Представяне на слайдшоу

Запис на слайдшоу с дикторски текст и времена за слайдовете

Запис на слайдшоу с дикторски текст и времена за слайдовете

Дикторският текст и времената могат да подобрят уеб-базирано или самоизпълняващо се слайдшоу. Ако имате звукова карта, микрофон, високоговорители и (по желание) уеб камера, можете да запишете своята презентация на PowerPoint заедно с дикторски текст, времена на слайдовете и ръкописни жестовете.

След като направите записа, презентацията ще стане като всяка друга, която може да се изпълни за вас или вашата аудитория в режим на слайдшоу, или можете да запишете презентацията като видеофайл.

Оказване на голямо въздействие с известия

(Възможността да запишете се предлага както за абонати на Microsoft 365, така и за потребители без абонамент. Абонатите получават няколко допълнителни функции.)

 1. Включете раздела Записване в лентата: В раздела Файл на лентата щракнете върху Опции. В диалоговия прозорец Опции щракнете върху раздела Персонализиране на лентата отляво. След това в полето отдясно, което съдържа наличните раздели на лентата, поставете отметка в квадратчето Записване. Щракнете върху OK.

  В раздела "Персонализиране на лентата" в диалоговия прозорец "Опции" на PowerPoint 2016 има и опция за добавяне на раздела "Записване" към лентата на PowerPoint.
 2. За да се подготвите за запис, изберете Запис на слайдшоу или в раздела Записване, или в раздела Слайдшоу на лентата.

  • Щракването върху горната половина на бутона стартира записа от текущия слайд.

  • Щракването върху долната половина на бутона ви дава възможност да изберете да започнете от началото или от текущия слайд.

  Командите за запис на слайдшоу в раздела "Записване" в PowerPoint.

  (Командата Изчистване изтрива дикторския текст или времената, така че внимавайте, когато я използвате. Изчистване е в сиво, освен ако по-рано не сте направили записи за някои слайдове.)

 3. Слайдшоуто се отваря в прозореца за записване (който изглежда подобен на изгледа на представящия) с бутони за стартиране, пауза и спиране на записа в горния ляв ъгъл. Щракнете върху кръглия червен бутон (или натиснете R на клавиатурата), когато сте готови да започнете записа. Следва трисекундно обратно отброяване, след което записването започва.

  Прозорецът за записване на презентация в PowerPoint 2016 с включена визуализация на прозореца с дикторски текст.
  • Текущият слайд се показва в основния екран на прозореца за записване.

  • Можете да спрете записа по всяко време, като натиснете Alt+S на клавиатурата.

  • Стрелките за навигация от двете страни на текущия слайд ви позволяват да преминавате към предишния или следващия слайд.

  • PowerPoint за Microsoft 365 автоматично записва времето, което прекарвате на всеки слайд, включително всички появили се стъпки на анимация на текст или обекти, и използването на превключватели в слайдовете.

  • Можете да запишете дикторски текст като аудио или видео, докато преминавате през презентацията. Бутоните в долния десен ъгъл на прозореца ви позволяват да включвате и изключвате микрофона, камерата и визуализацията на камерата:

   Бутони за включване/изключване на микрофона, камерата и прозореца за визуализация на камерата

   Ако използвате перото, маркера или гумата, PowerPoint записва също и тези действия за възпроизвеждане.

   Инструментите за ръкопис в прозореца за записване

   Ако презаписвате дикторския текст (включително аудио и ръкопис), PowerPoint ще изтрие вече записания дикторски текст (включително аудиото и ръкописа), преди да започнете да записвате отново на същия слайд.

   Можете да направите презаписа също и като отидете в Слайдшоу > Запис на слайдшоу.

 4. Можете да изберете инструмент за показалеца (перо, гума или маркер) от набора с инструменти точно под текущия слайд. Има също квадратчета за избор на цвят, за да промените цвета на ръкописа. (Гумата е в сиво, освен ако по-рано не сте добавили ръкопис в някои слайдове.)

