Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Защитата с парола в OneNote е предназначена да ви помогне да пазите вашите бележки от чужди очи. Независимо дали използвате OneNote за бележки в клас в училище, бележки от събрания в работата, личен дневник или блог у дома, или лична информация за себе си или приятелите и семейството си, паролите играят ключова роля при управлението на достъпа до тези бележки.

Можете да предпазите личните си бележки от чужди очи, като защитите секция на бележника на OneNote с парола. Когато дадена секция е защитена с парола, всички нейни страници са заключени, докато не въведете правилната парола.

 1. Щракнете с десния бутон върху раздела на секцията, която искате да защитите, и после изберете Защита с парола за тази секция.

  Екранна снимка за това как да се защити с парола секция в OneNote 2016.

 2. В прозореца на задачите Защита с парола изберете Задаване на парола.

 3. В диалоговия прозорец Защита с парола въведете паролата, която искате, в полето Въведете парола.

 4. Потвърдете паролата, като отново я въведете в полето Потвърдете паролата, след което щракнете върху OK.

Забележка: Изберете паролата внимателно. Ако забравите паролата си, никой няма да може да отключи вашите бележки вместо вас (дори и техническата поддръжка на Microsoft).

Заключване на защитените секции от вашия бележник

Ако сте приложили пароли на няколко секции в бележника, можете да ги заключите всички едновременно.

 1. Щракнете с десния бутон върху някой от разделите на защитените (но в момента незаключени) секции и после изберете Защита с парола за тази секция.

 2. В прозореца на задачите Защита с парола изберете Заключи всички.

Смяна на паролата за защитена секция

 1. Щракнете с десния бутон върху раздела на секцията, чиято парола искате да смените, и после изберете Защита с парола за тази секция.

 2. В прозореца на задачите Защита с парола изберете Смяна на паролата. (Ако тази опция не е налична, това означава, че секцията няма парола.)

 3. В диалоговия прозорец Смяна на паролата въведете текущата парола в полето Стара парола.

 4. В полето Въведете нова парола въведете новата парола.

 5. Потвърдете паролата, като я въведете в полето Потвърдете паролата, след което щракнете върху OK.

Премахване на паролата за защитена секция

 1. Щракнете с десния бутон върху раздела на секцията, чиято парола искате да премахнете, и после изберете Защита с парола за тази секция.

 2. В прозореца на задачите Защита с парола изберете Премахване на парола. (Ако тази опция не е налична, това означава, че секцията няма парола.)

 3. В диалоговия прозорец Премахване на парола въведете текущата парола, след което щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Задаване на опции за защита чрез парола

Защитените с парола секции, които сте отключили, ще се заключат отново автоматично, ако не работите по тях. Може да персонализирате този период от време и може да зададете други опции за начините, по които защитата с парола се прилага към вашите защитени секции.

 1. Изберете Файл > Опции.

 2. В диалоговия прозорец Опции за OneNote щракнете върху Разширени.

 3. Под Пароли отдясно направете едно от следните неща:

  • За да заключвате секции на бележник след определен период от време, изберете Заключвай защитените с пароли секции, след като не съм работил(а) в тях в продължение на:, след което изберете интервала от време, който искате.

  • За да заключвате секции на бележник веднага след като сте приключили работа в тях, изберете Заключвай защитените с парола секции веднага след като изляза от тях.

  • За да правите бележки в защитени чрез пароли секции, временно достъпни за други програми, изберете Разреши достъп до защитени с парола секции на програмите добавки, когато секциите бъдат отключени.

 4. Щракнете върху OK, за да приложите предпочитанията си.

Някои важни бележки за паролите

 • Паролите може да бъдат прилагани само към отделни секции, а не към цели бележници.

 • Паролите правят разлика между главни и малки букви. Преди да създавате или въвеждате парола, проверете дали клавишът Caps Lock е изключен.

 • OneNote използва шифроване, за да защити секциите, защитени с парола. Ако забравите паролата си, никой няма да може да отключи вашите бележки вместо вас (даже и техническата поддръжка на Microsoft). Затова трябва да внимавате, когато задавате пароли за секциите на вашия бележник и когато ги сменяте.

 • Защитените с пароли секции не се включват при търсене в бележник. За да включите защитена секция в дадено търсене, ще трябва най-напред да отключите секцията.

 • Етикетите на бележки, използвани в някои от страниците в защитена секция, не се включват в резюмето на етикетите на бележки, освен ако защитената секция не е била отключена.

Най-горе на страницата

В тази статия

Защо да използвате пароли в OneNote?

Най-често срещаните сценарии за използване на пароли, за да се помогне на управлението на достъпа до информацията в бележниците ви, са следните:

Лична поверителност    Вашият бележник може да включва специална секция или папка, която съдържа лични данни, например вашия домашен адрес, телефонни номера, социално-осигурителен номер, номера на сметки на банка и кредитна карта, идентификационни данни за влизане в уеб сайт и подобна информация. В тези времена на растящи кражби на самоличност, оставянето на този тип информация незащитена е рисковано. OneNote шифрова защитените секции, за да поддържа вашите лични данни защитени.

Гъвкава защита    Ако използвате OneNote за документиране на живота си в училище, на работа, у дома, вие може да настроите отделни секции за всяко от тези неща. В зависимост от това как искате да споделите тази информация с други хора, можете да присвоявате различни пароли на различните секции.

Защитена мобилност    За разлика от компютърна парола, която управлява достъпа до вашия компютър, но не предпазва отделните файлове, записани в него, защитата с парола в OneNote остава към вашия файл в бележник. Това помага за защитата на секции от вашия бележник, дори ако вашият бележник файл се копира в друг компютър или на файлов сървър, а също и ако вашият лаптоп или таблет бъде изгубен или откраднат.

