Защита на файловете в OneDrive в лично хранилище

Защита на файловете в OneDrive в лично хранилище

Всеки файл, от всяко място, винаги защитен

Получете Word, Excel и PowerPoint, както и 1 ТБ място за съхранение в OneDrive, за да архивирате и защитавате файловете си.

Надстройване сега

Personal Vault е защитена зона в OneDrive, където можете да съхранявате вашите най-важни или деликатни файлове и снимки, без да се налага да се възползвате от удобството на достъп от всяко място.

Ние ви напътстваме в настройването на вашето лично хранилище със силен метод за удостоверяване или втора стъпка на проверка на самоличността, като например вашия пръстов отпечатък, лице, ПИН код или код, който ви е изпратен по имейл или чрез SMS. След като сте заключили файловете си в личното хранилище, след това имате допълнителен слой на защита, за да са на по-сигурно в случай, че някой получи достъп до вашия акаунт или вашето устройство.

Снимка на устройство Surface Book

Важно: 

 • Personal Vault е наличен за домашни и лични планове на OneDrive, които не са налични в OneDrive за бизнеса или служебни или учебни акаунти. За повече информация вижте планове тук.

 • Personal Vault е достъпен отOneDrive в уеб, мобилното приложение и от вашия компютър с Windows 10.

Personal Vault автоматично заключва след определен период на неактивност и след това трябва да го отключите, за да получите достъп до файловете си отново. Всички ваши документи, снимки и видеоклипове в личното хранилище са лесно достъпни в onedrive.com, на вашия компютър или на други устройства с такива възможности.

Настройване на личното хранилище в OneDrive

Личното хранилище е специална папка във вашия OneDrive, която е защитена от допълнителен слой на защита. Ще трябва да го настроите отделно на всяко устройство, където искате да го използвате.

 1. Първия път, когато видите Лично хранилище във вашия OneDrive, ще видите съобщение, в което можете да изберете Първи стъпки.

  Първи стъпки в личното хранилище

  Ако не виждате съобщението или сте го отхвърлили, намерете вашия OneDrive и изберете папката Лично хранилище.

 2. Прочетете за Personal Vault и изберете Next или Continue (той варира в зависимост от вашето устройство).

 3. В диалоговия прозорец Потвърдете самоличността си проверете информацията за вашия акаунт и си отбележете вашия имейл адрес, в случай че ви трябва за следващата стъпка. След това изберете Потвърждаване.

  Забележка: В мобилното приложение на OneDrive ще бъдете подканени да влезете в OneDrive първо, преди да видите следващия екран.

 4. Изберете метод за потвърждаване. Например изберете Текст и следвайте инструкциите, за да изпратите текстово съобщение на телефона си.

  Ако използвате текст или имейл, трябва да намерите текста или имейл съобщението и да въведете кода, който ви е бил изпратен.

  Забележка: Ако не получите код, може да се наложи да промените информацията за акаунта си. Например Проверете дали номерът на вашия мобилен телефон е попълнен за вашия акаунт.

Качване на файлове или папки в личното хранилище

Ако нямате абонамент за Microsoft 365 Family или Personal, можете да добавите до три файла във вашия личен трезор. Ако имате абонамент, може да добавите колкото си искате файлове (до лимита на вашето място за съхранение).

 1. Във вашия OneDrive изберете папката Лично хранилище.

  Екранна снимка на папката "Лично хранилище" в OneDrive

 2. Ако бъдете подканени, влезте с избрания от вас метод за потвърждаване на самоличността. Например изберете Текст и следвайте инструкциите, за да изпратите текстово съобщение на телефона си.

 3. Изберете Качване.

 4. Изберете файловете, които искате да качите, след което изберете Отвори.

Съвети: 

 • Можете да използвате мобилното приложение OneDrive, за да сканирате документи, да правите снимки или да снимате видео директно във вашето лично хранилище, избягвайки по-незащитените зони във вашето устройство – например албума от камерата. 

 • В браузъра Google Chrome или Microsoft Edge може и да качвате папки от опцията Папка на менюто Качване или да плъзгате папки в уеб сайта.

Преместване на файлове в личното хранилище

Можете да премествате файлове, които вече се намират във вашия OneDrive, във вашето лично хранилище.

 1. Във вашия OneDrive изберете папката Лично хранилище.

 2. Ако бъдете подканени, влезте с избрания от вас метод за потвърждаване на самоличността. Например изберете Текст и следвайте инструкциите, за да изпратите текстово съобщение на телефона си.

 3. Изберете Преместване от.

 4. Изберете файловете, които искате да преместите в "Лично хранилище", и след това изберете Преместване на елементи (или плъзнете тези елементи във вашето отворено лично хранилище).