 5. За да прекратите записа, изберете квадратния бутон за спиране (или натиснете S на клавиатурата).

  Когато приключите със записването на дикторския текст, малка картина се появява в долния десен ъгъл на записаните слайдове. Картината е икона за аудио или снимка от уеб камерата, ако уеб камерата е била включена по време на записа.

  Икона за звук

  Времето на записаното слайдшоу се записва автоматично. (В изгледа Подреждане на слайдове времената са показани под всеки слайд.)

В този процес това, което запишете, се вгражда във всеки слайд и записът може да се възпроизведе в слайдшоу. Чрез този процес на записване не се създава видеофайл. Ако все пак ви трябва такъв, можете да запишете вашата презентация като видео с няколко допълнителни стъпки.

Визуализация на записаното слайдшоу

В раздела Слайдшоу щракнете върху От началото или От текущия слайд.

По време на възпроизвеждане анимациите, ръкописните ви движения, аудиото и видеото ще се възпроизвеждат в синхрон.

Показва бутона "От началото" в раздела "Слайдшоу" в PowerPoint

Прослушване на записания звук

В прозореца за записване триъгълният бутон за изпълнение близо до горния ляв ъгъл ви позволява да прегледате записа за слайда, в който в момента се намира фокусът в този прозорец.

Бутоните "Начало", "Край" и "Пусни" в прозореца за записване

В Нормален изглед щракнете върху иконата за звук или картина в долния десен ъгъл на слайда и след това щракнете върху Изпълнение. (Когато прослушвате отделни аудиозаписи по този начин, няма да виждате записаните анимации или ръкопис.)

Щракнете върху "Пусни"

Можете да спрете възпроизвеждането на пауза, докато прослушвате аудиото.

Ръчна настройка на времената на слайдовете

PowerPoint за Microsoft 365 автоматично записва времената на слайдовете, когато добавяте дикторски текст, или можете ръчно да зададете времената на слайдовете, които да придружават вашите дикторски текстове.

 1. В Нормален изглед щракнете върху слайда, за който искате да зададете времето.

 2. В раздела Преходи, в групата Време, в Премини към следващ слайд отметнете квадратчето След и после въведете секундите, след които искате слайдът да се появи на екрана. Повторете процеса за всеки слайд, за който искате да зададете време.

  Ако искате следващият слайд да се появява при щракване с мишката или автоматично след въведения от вас брой секунди – което от двете се изпълни първо – отметнете и двете квадратчета При щракване с мишката и След.

  Можете да използвате ръчни времена на слайдовете, за да изрежете края на сегмент от записан слайд. Ако например краят на сегмент от слайд завършва с две секунди ненужно аудио, просто задайте времето за преминаване към следващия слайд така, че да настъпи преди ненужното аудио. По този начин няма да има нужда да записвате повторно аудиото за този слайд. 

Изтриване на времена или дикторски текст

Командата Изчисти е за изтриване от записа на времена или дикторски текст, които не желаете или искате да заместите.

В прозореца за записване командата Изчисти в горното поле на прозореца ви позволява:

 • Изчистване на записите в текущия слайд

 • Изчистване на записите във всички слайдове

В нормален изглед има четири различни команди за изчистване, които ви позволяват:

 • Изтриване на времената на текущо избрания слайд

 • Едновременно изтриване на времената на всички слайдове

 • Изтриване на дикторския текст на текущо избрания слайд

 • Едновременно изтриване на дикторския текст на всички слайдове

 1. Ако не искате да изтривате всички времена и целия дикторски текст в презентацията, отворете конкретен слайд, съдържащ време или дикторски текст, които искате да изтриете.

 2. В раздела Записване на лентата на PowerPoint за Microsoft 365, от бутона Запис на слайдшоу щракнете върху стрелката надолу, посочете Изчистване и след това изберете подходящата за вашия случай команда за изчистване.

  Командите за изчистване на бутона от менюто "Запис на слайдшоу" в PowerPoint.

