Какво ново: Промените, направени във функциите на Excel

За да предоставят подобрена точност на функциите, съгласувана функционалност, която отговаря на очакванията, и имена на функции, които по-точно описват тяхната функционалност, много функции на Excel бяха актуализирани, преименувани или добавени към библиотеката с функции в Excel 2010.

За обратна съвместимост, преименуваните функции остават налични с техните стари имена.

В тази статия

Функции с подобрения в точността

За функциите по-долу бяха приложени промени в алгоритъма, за да се подобри точността и бързодействието на функцията. Например функцията BETADIST беше неточна, поради което беше приложен нов алгоритъм, за да се подобри точността на тази функция. Функцията MOD сега използва нови алгоритми, за да постигне както точност, така и скорост, а функцията RAND сега използва нов алгоритъм за случайни числа.

Подобрена функция

Категория на функцията

ASINH функция

Математически и тригонометрични функции (справка)

BETA.DIST функция, BETADIST функция

Статистически функции (справка) Функции за съвместимост (справка)

BETA.INV функция, BETAINV функция

Статистически функции (справка) Функции за съвместимост (справка)

BINOM.DIST функция, BINOMDIST функция

Статистически функции (справка), Функции за съвместимост (справка)

BINOM.INV функция, CRITBINOM функция

Статистически функции (справка), Функции за съвместимост (справка)

CHISQ.INV.RT функция, CHIINV функция

Статистически функции (справка), Функции за съвместимост (справка)

CHISQ.TEST функция, CHITEST функция

Статистически функции (справка), Функции за съвместимост (справка)

CONVERT функция

Функции за инженерни изчисления (справка)

CUMIPMT функция

Финансови функции (справка)

CUMPRINC функция

Финансови функции (справка)

ERF функция

Функции за инженерни изчисления (справка)

ERFC функция

Функции за инженерни изчисления (справка)

F.DIST.RT функция, FDIST функция

Статистически функции (справка), Функции за съвместимост (справка)

F.INV.RT функция, FINV функция

Статистически функции (справка), Функции за съвместимост (справка)

FACTDOUBLE функция

Математически и тригонометрични функции (справка)

GAMMA.DIST функция, GAMMADIST функция

Статистически функции (справка), Функции за съвместимост (справка)

GAMMA.INV функция, GAMMAINV функция

Статистически функции (справка)

Функции за съвместимост

GAMMALN функция

Статистически функции (справка)

GEOMEAN функция

Статистически функции (справка)

HYPGEOM.DIST функция, HYPGEOMDIST функция

Статистически функции (справка), Функции за съвместимост (справка)

IMLOG2 функция

Функции за инженерни изчисления (справка)

IMPOWER функция

Функции за инженерни изчисления (справка)

IPMT функция

Финансови функции (справка)

IRR функция

Финансови функции (справка)

LINEST функция

Статистически функции (справка)

LOGNORM.DIST функция, LOGNORMDIST функция

Статистически функции (справка), Функции за съвместимост (справка)

LOGNORM.INV функция, LOGINV функция

Статистически функции (справка), Функции за съвместимост (справка)

MOD функция

Математически и тригонометрични функции (справка)

NEGBINOM.DIST функция, NEGBINOMDIST функция

Статистически функции (справка), Функции за съвместимост (справка)

NORM.DIST функция, NORMDIST функция

Статистически функции (справка), Функции за съвместимост

NORM.INV функция, NORMINV функция

Статистически функции (справка), Функции за съвместимост

NORM.S.DIST функция, NORMSDIST функция

Статистически функции (справка), Функции за съвместимост (справка)

NORM.S.INV функция, NORMSINV функция

Статистически функции (справка), Функции за съвместимост (справка)

PMT функция

Финансови функции (справка)

PPMT функция

Финансови функции (справка)

POISSON.DIST функция, POISSON функция

Статистически функции (справка), Функции за съвместимост (справка)

RAND функция

Математически и тригонометрични функции (справка)

STDEV.S функция, STDEV функция

Статистически функции (справка), Функции за съвместимост (справка)

T.DIST.RT функция, TDIST функция

Статистически функции (справка), Функции за съвместимост (справка)