Забележка: Ако нямате абонамент за Microsoft 365 Family или Personal, може да добавите само до три файла във вашето лично хранилище. Ако имате абонамент, може да добавите колкото си искате файлове (до лимита на вашето място за съхранение).

Отключване на вашето лично хранилище

С цел защита вашето лично хранилище автоматично се заключва, когато не го използвате активно. Можете да промените колко дълго изчаква OneDrive, преди да заключите. Ето как да го отключите.

 1. Във вашия OneDrive изберете папката Лично хранилище.

 2. Потвърдете вашата самоличност, като изберете метод за потвърждаване. Например изберете Текст и следвайте инструкциите, за да изпратите текстово съобщение на телефона си.

  Ако използвате текст или имейл, трябва да намерите текстовото или имейл съобщение и да въведете кода, който ви е бил изпратен.

  Личното хранилище може да бъде отключено с приложението Microsoft Authenticator. Това приложение не се нуждае от достъп до интернет, за да генерира код за достъп.

Заключване на вашето лично хранилище

 Може да заключите вашето лично хранилище по всяко време.

 1. Във вашия OneDrive изберете папката Лично хранилище.

 2. Изберете иконата Опции за личното хранилище и след това изберете Заключи.

  Екранна снимка на заключването на личното хранилище в OneDrive

Забраняване на личното хранилище

Забраняването завинаги на личното хранилище изтрива всички файлове, които са в личното хранилище, в момента, в който го забраните. По-късно няма да можете да възстановите тези файлове.

 1. Във вашия OneDrive изберете Настройки Настройки: актуализиране на профила, инсталиране на софтуер и свързване с облака >Опции, а след това изберете Лично хранилище от навигацията вляво.

 2. Изберете плъзгача Забраняване на личното хранилище, за да забраните личното хранилище.

 3. Ако сте сигурни, че искате да забраните личното хранилище и да изтриете всички файлове и папки в личното хранилище, изберете Забрани.

 4. Тъй като забраняването на личното хранилище изтрива вашите файлове и няма да може да ги възстановите, ви питаме още веднъж. Ако сте сигурни, отново изберете Забрани.

Често задавани въпроси

Ще видите иконата за личен свод във вашите папки на OneDrive или когато щракнете върху иконата на лентата на OneDrive.

 • Windows 10 (версия 1903 или по-нова)

 • Android 6 (или по-нова версия)

 • iOS 11.3 (или по-нова версия)

 • Уеб браузър с най-новата версията на Edge, Chrome или Firefox. За допълнителна защита използвайте режим In-Private или Инкогнито на браузъра.

Личното хранилище е защитена зона в OneDrive, достъп до която може да получите само със сигурен метод за удостоверяване или втора стъпка за потвърждаване на самоличността – например вашия пръстов отпечатък, лице, ПИН код или код от приложението Microsoft Authenticator или код, който ви е изпратен чрез имейл или SMS.

Научете повече за двуфакторното удостоверяване.

Тъй като вашето лично хранилище е защитена папка, тя се вижда като пряк път във вашия списък с файлове, а не в списъка с папки:

Клавишна комбинация за личното хранилище в OneDrive

В мобилно приложение ще го видите в списъка с папки.

За да се гарантира поверителността, елементите от личното хранилище не се появяват в резултатите от търсенето.

За ваша защита Вашият личен трезор за OneDrive автоматично ще се заключва след определен период от време. Това означава, че достъпът до файловете или възпроизвеждането на видео от вашия личен трезор ще спре.

 • В уеб Вашият личен трезор ще се заключи след 20 минути неактивност.

 • На настолен компютър вашият личен трезор ще се заключи след 20 минути неактивност, но можете да промените това чрез отваряне на настройките за OneDrive > акаунт > личен трезор и избиране на различна продължителност

 • На мобилно устройство Вашият личен трезор ще бъде блокиран след 3 минути неактивност, но можете да промените това, като отидете на> Настройки > личен свод > автоматично заключване или блокиране на неактивност и избиране на различна продължителност.

Да (подчинява се на нормалните ограничения за файлове в OneDrive). "Лично хранилище" е просто място в OneDrive с допълнителен слой за защита.

Забележка: Известен ни е проблемът, при който стари документи на Word (например filename.doc) не могат да бъдат отворени от личното хранилище. С документите на Word, записани в най-новия формат, всичко е наред.

Не. Трябва да преместите файла от личното хранилище, за да го споделите. 

Ако нямате абонамент за Microsoft 365 Family или Personal, може да добавите само до три файла във вашето лично хранилище. Ако имате абонамент, може да добавите колкото си искате файлове (до лимита на вашето място за съхранение).

Мобилни и OneDrive.com: Файловете, изтрити от вашето лично хранилище, няма да се виждат във вашето кошче, освен ако вашето лично хранилище не е отключено. Щом вашето лично хранилище бъде отключено, файловете в кошчето ще започнат да се виждат.

