Управление на срещи, планове, бюджети – лесно е с Microsoft 365.

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте PowerPoint с клавиатурата си и екранен четец, за да добавите текст и да приложите форматиране към презентация. Форматирането на текста във вашата презентация на PowerPoint улеснява прочитането. Тествахме го с разказвача и JAWS, но може да работи с други екранни четци, стига те да следват общи стандарти и техники за достъпност. Ще научите как да създавате списъци с водещи символи или номериран списък, за да структурирате вашите презентации по-добре или да добавяте хипервръзки към други източници на информация.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне на текст в слайд

Можете да добавите съдържание към слайд, когато сте в нормалния изглед.

 1. За да отидете на изгледа нормален, натиснете ALT + W и след това L. Чувате "екран със слайдове", следван от номера на слайда. В JAWS ще чуете: "Област на слайда".

 2. За да изберете слайда, в който искате да добавите текст, натиснете F6, докато сте в екрана с миниатюри на слайдове. Чувате "миниатюри", последвани от броя на слайдовете.

 3. За да прегледате слайдовете, натискайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете номера и заглавието на слайда. Ако слайдовете са разположени в рамките на раздели, използвайте стрелка нагоре или надолу, за да навигирате в разделите, и натиснете стрелка надясно, за да разгънете даден раздел.

 4. За да преместите фокуса върху област за редактиране на слайд, натиснете F6. В разказвача чувате "екран със слайдове", следван от номера на слайда. В JAWS ще чуете: "Област на слайда".

 5. Натиснете клавиша Tab, за да се придвижите на контейнер за текст. В разказвача контейнерите се наричат текстови полета, така че може да чуете например: "Текстово поле на заглавие". В JAWS ще чуете: "Контейнер за заглавие".

 6. За да заместите контейнера с текст, натиснете клавиша ENTER, за да отидете в режим на редактиране, и изберете целия текст, след което започнете да въвеждате.

 7. За да преместите точката на вмъкване до следващото заглавие или контейнер за основен текст, натиснете Ctrl+Enter.

  Забележка: Можете също да натиснете клавиша с дясна или лява стрелка, за да навигирате в контейнерите, и да натиснете клавиша на разказвача + ENTER, за да поставите точката на вмъкване на текст в края на избраното текстово поле.

  Забележка: Ако няма повече контейнери за текст, в повечето случаи натискането на Ctrl+Enter вмъква нов слайд със същото оформление като първоначалния слайд и поставя фокуса върху първия контейнер на новия слайд. Обаче ако оригиналният слайд има оформление "Заглавен слайд", новосъздаденият слайд ще има оформление "Заглавие и съдържание".

  Забележка: Ако искате да редактирате текст, който вече сте добавили в текстово поле, натискайте клавиша TAB, за да преминете към текстовото поле, и след това натиснете клавиша F2, за да изберете целия текст и да започнете да редактирате. За да спрете редактирането и да преместите фокуса обратно в текстовото поле, натиснете F2 отново.

  Забележка: За да научите как да прилагате форматиране на знаци с помощта на клавиатурата, като например получер, подчертаване, курсив, долен или горен индекс, отидете на Форматиране на текст в използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint.

Добавяне на водещи символи или номера към текст

Можете да създадете списък с водещи символи или номериран списък с помощта на клавишни комбинации. Можете да превърнете съществуващи редове с текст в списък, да променяте стила на водещите символи или да създавате вложени списъци.

Добавяне на водещи символи или номериране към текст

 1. В контейнер за текст изберете текста, към който искате да добавите водещи символи или номериране.

  Съвет: За да научите повече как да изберете текст в PowerPoint с помощта на клавиатурата, отидете на избор и редактиране на текст и обекти в използване на клавишни комбинации за създаване на презентации на PowerPoint.

 2. Изберете какво искате да направите:

  • За да добавите водещи символи, натиснете ALT + H и след това U. натискайте клавиша TAB, за да преглеждате стиловете на водещите символи. Докато преглеждате, ще чувате описание на съответния стил за водещ символ. За да вмъкнете стила, натиснете Enter.

  • За да добавите номериране, натиснете ALT + H и след това N. натискайте клавиша TAB, за да преглеждате стиловете на номериране. Докато преглеждате, ще чувате описание на съответния стил за номериране. За да вмъкнете стила, натиснете Enter.

 3. За да създадете допълнителни елементи на списък, поставете точката на вмъкване в края на елемент от списък и натиснете Enter.

 4. За да спрете създаването на списъка, поставете точката на вмъкване в края на последния елемент от списък и натиснете клавиша Enter и след това Backspace.