T.DIST.2T функция

Статистически функции (справка)

T.INV.2T функция, TINV функция

Статистически функции (справка), Функции за съвместимост (справка)

VAR.S функция, VAR функция

Статистически функции (справка), Функции за съвместимост (справка)

XIRR функция

Финансови функции (справка)

Най-горе на страницата

Преименувани функции

Следващите по-долу Статистически функции (справка) са преименувани, така че да съответстват по-добре на дефинициите на функции от научната общност и на другите имена на функции в Excel. Новите имена на функции по-точно описват и тяхната функционалност. Например, тъй като CRITBINOM връща обратното на биномиалното разпределение, BINOM.INV е по-подходящо име.

Някои преименувани функции, като например BETA.DIST, имат допълнителен параметър, така че можете да зададете типа на разпределение (кумулативно с лява опашка или плътност на вероятност).

За обратна съвместимост с по-стари версии на Excel, те все още са налични със старото си име в категорията Функции за съвместимост (справка). Ако обаче обратна съвместимост не се изисква, трябва да започнете да използвате преименуваните функции вместо тях.

Преименувани статистически функции

Преименувана функция

Функция за съвместимост

BETA.DIST функция

BETADIST функция

BETA.INV функция

BETAINV функция

BINOM.DIST функция

BINOMDIST функция

BINOM.INV функция

CRITBINOM функция

CHISQ.DIST.RT функция

CHIDIST функция

CHISQ.INV.RT функция

CHIINV функция

CHISQ.TEST функция

CHITEST функция

CONFIDENCE.NORM функция

CONFIDENCE функция

COVARIANCE.P функция

COVAR функция

EXPON.DIST функция

EXPONDIST функция

F.DIST.RT функция

FDIST функция

F.INV.RT функция

FINV функция

F.TEST функция

FTEST функция

GAMMA.DIST функция

GAMMADIST функция

GAMMA.INV функция

GAMMAINV функция

HYPGEOM.DIST функция

HYPGEOMDIST функция

LOGNORM.DIST функция

LOGNORMDIST функция

LOGNORM.INV функция

LOGINV функция

MODE.SNGL функция

MODE функция

NEGBINOM.DIST функция

NEGBINOMDIST функция

NORM.DIST функция

NORMDIST функция

NORM.INV функция

NORMINV функция

NORM.S.DIST функция

NORMSDIST функция

NORM.S.INV функция

NORMSINV функция

PERCENTILE.INC функция

PERCENTILE функция

PERCENTRANK.INC функция

PERCENTRANK функция

POISSON.DIST функция

POISSON функция

QUARTILE.INC функция

QUARTILE функция

RANK.EQ функция

RANK функция

STDEV.P функция

STDEVP функция

STDEV.S функция

STDEV функция

T.DIST.2T функция

TDIST функция

T.DIST.RT функция

TDIST функция

T.INV.2T функция

TINV функция

T.TEST функция

TTEST функция

VAR.P функция

VARP функция

VAR.S функция

VAR функция

WEIBULL.DIST функция

WEIBULL функция

Z.TEST функция

ZTEST функция

Най-горе на страницата

Нови функции

Следващите по-долу функции са добавени към библиотеката с функции на Excel. Тези функции могат да се използват в текущата версия на Excel, но са несъвместими с по-стари версии на Excel. Ако се изисква обратна съвместимост, можете да изпълните проверката за съвместимост, така че да можете да направите необходимите промени в работния лист, за да се избягват грешки.

Нова функция

Категория на функцията

Предназначение

NETWORKDAYS.INTL функция

Функции за дата и час (справка)

Връща броя на пълните работни дни между две дати, като използва параметри за посочване кои и колко на брой са почивните дни

WORKDAY.INTL функция

Функции за дата и час (справка)

Връща поредния номер на датата преди или след указан брой работни дни с помощта на параметри, показващи кои и колко на брой са почивните дни

AGGREGATE функция

Математически и тригонометрични функции (справка)

Връща сбор в списък или база данни

CEILING.PRECISE функция

Математически и тригонометрични функции (справка)

Закръглява число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимост. Числото се закръглява нагоре независимо от знака му.