Изключване на времената или изключване на дикторския текст и ръкописа

След като приключите със записа на вашата презентация на PowerPoint за Microsoft 365, всички времена, жестове и аудио, които сте изпълнили, се записват в отделните слайдове. Можете обаче да ги изключите всичките, ако искате да гледате слайдшоуто без тях:

 • За да изключите записаните времена за слайдовете:   В раздела Слайдшоу махнете отметката от квадратчето По времена.

 • За да изключите записания дикторски текст и ръкопис:   В раздела Слайдшоу махнете отметката от квадратчето Пусни дикторския текст.

Публикуване на записа за споделяне с други хора

След като редактирате записа според желанията си, можете да го направите достъпен за други хора, като го публикувате в Microsoft Stream.

 1. Докато презентацията е отворена, в раздела Записване изберете Публикуване в Stream.

 2. Въведете заглавие и описание за видеото.

 3. Задайте други опции, включително дали искате други хора във вашата организация да имат разрешение да преглеждат видеото:

  Опции за публикуване на видео в Microsoft Stream
 4. Изберете бутона Публикувай.

  Процесът на качване може да отнеме няколко минути в зависимост от дължината на видеото. Лента на състоянието в долния край на прозореца на PowerPoint проследява процеса и PowerPoint показва съобщение, когато качването приключи:

  PowerPoint ви уведомява, когато качването приключи
 5. Щракнете върху съобщението, за да отидете направо към страницата за възпроизвеждане на видео в Microsoft Stream.

Създаване на скрити надписи

За да направите вашето видео по-достъпно чрез включване на скрити надписи, изберете измежду следните опции, които са описани в отделни помощни статии:

След като се сдобиете с файл със скрити надписи, можете да го добавите към вашия видеофайл с помощта на PowerPoint.

Вж. също

Превръщане на вашата презентация във видеоклип

Създаване на автоматично изпълняваща се презентация

Анимиране на текстове или обекти

Записване на слайдшоу

 1. Отворете презентацията и в раздела Слайдшоу щракнете върху Запис на слайдшоу.

  • Щракването върху горната половина на бутона стартира записа от текущия слайд.

  • Щракването върху долната половина на бутона ви дава възможност да изберете да започнете от началото или от текущия слайд.

  Командите за запис на слайдшоу в раздела "Записване" в PowerPoint.

  (Командата Изчистване изтрива дикторския текст или времената, така че внимавайте, когато я използвате. Изчистване е в сиво, освен ако по-рано не сте направили записи за някои слайдове.)

 2. В прозореца Запис на слайдшоу отметнете или изчистете квадратчетата за вашия запис, след което щракнете върху Начало на записване.

  Показва диалоговия прозорец за запис на слайдшоу в PowerPoint

  Повече информация за тези опции:

  • Времена на слайдове и анимации: PowerPoint автоматично записва времето, което прекарвате на всеки слайд, включително всички възникнали стъпки на анимация и използването на превключватели в слайдовете.

  • Дикторски текст, ръкопис и лазерна показалка: Запишете гласа си, докато преминавате през презентацията. Ако използвате перото, маркера, гумата или лазерната показалка, PowerPoint записва и това за възпроизвеждане.

  Важно:   Записването на перото, маркера и гумата е достъпно само ако сте инсталирали актуализацията за PowerPoint 2013 от 16 февруари 2015 г. или по-нова версия на PowerPoint. В по-старите версии на PowerPoint, щрихите от перото и маркера се записват като фигури с ръкописни анотации.

 3. В горния ляв ъгъл на прозореца се намира лентата с инструменти Записване, която можете да използвате за:

  Лента с инструменти за запис
  • Преминаване към следващия слайд: Преминаване към следващия слайд

  • Пауза в записа: Пауза на записването

  • Презаписване на текущия слайд: Повторение

   Ако презаписвате дикторския текст (включително аудиото, ръкописа и лазерната показалка), PowerPoint ще изтрие вече записания дикторски текст (включително аудиото, ръкописа и лазерната показалка), когато започнете да записвате отново на същия слайд.

   Можете да направите презаписа също и като отидете в Слайдшоу > Запис на слайдшоу.

