проверите при него до каква степен са достъпни спешните повиквания.

Федериране

Описание на тази функция: Федерирането позволява на потребителите на Skype за бизнеса във вашата организация да виждат наличност, да изпращат незабавни съобщения и да провеждат гласови разговори от компютър до компютър (при условие че вашият компютър е екипиран с тонколони и микрофон или слушалки) с потребители на Skype за бизнеса от други организации, с които сте федерирани.

Събирана, обработвана или предавана информация: Информацията от визитките, например име, имейл адрес и информация за присъствие, се споделя между федерираните контакти. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: след като бъде разрешена, потребителите от една организация могат да добавят потребители към списъка с контакти, да им изпращат незабавни съобщения и да виждат своята информация за наличност. Потребителите могат да изберат най-добрия начин за комуникация за задачата – гласови, видео и други – и могат лесно да ескалират срещите между двама души при многопартийни конференции.

Избор/управление: Федерирането е изключено по подразбиране и се управлява и конфигурира от администратора на предприятието. Ако федерирането е разрешено, потребителите могат да търсят и да добавят външни контакти по същия начин, по който биха добавили контакти в своята организация.

Забележка:  По подразбиране всички външни контакти – лични или външни – ще бъдат присвоени на поверителната връзка за външни контакти, която ще сподели вашето име, заглавие, имейл адрес, фирма и картина. Тези контакти няма да могат да видят вашата бележка за наличност. Присвояването на външни контакти към други конфиденциални връзки, например работната група, приятелите и семейството, и т. н., ще им позволява да видят вашата бележка за наличност и по невнимание да споделят информация, която не трябва да им бъде оповестена.

Споделяне на местоположение

Описание на тази функция: споделянето на местоположение показва текущото географско местоположение и часовата зона на потребителя към други потребители на Skype за бизнеса с помощта на функцията за наличност на визитката (вижте секцията визитката). Потребителите могат да управляват информацията, която се споделя с други хора, като разрешава режима на поверителност в менюто Опции. (Вижте секцията режим на поверителност).

Събирана, обработвана или предавана информация: местоположението на потребителя се извлича по един от двата начина. Събира се от информационния сървър за местоположения на Enterprise (LIS), който е конфигуриран от администратора на предприятието или потребителят може ръчно да зададе местоположението си, като въведе местоположение по избор в контролата за местоположение в потребителския интерфейс на Skype за бизнеса, например "Начало". "Work" или "5678 Main St, Бъфало, NY, 98052". Часовата зона се събира директно от компютърната операционна система на потребителя. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: В зависимост от това как потребителят или администраторът е конфигурирал настройките за поверителност, информацията за местоположението и часова зона се споделя от Skype за бизнеса и става достъпна за други потребители чрез визитката. Форматираният адрес, или гражданският адрес, не се споделя чрез наличността.

Избор/управление: Ако администраторът на предприятието е разрешил споделяне на местоположението и го е конфигурирал да разрешава на потребителите достъп до пълния потребителски интерфейс за местоположението, те ще имат достъп до следните елементи на полето за местоположение и менюто, намиращо се в горния край на основния прозорец на Skype за бизнеса:

 • Задаване на местоположение: Местоположението може да бъде зададено ръчно чрез редактиране на текста в текстовото поле за местоположение.

 • Показвай Моето местоположение на останалите: позволява на потребителя да управлява дали данните за местоположението му се споделят с други потребители. Това не оказва влияние върху споделянето на местоположение за услуги за спешна помощ, т. е. обаждане на 911 (вижте секцията Услуги за спешни случаи).

Skype за бизнеса Програма за подобрение

Описание на тази функция: Програмата за подобряване на Skype за бизнеса събира информация за работата ви със Skype за бизнеса и я изпраща на Microsoft всеки път, когато използвате Skype за бизнеса. Microsoft използва тази информация за създаване на решения за често срещани проблеми и за да помогне за подобряването на Skype за бизнеса и на други продукти на Microsoft.

Събирана, обработвана или предавана информация: Изпратената до Microsoft информация, може да включва данни за това как използвате Skype за бизнеса, производителност и надеждност, конфигурация на устройството и качество на мрежовата връзка, също така кодове и регистри на грешки и данни за изключения. LIP може също да изпраща информация за вас и за вашето устройство, например вашето потребителско име или IP адрес, но тази информация се превръща в анонимна, преди да се съхрани на сървърите на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията ще се използва за създаване на решения за често срещани проблеми и за да помогне за подобряването на Skype за бизнеса и на други продукти на Microsoft. Информацията няма да се използва за идентификация или за връзка с вас.

Избор/управление: Тази функция е изключена по подразбиране и може да се управлява от администратора на предприятието. Администраторът може да избере винаги да изпраща или никога да изпраща Skype за бизнеса информация за подобрение на Microsoft или да ви позволява да изберете настройката си.

Потребителят може да промени предпочитаните от него настройки, като изпълни следните стъпки:

 1. В горния десен ъгъл на основния прозорец на Skype за бизнеса щракнете върху Опции (икона на зъбно колело).

 2. В диалоговия прозорец Skype за бизнеса – Опции щракнете върху Общи.

 3. В раздела Общи поставете или махнете отметката в "Автоматично изпращане на информация за грешки на Skype за бизнеса до Microsoft".

 4. Щракнете върху OK.

