За функцията "Споделена работна книга".

Важно: "Споделени работни книги" е по-стара функция, която ви позволява да работите по дадена работна книга съвместно с други хора. Тази функция има много ограничения и е заместена от съавторство. Съавторството се предлага в някои версии на Excel, включително Excel 2016 за абонати на Microsoft 365.

Включване на функцията "Споделена работна книга"

 1. Преди да продължите, се уверете, че искате да използвате този метод. Споделените работни книги имат ограничения и една по-конкретно е невъзможността за редактиране чрез Excel за уеб. Ето защо ние силно препоръчваме съавторството, което е замяната на споделени работни книги.

 2. Създайте нова работна книга или отворете съществуваща. След това я поставете в местоположение в мрежата. Поставете я например в местоположение, като \\име_на_съръвр\име_на_папка. Не поставяйте файла в OneDrive или SharePoint. Ако предпочитате тези местоположения за файла, използвайте съавторство по работната книга.

 3. Щракнете върху Преглед > Споделяне на работна книга.

  Имайте предвид, че в по-новите версии на Excel бутонът "Споделяне на работна книга" е скрит. Ето как да го покажете.

 4. В раздела Редактиране отметнете квадратчето Разреши промени от няколко потребители....

 5. В раздела Разширени изберете опциите, които искате да използвате за проследяване и актуализиране на промени, а след това щракнете върху OK.

 6. Ако това е нова работна книга, въведете име в полето Име на файл. Ако е съществуваща работна книга, щракнете върху OK, за да я запишете.

 7. Ако работната книга съдържа връзки към други работни книги или документи, проверете връзките и актуализирайте тези, които са повредени.

 8. Щракнете върху Файл > Запиши.

 9. Когато сте готови, в горния край на прозореца на Excel, до името на файла ще се покаже – Споделена

Допълнителна информация

Имайте предвид, че "Споделени работни книги" е по-стар метод на споделяне. Следователно, когато се използва този метод, много елементи и действия не се поддържат. Таблицата по-долу съдържа само частичен списък на функциите, които не се поддържат.

Неподдържани елементи:

Неподдържани действия:

Създаване или вмъкване на таблици

Вмъкване или изтриване на блокове от клетки

Добавяне или промяна на условни формати

Изтриване на работни листове

Добавяне или промяна на проверка на данни

Обединяване на клетки или разделяне на обединени клетки

Създаване или промяна на диаграми или отчети с обобщена диаграма

Сортиране или филтриране по формат

Вмъкване или промяна на картини или други обекти

Използване на инструменти за рисуване

Вмъкване или промяна на хипервръзки

Задаване, промяна или премахване на пароли

Създаване, промяна или преглед на сценарии

Поставяне или премахване на защита на работните листове или работната книга

Вмъкване на автоматични междинни суми

Групиране или структуриране на данни

Създаване на таблици с данни

Писане, записване, промяна, преглед или присвояване на макроси

Създаване или промяна на отчети с обобщена таблица

Промяна или изтриване на формули за масиви

Създаване или прилагане на сегментатори

Добавяне, преименуване или изтриване на XML карти

Създаване или модифициране на блещукащи линии

Проектиране на клетки в XML елементи

Добавяне или промяна на диалогови листове на Microsoft Excel 4

Използване на прозореца на задачите за XML източник, XML лентата с инструменти или XML командите в менюто "Данни"

Използване на формуляр с данни за добавяне на нови данни

Добавяне на коментари в нишки

Редактиране или изтриване на коментари в нишки

Преди да прекъснете връзката на потребители, се уверете, че са завършили работата си в работната книга. Ако премахнете активни потребители, цялата им незаписана работа ще бъде загубена.

 1. Щракнете върху Преглед > Споделяне на работна книга.

  Имайте предвид, че в по-новите версии на Excel бутонът "Споделяне на работна книга" е скрит. Ето как да го покажете.

 2. В раздела Редактиране, в списъка Работната книга е отворена от прегледайте имената на потребителите.