 4. За да използвате в записа ръкописа, гумата или лазерната показалка, щракнете с десния бутон върху слайда, щракнете върху Опции за показалец и изберете инструмент:

  • Лазерна показалка

  • Перо

  • Маркер

  • Гума (Тази опция е в сиво, освен ако по-рано не сте добавили ръкопис в някои слайдове.)

  За да промените цвета на ръкописа, щракнете върху Цвят на ръкописа.

  Показва менюто "Опции за показалец" в PowerPoint
 5. За да прекратите записването, щракнете с десния бутон върху последния слайд и след това щракнете върху Край на шоуто.

  Показва опцията "Край на шоуто" в PowerPoint

  Съвет:   Когато приключите със записването на дикторския текст, в долния десен ъгъл на всеки слайд с дикторски текст се показва икона за звук.

  Времената на записаното слайдшоу се записват автоматично. Те се показват в изгледа Подреждане на слайдове точно под всеки слайд.

  Икона за звук

В този процес това, което запишете, се вгражда във всеки слайд и записът може да се възпроизведе в слайдшоу. Чрез този процес на записване не се създава видеофайл. Ако все пак искате видеофайл, можете да запишете вашата презентация като видео с няколко допълнителни стъпки.

Визуализация на записаното слайдшоу

В раздела Слайдшоу щракнете върху От началото или От текущия слайд.

По време на възпроизвеждане анимациите, ръкописните ви движения, лазерната показалка, аудиото и видеото се възпроизвеждат в синхрон.

Показва бутона "От началото" в раздела "Слайдшоу" в PowerPoint

Прослушване на записаното аудио

В Нормален изглед щракнете върху иконата за звук в долния десен ъгъл на слайда и след това щракнете върху Изпълнение.

Щракнете върху "Пусни"

Ръчна настройка на времената на слайдовете

PowerPoint автоматично записва времената на слайдовете, когато добавяте дикторски текст, или можете ръчно да зададете времената на слайдовете, които да придружават вашите дикторски текстове.

 1. В Нормален изглед щракнете върху слайда, за който искате да зададете времето.

 2. В раздела Преходи, в групата Време под Премини към следващ слайд отметнете квадратчето След и след това въведете броя секунди, указващ колко дълго слайдът трябва да се показва на екрана. Повторете процеса за всеки слайд, за който искате да зададете време.

Съвет:   Ако искате следващият слайд да се появява или при щракване с мишката, или автоматично след въведения от вас брой секунди – което от двете се изпълни първо – отметнете и двете квадратчета При щракване с мишката и След.

Изтриване на времена или дикторски текст

Командата Изчисти е за изтриване от записа на времена или дикторски текст, които не желаете или искате да заместите. Има четири различни команди за изчистване, които ви позволяват:

 • Изтриване на времената на текущо избрания слайд

 • Едновременно изтриване на времената на всички слайдове

 • Изтриване на дикторския текст на текущо избрания слайд

 • Едновременно изтриване на дикторския текст на всички слайдове

 1. Ако не искате да изтривате всички времена и целия дикторски текст в презентацията, отворете конкретен слайд, съдържащ време или дикторски текст, които искате да изтриете.

 2. В раздела Слайдшоу на лентата на PowerPoint, от бутона Запис на слайдшоу щракнете върху стрелката надолу, посочете Изчистване и след това изберете подходящата за вашия случай команда за изчистване.

Изключване на времената или изключване на дикторския текст, ръкописа и лазерната показалка

След като приключите със записа на вашата презентация на PowerPoint, всички времена, жестове и аудио, които сте изпълнили, се записват в отделните слайдове. Можете обаче да ги изключите всичките, ако искате да гледате слайдшоуто без тях:

 • За да изключите записаните времена за слайдовете:   В раздела Слайдшоу махнете отметката от квадратчето По времена.

 • За да изключите записания дикторски текст, ръкопис и лазерна показалка:   В раздела Слайдшоу махнете отметката от квадратчето Пусни дикторския текст.

