Използване на "Проверка на проект" в Publisher

Проверката на проект преглежда публикацията ви за различни проблеми на проектирането и оформлението. Тя идентифицира потенциални проблеми и предоставя опции за решаването им.

Важно: Не забравяйте да изпълните проверката на проект, преди да публикувате публикация на настолен принтер, да създадете пакет, за да отидете в печатница, да я изпратите по имейл, да я публикувате в уеб или след като преобразувате един тип публикация в друг тип.

Можете да зададете типовете проблеми, които да търси проверката на проект в диалоговия прозорец Опции за проверка на проект. Например ако подготвяте публикация за печат в професионална печатница и искате да използвате повече от два самостоятелни цвята в публикацията си, отворете диалоговия прозорец Опции за проверка на проект, щракнете върху раздела Проверки, а след това изчистете опцията Повече от два самостоятелни цвята, така че тя да не проверява за повече от два самостоятелни цвята в публикацията ви.

Прозорец на задачите за проверка на проект

Когато отворите прозореца на задачите на Проверка на проект, той динамично актуализира списъка от проблеми, когато се появяват или като ги поправяте.

Изпълнявай общи проверки за проект     Изберете тази опция, за да проверите за проблеми при проектирането, като например празни текстови полета, които могат да влияят вредно на публикацията ви.

Изпълнявай проверки за печат в голям обем     Изберете тази опция, за да проверите за проблеми, като например за картини в режим RGB, които могат да повлияят вредно върху отпечатването на публикацията ви в професионална печатница.

Изпълнявай проверки за уеб сайт     Изберете тази опция, за да проверите за проблеми, като например картини без алтернативен текст, които могат да повлияят вредно върху публикацията ви на уеб сайт.

Изпълнявай проверки за имейл (само текущата страница)     Изберете тази опция, за да проверите за проблеми, като например текст, който съдържа сричкопренасяне, което може да причини празнини в съобщението, когато то се разглежда в определени имейл визуализатори.

Изберете елемент за поправяне     Прозорецът на задачите Проверка на проект посочва проблемите в публикацията. Всеки проблем включва описание и мястото, където се намира. Повечето проблеми възникнат на определена страница. Въпреки това някои засягат цялата публикация. Щракнете върху проблем, за да превключите на страницата и обекта с проблема. Щракнете върху стрелката отдясно на проблема, за да видите други опции, като например как да коригирате проблема, ако е налична автоматична корекция, как да игнорирате проблема или да получите помощ за него.

Затвори проверката на проект     Щракнете върху този бутон, за да спрете проверката на проект и да затворите прозореца на задачите. Когато затворите проверката на проект, тя няма да се изпълнява във фонов режим, докато не я стартирате отново.

Опции за проверка на проект     Щракнете върху тази връзка, за да отворите диалоговия прозорец Опции за проверка на проект, където можете да зададете опциите за показване за проблемите, които са изброени в прозореца на задачите на Проверка на проект. Можете също да изберете диапазон от страници за проверка или можете да изберете определени проверки.

Диалогов прозорец за опции на проверката на проект

Използвайте настройките в диалоговия прозорец Опции за проверка на проект, за да промените как прозорецът на задачите Проверка на проект показва проблемите в публикацията и определя кои проблеми да покаже.

Раздел Общи

Изберете опциите, които влияят как прозорецът на задачите Проверка на проект показва проблемите, които намира, а после задайте кои страници да се проверяват от проверката на проект.

Опции за показване

Сортиране по     Изберете една от следните опции:

 • Номер на страница     Сортирайте проблемите по номера на страницата, където са възникнали.

 • Описание     Сортирайте проблемите в азбучен ред по описанието им. Когато проблемите са изброени по описанието им, можете да видите групирани всички проблеми от един и същ тип.

 • Състояние     Сортирайте проблемите по състояние. Проверката на проект ще посочи проблемите по номер на страница, започвайки с проблеми, които не са били решени, а после от проблеми, които са били решени.

  Забележка: За да използвате тази опция, най-добре е първо да изчистите квадратчето за отметка Премахни фиксираните елементи.

Премахни фиксираните елементи     Изберете тази опция, за да премахнете проблеми от списъка с елементи, след като са били решени. Проверката на проект актуализира автоматично списъка винаги когато направите промяна.