Windows 10: Файловете, изтрити от вашето лично хранилище от вашия компютър, се изтриват окончателно и не се показват в кошчето на вашия компютър. Можете обаче да намерите файловете в кошчето на OneDrive.com, докато файловете вече са качени в OneDrive.

Не. Забраняването завинаги на личното хранилище изтрива всички файлове, които са в личното хранилище, в момента, в който го забраните.

Изисква се потвърждаване в две стъпки, за да получите достъп до личното си хранилище.

В момента личното хранилище в Windows 10 не защитава имената или хеш файловете във вашето лично хранилище, когато хранилището е заключено. Екипът на OneDrive е наясно с това ограничение и се ангажира да удължи защитата за тези атрибути в бъдеща актуализация.

Когато е отворен файл на лично хранилище в приложение на Windows, името на файла може да се покаже в списъка с последно използвани на това приложение и на други места в Windows. Обмислете дали да не отваряте личните файлове от хранилището на OneDrive.com, за да избегнете това. 

Потвърждаването в две стъпки на Microsoft ви помага да се защитите, като го затруднявате да влезе в акаунта ви в Microsoft. То използва две различни форми на самоличност: вашата парола и метод на свързване. Дори ако някой друг намери паролата ви, те ще бъдат спрени, ако нямат достъп до вашата информация за защита. Ако включите потвърждаването в две стъпки, ще получите код за защита на своя имейл, телефон или приложение за удостоверяване при всяко влизане на устройство, което не сте определили за надежден. Потвърждаването в две стъпки се отнася за всички ваши приложения, които изискват влизане с акаунт в Microsoft. Това може да бъде доста търкания за някои потребители.

Personal Vault предлага ниско триене и бърз достъп до област на OneDrive, която има допълнителен слой на защита за вашите най-важни файлове. За повече информация вижте: как да използвате потвърждаване в две стъпки

Ако вече имате потвърждаването в две стъпки на своя акаунт в Microsoft, тогава Personal Vault добавя още няколко ползи за защита, включително:

 • Файлове в Personal Vault файловете са шифровани чрез BitLocker, когато се използват локално на компютър с Windows 10

 • Файловете в Personal Vault не се съхраняват незащитени или кеширани на вашия компютър, на вашето устройство или в браузъра

 • Споделянето на файлове в Personal Vault е блокирано, което означава, че не можете случайно да споделите файл от Personal Vault

 • Personal Vault автоматично заключва след зададен брой минути (Автоматичният интервал за заключване варира според устройството и можете да го зададете)

Редактиране на документи на Office (Word, PowerPoint, Excel и т. н.) се поддържа само на компютър PC или в уеб.

В мобилното приложение можете да преглеждате документи, но трябва да местите документ от личния си трезор, за да го редактирате.

Някои клиенти могат да видят, че тяхната лична папка за хранилища показва текст на грешен език. Причината за това е разликата между езиковите настройки на OneDrive и езиковите настройки на вашия компютър.

Ние започнахме да разполагаме с корекция, но в момента има две заобиколни решения:

 1. Промяна на настройките на вашия език за акаунт в Microsoft, така че да съответстват на езиковите настройки на вашия компютър (стартирайте настройките за> > език на показване).

 2. Преименувайте вашата лична папка за хранилища:

  1. Влезте в OneDrive.com.

  2. Отворете своята лична папка за хранилища.

  3. Изберете Преименуване от горната лента с менюта. Това ще синхронизира вашите езикови настройки.

Имате нужда от още помощ?

Онлайн

Получаване на онлайн помощ
Вижте повече страници за поддръжка за OneDrive или помощ за OneDrive за работата или учебното заведение.
За мобилното приложение на OneDrive вижте Отстраняване на проблеми при мобилното приложение OneDrive.

OneDrive Администраторите могат също да прегледат техническата общност на OneDrive, помощ за OneDrive за администратори.

Икона за поддръжка на имейл

Поддръжка по имейл
Ако все още имате нужда от помощ, разклатете мобилното си устройство, докато сте в приложението OneDrive, или изпратете имейл до екипа за поддръжка на OneDrive. За да се свържете с OneDrive поддръжката за OneDrive от своя компютър PC или Mac, изберете иконата в областта за уведомяване или лентата с менюта, след което изберете Още > Изпращане на обратна връзка > Не харесвам нещо.

OneDrive Администраторите могат да се свържат с поддръжката на Microsoft 365 за фирми.

Форуми на общността на Office 365

Имате обратна връзка?
OneDrive UserVoice е мястото, където можете да предлагате функциите, които искате да добавим към OneDrive. Макар че не можем да гарантираме някакви определени функции или срокове, ще отговорим на всяко предложение, което получи най-малко 500 гласа.

Отидете на UserVoice за OneDrive.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×