Забележка: Администраторът на предприятието може да конфигурира тази функция от името на потребителите в своята организация, като използва групови правила, при което потребителят няма да види диалоговия прозорец за неуспешното влизане, нито ще бъде попитан дали иска да изпрати отчета за грешки при влизане на Microsoft.

Управляван от Lync API

Описание на тази функция: Управляваният от Lync API позволява на програми на други производители да имат достъп до клиента на Skype за бизнеса и да взаимодействат с него по начин, който подобрява работата на потребителя с Skype за бизнеса. Програмите на други производители съдържат програми, създадени от доставчици или от Microsoft (например Outlook и други приложения в пакетите на Microsoft Office).

Събирана, обработвана или предавана информация: Информацията, направена достъпна през управляван от Lync API към приложения на други производители включва всички лични данни, които са видими в потребителския интерфейс на Skype за бизнеса. Информацията за потребителите може да съдържа местоположение, телефонни номера, работно заглавие, списък с контакти (включително телефонни номера и други подробни данни), лична бележка, състояния на дейности и текущи разговори и тяхното съдържание.

Използване на информацията: Програмите, използващи управляван от Lync API, използват информацията в сесията на Skype за бизнеса, за да предоставят на крайния потребител подобрена или допълнителна функционалност. Обаче използването на тази информация е по усмотрение на програмата на друг производител, който трябва да предостави своя собствена декларация за поверителност за това как възнамерява да използва тази информация.

Избор/управление: Програмите на други производители, използващи управлявани от Lync API, попадат в три категории: програми за настолни компютри (локално инсталирани); хоствани в уеб програми и програми за разширение на Skype за бизнеса (програми, които са вградени в потребителския интерфейс на прозореца за разговор на Skype за бизнеса). Управлението на достъпа на трети лица до вашата информация варира за всеки сценарий както следва:

 • Програми за настолни компютри (локално инсталирани): Програмите за настолни компютри са инсталирани от вас или от администратор от локалния компютър и винаги ще имат достъп до информацията на потребителя чрез управлявания от Lync API. Като винаги, не инсталирайте програми, на които не се доверявате.

 • Хоствани в уеб програми: Програмите, хоствани в интернет или интранет, могат също да имат достъп до информацията на потребителя чрез управлявания от Lync API. За да се защитите срещу нежелани програми, получили достъп до вашата информация без ваше знание, такава програми трябва да бъдат хоствани от домейн/URL адрес, който е добавен към вашия списък с надеждни сайтове на Internet Explorer от администратор на локален компютър.

 • Програми за разширение на Skype за бизнеса: В Skype за бизнеса разработчиците ще могат да разширят взаимодействието си с Skype за бизнеса чрез вграждане на програма в прозореца за разговор на Skype за бизнеса. Тази програма също може да има достъп до информация на Skype за бизнеса чрез управлявания от Lync API. В този случай програмата за разширение трябва да е регистрирана към клиента на Skype за бизнеса от администратор на локален компютър. Това действие за регистриране също предоставя на програмата достъп до управлявания от Lync API.

Специална контрола за име на местоположение: Като допълнителна предпазна мярка вашият системен администратор има опцията да разреши, да блокира или да позволи на крайния потребител (на вас) да реши дали тези програми на трети лица трябва да имат достъп до полето "Име на местоположението" в Skype за бизнеса. По подразбиране достъпът до местоположението е позволен за програми на трети лица. Можете да управлявате тази настройка както следва:

 1. В горния десен ъгъл на основния прозорец на Skype за бизнеса щракнете върху Опции (икона на зъбно колело).

 2. В диалоговия прозорец Skype за бизнеса – Опции щракнете върху Лични.

 3. Под Диспечер на лични данни променете квадратчетата за отметка според нуждите.

 4. Щракнете върху OK.

Добавка VDI за Lync

Описание на тази функция: В организации, използващи архитектура с отдалечен работен плот, добавката VDI на Lync позволява както на клиенти с ограничени функции, така и на клиенти с разширени функции да се свързват с Skype за бизнеса и да използват пълния набор от функции и възможности, както биха ги използвали директно от своето клиентско устройство.

Събирана, обработвана или предавана информация: Когато се използва Skype за бизнеса в среда на отдалечен работен плот с добавката VDI на Lync, инсталирана в устройството за достъп, идентификационните данни на потребителя за влизане чрез мрежа (т.е. потребителско име и парола) се събират от потребителя, споделени между добавката VDI и Skype за бизнеса. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Мрежовите идентификационни данни за влизане, събрани от добавката VDI на Lync, се използват от добавката, за да свърже устройството за достъп на потребителя с неговия екземпляр на отдалечен работен плот на Skype за бизнеса.

Избор/управление: Предоставянето на идентификационни данни за влизане чрез мрежа се изисква, за да влезете в Skype за бизнеса в отдалечен работен плот. На потребителите е предоставена опцията или да въвеждат своите идентификационни данни всеки път, когато влизат, или да ги въвеждат един път и да ги запишат, като изберат опцията "Записване на паролата" в диалоговия прозорец за идентификационни данни.

Прикачени файлове за събрание

Описание на тази функция: Прикачените файлове за събрание позволяват на организаторите на събрания да качват и споделят файлове с участници в събрание, като ги показват в събранието или ги изтеглят по-късно.

