Задаване на посока и позиция на текста във фигура или текстово поле в Word

Текстовите полета и повечето фигури могат да включват текст в тях. Текстът може да бъде позициониран хоризонтално или вертикално и може да се показва на един ред или да се обтичане до няколко реда.

Можете да промените посоката на текста и можете също да промените полетата на текстовите полета и фигурите за оптимална размятане или да преоразмерите фигурите за по-добро побиране на текста.

Задаване на посока на текста във фигура или текстово поле

Образци за посока на текста: хоризонтално, завъртяно и наслоено

Във фигура или текстово поле можете да промените посоката, в която се чете текстът. Т.е. можете да обобщавате текст на 90 или 270 градуса, така че да се показва настрани.

 1. Щракнете с десния бутон върху ръба на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню изберете Форматиране на фигура.

  Избран е елемент от менюто "Форматиране на фигура"

 3. В екрана Форматиране на фигура щракнете върху Размер/Оформление & Свойства Раздел "& свойства" .

 4. Под Текстово полеизберете желаната опция в списъка Посока на текста.

  Панел "Ефекти на текста" с избрана посока на текста

Завъртане (огледален) текст във фигура или текстово поле

Пример за огледален текст: първият се завърта на 180 градуса по оста x, а вторият се завърта на 180 градуса по оста y
 1. Щракнете с десния бутон върху полето или фигурата и изберете Форматиране на фигура.

 2. В екрана Форматиране на фигура изберете Ефекти.

  Раздел "Ефекти" в екрана "Форматиране на фигура"
 3. Изберете 3 D Завъртане и в полето Завъртане X или Y, въведете 180.

 4. (Незадължително) Ако текстовото поле е запълнено с цвят, можете да премахнете цвета в екрана Форматиране на фигура. Изберете Запълване & ред Раздел "Запълване и линия" , изберете Запълванеи след това изберете Без запълване.

 5. (Незадължително) За да премахнете структурата на текстовото поле, щракнете с десния бутон върху текстовото поле, изберете Контур в мини лентата с инструменти, която се появява, и изберете Без контур.

Хоризонтален текст във фигури

 1. Изберете абзаца, реда от текста, фигурата или текстовото поле, които искате да промените.

 2. Отидете на Начало и изберете желаната опция за хоризонтално подравняване.

The Paragraph group on the Home tab

Три вертикални опции за подравняване на текста: отгоре, средата и отдолу

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню изберете Форматиране на фигура.

  Избран е елемент от менюто "Форматиране на фигура"

 3. В екрана Форматиране на фигура изберете Размер/Оформление & Свойства Раздел "& свойства" .

  Форматиране на панел на фигура с избрано вертикално подравняване

 4. Изберете желаната опция в списъка Вертикално подравняване.

Когато текстът сеобтичане, той автоматично продължава на нов ред, когато достигне дясната граница на фигурата или текстовото поле.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, което съдържа текста, който искате да обтичане.

 2. В контекстното меню изберете Форматиране на фигура.

  Избран е елемент от менюто "Форматиране на фигура"

 3. В екрана Форматиране на фигура изберете Размер/Оформление & Свойства Раздел "& свойства" и след това изберете Обтичане на текст във фигура.

  Форматиране на панел на фигура с избран обтичане на текст

Полето е разстоянието между текста и външната граница на оградена фигура или текстово поле.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню изберете Форматиране на фигура.

  Избран е елемент от менюто "Форматиране на фигура"

 3. В екрана Форматиране на фигура изберете Размер/Оформление & Свойства Раздел "& свойства" .

  Форматиране на фигура, показваща настройките на полетата

 4. Задайте измерване в инчове или милиметри (мм) за някое от следните полета:

  • Ляво поле     Разстояние между лявата граница на фигура и най-левия текст

  • Дясно поле     Разстояние между дясната граница на фигура и най-десния текст

  • Горно поле     Разстояние между горната граница на фигура и най-горния текст

  • Долно поле     Разстояние между долната граница на фигура и най-ниския текст

Можете автоматично да увеличите размера на фигура или текстово поле вертикално, така че текстът да се побере вътре в нея.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню изберете Форматиране на фигура.

  Избран е елемент от менюто "Форматиране на фигура"

 3. В екрана Форматиране на фигура изберете Оформление & свойства Раздел "& свойства" , изберете Текстово полеи след това изберете Преоразмеряване на фигура, за да поберете текст.

  Форматиране на фигура с избрана преоразмеряване на фигура за текст

Съвет: Можете да намалите размера на текста, за да го поберете във фигурата или текстовото поле, като изберете Свий текста при препълване.

Задаване на посока на текста във фигура или текстово поле

Мостри на посоката на текста: хоризонтално и завъртяно

Можете да промените посоката на текста във фигура или текстово поле. Можете например да завъртите текста на 90 или 270 градуса, така че да се показва настрани.

 1. Щракнете с десния бутон върху ръба на фигурата или текстовото поле, което съдържа текста.

 2. В контекстното меню изберете Форматиране на фигура.

 3. В левия екран на диалоговия прозорец изберете Текстово поле.

  The Format Shape dialog box

 4. Под Оформление на текстаизберете желаната опция в списъка Посока на текста.

 5. Изберете Затвори.

Завъртане (огледален) текст във фигура или текстово поле

Пример за огледален текст: първият се завърта на 180 градуса по оста x, а вторият се завърта на 180 градуса по оста y
 1. Вмъкнете текстово поле или фигура в документа и след това въведете и форматирайте текста.

