Преминаване към основното съдържание
Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте PowerPoint с клавиатурата на екранен четец, за да добавяте, изтривате и подреждате слайдове в презентацията си. Тествахме го с разказвача и JAWS, но може да работи с други екранни четци, стига те да следват общи стандарти и техники за достъпност. Ще научите също как да промените размера и ориентацията на слайдовете.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне на нов слайд

Можете лесно да добавите нови слайдове към вашата презентация на базата на оформлението на текущия слайд или на оформлението на нов шаблон.

Добавяне на нов слайд на базата на оформлението на текущия слайд

В нова презентация заглавният слайд се добавя автоматично. Можете да добавите нов слайд на базата на оформлението на предишния слайд.

 1. Натиснете CTRL + M. Чувате "слайд", последван от броя на слайдовете и от местността на новия слайд в списъка и "избран".

Добавяне на нов слайд на базата на оформлението на шаблон

 1. В изгледа нормален натиснете ALT + H, I. Чувате заглавието на първото оформление на слайд. С JAWS чувате: "излизане от лентата с менюта, тема на Office", последвано от номера на текущия слайд.

 2. Натискайте клавиша TAB, докато не чуете оформлението на слайда, което искате, и след това натиснете клавиша ENTER. Чувате номера на новия слайд. С JAWS ще чуете: "Enter, няма избор".

  Фокусът се премества на екрана за слайдове.

Изтриване на слайд

 1. В екрана с миниатюри натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете номера на слайда, който искате да изтриете.

 2. Натиснете клавиша Delete. Чувате номера на текущия слайд и неговата позиция в списъка, последван от "избрано". С JAWS ще чуете: "Enter, излизане от менютата, без избор."

Пренареждане на слайдове

Можете да пренаредите своите слайдове, като изрежете слайда от старото му местоположение и го поставите в новото местоположение.

 1. В екрана с миниатюри натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете номера на слайда, който искате да прехвърлите.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да прехвърлите слайда нагоре в списъка със слайдове, натиснете CTRL + стрелка нагоре. Чувате новия номер на слайда в списъка.

  • За да прехвърлите слайда надолу в списъка със слайдове, натиснете CTRL + стрелка надолу. Чувате новия номер на слайда в списъка.

  • За да преместите слайд в началото на презентацията, натискайте Ctrl+Shift+стрелка нагоре.

  • За да преместите слайд в края на презентацията, натискайте Ctrl+Shift+стрелка надолу.

Организиране на слайдове в раздели

За да групирате своите слайдове в смислени обекти, можете да ги организирате в раздели. Например ако работите с други хора по презентация, можете да присвоите на всеки колега раздел, в който да работи.

Разделите се показват и се оповестяват в екрана с миниатюри на нормален изглед и в изгледа подреждане на слайдове . Те не се показват или обявят в изгледа слайдшоу .

 1. В екрана с миниатюри натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете слайда, който искате да бъде първият слайд в даден раздел.

 2. Натиснете ALT + H, T1. Чувате: "Добавяне на секция".

 3. За да добавите неозаглавена секция, натиснете клавиша ENTER. Чувате: "Преименуване на секция".

 4. Въведете новото име за секцията и след това натиснете клавиша ENTER.

 5. Да местите слайдовете под съответните раздели, както е указано в пренареждане на слайдове.

  За да чуете как разказвачът произнася имената на разделите, в екрана с миниатюри натискайте стрелката нагоре или надолу. JAWS не произнася имената на разделите.

Промяна на ориентацията на всички слайдове в презентация

Можете да промените ориентацията на целия набор от слайдове от пейзажна на портретна, или обратно.

 1. В нормален изглед натиснете ALT + G, S, C. Отваря се прозорецът размер на слайда .

 2. В прозореца размер на слайда натискайте клавиша TAB, докато не чуете "слайдове, избрани", последвани от текущата ориентация на слайда, например "Пейзажно".

  С JAWS ще чуете: "ориентация, слайдове, <текущо избраната опция>, отметнат радио бутон".