ISO.CEILING функция

Математически и тригонометрични функции (справка)

Закръглява нагоре число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на стъпката

CHISQ.DIST функция

Статистически функции (справка)

Връща кумулативната бета функция на вероятностната плътност

CHISQ.INV функция

Статистически функции (справка)

Връща кумулативната бета функция на вероятностната плътност

CONFIDENCE.T функция

Статистически функции (справка)

Връща доверителния интервал за средната стойност на генералната съвкупност с използване на t-разпределението на Стюдънт

COVARIANCE.S функция

Статистически функции (справка)

Връща ковариацията на извадката – средната стойност на произведенията от отклоненията за всяка двойка точки от данни в два набора от данни

ERF.PRECISE функция

Функции за инженерни изчисления (справка)

Връща функцията на грешката

ERFC.PRECISE функция

Функции за инженерни изчисления (справка)

Връща допълнителната ERF функция, интегрирана между x и безкрайност

F.DIST функция

Статистически функции (справка)

Връща вероятностното разпределение F

F.INV функция

Статистически функции (справка)

Връща обратното на вероятностното разпределение F

FLOOR.PRECISE функция

Математически и тригонометрични функции (справка)

Закръглява число до най-близкото цяло число или до най-близкото кратно на значимост. Числото се закръглява нагоре независимо от знака му.

GAMMALN.PRECISE функция

Статистически функции (справка)

Връща натуралния логаритъм от гама функцията, Г(x)

MODE.MULT функция

Статистически функции (справка)

Връща вертикален масив от най-често срещаните или повтарящи се стойности в масив или диапазон от данни.

PERCENTILE.EXC функция

Статистически функции (справка)

Връща k-тия процентил на стойностите в диапазон, където k е в диапазона 0..1, без крайните точки

PERCENTRANK.EXC функция

Статистически функции (справка)

Връща ранга на стойност в набор данни като процент (0..1, без крайните точки) от набора от данни

QUARTILE.EXC функция

Статистически функции (справка)

Връща квартила на набора от данни, базиран на процентилни стойности от 0..1, без крайните точки

RANK.AVG функция

Статистически функции (справка)

Връща ранга на число в списък с числа

T.DIST функция

Статистически функции (справка)

Връща точките на процентите (вероятност) за t-разпределението на Стюдънт

T.INV функция

Статистически функции (справка)

Връща t-стойността от t-разпределението на Стюдънт като функция на вероятността и степените на свобода

Най-горе на страницата

Обратна съвместимост

Ако трябва да споделите работния лист с други хора, които нямат инсталиран Excel 2010, можете да използвате функциите за съвместимост вместо преименуваните функции. По-старите версии на Excel разпознават старите имена и дават очакваните резултати.

Намиране на функции за съвместимост

За да намерите всички функции за съвместимост, направете следното:

  1. В раздела Формули отидете в Библиотека с функции и щракнете върху Вмъкване на функция.

  2. В полето Или изберете категория изберете Съвместимост.

    Диалогов прозорец ''Вмъкване на функция''

Избиране на подходящата функция в работния лист

Когато започнете да въвеждате функция в работния лист, автодовършването на формули показва списък с преименуваните функции и функциите за съвместимост. Отличителните икони ви улесняват да щракнете върху тази, която искате да използвате.

пример за автодовършване на формула

Проверка за проблеми със съвместимостта

Както беше споменато по-горе в тази статия, новите функции са несъвместими с по-старите версии на Excel. Разпознават ли по-старите версии на Excel новите функции и #NAME? вместо очакваните резултати ще се показват грешки. Преди да запишете своята работна книга във файлов формат на по-стара версия на Excel, можете да изпълните проверката за съвместимост, за да определите дали са използвани нови функции. По този начин можете да направите необходимите промени, за да избегнете грешки.

За да изпълните проверката за съвместимост, направете следното:

  1. Щракнете върху бутона Office, след което щракнете върху Информация.

  2. Под Подготовка за разпространение щракнете върху Проверка за проблеми и след това щракнете върху Проверка за съвместимост.

    диалогов прозорец "проверка за съвместимост"

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×