You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
Експортиране или архивиране на имейли, контакти и календар в .pst файл на Outlook

Когато приложение на Outlook е инсталирано на вашия компютър, можете да го използвате за преместване на имейл, контакти и календарни елементи от един имейл акаунт в друг.

Например, да кажем, че имате пощенска кутия на Microsoft 365 и акаунт за Gmail. Можете да добавите и двете неща към Outlook. След това можете да използвате Outlook, за да експортирате елементи от вашия акаунт за Gmail и да ги импортирате в пощенската си кутия в Microsoft 365.

Експортирайте елементите, като създадете .pst файл. Този файл с данни на Outlook съдържа вашите съобщения и други елементи на Outlook и се записва на компютъра ви. За да научите как да импортирате елементи, след като ги експортирате, вижте Импортиране на имейл, контакти и календар от .pst файл на Outlook.

Експортиране на имейл, контакти и календарни елементи от Outlook в .pst файл

Изберете от следния списък с инструкции за експортиране:

Добавете своя имейл акаунт за Microsoft 365 към приложение на Outlook, като например Outlook за Microsoft 365, Outlook 2016 или 2013. След това можете да използвате Outlook, за да прехвърлите имейла, контактите и календарните елементи във вашата пощенска кутия в Microsoft 365. 

 1. Добавете своя изходен имейл акаунт към Outlook. Например можете да добавите своя акаунт за Gmail към Outlook 2016. Изчакайте малко, докато не се покажат всички ваши имейл и контакти.

 2. Добавете своя Microsoft 365 имейл акаунт към Outlook. След като направите това, Outlook автоматично ще се синхронизира с Microsoft 365. Ще видите, че съдържанието на пощенската ви кутия Microsoft 365 се показва в Outlook.

 3. Изберете от инструкциите за експортиране, за да експортирате своя имейл от акаунта източник в .pst файл.

  Например ако имате Outlook 2016, изберете Outlook 2013 и Outlook 2016: експортиране на елементи на Outlook от .pst файл.

 4. Например ако имате Outlook 2010, изберете Outlook 2010: експортиране на елементи на Outlook в .pst файл.

След като данните от имейла се експортират в .pst файл, те са преносими! Можете да ги импортирате в други имейл акаунти. Ако искате да направите това с помощта на Outlook, вижте Импортиране на имейли, контакти и календар от .pst файл на Outlook.

 1. В горната част на лентата на Outlook изберете Файл.

  Ако лентата ви няма опция Файл в горния ляв ъгъл, вижте Коя версия на Outlook имам?, за да определите вашата версия на Outlook и да намерите правилните инструкции за експортиране.

  Ето как изглежда лентата в Outlook 2016.
 2. Изберете Отваряне и експортиране > Импортиране/експортиране.

  Изберете "Отваряне и експортиране" и след това "Импортиране/експортиране".

 3. Изберете Експортиране във файл.

  Изберете "Експортиране във файл".

 4. Щракнете върху Файл с данни на Outlook (.pst) > Напред.

 5. Изберете името на имейл акаунта за експортиране, както е показано на изображението по-долу. Можете да експортирате информацията само за един акаунт в даден момент.

  Уверете се, че квадратчето за отметка Включи подпапките е избрано. Това гарантира, че всичко в акаунта ще се експортира: календар, контакти и папка "Входящи". Изберете Напред.

  Изберете имейл акаунта, който искате да експортирате.

 6. Щракнете върху Преглед, за да изберете къде да запишете файла с данни на Outlook (.pst). Въведете име на файл и изберете OK, за да продължите.

  Забележка: Ако сте използвали експортирането преди, ще се появят предишното местоположение на папка и име на файл. Въведете друго име на файл, преди да изберете OK.

 7. Ако експортирате в съществуващ файл с данни на Outlook (.pst), под Опции укажете какво действие да се предприеме при експортиране на елементи, които вече съществуват във файла.

 8. Изберете Готово.

 9. Outlook започва експортирането незабавно, освен ако не се създава нов файл с данни на Outlook (.pst) или не се използва файл, защитен с парола.

  • Ако създавате файл с данни на Outlook (.pst) и имате желание, можете да защитите файла с парола. Когато се появи диалоговият прозорец Създаване на файл с данни на Outlook, въведете паролата в полетата Парола и Проверка на паролата, след което щракнете върху OK. В диалоговия прозорец Парола за файл с данни на Outlook въведете паролата, след което щракнете върху OK.