Събирана, обработвана или предавана информация: Прикачените файлове за събранието са качени от организатора на събранието и се съхраняват в Lync Server. Времето, за което прикачените файлове ще стоят на сървъра, се конфигурира от администратора на предприятието. Те са достъпни за изтегляне от организатора и участниците на събранието, докато организаторът на събранието не ги изтрие или не завърши периодът за съхранение, конфигуриран от администратора. Тогава прикаченият файл на събранието ще бъде изтрит. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Качените прикачени файлове за събранието се споделят с участниците в събранието и могат да бъдат изтегляни от тях. Достъпността на прикачените файлове може да бъде ограничена до конкретни роли на участниците ("организатор", "представящи", "всеки"). Ако достъпът на някой прикачен файл е ограничен за някоя конкретна роля, той няма да бъде видим в техния списък на прикачени файлове.

Избор/управление:

 1. От прозореца на разговора посочете бутона Споделяне на съдържание и ръководене на дейностите по събранието.

 2. Изберете раздела Прикачени файлове.

 3. Щракнете върху Добавяне на прикачен файл.

 4. Достигнете до прикачения файл, който искате да добавите, и го изберете.

 5. Щракнете върху Отвори.

Собствениците на събранието могат да ограничат достъпа за изтегляне според ролята на участника ("организатор", "представящи", "всеки"), като направят следното:

 1. Посочете Споделяне на съдържание и ръководене на дейностите по събранието.

 2. Под раздела Прикачени файлове щракнете върху Управление на прикачени файлове.

 3. В диалоговия прозорец Прикачени файлове, под Разрешения изберете желаната опция от падащия списък.

 4. Щракнете върху OK.

Забележка:  Ако прикаченият файл е ограничен за определени роли, файлът няма да бъде видим в техния списък със съдържание и те няма да могат да го запишат на своя компютър.

Набиране на събрание

Описание на тази функция: Набирането на събрание позволява на потребителите на Skype за бизнеса, които присъстват на събранието, да добавят номер от обществена комутируема телефонна мрежа (PSTN) към съществуващ аудио видео (AV) разговор или събрание. Потребител на PSTN може да бъде добавен чрез повикване на номера в PSTN от клавиатурата за набиране на Skype за бизнеса. Потребителят на PSTN ще бъде добавен, когато отговори на повикването.

Събирана, обработвана или предавана информация: Потребителят на PSTN ще види ИД на повикващия организатор или участник в събранието, когато получи повикването, канещо го в събранието.

Използване на информацията: ИД на повикващия се използва за идентифициране на повикващия пред лицето, получаващо повикването.

Избор/управление: За тази функция няма контрола за потребител или администратор.

Интегриране с OneNote

Описание на тази функция: Интегрирането с OneNote позволява на потребителите на Skype за бизнеса да споделят бележници на OneNote с участници в събрание или да преглеждат и да си сътрудничат по бележници на OneNote, споделени от други участници в събрание, като използват Lync 2010 или по-нов клиент.

Събирана, обработвана или предавана информация: Когато участник в събранието, който използва Lync 2010 или по-нов клиент, сподели бележник на Microsoft OneNote, другите потребители на Skype за бизнеса и Lync Web App могат да преглеждат и да сътрудничат по бележника на OneNote. Цялото съдържание, вмъкнато в бележника, ще бъде видимо и достъпно за всички участници в събранието.

Използване на информацията: Тази функция позволява на потребителите на Skype за бизнеса да споделят, преглеждат и участват в сътрудничество в OneNote.

Избор/управление:

 1. От Прозорец за разговор посочете иконата Споделяне.

 2. От раздела Представяне щракнете върху ONENOTE.

 3. Изберете бележника на OneNote, който искате да отворите.

Забележка:  Собствениците на събрание могат да ограничат достъпността според ролята на участника ("организатор", "представящи", "всеки"). Ако за бележник на OneNote има ограничения за определени роли, бележникът няма да е видим в техния списък със съдържание, така че те няма да могат да го отварят или записват на компютъра си.

Добавка за онлайн събрание за Outlook

Описание на тази функция: добавката за онлайн събрание за Outlook (известен още като добавката за конференции за Outlook) е добавка, която при инсталирането с Skype за бизнеса ще позволява на потребителя да изпълнява редица Skype за бизнеса свързани задачи от Microsoft Outlook. Задачите са изброени по-долу.

 • Планиране на онлайн събрание

 • Задаване на опции за събрание

 • Планиране на повикване за конференция

 • Информация за стартиране на споделена сесия с помощта на Skype за бизнеса

Събирана, обработвана или предавана информация: Информацията в списъка по-долу ще се съхранява на компютъра на потребителя в рамките на клиента на Microsoft Outlook. Възможно е да се регистрира и допълнителна информация за използване и статистика в зависимост от настройките за регистриране на клиентската част на потребителя. (Вж. раздела "Регистриране на клиентската част".) Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

 • Име на организатора

 • Имена на участниците

 • Имена на представящите

 • Списък с имейл адреси

 • Тема на събранието и друга информация за събранието (например начален и краен час, ИД на конференцията, код за достъп и информация за доставчика на автоматичен оператор/аудиоконференции, предназначена за потребителя)

 • Всички прокси адреси за потребителя в Microsoft Exchange (X400-X500 адреси, адреси на единни съобщения (UM) на Exchange и SIP и URI на телефон/Exchange UM-гласова поща)

 • Информация за местоположението на събрание

Използване на информацията: Информацията в горния списък се използва единствено за планиране на събрание или конферентен разговор. Тя се записва локално в компютъра на потребителя и се споделя с Lync Server. Освен това информацията за събранието и конферентния разговор се споделя с Lync Server.