Обхват на страници

Изберете обхвата на страници, които искате да проверява проверката на проекта.

 • Всички     Проверява всички страници в публикацията.

 • Провери страниците образец     Включва всички страници образец, когато сте избрали опцията Всички за обхват на страниците.

 • Текущите страници     Проверява само текущите страници.

Раздел Проверки

Отметнете квадратчетата за проверки, които искате да изпълни проверката на проекта.

В списъка Покажи са налични следните групи от проверки:

 • Всички проверки Включва всички опции.

 • Общи проверки Включва проверки, които са уместни за създаване на публикации и не са специфични за търговски, уеб или изпратени по имейл публикации.

 • Проверки за печат в голям обем Включва проверки, които са подходящи за процеси за печат в голям обем.

 • Проверки за уеб сайт Включва проверки, които са подходящи за създаване на уеб сайтове.

 • Проверки за имейл Включва проверки, които са подходящи за създаване на имейл съобщения.

Общи проверки

Проверка

Изпълнявано действие

Обектът навлиза в непечатаема област

Предупреждава ви, когато обект е в непечатаемата област на повечето настолни принтери.

Обектът е частично извън страницата

Предупреждава ви, когато обектът няма да се отпечата напълно, защото не е изцяло на страницата. Ако създавате излизане от границите, това може да бъде умишлено, но обикновено не е.

Обектът не е видим

Търси обекти, които не могат да се видят на страницата (вероятно защото обектът е напълно покрит от друг обект или се е смесил с обект от същия цвят).

Обект няма линия или запълване/текстово поле е празно

Търси обекти без атрибути за непрозрачност. Обектът може да е автофигура без линия или запълване или текстово поле, което не съдържа текст.

Обектът има прозрачност

Търси обекти, върху които е приложен прозрачен цвят. Обекти с прозрачни цветове се печатат непредсказуемо на PostScript и PCL принтери.

Съвет: Най-добре е да се запише в PDF или XPS формат или да се отпечата на принтер, поддържащ XPS, когато са използвани прозрачни обекти.

Страницата има пространство под горното поле

Търси страници, където никой обект не достига и не се издига над горното поле.

Картина с ниска разделителна способност

Търси картини с ефективна разделителна способност, която е по-малка от 96 точки на инч (dpi). Тази проверка предполага, че печатате на принтер с висока разделителна способност или на фотонаборна машина, която изисква картини с висока разделителна способност за най-добри резултати на печата. Препоръчва се също ефективна разделителна способност от поне 96 точки на инч за PDF и XPS (тъй като 96 точки на инч е най-често срещаната разделителна способност при мониторите).

Картината липсва

Търси екземпляри, където картината е свързана картина, а външният свързан файл липсва или е преместен, което води до прекъсване на връзката.

Картината е променена

Търси всяка свързана картина, която не е била актуализирана, след като картината на твърдия диск или в мрежата е била модифицирана в програма за редактиране на изображения.

Картината не е пропорционално мащабирана

Търси картини, където единият размер е бил променен повече от другия.

Текстовият блок с текста е в зона на препълване

Търси текстово поле или автофигура, съдържаща част от текста, който не е видим, понеже има препълване.

Текстов блок във външната област

Търси екземпляри на свързано текстово поле или автофигура, която съдържа част от текстов блок във външната област.

Текстът има прозрачни цветове

Търси текст с приложени прозрачни цветове. Текстът с прозрачни цветове се отпечатва непредсказуемо на PostScript и PCL принтери.

Съвет:  Най-добре е да се запише в PDF или XPS формат или да се отпечата на принтер, поддържащ XPS, когато се използват прозрачни обекти.

Текстът има прозрачни ефекти

Търси текст с приложени прозрачни ефекти. Текстът с прозрачни ефекти се отпечатва непредсказуемо на PostScript и PCL принтери.

Съвет:  Най-добре е да се запише в PDF или XPS формат или да се отпечата на принтер, поддържащ XPS, когато се използват прозрачни обекти.

Проверки за печат в голям обем

Проверка

Изпълнявано действие

Повече от два самостоятелни цвята

Търси използване на повече от два самостоятелни цвята в публикация, която е настроена да се печата със самостоятелни цветове или със съставни и самостоятелни цветове.