  Съвет: С помощта на разказвача, за да прослушате и да се придвижвате между опциите в прозореца размер на слайда , можете също да натиснете клавиша SR + клавиша със стрелка нагоре или надолу.

 3. За да промените ориентацията, натиснете клавиша със стрелка нагоре или надолу. Чувате избраната ориентация.

 4. След като приключите с избора си, натиснете клавиша ENTER. Ще чуете: "Прозорец на Microsoft PowerPoint, бутон". Отваря се прозорец за потвърждение.

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да увеличите размера на съдържанието, натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "увеличаване". Ако имате много съдържание в даден слайд, целият текст може да не се побере на слайда, когато използвате тази опция.

  • За да мащабирате съдържанието надолу, за да го поберете в слайда, натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "осигурете побиране." Тази опция може да промени размера на съдържанието на по-малък размер на шрифта, за да се побере всичко в слайда.

 6. Натиснете Enter. Фокусът се премества на екрана с миниатюри.

Промяна на размера на слайдовете

За да промените размера на слайда, можете да избирате между две опции по подразбиране за размер – стандартен (4:3) и широк екран (16:9) – или можете да персонализирате размера на вашите слайдове.

Промяна на размера на слайда от "Широк екран" на "Стандартен", или обратно

 1. В изгледа нормален натиснете ALT + G, S. Чувате първия елемент в менюто размер на слайда . С JAWS ще чуете: "Долна лента, групово поле за персонализирани групи".

 2. В менюто Размер на слайда направете едно от следните неща:

  • За да изберете стандартния размер, натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете: "стандарт".

  • За да изберете размера на широкия екран, натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете: "широк екран".

 3. Натиснете Enter. Ще чуете: "Прозорец на Microsoft PowerPoint, бутон". Отваря се прозорец за потвърждение.

 4. В прозореца Microsoft PowerPoint направете едно от следните неща:

  • За да увеличите размера на съдържанието, натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "увеличаване". Ако имате много съдържание в даден слайд, целият текст може да не се побере на слайда, когато използвате тази опция.

  • За да мащабирате съдържанието надолу, за да се побере в слайда, натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "осигурете побиране". Тази опция може да промени размера на съдържанието на по-малък размер на шрифта, за да се побере всичко в слайда.

 5. Натиснете Enter. Фокусът се премества на екрана с миниатюри.

Персонализиране на размера на вашите слайдове

Можете да преоразмерите слайдовете си така, че да използват размери по избор за различен екран или размери на хартията.

 1. В нормален изглед натиснете ALT + G, S, C. Отваря се прозорецът размер на слайда .

 2. В прозореца размер на слайда , за да промените размера на вашите слайдове, или изберете целевия формат на презентацията, или Задайте височината, ширината и ориентацията на презентацията:

  • За да изберете целевия формат на презентацията, натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "слайдове, оразмерени за". Натиснете стрелка надолу, за да разгънете падащото меню. Натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете желаната опция, след което натиснете клавиша ENTER.

  • За да зададете ширина и височина:

   • За да промените ширината на слайда, натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "ширина". Натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете желаната стойност, или въведете стойност.

   • За да промените височината на слайда, натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "височина". Натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете желаната стойност, или въведете стойност.

  Съвет: С помощта на разказвача, за да прослушате и да се придвижвате между опциите в прозореца размер на слайда , можете също да натиснете клавиша SR + клавиша със стрелка нагоре или надолу.

 3. След като приключите с избора си, натиснете клавиша ENTER. Ще чуете: "Прозорец на Microsoft PowerPoint, бутон". Отваря се прозорец за потвърждение.

 4. В прозореца Microsoft PowerPoint направете едно от следните неща:

  • За да увеличите размера на съдържанието, натискайте клавиша TAB, докато не чуете "увеличаване". Ако имате много съдържание в даден слайд, целият текст може да не се побере на слайда, когато използвате тази опция.