Вж. също

Превръщане на мишката в лазерна показалка

Анимиране на текстове или обекти

Превръщане на вашата презентация във видеоклип

Създаване на автоматично изпълняваща се презентация

Какво искате да направите?

Можете да запишете дикторски текст преди или по време на слайдшоу и да включите коментари за аудиторията в записа. Ако не искате дикторски текст по време на цялата презентация, можете да запишете коментари само на избрани слайдове или да изключите дикторския текст, така че да се възпроизвежда само когато искате.

Когато добавите дикторски текст към слайд, на слайда се появява икона за звук Аудио . Както при всеки звук, можете или да щракнете върху иконата, за да възпроизведете звука, или да настроите звука да се възпроизвежда автоматично.

За записване и прослушване на дикторски текст вашият компютър трябва да има звукова карта, микрофон и високоговорители.

Преди да започнете записването, PowerPoint 2010 ви подканва да запишете само времената на слайдовете, само дикторския текст или и двете едновременно. Можете също да зададете времената на слайдовете ръчно. Времената на слайдовете са особено полезни, ако искате презентацията да се изпълнява автоматично с вашия дикторски текст. При записването на времената на слайдовете ще се запишат и времената на стъпките на анимацията и използването на всякакви превключватели във вашия слайд. Можете да изключите времената на слайдовете, когато не искате презентацията да ги използва.

В този процес това, което запишете, се вгражда във всеки слайд и записът може да се възпроизведе в слайдшоу. Чрез този процес на записване не се създава видеофайл. Ако все пак ви трябва такъв, можете да превърнете вашата презентация във видео с няколко допълнителни стъпки.

 1. Когато записвате дикторски текст, преминавате през цялата презентация и записвате всеки слайд. Можете по всяко време да спирате и възобновявате записа.

 2. Преди да започнете записването на слайдшоуто, проверете дали микрофонът ви е настроен и работи.

 3. В раздела Слайдшоу, в групата Настройка щракнете върху Запис на слайдшоу Изображение на бутон .

 4. Изберете едно от следните неща:

  • Започни записването от началото

  • Започни записването от текущия слайд

 5. В диалоговия прозорец Запис на слайдшоу отметнете квадратчето Дикторски текст и лазерна показалка и при необходимост отметнете и изчистете отметката от квадратчето Времена на слайдове и анимации.

 6. Щракнете върху Начало на записване.

  Съвет: За да направите пауза в дикторския текст, в Записванеконтекстно меню щракнете върху Пауза. За да възобновите дикторския текст, щракнете върху Подновяване на записа.

 7. За да завършите записването на слайдшоуто, щракнете с десния бутон върху слайда и след това щракнете върху Край на шоуто.

 8. Времената на записаното слайдшоу се записват автоматично. Можете да видите времето в изгледа Подреждане на слайдове под всеки слайд.

 1. В Нормален изглед щракнете върху иконата за звук Аудио на слайда.

 2. В лентата под Инструменти за аудио, в раздела Инструменти за възпроизвеждане, в групата Визуализация щракнете върху Пусни.

 1. В нормален изглед щракнете върху слайда, в който искате да добавите коментари.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Мултимедия щракнете върху стрелката под Аудио, след което щракнете върхуАудиозапис

 3. За запис на коментара щракнете върху Запис, след което започнете да говорите.

 4. Когато свършите със записа, щракнете върху бутона Спри.

 5. В полето Име въведете име за звука и щракнете върху OK.

  На слайда се появява икона за звук Аудио .

PowerPoint 2010 автоматично записва времената на слайдовете, когато добавяте дикторски текст, или можете ръчно да зададете времената на слайдовете, които да придружават вашите дикторски текстове.

 1. В нормален изглед щракнете върху слайда, за който искате да зададете времето.

 2. В раздела Преходи, в групата Време, в Премини към следващ слайд отметнете квадратчето След и после въведете секундите, след които искате слайдът да се появи на екрана. Повторете процеса за всеки слайд, за който искате да зададете време.