 2. Щракнете с десния бутон върху полето или фигурата и изберете Форматиране на фигура.

 3. В диалоговия прозорец Форматиране на фигура изберете 3D завъртане отляво.

  Опциите за 3D завъртане в диалоговия прозорец Форматиране на фигура
 4. В полето X въведете 180.

 5. Изберете Затвори.

Хоризонтален текст във фигури
 1. Щракнете върху или докоснете в абзаца, реда от текста, фигурата или текстовото поле, които искате да промените.

 2. В раздела Начало изберете желаната опция за хоризонтално подравняване.

The Paragraph group on the Home tab

Фигури, показващи вертикално подравняване на текст

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню изберете Форматиране на фигураи след това изберете Текстово поле в левия екран.

  The Format Shape dialog box

 3. Под Оформление на текстаизберете желаната опция в списъка Вертикално подравняване.

 4. Изберете Затвори.

Можете автоматично да увеличите размера на фигура или текстово поле вертикално, така че текстът да се побере вътре в нея.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле, което искате да преоразмерите.

 2. В контекстното меню изберете Форматиране на фигураи след това изберете Текстово поле в левия екран.

  The Format Shape dialog box

 3. Под Автопобиранеизберете Преоразмеряване на фигура, за да поберете текст.

 4. Изберете Затвори.

Съвет: Можете да намалите размера на текста, за да го поберете във фигурата или текстовото поле, като изберете Свий текста при препълване.

Вътрешното поле е сменяемото разстояние между текста и външната граница на фигура или текстово поле.

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на фигурата или текстовото поле.

 2. В контекстното меню изберете Форматиране на фигураи след това изберете Текстово поле в левия екран.

  The Format Shape dialog box

 3. Под Вътрешно полеизберете едно или повече от следните неща:

  • Наляво     Задава разстоянието между лявата граница на фигура и текста.

  • Надясно     Задава разстоянието между дясната граница на фигура и текста.

  • Горен     Задава разстоянието между горната граница на фигура и текста.

  • "долно"     Задава разстоянието между долната граница на фигура и текста.

 4. Изберете Затвори.

Задаване на посока на текста във фигура или текстово поле

 1. Control + Щракнете върху границата на фигурата или текстовото поле, което съдържа текста, и след това изберете Форматиране на фигура.

 2. В екрана Форматиране на фигура отдясно изберете Опции за текст.

 3. Изберете третата икона – Текстово поле и след това изберете желаната опция от списъка Посока на текста.

  Посоката на текста е осветена в екрана Форматиране на фигура.

Хоризонтално позициониране на текста в абзац, текстово поле или фигура

 1. Щракнете върху или докоснете в абзаца, реда от текста, фигурата или текстовото поле, които искате да промените.

 2. Отидете на Началои в групата Абзац щракнете върху желаната опция за хоризонтално подравняване.

  Опции за подравняване на текста

Можете автоматично да увеличите размера на текстово поле или фигура вертикално, така че текстът да се побере вътре в него.

 1. Control + Щракнете върху границата на фигурата или текстовото поле, което искате да преоразмерите, и след това изберете Форматиране на фигура.

 2. В екрана Форматиране на фигура отдясно изберете Опции за текст.

 3. Изберете Оформление & свойства ислед това поставете отметка в квадратчето до Преоразмеряване на фигура, за да поберете текст.

  Преоразмеряване на текст във фигура е осветено в екрана Форматиране на фигура.

По подразбиране текстът се пренася автоматично, докато въвеждате в текстово поле или фигура. Ако не искате текстът да се пренася, направете следното:

 1. Control + Щракнете върху фигурата, която съдържа текста, и след това изберете Форматиране на фигура.

 2. В екрана Форматиране на фигура отдясно изберете Опции за текст.

 3. Изберете Оформление & свойства ислед това изчистете отметката от квадратчето до Обтичане на текст във фигура.

Задаване на посока на текста във фигура, текстово поле или клетка на таблица

 1. Въведете текста във фигурата, текстовото поле или клетката на таблицата и след това изберете текста.

 2. Ctrl+Щракнете върху избрания текст и след това изберете Форматиране на фигура. В раздела Текстово поле в диалоговия прозорец изберете посока от полето Посока на текста.

Хоризонтално позициониране на текст във фигура или текстово поле

 1. Изберете текста във фигурата или текстовото поле.

 2. В раздела Начало, под Абзац изберетебутона за хоризонтално подравняване, който искате.

  Horizontal Text Alignment buttons

  (Подравняванеотляво, центриран,подравняванеотдясно,двустранно или разпространяване на текст)

 1. Изберете текста във фигурата или текстовото поле.

 2. В раздела Начало, под Абзацизберете Полето за увеличаване и намаляване на размера на шрифта" в раздела "Начало" и след това изберете вертикалното подравняване, което искате.

По подразбиране текстът се пренася автоматично, докато въвеждате в текстово поле или фигура. Ако не искате текстът да се пренася, направете следното:

 1. Изберете текста във фигурата или текстовото поле.

 2. Отидете на Форматиране > фигура.

 3. От лявата страна на диалоговия прозорец изберете Текстово поле.

 4. Под Вътрешно поле изчистетеотметката от квадратчето Обтичане на текст във фигура.

 1. Изберете текста във фигурата или текстовото поле.

 2. Отидете на Форматиране > фигура.

  В менюто Формат изберете Фигура.

 3. От лявата страна на диалоговия прозорец изберете Текстово поле.

 4. Под Автопобиранеизберете Преоразмеряване на фигура, за да поберете текст.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×