За да приложите форматиране, да копирате данни или да правите промени в обобщена таблица, можете да изберете отделни клетки или региони с данни с помощта на команди или с помощта на мишка. Показалецът на мишката се променя в зависимост от това, което се опитвате да изберете:

 • За да изберете клетки, използвайте Microsoft Office Excel показалеца на мишката Курсор за избор на Excel.

 • За да изберете региони с данни, позиционирайте показалеца на мишката в горната или лявата страна на полетата и етикетите, така че показалецът на мишката да се промени на стрелка надолу Стрелка надолуили стрелка надясно [Без заглавие].

Забележка: Ако не виждате показалеца да променя фигурата, в раздела Опции, в групата Действия щракнете върху Избор ислед това се уверете, че е избрано Разрешаване на Изображение на бутонизбор.

Избор на отделни клетки

 1. Посочете първата клетка, която искате да изберете, като се уверите, че показалецът на мишката е Курсор за избор на Excel.

 2. Щракнете, за да изберете една клетка, или щракнете и плъзнете, за да изберете няколко клетки.

 1. Щракнете върху обобщената таблица.

 2. В раздела Опции, в групата Действия щракнете върху Избор, след което щракнете върху Цялата обобщена таблица.

Посочете горния ръб на полето, докато показалецът на мишката не се промени на стрелка надолу Стрелка надолуи след това щракнете.

Например, за да изберете елементите изток и запад, посочете горната част на региони след това щракнете веднъж.

 1. Изберете елементите.

 2. В раздела Опции, в групата Действия щракнете върху Избори след това щракнете върху това, което искате да изберете:

  Етикетите и стойностите Изображение на бутон, за да изберете и двете.

  Стойностите Изображение на бутон, за да изберете само стойностите за елементите.

  Етикетите Изображение на бутон, за да изберете само етикетите на елементите.

Посочете горния ръб на елемент от поле на колона, докато показалецът на мишката не се промени на стрелка надолу Стрелка надолуили посочете левия край на елемент от поле за ред, докато показалецът на мишката не се промени на стрелка надясно [Без заглавие]и след това щракнете върху.

Например за да изберете и двата реда за Голф,щракнете върху левия край на Голф.

Example of selecting all instances of a PivotTable item

 1. Посочете горния ръб на елемент от поле на колона, докато показалецът на мишката не се промени на стрелка надолу Стрелка надолуили посочете левия край на елемент от поле за ред, докато показалецът на мишката не се промени на стрелка надясно [Без заглавие].

 2. Щракнете веднъж и след това щракнете върху допълнителни часове, чакащи между щракнения, така че да не щраквате двукратно.

Например, за да изберете само реда за Qtr1Golf, щракнетевърху левия край на Голф, след което щракнете отново.

Example of selecting one instance of an item in a PivotTable report

Ако обобщената таблица има няколко етикета на редове, щракнете неколкократно, докато не изберете само елементите, които искате. Например за да изберете един екземпляр на елемент в най-вътрешния от четирите етикета на ред, ще щракнете четири пъти.

 1. Посочете горния ръб на елемент от поле на колона, докато показалецът на мишката не се промени на стрелка надолу Стрелка надолуили посочете левия край на елемент от поле за ред, докато показалецът на мишката не се промени на стрелка надясно [Без заглавие].

 2. Щракнете толкова пъти, колкото е необходимо, за да изберете един от елементите, които искате. За повече информация вижте Избор на един екземпляр на елемент.

 3. Задръжте натиснат клавиша SHIFT и щракнете върху или задръжте натиснат клавиша CTRL и щракнете, за да изберете допълнителни елементи в едно и също поле.

 4. За да отмените избора на елемент, задръжте натиснат клавиша CTRL и щракнете върху елемента.

 1. Посочете горния ръб на междинна сума или обща сума в етикет на колона, докато показалецът на мишката не се промени на стрелка надолу Стрелка надолуили посочете левия ръб на междинна сума или обща сума в етикет на ред, докато показалецът не се промени на стрелка надясно [Без заглавие].

 2. Щракнете веднъж, за да изберете всички общи суми за етикета, и след това щракнете отново, за да изберете само текущата междинна сума или обща сума.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×