  • Ако експортирате в съществуващ файл с данни на Outlook (.pst), който е защитен с парола, в диалоговия прозорец Парола за файл с данни на Outlook въведете паролата, след което изберете OK.

Сега вашите данни на Outlook са в .pst файл, който е преносим. Можете да запишете .pst файла в OneDrive и след това да го изтеглите на новия си компютър. Можете също да го запишете на преносимо устройство, след което да импортирате своите имейли, контакти и календар в Outlook.

 1. В горната част на лентата на Outlook изберете раздела Файл.

  Ако лентата ви няма опция Файл в горния ляв ъгъл, вижте Коя версия на Outlook имам?, за да определите вашата версия на Outlook и да стигнете до правилните инструкции за експортиране.

  В Outlook 2010 изберете раздела "Файл".

 2. Изберете Опции.

  Изберете "Опции".

 3. В полето "Опции за Outlook" изберете Разширени.

  Изберете "Разширени".

 4. В раздела Експортиране изберете Експортиране.

  На страницата "Разширени" изберете "Експортиране".

 5. Изберете Експортиране във файл, след което изберете Напред.

 6. Изберете Файл с данни на Outlook (.pst), след което изберете Напред.

 7. Изберете името на имейл акаунта за експортиране, както е показано на изображението по-долу. Можете да експортирате информацията само за един акаунт в даден момент.

  Уверете се, че квадратчето за отметка Включи подпапките е избрано. Това гарантира, че всичко ще се експортира: календар, контакти и папка "Входящи". Изберете Напред.

  Изберете имейл акаунта, който искате да експортирате.

 8. Изберете Преглед, за да изберете къде да искате да запишете файла с данни на Outlook (.pst) и да въведете име на файла. Изберете OK, за да продължите.

  Забележка: Ако преди това сте използвали функцията за експортиране, се показват предишното местоположението на папката и името на файла. Трябва да промените името на файла, ако искате да създадете нов файл, вместо да използвате съществуващия файл.

 9. Ако експортирате в съществуващ файл с данни на Outlook (.pst), под Опции укажете какво действие да се предприеме при експортиране на елементи, които вече съществуват във файла.

 10. Изберете Готово.

 11. Експортирането започва незабавно, освен ако не се създава нов файл с данни на Outlook (.pst) или експортирането не е към съществуващ файл, който е защитен с парола.

  • Ако създавате нов файл с данни на Outlook (.pst) и имате желание, можете да защитите файла с парола. Когато се появи диалоговият прозорец Създаване на файл с данни на Outlook, въведете паролата в полетата Парола и Проверка на паролата, след което изберете OK. В диалоговия прозорец Парола за файл с данни на Outlook въведете паролата, след което щракнете върху OK.

  • Ако експортирате в съществуващ файл с данни на Outlook (.pst), който е защитен с парола, в диалоговия прозорец Парола за файл с данни на Outlook въведете паролата, след което изберете OK.

Сега вашите данни на Outlook са в .pst файл, който е преносим. Запишете .pst файла в OneDrive и след това го изтеглете на новия си компютър. Запишете го на преносимо устройство, за да го имате навсякъде, след което импортирайте своите имейли, контакти и календар в Outlook.

 1. В горната част на лентата на Outlook 2007 изберете Файл.

  Ако лентата ви няма опция Файл в горния ляв ъгъл, вижте Коя версия на Outlook имам?, за да определите вашата версия на Outlook и да стигнете до правилните инструкции за експортиране.

  В Outlook 2007 изберете раздела "Файл".

 2. Изберете Импортиране и експортиране.

  Изберете "Импортиране и експортиране".

 3. Изберете Експортиране във файл, след което изберете Напред.

  Изберете "Експортиране във файл", след което изберете "Напред".

 4. Щракнете върху Папка за лични файлове (.pst) > Напред.

 5. Изберете името на имейл акаунта за експортиране, както е показано на изображението по-долу. Можете да експортирате информацията само за един акаунт в даден момент.

  Уверете се, че квадратчето за отметка Включи подпапките е избрано. Това гарантира, че всичко в акаунта ще се експортира: календар, контакти и папка "Входящи". Изберете Напред.

  Изберете имейл акаунта, който искате да експортирате.

 6. Изберете Преглед, за да изберете къде да искате да запишете файла с данни на Outlook (.pst) и да въведете име на файла. Изберете OK, за да продължите.

