Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.
Използване на типа данни "Голямо число"

Типът данни "Голямо число"съхранява непарична, числова стойност и е съвместим с типа данни SQL_BIGINT в ODBC. Използвайте този тип данни за ефективно изчисляване на големи числа.

Диапазон на типа данни "Голямо число"

Можете да го добавите като поле в таблица на Access. Можете също да свържете или импортирате от бази данни със съответен тип данни, например типа данни bigint на SQL Server. За да добавите тип данни "Голямо число", трябва да имате Access 2016 (16.0.7812 или по-нова версия)

В тази статия

Добавяне на поле "Голямо число" към таблица

Свързване към или импортиране от външна база данни с поддръжка на типа данни SQL_BIGINT

Разбиране на въздействието на поддръжката на типа данни "Голямо число"

Съображения за обратна съвместимост

Добавяне на поле "Голямо число" към таблица

Типът данни "Голямо число" (осем байта) ви осигурява много по-голям диапазон за изчисление от типа данни "Число" (четири байта). Например типът данни "Число" има диапазон от -2^31 до 2^31-1, а типът данни "Голямо число" има диапазон от -2^63 до 2^63-1. За повече информация вижте Въведение в типовете данни и свойствата на полетата.

Когато добавите поле "Голямо число" в таблица и запишете проекта на таблицата, на практика сте разрешили типа данни "Голямо число" и базата данни вече не е съвместима с предишните версии на Access. Преди да запишете вашия проект на таблица, ще бъдете уведомени с предупредително съобщение, в случай че е необходимо да поддържате базата данни съвместима. За повече информация вижте Съображения за обратна съвместимост.

Най-горе на страницата

Разбиране на въздействието на поддръжката на типа данни "Голямо число"

Преди да започнете да използвате типа данни "Голямо число", е много важно да разберете въздействието, което той може да има върху вашите бази данни на Access.

Промяна на клеймото за версия от файловия формат на Access 2007 – 2016 (.accdb) в Access 2016

За да обобщим – има два начина, по които можете да разрешите поддръжката на типа данни "Голямо число": когато добавите поле към локална таблица с типа данни "Голямо число" и когато зададете опцията Поддръжка на тип данни Biglnt за свързани/импортирани таблици на Access. Независимо как разрешите поддръжката на типа данни "Голямо число", това е постоянна промяна в базата данни, която не може да бъде отменена. И в двата случая Access показва предупредително съобщение, преди да направите промяната.

Зад кулисите, за да разрешите типа данни "голямо число", се печати Файловият формат на Access 2007-2016 (. accdb), за да получите достъп до 2016. Подпечатването на файлов формат на база данни означава, че сте направили конкретна промяна във файловия формат, версията на базата данни е увеличена, но иначе Файловият формат остава същият. Когато се опитате да отворите базата данни в Access 2013 или Access 2016, Access прочита печата по следния начин:

 • Ако версията на базата данни е по-малка от 16.7, типът данни "Голямо число" не се разрешава и можете да отворите базата данни.

 • Ако версията на базата данни е 16.7 или по-голяма, типът данни "Голямо число" се разрешава и можете да отворите базата данни само в Access 2016.

Обобщаване на поддръжката за типа данни "Голямо число" за версиите на продукта

Следващата таблица обобщава възможните ситуации, с които можете да се сблъскате, когато използвате типа данни "Голямо число" за различни версии на продукта. Обърнете внимание, че разрешаването става, когато добавите типа данни "Голямо число" към таблица и запишете проекта или зададете опцията за разрешаване на свързването и импортирането.

Съвет: За повече информация относно преглеждането на номера на версията на продукта вижте Коя версия на Office използвам?

Състояние на типа данни "Голямо число"

Версия на продукта: номер версия на Access 2013 и Access 2016, по-малък от 16.0.7812

Версия на продукта: номер версия на Access 2016 16.0.7812 или по-висок

Разрешен

Не можете да отворите базата данни и получавате съобщение за грешка с връзка за помощ.

За да заобиколите тази ситуация, вижте "Премахване на поддръжката за типа данни "Голямо число" от база данни във файловия формат на Access 2007 – 2016"

Можете да отворите базата данни.