Създаване на списък с водещи символи, докато въвеждате

 1. В началото на нов ред въведете * (звездичка), след което натиснете ИНТЕРВАЛ или клавиша TAB.

 2. Въведете произволен текст. След като натиснете клавиша ENTER, се създава автоматично запълнен кръг от списък с водещи символи.

 3. За да създадете нов елемент от списък, натиснете клавиша Enter.

 4. За да спрете създаването на списъка, натиснете Enter и след това Backspace.

Създаване на номериран списък, докато въвеждате

 1. В началото на нов ред, въведете 1. (цифрата 1, последвана от точка), след което натиснете ИНТЕРВАЛ или клавиша TAB.

 2. Въведете желания текст. Автоматично се създава елемент на номериран списък, след като натиснете клавиша ENTER.

 3. За да създадете нов елемент от списък, натиснете клавиша Enter.

 4. За да спрете създаването на списъка, натиснете Enter и след това Backspace.

Добавяне на отстъп към елементи в списък

 1. Изберете елементите на списъка, за които искате да създадете отстъп.

 2. Изберете какво искате да направите:

  • За да увеличите отстъпа, натиснете ALT + H, след което A и I.

  • За да намалите отстъпа, натиснете ALT + H и след това A и O.

Добавяне на хипервръзка

Можете да добавяте хипервръзки, които отварят уеб страница, друга част от презентацията или друг файл. Можете също да добавите връзка "изпрати на", която автоматично отваря ново имейл съобщение до определен имейл адрес.

Връзка към уеб страница

 1. Поставете точката на вмъкване там, където искате да добавите връзката в презентацията си.

 2. За да добавите връзка към уеб страница, натиснете Ctrl + K.

 3. Натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "адрес". Въведете адреса на уеб страницата.

 4. За да добавите текст, който се показва като текст на връзката вместо адреса, натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "текст за показване". Въведете текста.

 5. За да добавите връзката, натиснете Enter.

Свързване към съществуващ файл

 1. Поставете точката на вмъкване там, където искате да добавите връзката в презентацията си.

 2. За да добавите връзка към файл, натискайте CTRL + K.

 3. Натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "преглед за файл, бутон". За да изберете, натиснете Enter.

 4. За да отидете до файла, натискайте клавиша TAB, докато не чуете името на папка, например "този компютър". Натиснете клавиша със стрелка нагоре или надолу, за да прегледате папките, и клавиша със стрелка надясно, за да покажете подпапки. Докато преглеждате, ще чувате имената на папките.

 5. Когато намерите правилната папка, натиснете клавиша ENTER. Ще чуете името на файл в папката.

 6. Натиснете клавиша Tab и клавиша със стрелка нагоре или надолу, за да прегледате файловете, докато не чуете името на файла, който искате, и натиснете ENTER, за да изберете.

 7. За да добавите връзката, натиснете Enter.

Вмъкване на връзка към слайд в презентацията

 1. Поставете точката на вмъкване там, където искате да добавите връзката.

 2. За да добавите връзка към слайд в презентацията, натиснете Ctrl + K.

 3. Натискайте CTRL + TAB, докато не чуете: "избор на позиция в този документ".

 4. За да изберете слайда, към който искате да добавите връзка, натискайте стрелка надолу, докато не чуете името на слайда.

 5. За да добавите връзката, натиснете Enter.

Добавяне на връзка към имейл адрес

 1. Поставете точката на вмъкване там, където искате да добавите връзката в презентацията си.

 2. За да добавите имейл адрес, натиснете Ctrl + K.

 3. Натискайте CTRL + TAB, докато не чуете: "имейл адрес. Редактиране на текст".

 4. Въведете имейл адреса.

 5. За да добавите текст, който се показва в текста на връзката, а не на адреса, който сте въвели, натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "текст за показване". След това въведете текста.

 6. За да добавите връзката, натиснете Enter.

Промяна на цвета на текста

Можете да промените цвета на определени части от текста във вашата презентация.

 1. Изберете текста, който искате да оцветите.

 2. За да промените цвета, натиснете ALT + H и след това F и C. Чувате: "цветове на тема".

 3. Натискайте клавиша TAB, докато не чуете цвета и нюанса, който искате.

 4. За да изберете цвета, натиснете клавиша Enter.

Промяна на цвета на текста на хипервръзка

Цветът на текста на хипервръзката може да се промени в цялата ви презентация, като приложите промените в образеца на слайд.

 1. За да отворите образеца на слайд, натиснете Alt+W и след това M.

 2. За да промените цветовата схема на образеца на слайд, натиснете ALT + M и след това T, C и C.