 3. Изберете името на потребителя, чиято връзка искате да прекъснете, и след това щракнете върху Премахни потребителя. Имайте предвид, че това действие прекъсва връзката на потребителя с работната книга, но не му пречи да я редактира отново.

 4. За да изтриете всички лични настройки за изглед на премахнатия потребител, щракнете върху Изглед > Изгледи по избор и изтрийте всички други потребителски изгледи.

Преди да изключите тази функция, може да направите копие на хронологията на промените. Първо се уверете, че всички други потребители са завършили работата си.

 1. Щракнете върху Преглед > Проследяване на промени > Осветяване на промените.

  Имайте предвид, че в по-новите версии на Excel бутонът "Проследяване на промени" е скрит. Ето как да го покажете.

 2. В списъка Кога изберете Всички.

 3. Изчистете отметките от квадратчетата Кой и Къде.

 4. Отметнете квадратчето Нанасяй промените в нов лист и щракнете върху OK.

 5. Сега можете да отпечатате работния лист "Хронология" или да копирате хронологията и да я поставите в друга работна книга.

 1. Щракнете върху Преглед > Споделяне на работна книга.

  Имайте предвид, че в по-новите версии на Excel бутонът "Споделяне на работна книга" е скрит. Ето как да го покажете.

 2. В раздела Редактиране се уверете, че сте единственият човек в списъка Работната книга е отворена от.

 3. Изчистете квадратчето за отметка Разреши промени от няколко потребители.... Ако това квадратче за отметка не е показано, трябва първо да премахнете защитата на работната книга. Направете следното:

  1. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Споделяне на работна книга.

  2. В раздела Преглед, в групата Промени щракнете върху Сваляне на защитата от споделена работна книга.

  3. Ако бъдете подканени, въведете паролата и щракнете върху OK.

  4. В раздела Преглед, в групата Промени щракнете върху Споделяне на работна книга.

  5. В раздела Редактиране изчистете квадратчето за отметка Разреши промени от няколко потребители....

  6. Когато получите въпрос за ефекта върху другите потребители, щракнете върху Да.

Включване на функцията "Споделена работна книга"

 1. Преди да продължите, се уверете, че искате да използвате този метод. Функцията "Споделени работни книги" има много ограничения, затова настоятелно препоръчваме съавторство, което е заместителят на "Споделени работни книги".

 2. Създайте нова работна книга или отворете съществуваща. След това я поставете в местоположение в мрежата. Не поставяйте файла в OneDrive или SharePoint. Ако предпочитате тези местоположения за файла, използвайте съавторство по работната книга.

 3. Щракнете върху Преглед > Споделяне на работна книга.

 4. В раздела Редактиране отметнете квадратчето Разреши промени от няколко потребители....

 5. В раздела Разширени изберете опциите, които искате да използвате за проследяване и актуализиране на промени, а след това щракнете върху OK.

 6. Ако това е нова работна книга, въведете име в полето Запиши като . Ако е съществуваща работна книга, щракнете върху OK, за да я запишете.

 7. Ако работната книга съдържа връзки към други работни книги или документи, проверете връзките и актуализирайте тези, които са повредени.

 8. Щракнете върху Файл > Запиши.

 9. Когато сте готови, в горния край на прозореца на Excel, до името на файла ще се покаже – Споделена

Допълнителна информация

Имайте предвид, че "Споделени работни книги" е по-стар метод на споделяне. Следователно, когато се използва този метод, много елементи и действия не се поддържат. Таблицата по-долу съдържа само частичен списък на функциите, които не се поддържат.