  • За да мащабирате съдържанието надолу, за да го поберете в новия слайд, натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "осигурете побиране". Тази опция може да промени размера на съдържанието на по-малък размер на шрифта, за да се побере всичко в слайда.

 5. Натиснете Enter. Фокусът се премества на екрана с миниатюри.

Вж. също

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Използвайте екранен четец, за да вмъквате и редактирате картини и таблици в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365

Използване на екранен четец за преглед и навигиране в PowerPoint

Използвайте PowerPoint за Android с TalkBack – вградения екранен четец на Android, за да добавяте, изтривате и подреждате слайдове в своите презентации.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне, пренареждане и изтриване на слайдове в PowerPoint

Можете лесно да добавите нови слайдове към вашата презентация на базата на оформлението на текущия слайд или на оформлението на нов шаблон или да изтриете тези, от които повече не се нуждаете. Можете също да пренаредите слайдовете, като изрежете слайд от текущото му местоположение и го поставите в ново местоположение.

Добавяне на нов слайд

 1. В екрана с миниатюри на презентацията плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете слайда преди мястото, където искате да добавите слайд. Слайдовете се обявяват като местите: "слайд <номер на слайда>."

 2. Докоснете двукратно екрана с два пръста. Слайдът се избира и се отваря изгледът за редактиране.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Превключвател "Назад", не е отметнато", след което докоснете двукратно екрана. Фокусът се премества на екрана с миниатюри.

 4. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Нов слайд", след което докоснете двукратно екрана.

  Слайдът се добавя към вашия набор слайдове.

 5. За да промените оформлението на вмъкнатия слайд, в изгледа за редактиране на слайд плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Оформление", и след това докоснете двукратно екрана. В менюто Оформление, за да прегледате опциите за шаблони, плъзгайте надясно. TalkBack произнася шаблоните, докато се придвижвате. За текущо избраното оформление чувате името на оформлението и "Избрано". За да изберете шаблон, докоснете двукратно екрана.

Пренареждане на слайдове

 1. В екрана с миниатюри на вашата презентация плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете слайда, който искате да преместите. Слайдовете се произнасят, докато се придвижвате.

 2. Докоснете двукратно екрана. Изскача контекстно меню, и чувате: "Бутон Редактиране".

 3. В контекстното меню плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Изрежи". След това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете слайда, след който искате да преместите изрязания слайд, след което докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Бутон Редактиране".

 5. За да поставите слайда, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Постави"", след което докоснете двукратно екрана. Слайдът се премества в новото местоположение.

Изтриване на слайд

 1. В екрана с миниатюри на вашата презентация плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете слайда, който искате да изтриете. Слайдовете се произнасят, докато се придвижвате.

 2. За да отворите контекстното меню, докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Бутон Редактиране".

 3. В контекстното меню плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Изтрий".

 4. За да изтриете слайда, докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Microsoft 365

Използване на екранен четец за преглед и навигиране в PowerPoint

Използвайте PowerPoint Mobile с "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows, за да добавяте, подреждате и изтривате слайдове в своите презентации.

Можете лесно да добавите нови слайдове към вашата презентация на базата на оформлението на текущия слайд или на оформлението на нов шаблон или да изтриете тези, от които повече не се нуждаете. Можете също да пренаредите слайдовете, като изрежете слайд от текущото му местоположение и го поставите в ново местоположение.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне на нов слайд

 1. В екрана с миниатюри на вашата презентация плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Елементи".

  Забележка: За да отидете на екрана с миниатюр от изгледа за редактиране, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете: "Бутон Назад". След това докоснете двукратно екрана. Фокусът се премества на избрания слайд в екрана с миниатюри.

 2. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете слайда преди мястото, където искате да добавите слайд. Разказвачът съобщава слайдовете по време на движение.

 3. За да изберете слайда, докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Нов слайд", след което докоснете двукратно екрана.

  Слайдът се добавя към вашия набор слайдове.

Промяна на оформлението на слайд

 1. Когато редактирате слайд, плъзгайте надясно, докато не чуете "лента с инструменти за слайдове, бутон за оформление", след което Докоснете двукратно екрана. Чувате: "меню за оформление".