 3. Натискайте клавиша със стрелка нагоре, докато не чуете: "хипервръзка". За да изберете, натиснете Enter.

 4. Натискайте клавиша TAB, докато не чуете цвета и нюанса, който искате. След това натиснете Enter.

 5. За да запишете промените, натиснете Alt+S.

 6. За да излезете от изгледа на образец на слайд и да се върнете към нормалния изглед, натиснете Alt+W и след това L.

Акцентиране върху текст

Можете да осветите важни части на презентацията си. Акцентираните части ще привличат вниманието на аудиторията ви.

Осветяване на текст

 1. Изберете текста, който искате да осветите.

 2. За да отворите менюто "цвят на осветяване", натиснете ALT + H, T и след това C.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да навигирате в опциите за цвят, след което натиснете клавиша ENTER, за да изберете цвят.

Акцентиране върху текст с помощта на текстови ефекти

 1. Изберете текста, който искате да осветите.

 2. За да отворите менюто "ефект на текст", натиснете Alt + J, след което D, T и X.

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "осветяване", и натиснете ENTER.

 4. За да изберете варианта за цвят и осветяване, натискайте клавиша TAB, докато не чуете желаната опция, след което натиснете клавиша ENTER.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за споделяне и съвместно създаване на презентации в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365

Използване на екранен четец за преглед и навигиране в PowerPoint

Използвайте PowerPoint за Android с TalkBack – вградения екранен четец за Android, за да добавяте текст и хипервръзки към презентация. Можете също да създавате списъци с водещи символи или номерирани списъци, за да структурирате презентациите си по-добре.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне на текст в слайд

 1. Докато имате отворена презентация в PowerPoint и фокусът е върху слайд, Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Бутон Редактиране". Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не намерите текстовото поле, където искате да добавите текст. Докоснете двукратно екрана, за да отворите текстовото поле за редактиране.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Редактиране на текста", и след това докоснете двукратно екрана.

 4. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете текста си.

 5. Плъзнете надолу и след това наляво, за да затворите клавиатурата.

  Курсорът остава в текстовото поле. Плъзнете отново надолу и наляво, за да се върнете към изгледа за избор на слайд.

Добавяне на водещи символи или номера към текст

Можете да добавите списък с водещи символи или номериран списък към всяко текстово поле във вашата презентация.

 1. Докато имате отворена презентация в PowerPoint и фокусът е върху слайд, Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Бутон Редактиране". Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не намерите текстовото поле, където искате да добавите водещи символи или номера. За да редактирате текстовото поле, докоснете двукратно екрана.

 3. За да добавите водещи символи или номериране:

  • За да добавите елемент на списък с водещи символи, плъзгайте надясно, докато не чуете "Не е отметнато, водещи символи, бутон, превключване, докоснете двукратно, за да превключите", и след това докоснете двукратно екрана.

  • За да добавите елемент на номериран списък, плъзгайте надясно, докато не чуете "Не е отметнато, номера, бутон, превключване, докоснете двукратно, за да включите", и след това докоснете двукратно екрана.

  Забележка: Текстовото поле може вече да е зададено да съдържа списък в PowerPoint шаблона, който използвате. В този случай ще чуете "Отметнато" вместо "Не е отметнато".

 4. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете елемента на списъка.

 5. За да добавите друг елемент към списъка, плъзгайте пръста си около долния десен ъгъл на екрана, докато не чуете: "Въведи". Вдигнете пръста си, за да вмъкнете нов елемент към списъка, и използвайте клавиатурата, за да го въведете.

 6. Когато списъкът е готов, плъзнете надолу и наляво, за да затворите клавиатурата.

  Курсорът остава в текстовото поле. Плъзнете отново надолу и наляво, за да се върнете към изгледа за избор на слайд.

Добавяне на хипервръзка

 1. Докато имате отворена презентация в PowerPoint и фокусът е върху слайд, Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Бутон Редактиране". Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не намерите текстовото поле, където искате да добавите хипервръзка. За да редактирате текстовото поле, докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Не е отметнато, разгъване, превключване", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Меню Раздел, включено".

 4. Докоснете двукратно екрана, след което плъзгайте надясно, докато не чуете "Раздел Вмъкване, докоснете двукратно за активиране", и след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Връзка, докоснете двукратно за активиране", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Прозорец Връзка, адрес, редактиране".

 6. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Вмъкване на връзка", след което докоснете двукратно екрана.

 7. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Поле за редактиране за адрес", и след това докоснете двукратно екрана.

 8. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете адреса на хипервръзката.