Неизползвани самостоятелни цветове

Търси екземпляри, в които сте добавили мастило за самостоятелен цвят към списъка с мастила, но то не е използвано в публикацията. Тази проверка се изпълнява, ако сте настроили цветовия модел на публикацията си на самостоятелни цветове или самостоятелни и съставни цветове.

Публикацията е в RGB режим

Търси екземпляри, където публикацията ви е настроена за печат в RGB цветове, но други опции сочат, че планирате да печатате публикацията си в професионална печатница.

Обектът има прозрачност

Търси обекти, върху които е приложен прозрачен цвят. Обекти с прозрачни цветове се печатат непредсказуемо на PostScript и PCL принтери.

Съвет:  Най-добре е да се запише в PDF или XPS формат или да се отпечата на принтер, поддържащ XPS, когато се използват прозрачни обекти.

Картина с ниска разделителна способност

Търси картини с ефективна разделителна способност, която е по-малка от 96 точки на инч (dpi). Тази проверка предполага, че печатате на принтер с висока разделителна способност или на фотонаборна машина, която изисква картини с висока разделителна способност за най-добри резултати на печата.

Картината липсва

Търси екземпляри, където картината е свързана картина, а външният свързан файл липсва или е преместен, което води до прекъсване на връзката.

Текстовият блок с текста е в зона на препълване

Търси текстово поле или автофигура, съдържаща част от текста, който не е видим, понеже има препълване.

Текстов блок във външната област

Търси екземпляри, в които свързано текстово поле или автофигура, съдържаща част от текстов блок, е във външната област.

Текстът има прозрачни цветове

Търси текст с приложени прозрачни цветове. Текстът с прозрачни цветове се отпечатва непредсказуемо на PostScript и PCL принтери.

Съвет:  Най-добре е да се запише в PDF или XPS формат или да се отпечата на принтер, поддържащ XPS, когато се използват прозрачни обекти.

Текстът има прозрачни ефекти

Търси текст с приложени прозрачни ефекти. Текстът с прозрачни ефекти се отпечатва непредсказуемо на PostScript и PCL принтери.

Съвет:  Най-добре е да се запише в PDF или XPS формат или да се отпечата на принтер, поддържащ XPS, когато се използват прозрачни обекти.

Проверки за уеб сайт

Проверка

Изпълнявано действие

Картината няма алтернативен текст

Търси картини без алтернативен текст.

Страницата не може да бъде достигната от първата страница

Търси страници, които не могат да бъдат достигнати от никоя комбинация от връзки, която започва от връзка на първата или началната страница на уеб сайта.

Страницата няма връзки

Търси страници, които нямат връзка, чрез която да се напусне страницата.

Проверки за имейл

Проверка

Изпълнявано действие

Обект с текст е частично извън страницата

Търси всеки обект, който е частично извън страница на публикацията.

HTML фрагментът е частично извън страницата

Търси всеки фрагмент на HTML код, който е частично извън страницата.

Обект припокрива текст

Търси всеки обект, който е отгоре на текстово поле.

Обект с текст е завъртян

Търси всеки обект, който съдържа текст и е бил завъртян.

Фигура с текст има хипервръзка на фигурата

Търси всяка фигура с хипервръзка върху себе си.

Текстът е вертикален

Търси всяко текстово поле, което съдържа вертикално завъртян текст.

Текстът е твърде голям, за да се побере в рамката

Търси всяко текстово поле с текст, който е твърде голям.

Текстът е шрифт, който не е готов за уеб

Търси всеки текст, който не е форматиран с шрифт, безопасен за уеб.

Текстът е в диагонална клетка на таблица

Търси текст, който е разположен в диагонална клетка на таблица.

Границите на таблица са по-малки от 0,75 пункта

Търси екземпляри на таблица с граници, чиято дебелина е по-малка от 75 точки.

Текстът има сричкопренасяне

Търси всички тирета в текста.

Текстово поле с граници има нулеви полета

Търси всяко текстово поле с поле, зададено на нула.

Хипервръзката води към друга страница в този документ

Търси екземпляри, в които хипервръзка на една уеб страница свързва към друга страница в същата публикация.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×