Съвет: Ако искате следващият слайд да се появява или при щракване с мишката, или автоматично след въведения от вас брой секунди – което от двете се изпълни първо – отметнете и двете квадратчета При щракване с мишката и Автоматично след.

Изключването на времената на слайдовете не ги изтрива. Можете отново да включите времената на слайдовете по всяко време, без да се налага да ги създавате отново. Когато вашите времена на слайдовете са изключени обаче, слайдовете няма да се сменят автоматично, когато записвате дикторски текст, и ще трябва ръчно да преминавате към следващия слайд.

 1. В нормален изглед, в раздела Слайдшоу, в групата Настройка щракнете върху Настройка на слайдшоу.

 2. В Смяна на слайдовете щракнете върху Ръчна.

Съвет: За да включите отново времената на слайдовете, под Смяна на слайдовете щракнете върху По времена, ако са зададени.

Командата Изчисти е за изтриване от записа на времена или дикторски текст, които не желаете или искате да заместите. Има четири различни команди за изчистване, които ви позволяват:

 • Изтриване на времената на текущо избрания слайд

 • Едновременно изтриване на времената на всички слайдове

 • Изтриване на дикторския текст на текущо избрания слайд

 • Едновременно изтриване на дикторския текст на всички слайдове

 1. Ако не искате да изтривате всички времена и целия дикторски текст в презентацията, отворете конкретен слайд, съдържащ време или дикторски текст, които искате да изтриете.

 2. В раздела Слайдшоу на лентата на PowerPoint, от бутона Запис на слайдшоу щракнете върху стрелката надолу, посочете Изчистване и след това изберете подходящата за вашия случай команда за изчистване.

Вж. също

Превръщане на мишката в лазерна показалка

Подготовка за записване

За да започнете, отворете желаната от вас презентация и щракнете върху раздела Slide Show (Слайдшоу).

Съвет:   Ако презентацията ви съдържа много слайдове, можете да ви е по-удобно да работите в изгледа Slide Sorter (Подреждане на слайдове). Щракнете върху View (Изглед) > Slide Sorter (Подреждане на слайдове), за да го изпробвате.

Ето няколко неща, които трябва да проверите, преди да започнете записването:

 • Ако искате да направите запис само част от вашите слайдове, направете едно от следните неща, преди да започнете:

  • Изберете слайдовете, които не искате да включвате, и щракнете върху Hide Slide (Скрий слайда).

   ИЛИ

  • Щракнете върху Custom Show (Шоу по избор) > Custom Slide Show (Слайдшоу по избор) > + (добавяне).

   Изберете "Скрий слайда" или "Шоу по избор", за да запишете поднабор от слайдове
 • Използвайте бутона Rehearse (Репетиция), за да промените времето между слайдовете, без да засягате дикторския текст или жестовете, които вече сте записали.

  Изпробвайте различни времена между слайдовете с бутона "Репетиция"
 • Уверете се, че микрофонът ви е настроен правилно. На компютъра Mac отидете на System Preferences (Системни предпочитания) > Sound (Звук).

Записване на слайдшоу

Ако искате да добавите дикторски текст или коментар към слайдшоуто, уверете се, че е микрофонът ви е настроен и работи.

За да започнете записването:

 1. Щракнете върху раздела Slide Show (Слайдшоу), изберете слайда, от който искате да започне записването, след което щракнете върху Record Slide Show (Запис на слайдшоу).

  Щракнете върху "Запис на слайдшоу" за да започнете да записвате
 2. По време на записването използвайте Ctrl+щракване за достъп до командите за записване, които ви позволяват да навигирате през слайдовете, да променяте курсорите или да активирате черен или бял екран.

  Щракнете върху Control, за да видите списък с команди, докато записвате
 3. Щракнете върху End Show (Край на шоуто), за да спрете записването.

 4. Появява се диалогов прозорец Save (Запаметяване). Щракнете върху Yes (Да), за да запаметите записа, или върху Не, ако искате да го запишете отново.

  Запаметяването замества всичко, което сте записали преди това. Ако искате да запишете друго слайдшоу със същия набор от слайдове, запаметете файла на презентацията под друго име.