Забележка:  Тази информация се споделя също с управлявания от Lync API (вж. раздела "Управляван от Lync API").

Избор/управление: Няма контрола за крайния потребител, свързана с информацията, която е създадена, събрана, съхранена или предадена, когато се използва добавката за онлайн събрание за Outlook. Обаче потребителят може да избере да изтрие или забрани тази добавка.

Прехвърляне на файлове при равноправен достъп

Описание на тази функция: Прехвърлянето на файлове при равноправен достъп позволява на потребителите на Skype за бизнеса да прехвърлят файлове помежду си в разговори с незабавни съобщения при равноправен достъп (двустранно).

Събирана, обработвана или предавана информация: Файлът се прехвърля директно между собственика на файла и другото лице в разговора. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Потребителите избират да инициират прехвърлянето на файл и избират файла, който да бъде прехвърлен. Получателят на файла трябва явно да се съгласи да получи файла. Файлове, споделени с помощта на прехвърляне на файлове с равноправен достъп, не се съхраняват в Lync Server.

Избор/управление: Прехвърлянето на файлове при равноправен достъп е разрешено по подразбиране. Администраторът на предприятието може да разреши или забрани тази функция за отделни или за всички потребители в неговата организация.

Постоянен групов чат

Описание на тази функция: Постоянният чат позволява на потребителите да си сътрудничат чрез публикуване на съобщения в постоянни стаи за чат. Данните се съхраняват на сървъра и членове на стаята имат достъп до данните, включително данните за хронологията. Постоянният групов чат позволява на потребителите да провеждат групови разговори, да търсят, да се присъединяват и да участват в разговори в групов чат, да търсят съдържание в стаите и да създават филтри за проследяване на разговори по конкретни теми.

Събирана, обработвана или предавана информация: Постоянният групов чат съхранява съдържанието на разговорите в групата в сървър, конфигуриран от администратора на предприятието. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Постоянният групов чат много прилича на "стая за чат", където разговорът практически никога не завършва, тъй като членовете на чата се присъединят към разговора и го напускат. За да може това да се случва, чатът не трябва да се прекратява.

Избор/управление: Постоянният групов чат трябва да бъде разрешен от администратора на предприятието. Ако е разрешен, администраторът може да управлява периода на съхранение, сървъра, в който тази информация се записва, дали хронологията на чата се архивира по някакви причини, както и да управлява/модифицира свойствата в стаята. Потребителите с различни роли имат различен достъп до съхранените данни, както е показано в следващия списък.

 • Администраторите могат да изтриват по-старото съдържание (например съдържание, публикувано преди определена дата) от всяка стая за чат, за да предпазят базата данни от прекомерно нарастване. Те могат да премахват или заместват съобщения, смятани за неподходящи за дадена стая за чат.

 • Крайните потребители, включително авторите на съобщения, не могат да изтриват съдържание от стаите за чат.

 • Диспечерите на стаите за чат могат да забраняват стаи, но не могат да изтриват стаи. Само администраторите могат да изтрият стая за чат, след като е създадена.

Лична снимка

Описание на тази функция: Личната снимка позволява на потребителите да показват във визитката своя лична снимка на другите хора от тяхната организация. Ако потребителят избере да показва своя лична снимка във визитката си, другите потребители на Skype за бизнеса ще да могат да виждат снимката в своя списък с контакти на Skype за бизнеса с помощта на опцията "Показване на снимки на контакти". Ако потребител избере да показват своя лична снимка на останалите, може да избере да показва снимката по подразбиране, използвана от неговата организация, ако тази възможност е разрешена за предприятието, или може да качи снимка от своя компютър.

Събирана, обработвана или предавана информация: Предпочитания за споделяне на лична снимка и всякакви снимки по избор, които са качени. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията се записва в Lync Server и се използва за персонализиране на потребителския интерфейс и споделяне с други хора.

Избор/управление:

 1. В горния десен ъгъл на основния прозорец на Skype за бизнеса щракнете върху Опции (икона на зъбно колело).

 2. В диалоговия прозорец Skype за бизнеса – Опции щракнете върху Моя картина.

 3. Под Моя картина изберете Покажи моята снимка или Скрий моята снимка.

 4. Щракнете върху OK.

Можете да зададете снимка по избор, като щракнете върху бутона Редактиране или премахване на картина.

Забележка:  Администраторът на предприятието може да определя какви видове снимки са разрешени, максималния разрешен за качване размер на снимката и дали снимките се споделят по подразбиране, но тази настройка може да бъде заместена от потребителя.

Запитване

Описание на тази функция: Запитването позволява на организатора на събрание бързо да събере информация или да обедини предпочитанията на участниците в събрание и разговор. Тази информация може да бъде записана и анализирана след събранието.

Събирана, обработвана или предавана информация: Отделните мнения са анонимни. Събраните резултати от запитването се виждат от всички представящи и могат да бъдат показани от представящите на всички участници. Запитването се съхранява в Lync Server съгласно правилата за изтичане на срока на съдържанието на събрание, както са дефинирани от администратора на предприятието. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Функцията за запитване подобрява сътрудничеството, като разрешава на представящите бързо да определят предпочитанията на участниците.

Избор/управление:

 1. От прозореца на разговора щракнете с десния бутон върху бутона Споделяне на съдържание и ръководене на дейностите по събранието, за да отворите менюто

 2. От раздела Представяне щракнете върху Запитване.