Локалните полета на таблицата, дефинирани с типа данни "Голямо число", се третират като големи числа.

Можете да обновите свързаните таблици. Ако колоните преди това са били третирани като тип данни "Кратък текст", те автоматично се конвертират в типа данни "Голямо число".

Не е разрешен

Можете да отворите базата данни.

Можете да обновите свързаните таблици. Ако колони в свързаната таблица се базират на типа данни BigInt и са конвертирани в типа данни "Кратък текст", остават така.

Версията на файла на базата данни остава същата.

Можете да отворите базата данни.

Можете да обновите свързаните таблици. Ако колоните в свързаната таблица се базират на типа данни BigInt и са конвертирани в типа данни "Кратък текст", остават така.

Версията на файла на базата данни остава същата.

Забележка: Типът данни "Голямо число" не се поддържа при никакви обстоятелства с файловите формати на Access (.mdb) преди файловия формат на Access 2007 – 2016.

Определяне дали база данни на Access е с разрешен тип данни "Голямо число"

Може да наследите база данни на Access и да искате да определите дали типът данни "Голямо число" е разрешен. Можете да направите следното:

Прегледайте заглавната лента   Ако базата данни е с променено клеймо за версия, заглавната лента показва <име на базата данни> (Access 2016). В противен случай заглавната лента показва <име на базата данни> (Access 2007-2016).

Изследвайте програмно Прегледайте текущия номер на версията на базата данни. Натиснете CTRL+G, за да се покаже екранът за проверка на Visual Basic, въведете ?CurrentDb().Version и след това натиснете клавиша Enter. Ако върнатата стойност е по-малка от 16.7, поддръжката не е разрешена. Ако върнатата стойност е 16.7 или по-висока, тогава поддръжката е разрешена.

Най-горе на страницата

Съображения за обратна съвместимост

Важно е да разберете средата на базата си данни, ако искате да поддържате обратна съвместимост с различни файлови формати. За повече информация относно всички файлови формати на Access вижте Кой файлов формат на Access трябва да използвам?

Ето три алтернативи, които трябва да имате предвид.

Поддържане на средата на файловия формат на текущата споделена база данни

За да запазите средата на файловия формат на споделена база данни с бази данни във файловия формат на Access 2007 – 2016 (.accdb) и предишните файлови формати (.mdb), направете следното:

Добавяне на поддръжката за типа данни "Голямо число" към база данни във файловия формат на Access 2007 – 2016

За да добавите поддръжката за типа данни "Голямо число" към база данни във файловия формат на Access 2007 – 2016 (.accdb), направете следното:

 1. Отворете базата данни в Access 2016 (16.0.7812 или по-нова версия).

 2. Разрешете типа данни "Голямо число" за операции на свързване и импортиране. За повече информация вижте Избор на настройки за начина на показване и записване на данни във вашата база данни.

 3. Обновете свързаните таблици с помощта на Диспечер на свързани таблици (изберете Външни данни > Диспечер на свързани таблици, изберете съответните таблици и след това изберете OK).

  ИЛИ

  Добавете поле с типа данни "Голямо число" към таблица и запишете проекта на таблицата.

В резултат на това полета, които са имали типа данни "Кратък текст", се конвертират в типа данни "Голямо число".

Премахване на поддръжката за типа данни "Голямо число" от база данни във файловия формат на Access 2016

Не можете да отворите база данни във файловия формат на Access 2016 от версии на Access преди Access 2016. За да заобиколите този проблем, направете следното:

 1. Създайте нова база данни във файловия формат на 2007 – 2016 и се уверете, че не е разрешена поддръжка за типа данни "Голямо число" за операции на свързване и импортиране. За повече информация вижте Задаване на потребителски опции за текущата база данни.

 2. В новата база данни импортирайте обектите, които искате, от първоначалната база данни.

 3. В новата база данни се свържете с таблиците от първоначалната база данни.

В резултат на това полета, които са имали типа данни "Голямо число", се конвертират в типа данни "Кратък текст" и новата база данни е съвместима с всички файлови формати на Access 2007 – 2016 (.accdb).

Най-горе на страницата

Избор на 64-битова или 32-битова версия на Office

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×