Неподдържани елементи:

Неподдържани действия:

Създаване или вмъкване на таблици

Вмъкване или изтриване на блокове от клетки

Добавяне или промяна на условни формати

Изтриване на работни листове

Добавяне или промяна на проверка на данни

Обединяване на клетки или разделяне на обединени клетки

Създаване или промяна на диаграми или отчети с обобщена диаграма

Сортиране или филтриране по формат

Вмъкване или промяна на картини или други обекти

Използване на инструменти за рисуване

Вмъкване или промяна на хипервръзки

Задаване, промяна или премахване на пароли

Създаване, промяна или преглед на сценарии

Поставяне или премахване на защита на работните листове или работната книга

Вмъкване на автоматични междинни суми

Групиране или структуриране на данни

Създаване на таблици с данни

Писане, записване, промяна, преглед или присвояване на макроси

Създаване или промяна на отчети с обобщена таблица

Промяна или изтриване на формули за масиви

Създаване или прилагане на сегментатори

Добавяне, преименуване или изтриване на XML карти

Създаване или модифициране на блещукащи линии

Проектиране на клетки в XML елементи

Добавяне или промяна на диалогови листове на Microsoft Excel 4

Използване на прозореца на задачите за XML източник, XML лентата с инструменти или XML командите в менюто "Данни"

Импортиране, обновяване и експортиране на XML данни

Използване на формуляр с данни за добавяне на нови данни

Преди да прекъснете връзката на потребители, се уверете, че са завършили работата си в работната книга. Ако премахнете активни потребители, цялата им незаписана работа ще бъде загубена.

 1. Щракнете върху Преглед > Споделяне на работна книга.

 2. В раздела Редактиране, в списъка Работната книга е отворена от прегледайте имената на потребителите.

 3. Изберете името на потребителя, чиято връзка искате да прекъснете, и след това щракнете върху Премахни потребителя. Имайте предвид, че това действие прекъсва връзката на потребителя с работната книга, но не му пречи да я редактира отново.

 4. За да изтриете всички лични настройки за изглед на премахнатия потребител, щракнете върху Изглед > Изгледи по избор и изтрийте всички други потребителски изгледи.

Преди да изключите тази функция, може да направите копие на хронологията на промените. Първо се уверете, че всички други потребители са завършили работата си.

 1. Щракнете върху Преглед > Проследяване на промени > Осветяване на промените.

 2. В списъка Кога изберете Всички.

 3. Изчистете отметките от квадратчетата Кой и Къде.

 4. Отметнете квадратчето Нанасяй промените в нов лист и щракнете върху OK.

 5. Сега можете да отпечатате работния лист "Хронология" или да копирате хронологията и да я поставите в друга работна книга.

 1. Щракнете върху Преглед > Споделяне на работна книга.

 2. В раздела Редактиране се уверете, че сте единственият човек в списъка Работната книга е отворена от.

 3. Изчистете квадратчето за отметка Разреши промени от няколко потребители.... Ако това квадратче за отметка не е показано, трябва първо да премахнете защитата на работната книга. Направете следното:

  1. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Споделяне на работна книга.

  2. В раздела Преглед щракнете върху защита на работната книга.

  3. Ако бъдете подканени, въведете паролата и щракнете върху OK.

  4. В раздела Преглед , споделяне на работна книга.

  5. В раздела Редактиране изчистете квадратчето за отметка Разреши промени от няколко потребители....

Преди да изключите тази функция, може да направите копие на хронологията на промените. Първо се уверете, че всички други потребители са завършили работата си.

 1. Щракнете върху Преглед > Проследяване на промени > Осветяване на промените.

 2. В списъка Кога изберете Всички.

 3. Изчистете отметките от квадратчетата Кой и Къде.

 4. Отметнете квадратчето Нанасяй промените в нов лист и щракнете върху OK.

 5. Сега можете да отпечатате работния лист "Хронология" или да копирате хронологията и да я поставите в друга работна книга.

 1. Щракнете върху Преглед > Споделяне на работна книга.

 2. В раздела Редактиране се уверете, че сте единственият човек в списъка Работната книга е отворена от.

 3. Изчистете квадратчето за отметка Разреши промени от няколко потребители.... Ако това квадратче за отметка не е показано, трябва първо да премахнете защитата на работната книга. Направете следното:

  1. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Споделяне на работна книга.

  2. В раздела Преглед щракнете върху защита на работната книга.

  3. Ако бъдете подканени, въведете паролата и щракнете върху OK.

  4. В раздела Преглед , споделяне на работна книга.

  5. В раздела Редактиране изчистете квадратчето за отметка Разреши промени от няколко потребители....

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×