 3. Въведете Име на запитването, Въпрос и Възможни отговори.

 4. Щракнете върху Създаване на запитване.

Забележка:  В запитването представящият може да ограничи достъпа до запитването според ролята на участника ("организатор", "представящи", "всеки"). Ако запитването е направено недостъпно за някого, то няма да се вижда в неговия списък със съдържание, когато не се споделя, и запитването не може да се запише в неговия локален компютър. Освен това представящите могат по всяко време да отварят или затварят запитване за гласуване и да изчистват резултатите от запитването.

Сътрудничество с PowerPoint

Описание на тази функция: Сътрудничеството с PowerPoint позволява на потребителите да показват, преглеждат и анотират презентации на PowerPoint по време на онлайн разговор или събрание.

Събирана, обработвана или предавана информация: действията на крайния потребител задвижват всички употреби на тази функция – независимо дали се качват, навигират из или анотират презентация на PowerPoint. Всеки файл, представен в разговор или събрание, ще бъде предаден на всички участници в събранието и ще може да го извлече директно от папка на компютрите си. Собственик на файла или представящ можете да ограничите други хора да записват файла, но това не ги ограничава да го изтеглят или виждат. Файловете на PowerPoint се съхраняват в Lync Server според правилата за изтичане на съдържание на събранието, зададени от администратора на предприятието. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Сътрудничеството с PowerPoint помага на участниците в разговор правят ефективни презентации и да получават обратна информация.

Избор/управление:

 1. От прозореца на разговора посочете бутона Споделяне на съдържание и ръководене на дейностите по събранието, за да отворите менюто

 2. От раздела Представяне щракнете върху PowerPoint.

 3. Достигнете до презентацията на PowerPoint, която искате да добавите, и изберете файла.

 4. Щракнете върху Отвори.

Представящите могат да ограничат привилегиите за анотация според ролята на участника ("само представящи", "всеки" и "няма"), като направи следното:

 1. Посочете "Преглед на участниците".

 2. Щракнете върху Още опции (…).

 3. Щракнете върху Опции за онлайн събрание.

 4. В диалоговия прозорец Опции на онлайн събрание, под Кой може да използва анотация? избере желаната опция от падащия списък.

 5. Щракнете върху OK.

Представящите могат да ограничат възможностите на участниците сами да показват слайдове според ролята на участника ("само представящи", "всеки" и "няма"), като направят следното:

 1. Посочете Преглед на участниците.

 2. Щракнете върху Още опции (…).

 3. Щракнете върху Опции за онлайн събрание.

 4. В диалоговия прозорец Опции на онлайн събрание, под Кой може да използва анотация? изберете желаната опция от падащия списък.

 5. Щракнете върху OK.

Представящите могат да ограничат достъпа за изтегляне според ролята на участника ("организатор", "представящи", "всеки"), като направят следното:

 1. Посочете Споделяне на съдържание и ръководене на дейностите по събранието.

 2. Щракнете върху Управление на представяното съдържание.

 3. В диалоговия прозорец Управление на представяното съдържание, под Разрешения изберете желаната опция от падащия списък.

 4. Щракнете върху OK.

Забележка:  Ако презентация на PowerPoint е ограничена за определени роли, презентацията няма да бъде видима в техния списък със съдържание и те няма да могат да я запишат в своя компютър.

Информация за наличност и контакти

Описание на тази функция: Информацията за наличност и контакти позволява на потребителя да преглежда информацията за наличност и контакти за други потребители (вътре в организацията и извън нея) и да споделя своята собствена публикувана информация, например за наличност, състояние, заглавие, телефонен номер, местоположение и бележки. Администраторът на предприятието може освен това да конфигурира интегриране с Microsoft Outlook и Microsoft Exchange Server, така че да се показват съобщенията "Извън офиса" на потребителя и друга информация за състоянието (например кога потребителят е планирал събрание в своя календар на Outlook).

Събирана, обработвана или предавана информация: Адресът за влизане и паролата на потребителя за целите на влизането и удостоверяването. Всички допълнителни телефонни номера, които той иска да направи достъпни, информация, например съобщения "извън офиса" и друга информация за състоянието, ако интегрирането с Microsoft Outlook и Microsoft Exchange Server е конфигурирано от администратора и разрешено в Outlook; включително бележки или достъпност, които може да са направени ръчно от потребителя, са достъпни във визитката. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Адресът за влизане и паролата се използват за влизане в Skype за бизнеса и свързване с Lync Server. На базата на това как потребителят е конфигурирал своите настройки за поверителност, други потребители на Skype за бизнеса и програми ще имат достъп до информацията за наличност, контакти и състояние, ако е публикувана, така че потребителите да могат по-добре да комуникират помежду си.

Избор/управление: Потребителите могат да избират каква информация да се публикува за тях или техният администратор на предприятието може да конфигурира публикуваната информация вместо тях. Ако администраторът не е забранил възможността на потребителите да управляват публикуваната за тях информация, те могат да променят своите настройки по всяко време с помощта на следните стъпки:

 1. В горния десен ъгъл на основния прозорец на Skype за бизнеса щракнете върху Опции (икона на зъбно колело).

 2. В диалоговия прозорец Skype за бизнеса – Опции:

  1. В раздела Лични въведете вашия Адрес за влизане. Използвайте бутона Разширени, за да въведете името на сървъра за свързване. Администраторът на предприятието предоставя информация за сървъра.