  Забележка: Ако преди това сте използвали функцията за експортиране, се показват предишното местоположението на папката и името на файла. Трябва да промените името на файла, ако искате да създадете нов файл, вместо да използвате съществуващия файл.

 7. Ако експортирате в съществуващ файл с данни на Outlook (.pst), под Опции укажете какво действие да се предприеме при експортиране на елементи, които вече съществуват във файла.

 8. Щракнете върху Готово.

 9. Експортирането започва незабавно, освен ако не създавате нов файл с данни на Outlook (.pst) или не експортирате към съществуващ .pst файл, който е защитен с парола. В тези случаи ще стигнете до този диалогов прозорец:

  Ако не искате да защитите с парола своя .pst файл, изберете OK.

  Изберете OK, ако не искате да защитите с парола своя файл. В противен случай:

  • Ако искате да защитите с парола своя .pst файл: въведете паролата в полетата Парола и Проверка на паролата, след което щракнете върху OK. В диалоговия прозорец "Парола за файл с данни на Outlook" въведете паролата, след което щракнете върху OK.

  • Ако експортирате в съществуваща папка за лични файлове (.pst), която е защитена с парола, в диалоговия прозорец "Парола за файл с данни на Outlook" въведете паролата, след което изберете OK.

Сега вашите данни на Outlook са в .pst файл, който е преносим. Запишете .pst файла в OneDrive и след това го изтеглете на новия си компютър. Запишете го на преносимо устройство, за да го имате навсякъде, и след това импортирайте своите имейли, контакти и календар в Outlook.

Какви данни се експортират?

 • Когато Outlook експортира имейл, контакти и информация от календара в .pst файл, той прави копие на информацията. Нищо не напуска Outlook. Все още ще виждате и ще имате достъп до своя имейл, контакти и календар в Outlook.

 • Когато Outlook експортира имейли, той включва всички прикачени файлове към имейлите.

 • Outlook не експортира метаданните, като напр. свойствата на папките (настройки за изгледи, разрешения и автоархивиране); правилата за съобщения и списъците с блокирани податели.

Важно: Ако използвате кеширан режим на Exchange, Outlook ще експортира само елементите във вашия текущ кеш. По подразбиране кешът съдържа елементи от последните 12 месеца. За да експортирате данни за повече от последните 12 месеца, първо изключете кеширания режим на Exchange. За повече информация вж. Включване и изключване на кеширания режим на Exchange.

Кога трябва да експортирам (архивирам)/импортирам .pst файл?

 • Искате да преместите имейлите от един имейл акаунт в друг имейл акаунт:

  Например да речем, че имате стар имейл акаунт за Yahoo, jakobsol77@yahoo.com и искате да прехвърлите имейла си към нов имейл акаунт за Microsoft 365, jakobsol78@contoso.com.

  Като използвате настолната версия на Outlook, можете да добавите двата акаунта в Outlook. Изчакайте, докато всичките ви имейли се покажат (ако имате много, това може да отнеме дълго време). След това използвайте Outlook, за да експортирате имейлите от своя Yahoo акаунт в .pst файл. И накрая, импортирайте .pst файла в своя Office 365 акаунт.

 • <c0>Преминавате от един компютър PC на друг компютър PC</c0>: Премествате имейла си от един компютър с Outlook на друг компютър с Outlook. Да кажем например, че старият ви компютър е с Outlook 2007, а вие току-що сте се сдобили с нов компютър с Outlook 2016. Експортирайте данните от имейла си от Outlook 2007 (описано в тази статия) и ги импортирайте в Outlook 2016.

 • Преминавате от PC на Mac: Прехвърлете имейла от Outlook на PC, като го импортирате в Outlook 2016 на Mac.

 • Искате периодично архивиране: Можете периодично да архивирате всичките си имейл, контакти и календар на сигурно място. След като сте създали .pst файла, копирайте го на сигурно място: USB флаш устройство, друг твърд диск или място за съхранение в облака, като напр. OneDrive или Dropbox.

  Няма автоматичен начин за периодично архивиране на всичко (старо и ново). Автоматичното архивиране архивира само старите елементи и по-скоро ги премества, отколкото да създава копие.

 • Ако искате да архивирате само контактите си, вижте Експортиране на контакти от Outlook, за да копирате своите контакти в .csv файл.

Вж. също

Импортиране и експортиране на имейл, контакти и календар на Outlook

Нуждаете се от още помощ?

Присъединете се към обсъждането
Попитайте общността
Получаване на поддръжка
Свържете се с нас

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×