 2. За да прегледате опциите за шаблони, плъзгайте надясно. Разказвачът произнася шаблоните, докато се придвижвате. За текущо избраното оформление чувате "Избрано" и оформлението.

 3. За да изберете шаблон, докоснете двукратно екрана.

Пренареждане на слайдове

 1. В екрана с миниатюри плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "елементи". След това плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете слайда, който искате да преместите. Разказвачът съобщава слайдовете по време на движение.

 2. Докоснете двукратно екрана. Изскача контекстно меню, и чувате: "По избор".

 3. В контекстното меню плъзгайте надясно, докато не чуете "бутон" Изрежи ", след което Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете слайда, след който искате да преместите изрязания слайд, след което докоснете двукратно екрана, за да отворите контекстното меню. Ще чуете: "По избор".

 5. За да поставите слайда, плъзгайте надясно, докато не чуете "бутон постави", след което Докоснете двукратно екрана. Слайдът се премества в новото местоположение.

Изтриване на слайд

 1. В екрана с миниатюри плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "елементи". След това плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете слайда, който искате да изтриете. Разказвачът съобщава слайдовете по време на движение.

 2. За да отворите контекстното меню, докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "По избор".

 3. В контекстното меню плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Изтрий".

 4. За да изтриете слайда, докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Използване на екранен четец за отпечатване на презентации в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Използване на екранен четец за преглед и навигиране в PowerPoint

Използвайте PowerPoint за уеб с клавиатурата си и екранен четец, за да добавяте, изтривате и подреждате слайдове в своите презентации. Тествахме го с разказвача и JAWS, но може да работи с други екранни четци, стига те да следват общи стандарти и техники за достъпност.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office за уеб. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Microsoft 365 се издават постепенно за абонатите на Microsoft 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо нови функции, присъединете се към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Когато използвате PowerPoint за уеб, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като PowerPoint за уеб се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за PowerPoint за уеб.

В тази тема

Добавяне на нов слайд

Можете да добавите нови слайдове към вашата презентация на базата на оформлението на текущия слайд или на друго оформление.

 1. В изглед за редактираненатиснете ALT + клавиша с емблемата на Windows, N, S, I. Отваря се менюто ' ' нов слайд ' '.

 2. В менюто се избира оформление на слайд, базирано на текущия слайд. За да се придвижите до другите оформления, натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете желаното оформление, след което натиснете клавиша ENTER. Новият слайд ще бъде добавен към вашата презентация.

Пренареждане на слайдове

Можете да премествате слайдовете, за да промените последователността им във вашата презентация.

 1. В изгледа за редактираненатискайте CTRL + F6, докато не чуете номера на текущия слайд. JAWS произнася: "Панел за слайдове".

 2. Натискайте стрелката нагоре или надолу, докато не чуете номера на слайда, който искате да преместите.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да преместите слайд към началото на презентацията, натискайте Ctrl+стрелка нагоре. Слайдът се премества с по един слайд нагоре.

  • За да преместите слайда към края на презентацията, натискайте Ctrl+стрелка надолу. Слайдът се премества с по един слайд надолу.

  • За да поставите слайда като първи слайд в презентацията, натиснете Ctrl+Shift+стрелка нагоре.

  • За да поставите слайда като последен слайд в презентацията, натиснете Ctrl+Shift+стрелка надолу.

Изтриване на слайдове

 1. В изгледа за редактираненатискайте CTRL + F6, докато не чуете номера на текущия слайд. JAWS произнася: "Панел за слайдове".

 2. Натискайте стрелката нагоре или надолу, докато не чуете номера на слайда, който искате да премахнете.

 3. Натиснете клавиша Delete.

  Съвет: За да отмените изтриването, натиснете Ctrl+Z.

Вж. също

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Използвайте екранен четец, за да вмъквате и редактирате картини и таблици в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Използване на екранен четец за преглед и навигиране в PowerPoint

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×