  2. В раздела Лични можете също да изберете какво ниво на интегриране с Outlook искате да разрешите, за да позволите на другите потребители да виждат вашата актуализирана наличност, съобщението "извън офиса" и темата и местоположението на събранието.

  3. В раздела Състояние, ако администраторът на вашето предприятие е разрешил режим на поверителност (вж. раздела "Режим на поверителност"), чрез подходящ избор можете да споделите вашата наличност с контактите във вашия списък с контакти.

  4. В раздела Телефони можете да покажете какви номера е публикувал вашият администратор от ваше име и да добавите допълнителни номера, които искате да направите достъпни за други потребители.

 3. Щракнете върху OK.

Потребителите могат също да актуализират ръчно състоянието и информацията за местоположението с помощта на менюта за състоянието и местоположението, както и да въведат забележка по избор в основния потребителски интерфейс на Skype за бизнеса.

Режим на поверителност

Описание на тази функция: Режимът на поверителност е настройка, която позволява на потребителите да определят колко от тяхната информация за присъствие (например достъпен, зает, не ме безпокойте и т. н.) ще споделят с контактите в техния списък с контакти.

Събирана, обработвана или предавана информация: Разрешаването на режима на поверителност вкарва Skype за бизнеса в режим, в който потребителят може да регулира потребителските настройки, така че неговата информация за присъствие да се споделя само с контакти от неговия списък с контакти. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Настройката позволява на потребителя да определя как да се споделят неговите данни за наличност.

Избор/управление: Ако администраторът на предприятието е разрешил режим на поверителност за своето предприятие, потребителите могат да избират дали искат всеки в тяхната организация да вижда тяхната наличност (стандартен режим) или само техните контакти (режим на поверителност).

 1. В горния десен ъгъл на основния прозорец на Skype за бизнеса щракнете върху Опции (икона на зъбно колело).

 2. В диалоговия прозорец Skype за бизнеса – Опции щракнете върху Състояние.

 3. Под Състояние избере желаната опция.

 4. Щракнете върху OK.

Забележка:  Ако администраторът на предприятието е разрешил стандартен режим за своята организация, потребителите няма да могат да превключват в режим на поверителност. Обаче те могат "предварително да изключат" режима на поверителност, като изберат една от наличните опции, така че ако администраторът по-късно разреши режим на поверителност за организацията, техните настройки няма да бъдат превключени при влизане в Skype за бизнеса.

Публично свързване чрез незабавни съобщения (PIC)

Описание на тази функция: Публичното свързване чрез незабавни съобщения (PIC) позволява на потребителите на Skype за бизнеса да добавят потребители на други публични услуги за незабавни съобщения, като напр. Microsoft Live Messenger, така че да могат да комуникират бързо и ефективно, както и да споделят своята наличност и информация за връзка.

Събирана, обработвана или предавана информация: Информацията от визитките, например име, имейл адрес и информация за присъствие, се споделя между PIC контакти. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: След като е разрешено, потребителите могат да добавят своите контакти от други публични доставчици на услуги за незабавни съобщения към своя списък с контакти на Skype за бизнеса, да им изпращат незабавни съобщения и да виждат тяхната информация за присъствие. Потребителите могат да изберат най-добрия начин за комуникация за задачата чрез глас, видео и др. и могат лесно да превръщат сесии между две лица в конференции между много лица.

Избор/управление: Публичното свързване чрез незабавни съобщения (PIC), когато е разрешено от администратора на предприятието, може да управлява достъпа до публични връзки за незабавни съобщения на база потребител или група, да избира публичните доставчици на услуги за незабавни съобщения, с които потребителите могат да се свързват, и съобщенията за регистриране и архивиране, които се изпращат до потребителите на публични услуги за незабавни съобщения.

Забележка:  По подразбиране всички външни контакти – лични или външни – ще бъдат присвоени на поверителната връзка за външни контакти, която ще сподели вашето име, заглавие, имейл адрес, фирма и картина. Тези контакти няма да могат да видят вашата бележка за наличност. Присвояването на външни контакти към други конфиденциални връзки, например работната група, приятелите и семейството, и т. н., ще им позволява да видят вашата бележка за наличност и по невнимание да споделят информация, която не трябва да им бъде оповестена.

Събиране и съобщаване на данни за качество на работата (QoE)

Описание на тази функция: Функцията за събиране и съобщаване на данни (QoE) за качество на работата събира и съобщава качеството на мултимедията на комуникации и събрания с равноправен достъп, които са се осъществили чрез Skype за бизнеса. Тези статистики включват IP адреси, коефициент на загуби, използвани устройства, събития със слабо качество, настъпили в повикването, и т. н.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако администраторът в предприятието разреши QoE, данните за качеството на мултимедията от комуникациите с равноправен достъп и събрания в Skype за бизнеса се записват в базата данни на QoE. Тази възможност не записва съдържанието на Skype за бизнеса. Данните на QoE се съхраняват в сървърната база данни на Monitoring Server, разположена в предприятието, и се отчитат в набор от стандартни отчети на Monitoring Server. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Администраторът в предприятието има достъп до тази информация и може да я използва, за да събира обратна информация за качеството на мултимедията, предавана в системата. Това включва IP адреси на потребители.