Най-горе на страницата

Прилагане или премахване на защита с парола

Прилагане на парола за секция

За да предотвратите неупълномощен достъп до вашите бележки, можете да приложите парола за определени части на вашия бележник.

 1. Щракнете върху раздела на секцията, на която искате да приложите паролата.

 2. В менюто Файл щракнете върху Защита с парола за този раздел.

 3. В прозореца на задачите Защита с парола щракнете върху Задаване на парола.

 4. В диалоговия прозорец Защита с парола въведете паролата, която искате, в полето Въведете парола.

 5. Потвърдете паролата, като я въведете в полето Потвърдете паролата, след което щракнете върху OK.

Когато работите в защитена с парола секция в бележника си, тя остава отключена за определен период от време, което можете да задавате. За да повишите защитата, можете да зададете опцията за заключване на защитените секции веднага след като излезете от тях или когато затворите OneNote. Когато дадена защитена секция се заключи, е необходима вярната парола, за да може да се преглежда и редактира секцията. Можете лесно да променяте или премахвате паролата за секции в бележника си.

Важно: 

 • Използвайте сигурни пароли, съчетаващи главни и малки букви, цифри и символи. В несигурните пароли не се смесват такива елементи. Сигурна парола: Y6dh!et5. Несигурна парола: House27. Паролите трябва да бъдат с дължина от 8 или повече знака. По-добре е да използвате фраза за достъп с 14 знака или повече.

 • Изключително важно е да запомните паролата си. Ако я забравите, Microsoft не може да я извлече и да ви я предостави. Съхранявайте паролите си, като ги записвате на защитено място, отдалечено от информацията, която защитават.

 • Паролите правят разлика между главни и малки букви. Проверете дали клавишът CAPS LOCK е изключен, когато въвеждате парола за първи път.

 • Достъпът до секции с пароли се ограничава след определен период на неактивност, който можете да зададете, или след като излезете от OneNote.

 • Защитените чрез пароли секции не се включват в търсенията в бележника. За да включите защитена секция в търсене в бележник, трябва първо да отключите секцията, преди да започнете търсене във вашите бележки.

 • Флагове за бележки, използвани в страниците в защитена секция, не се включват в резюмето на флагове за бележки, освен ако първо не бъдат отключени секциите.

 • Защитените с парола секции не са достъпни за други хора по време на споделена сесия на живо, дори ако секцията е отключена по време на сесията. За да включите защитена секция в споделена сесия на живо, трябва първо да премахнете защитата с парола на секцията, а след това да започнете или да се присъедините към споделена сесия на живо.

 • Аудио- и видеозаписите се съхраняват като отделни файлове във вашия бележник и за тях не можете да прилагате парола.

Най-горе на страницата

Смяна на паролата за секция

Ако паролата за произволна секция от вашия бележник е компрометирана или искате да сменяте всички свои пароли периодично за допълнителна защита, можете лесно да смените съществуващата парола за всяка секция в бележника си.

 1. Щракнете върху раздела на секцията, чиято парола искате да смените.

 2. В менюто Файл щракнете върху Защита с парола за този раздел.

 3. В прозореца на задачите Защита с парола щракнете върху Смяна на паролата.

  Забележка: Ако тази опция не е налична, в момента за избраната секция не е приложена парола.

 4. В диалоговия прозорец Смяна на паролата въведете текущата парола в полето Стара парола.

 5. В полето Въведете нова парола въведете новата парола, която искате да приложите.

 6. Потвърдете паролата, като я въведете в полето Потвърдете паролата, след което щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Премахване на паролата за секция

 1. Щракнете върху раздела на секцията, чиято парола искате да премахнете.

 2. В менюто Файл щракнете върху Защита с парола за този раздел.

 3. В прозореца на задачите Защита с парола щракнете върху Премахване на паролата.

  Забележка: Ако тази опция не е налична, в момента за избраната секция не е приложена парола.

 4. В диалоговия прозорец Премахване на парола въведете текущата парола, след което щракнете върху OK.

Заключване на всички защитени с парола секции наведнъж.

Можете да заключвате всички защитени с парола секции в бележника едновременно.

 1. В менюто Файл щракнете върху Защита с парола за този раздел.

 2. В прозореца на задачите Защита с парола щракнете върху Заключи всички.

Съвет: За да заключите бързо всички защитени с парола секции в бележника си, натиснете CTRL+ALT+L.

Най-горе на страницата

Задаване на опции за защита чрез парола

Когато отключите защитени с парола секции в бележника си, OneNote запазва тези секции достъпни за определен период от време, след което ги заключва отново. Можете да зададете този период от време и да задавате опции по избор за защита с парола.

 1. От менюто Инструменти щракнете върху Опции.

 2. В списъка Категория щракнете върху Пароли.

 3. Под Пароли направете едно от следните неща:

  • За да заключвате секции на бележник след определен период от време, изберете квадратчето за отметка Заключвай защитените с пароли секции, след като не съм работил(а) в тях в продължение на:, след което в списъка щракнете върху интервала от време, който искате.

  • За да заключвате секции на бележник веднага след като сте приключили работа в тях, изберете квадратчето за отметка Заключвай защитените с парола секции веднага след като изляза от тях.

  • За да правите бележки в защитени чрез пароли секции, временно достъпни за други приложения, изберете квадратчето за отметка Разреши достъп до защитени с парола секции на приложенията добавки, когато секциите бъдат отключени.

Най-горе на страницата

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×