 5. Щракнете върху Play from Start (Пусни от началото), за да прегледате записа.

Клавишни комбинации по време на процеса на записване

Може да отпечатате този списък с клавишни комбинации, за да правите справка, докато записвате:

Задача

Клавишна комбинация

Преминаване към следващия слайд или анимация

N
Щракнете върху
Интервал
Стрелка
надясно Клавиш със стрелка
надолу Връщане
Page Down

Връщане към предишния слайд или анимация:

П
Изтриване
Стрелка
наляво Клавиш със стрелка
нагоре Page Up

Преминаване към определен слайд

Номер на слайд + Enter

Превключване на черен екран

B
. (точка)

Превключване на бял екран

П
, (запетая)

Спиране/рестартиране на автоматично шоу:

S

Край на слайдшоу

Esc
Command +. (точка)

Изтриване на рисунките на екрана

E

Преминаване към следващия слайд, ако е скрит

H

Промяна на показалеца в перо

Command+P

Промяна на показалеца в стрелка

Command+A

Скриване на стрелката при преместване на мишката

CONTROL+H

Контекстно меню

CONTROL+щракване

Преминаване напред с щракване на мишката (само по време на репетиране)

M

Задаване на опции за възпроизвеждане

Когато приключите записването и сте готови да разпространите презентацията, щракнете върху Set up Slide Show (Настройка на слайдшоу) и изберете опциите, които са подходящи за вашата аудитория.

Задайте типа на шоуто и други опции, преди да разпространите шоуто
 • Тип на презентацията    Показване на цял екран или в прозорец.

 • Опции за показване    Изключете дикторския текст или анимациите.

 • Слайдове    Изберете поднабор от слайдове или Шоу по избор, ако сте настроили такова.

 • Смяна на слайдовете    Настройте тази версия на слайдшоуто, така че да разрешите ръчно сменяне на слайдовете.

Свързана информация

Добавяне, промяна или премахване на преходи между слайдове

Започнете презентацията и вижте бележките си в изглед на представящия

Записване на презентация като филмов файл или MP4

PowerPoint за уеб не поддържа записване на слайдшоу.

Следната функция в момента е достъпна само за тези, които са се включили в програмата Office Insider. Присъединете се към нашата вдъхновяваща общност, бъдете първите, които ще видят какво следва за Office, и ни изпратете обратна връзка, за да ни помогнете да подобрим Office за бъдещето.

За помощ за старата среда за работа отидете на раздела Office for Mac 2016-2019 в тази статия.

Записване на слайдшоу

 1. В раздела слайдшоу изберете запис на слайдшоу , за да започнете да записвате от текущия слайд.

  Екранна снимка на раздела "Слайдшоу" и бутона "запис на слайдшоу"

 2. Включвате опциите за видео и аудио в падащия списък Опции в лентата с инструменти за запис.

  Изображение на опциите за аудио и видео с падащи менюта

 3. Използвайте Екранна снимка на раздела "Слайдшоу" и бутона "запис на слайдшоу" запис , задръжте показалеца Изображение на бутон "пауза" и възобновите Изображение на бутон "автобиография" бутони, за да контролирате дикторския текст и записа за навигация.

  Съвет: Персонализирайте своя запис на слайдшоу, като преоразмерявате следващия слайд и екрана за бележки.

 4. След като щракнете върху бутона стоп Изображение на бутона "Стоп" , за да спрете записа, използвайте бутона възпроизвеждане Изображение на бутона "изпълнение" , за да визуализирате какво сте записали в текущия слайд.

 5. Ако искате да запишете отново слайда, щракнете върху бутона кошче Изображение на бутон "Кошче" отляво на бутона Record, за да изтриете съществуващия си запис, след което щракнете отново върху бутона запис Екранна снимка на раздела "Слайдшоу" и бутона "запис на слайдшоу" .

 6. След като излезете от приложението запис на слайдшоу с клавиша ESC или като щракнете върху край на шоуто, ще видите дикторския текст (аудио/видео), приложен към вашия слайд, заедно с правилните времена на слайдовете и анимациите на ръкопис.