 9. Плъзгайте пръста си около долния десен ъгъл на екрана, докато не чуете: "Готово". Вдигнете пръста си, за да вмъкнете връзката.

  Менюто Още опции се затваря. Плъзнете надолу и наляво, за да се върнете към изгледа за избор на слайд.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365

Използване на екранен четец за преглед и навигиране в PowerPoint

Можете да използвате PowerPoint Mobile с "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавяте текст и хипервръзки към презентация. Можете също да създавате списъци с водещи символи или номерирани списъци, за да структурирате презентациите си по-добре.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне на текст в слайд

 1. Докато редактирате слайд, плъзгайте надясно, докато не намерите текстовото поле, в което искате да добавите текст. Докоснете двукратно екрана, за да отворите текстовото поле за редактиране.

 2. Използвайте екранната клавиатура, за да въвеждате текста си.

 3. Плъзгайте пръста си около долния край на екрана, докато не чуете: "Назад, свит бутон". Докоснете двукратно екрана, за да затворите клавиатурата.

  Фокусът се премества на бутона назад.

Добавяне на водещи символи или номера към текст

Можете да добавите списък с водещи символи или номериран списък към всяко текстово поле във вашата презентация.

 1. Докато редактирате слайд, плъзгайте надясно, докато не намерите текстовото поле, в което искате да добавите водещи символи или номера. За да редактирате текстовото поле, докоснете двукратно екрана.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите елемент към списък с водещи символи, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изключено, водещи символи, бутон", и след това докоснете двукратно екрана.

  • За да добавите елемент към номериран списък, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изключено, номериране, бутон", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете елемента на списъка.

 4. За да добавите друг елемент към списъка, плъзгайте пръста си около долния десен ъгъл на екрана, докато не чуете: "Въведете". Докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете нов елемент към списъка, и използвайте клавиатурата, за да го въведете.

 5. За да завършите списъка си, плъзгайте пръста си около долния край на екрана, докато не чуете: "Назад, свит бутон". Докоснете двукратно екрана, за да затворите клавиатурата.

  Фокусът се премества на бутона назад .

Добавяне на хипервръзка

 1. Докато редактирате слайд, плъзгайте надясно, докато не намерите текстовото поле, в което искате да добавите хипервръзка. За да редактирате текстовото поле, докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Още опции, бутонът е свит", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте наляво, докато не чуете "списък на селектора на табулатори", последвано от текущо избрания раздел, и след това Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Вмъкване", след което Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Връзка", след което докоснете двукратно екрана. Чувате: "Прозорец Връзка, адрес, редактиране".

 6. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете адреса на хипервръзката.

 7. Плъзгайте пръста си около долния десен ъгъл на екрана, докато не чуете: "Въведете". Докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете връзката.

  Фокусът се връща върху слайда.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за отпечатване на презентации в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Използване на екранен четец за преглед и навигиране в PowerPoint

Използвайте PowerPoint за уеб с клавиатурата си и екранен четец, за да добавяте текст и хипервръзки към вашата презентация. Тествахме го с разказвача, но може да работи с други екранни четци, стига те да следват общи стандарти и техники за достъпност.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office за уеб. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Когато използвате PowerPoint за уеб, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като PowerPoint за уеб се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за PowerPoint за уеб.

В тази тема

Добавяне на текст в слайд

 1. В изглед за редактиране в PowerPoint за уеб натискайте CTRL + F6 неколкократно, докато не чуете номера на текущия слайд. Фокусът е в екрана с миниатюри.

 2. За да прегледате слайдовете, натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете номера на слайда, който искате да редактирате.

 3. Натискайте CTRL + F6, докато не чуете: "панел за слайдове".

 4. За да премествате фокуса върху първия контейнер, натискайте клавиша TAB. Разказвачът обявява контейнера.

 5. За да заместите контейнера с вашия текст, натиснете клавиша Enter и започнете да въвеждате. Когато сте готови, натиснете F2. Ще чуете: "панел за слайдове".

 6. За да преминете към следващия контейнер, натискайте клавиша TAB. Разказвачът обявява контейнера. За да започнете да въвеждате текст, натиснете Enter и пишете. Когато сте готови, натиснете F2.

Добавяне на хипервръзка

 1. В слайд изберете частта от текста, към която искате да добавите връзка, и натиснете Ctrl + K. Чувате: "връзка, адрес, редактиране"

 2. Въведете или поставете адреса на връзката и натиснете клавиша ENTER.

  Диалоговият прозорец се затваря и връзката се добавя към слайда ви.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за вмъкване и редактиране на картини и таблици в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Използване на екранен четец за преглед и навигиране в PowerPoint

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×