Избор/управление: По подразбиране QoE е включено, но администраторът в предприятието трябва да инсталира Monitoring Server, свързан към сървърна база данни на Monitoring Server, за да събира QoE данните. Администраторът в предприятието може да разположи стандартните отчети на Monitoring Server или да създаде потребителски отчети, като пуска заявки до базата данни на Monitoring Server.

Записване

Описание на тази функция: Записването позволява на участниците в събрание да събират аудио, видео, незабавни съобщения (IM), да споделят приложения, презентации на Microsoft PowerPoint, табло и запитвания, които възникват по време на събрание, за архивиране или възпроизвеждане.

Събирана, обработвана или предавана информация: Ако участниците в събрание изберат да запишат сесия, записът ще се съхрани локално в техния компютър. Ако участниците споделят съдържание по време на събрание, което се записва, това съдържание ще бъде включено в записа на събранието. Когато участник започва записване, до всички участници със съвместими клиенти и устройства ще се изпрати известие, че е започнало записване. Участниците в записаната сесия, които използват несъвместими клиенти или устройства, ще бъдат записани, но няма да получат предупреждението за записване. По-долу можете да намерите списък с несъвместими клиенти и устройства. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Несъвместимите клиенти включват:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (издание 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (издание 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Несъвместимите устройства включват:

 • Издание за телефон на Microsoft Lync 2010

 • Издание за телефон на Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Издание за телефон на Microsoft Office Communicator 2007

Забележка:  Независимо от използваното устройство, участник, използващ видео в режим на цял екран по време на събрание или разговор, няма да бъде известяван, че записването е стартирало, докато не се върне в прозореца на разговора.

Използване на информацията: записът се записва локално на компютъра на потребителя и може да се използва или споделя от собственика, точно както той би споделил всеки друг тип на файл. Ако има неуспехи по време на фазата на публикуване на запис, е възможно данните да бъдат заснети по време на състояние на пауза при запис, за да бъдат включени неволно в записа. Ако някоя част от фазата за публикуване е неуспешна (вижте Диспечер за запис за "предупреждение..." състояние), записите не трябва да се разпространяват на други хора, дори ако те могат да се възпроизвеждат в някакъв формуляр.

Избор/управление: По подразбиране възможността за записване е изключена и трябва да бъде разрешена от администратора на предприятието. Ако записването е разрешено, всеки участник в събранието може да стартира записване. Записването може да бъде стартирано с помощта на следните стъпки.

За да стартирате записване:

 1. От събранието щракнете върху бутона Още опции.

 2. Щракнете върху Започване на записването, за да започне записването.

За да завършите записване:

 1. От събранието щракнете върху бутона Още опции.

 2. Щракнете върху Спиране на записването, за да завърши записването.

Забележка:  Някои законодателства изискват получаването на изричното съгласие на всички участници в разговора, за да започне записване. Потребителите са длъжни сами да се информират и разберат какви са техните законови задължения.

Търсене на умения

Описание на тази функция: Търсенето на умения позволява на потребителите да търсят хора в предприятието, като използват някое свойство, включено в услугите на Microsoft SharePoint (например име, имейл, умения, опит и др.). Тази функция се предлага само ако администраторът в предприятието е разположил SharePoint и е включил интеграцията на Skype за бизнеса и SharePoint.

Събирана, обработвана или предавана информация: Заявката за търсене, въведена в Skype за бизнеса, ще бъде изпратена до SharePoint Server на предприятието. Отговорът от SharePoint се обработва от Skype за бизнеса и се показват резултатите от търсенето и свързаната информация. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията, въведена от потребителя, се изпраща до SharePoint, за да се получат резултатите от търсенето, които се показват в Skype за бизнеса.

Избор/управление: Администраторът на предприятието може да разреши или забрани търсенето на умения в своята организация. Ако търсенето на умения е разрешено, то може да бъде изпълнено с помощта на следните стъпки:

 1. Въведете умението, което искате да търсите, в полето за търсене.

 2. Щракнете върху раздела Умение.

 3. Прегледайте резултатите.

Умно изрязване

Описание на тази функция: Когато потребител споделя видео по време на видеоконференция, умното изрязване ще определи местоположението на главата на потребителя в полето на изгледа на неговата уеб камера с помощта на откриване на лице. След като местоположението на главата на потребителя е определено, клиентът на Skype за бизнеса преобразува това в координати и добавя координатите към потока от битове за видео, който изпраща. Приемащият клиент на Skype за бизнеса използва тази информация, за да изреже входящия поток от битове за видео от неговата основна (пейзажна) пропорция в зависимост от правоъгълните координати, за да центрира главата на потребителя в изрязаното видео. Умното изрязване е функция в реално време, която непрекъснато следи движенията на потребителя, като регулира координатите, поставени в потока от битове за видео, което позволява на приемащия клиент на Skype за бизнеса да настрои изрязването на видеото, като запазва главата на потребителя да остане в центъра на изгледа на видеото.

Събирана, обработвана или предавана информация: Координатите на главата на потребителя в полето на наблюдение на неговата камера се добавят към потока от битове за видео. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Координатите ще се използват за изрязване на правилната част от входящото видео.

Избор/управление: Тази функция не може да бъде дезактивирана.

Забележка:  Потребителите на стари клиенти на Lync и Lync за мобилни устройства ще виждат видеото, което се изпраща, в пълна пропорция.

Разговори в раздели

Описание на тази функция: Разговорите в раздели позволяват на потребителя да вижда и управлява множество текущи разговори едновременно в прозорец за разговори в раздели.