  Съвет: Аудио, видео и ръкописни елементи могат да бъдат преоразмерени и преместени в изглед за редактиране след запис.

Изчисти времена или дикторски текст 

 • В раздела слайдшоу , под запис на слайдшоуизберете Изчистии след това изберете едно от следните неща: изчистете времената на текущия слайд, изчистете времената на всички слайдове, изчистете дикторския текст в текущия слайдили изчистете дикторския текст на всички слайдове.

  Изчисти опциите за слайдшоу

Клавишни комбинации по време на процеса на записване

Задача

Клавишна комбинация

Преминаване към следващия слайд или анимация

N
Щракнете върху
Интервал
Стрелка
надясно Клавиш със стрелка
надолу Връщане
Page Down

Връщане към предишния слайд или анимация

П
Изтриване
Стрелка
наляво Клавиш със стрелка
нагоре Page Up

Превключване на черен екран

B
. (точка)

Превключване на бял екран

П
, (запетая)

Край на слайдшоу

Esc
Command +. (точка)

Изтриване на рисунките на екрана

E

Преминаване към следващия слайд, ако е скрит

H

Промяна на показалеца в перо

Command+P

Промяна на показалеца в стрелка

Command+A

Скриване на стрелката при преместване на мишката

CONTROL+H

Контекстно меню

CONTROL+щракване

Свързана информация

Добавяне, промяна или премахване на преходи между слайдове

Записване на аудио в PowerPoint for Mac

Добавяне или изтриване на аудио във вашата презентация

Записване на презентация като филмов файл или MP4

Съвети за записване

 • Записите се добавят към презентацията слайд по слайд, така че, ако искате да промените запис, трябва само да запишете отново засегнатите слайдове. Освен това можете да промените подредбата на слайдовете след записването, без да се налага да презаписвате нищо. Това също така означава, че е лесно да спрете временно за почивка, докато записвате презентация.

 • PowerPoint не записва аудио и видео по време на преходите между слайдовете, така че не говорете, докато преминавате към следващия слайд. Също така оставяйте кратко време на мълчание в началото и в края на всеки слайд, за да направите преходите плавни и да се уверите, че няма да прекъснете ненавременно дикторския текст, когато преминавате от един слайд към следващия.

 • Не можете да записвате дикторски текст в PowerPoint за уеб. Използвайте настолна версия на PowerPoint, за да запишете дикторски текст.

 • Можете да настроите и редактирате размера на видеото и ръкописа в изгледа на редактиране.

 • Ако е вероятно аудиторията ви да използва PowerPoint за уеб за възпроизвеждане на записа, използвайте преходите, които се поддържат от PowerPoint за уеб (изрязване, избледняване, тласък, изтриване, разделяне, случайни ленти, фигура, метаморфоза).

 • Записването на презентации дава най-добри резултати с компютри със сензорен екран, които имат уеб камера.

 • Използвайте визуализация на видеото, за да проверите дали всичко е настроено правилно, преди да започнете записването.

 • Направете няколко копия на слайдовете, за които искате да запишете жестове (например ръкопис), така че лесно да можете да запишете няколко опита. След това изтрийте излишните слайдове, когато сте готови.

 • Записвайте няколко секунди тишина чрез изключване на аудиото и видеото, за да преминете напред след определено време.

 • За по-високо качество използвайте външна уеб камера и/или микрофон.

  Вградените камери и микрофони са подходящи за повечето задачи. Но ако искате да получите видео, което изглежда по-професионално, използвайте външна уеб камера, ако можете. Ако използвате PowerPoint на таблет или лаптоп и въвеждате ръкописно с перо, външната камера и външният микрофон ще ви позволят да намалите шума от перото.

 • Възпроизведете първия слайд веднага щом приключите със записването му.

  Уверете се, че аудиото и видеото звучат и изглеждат по очаквания от вас начин, преди да напреднете твърде много със записването на презентацията.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×