Събирана, обработвана или предавана информация: Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Можете да използвате тази функция, за да показвате всички ваши текущи разговори в един прозорец на разговор.

Избор/управление: Разговорите в раздели се изключени по подразбиране и трябва да бъдат включени от потребителя.

Унифицирано хранилище за контакти

Описание на тази функция: Унифицираното хранилище за контакти се състои от три основни функции:

 • Обединяване на търсене – Тази функция обединява вашия глобален адресен списък (GAL) с вашите лични контакти на Outlook, така че когато търсите контакт, в резултатите от търсенето ще има само един запис.

 • Обединяване на контакти – Тази функция обединява информацията за контакти между записите на Outlook и GAL, като използва съвпадащ имейл и/или идентификатори за влизане. След като бъде определено съвпадение, Skype за бизнеса обединява данните от трите източника на данни (Outlook, GAL и присъствието). Тези обединени данни се показват в различни компоненти на потребителския интерфейс, включително резултатите от търсене, вашия списък с контакти и визитката.

 • Създаване на контакти на Outlook за контакти на Skype за бизнеса (синхронизиране на контакти) – Skype за бизнеса ще създаде контакти на Outlook за всички потребителски контакти в папката с контакти по подразбиране, ако потребителят има пощенска кутия в Microsoft Exchange Server 2010 или по-нова версия. Като има контакт на Outlook за всеки контакт на Skype за бизнеса, потребителят има достъп до информацията за контакти на Skype за бизнеса от Outlook, Outlook Web Access и мобилни устройства, които синхронизират контактите с Exchange.

Събирана, обработвана или предавана информация: Skype за бизнеса обобщава информацията за контакти от присъствието, Active Directory и Outlook. Тази информация се използва вътрешно от Skype за бизнеса. Когато създава контакти на Outlook, Skype за бизнеса ще записва в Exchange информацията за контакти от присъствието, Active Directory и Outlook. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията за контакти от присъствието, Active Directory и Outlook се показва в потребителския интерфейс на Skype за бизнеса (списъка с контакти, визитката, резултатите от търсене и др.). Тази информация може също да бъде записана в Exchange чрез синхронизиране на контакти (третия елемент в списъка по-горе).

Избор/управление: Можете да разрешите или забраните синхронизирането на контакти по следния начин:

 1. В горния десен ъгъл на основния прозорец на Skype за бизнеса щракнете върху Опции (икона на зъбно колело).

 2. В диалоговия прозорец Skype за бизнеса – Опции щракнете върху Лични.

 3. Под Диспечер на лични данни променете квадратчетата за отметка според нуждите.

 4. Щракнете върху OK.

Потребителска опция – Потребителската опция за Microsoft Exchange или Microsoft Outlook е дадена под Диспечер на лични данни в диалоговия прозорец Skype за бизнеса – Опции.

Подобрения в качеството на гласа

Описание на тази функция: Skype за бизнеса изпраща уведомления на потребителите, за да им помогне да подобрят качеството на повикванията, ако открият проблеми в устройство, мрежа или компютър по време на разговор.

Събирана, обработвана или предавана информация: От Skype за бизнеса ще бъде събирана информация за настройката на аудиоустройството, мрежовата настройка и други мултимедийни връзки на крайния потребител, за да се определи качеството на звука. Ако Skype за бизнеса прецени, че нещо влияе неблагоприятно върху качеството на звука по време на гласовата комуникация, крайният потребител ще бъде информиран, че има проблем с качеството на гласа. На другите участници в повикването се показва само известие, че крайните потребители използват устройство, което влошава качеството на звука. Те не знаят какво устройство използва крайният потребител. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Информацията, която се изпраща на другите участници в повикването, ще им помогне да подобрят качеството на повикването.

Избор/управление: Известията за качество на повикването могат да бъдат разрешавани или забранявани от администратора на предприятието.

Сътрудничество с табло

Описание на тази функция: Сътрудничеството с табло позволява на потребителите да създават и споделят виртуално табло, където участниците в сесията могат да правят бележки и чертежи и да импортират изображения, за да работят съвместно по време на събрания и разговори.

Събирана, обработвана или предавана информация: Анотациите, направени в таблата, ще се виждат от всички участници. Когато се записва табло, таблото и всички анотации ще се съхранят в Lync Server. Те ще останат на сървъра съгласно правилата за изтичане на срока на съдържанието на събранието, зададени от администратора. Не се изпраща никаква информация на Microsoft.

Използване на информацията: Функцията "Табло" подобрява сътрудничеството, като позволява на участниците в събранието да обсъждат идеи, да правят мозъчна атака, да си водят бележки и т. н.

Избор/управление:

 1. От прозореца на разговора посочете бутона Споделяне на съдържание и ръководене на дейностите по събранието.

 2. От раздела Представяне щракнете върху Табло.

Собствениците на събранието могат да ограничат достъпа за изтегляне според ролята на участника ("организатор", "представящи", "всеки"), като направят следното:

 1. Посочете Споделяне на съдържание и ръководене на дейностите по събранието.

 2. Под раздела Представяне щракнете върху Управление на представяното съдържание.

 3. От диалоговия прозорец Съдържание за представяне, под Разрешения изберете желаната опция от падащия списък.

 4. Щракнете върху OK.

Забележка:  Ако таблото е ограничено за определени роли, то няма да бъде видимо в техния списък със съдържание и те няма да могат да го запишат в своя компютър.

Горе на страницата

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×