Клавишни комбинации в Publisher

Понякога можете да работите по-бързо, като не местите пръстите си от клавиатурата към мишката или тъчпада. Вероятно вече използвате клавишни комбинации като Ctrl+C за копиране или Ctrl+S за записване, но е възможно да не знаете много от другите клавишни комбинации. Те са:

В тази статия

Нови клавишни комбинации

Ефекти на фигури и картини

Ефекти на фигура

Ефекти на картина

Текстови ефекти

Падащо меню "Запълване с текст"

Падащо меню "Контур на текста"

Падащото меню "Текстови ефекти"

Създаване, отваряне, затваряне или записване на публикация

Създаване, отваряне, затваряне на публикация

Редактиране или форматиране на текст или обекти

Редактиране или форматиране на текст

Копиране на текстово форматиране

Копиране, изрязване, поставяне или изтриване на текст или обекти

Отмяна или връщане на действие

Побутване на обект

Поставяне на обектите в слоеве

Прилепване на обекти

Избиране или групиране на обекти

Работа със страници

Избиране или вмъкване на страници

Преминаване между страници

Използване на страница образец

Показване или скриване на граници или водачи

Мащабиране

Отпечатване на публикация

Използване на "Визуализация на печата"

Отпечатване на публикация

Вмъкване на хипервръзки

Изпращане на имейл

Автоматизиране на задачи

Работа с макроси

Работа с Visual Basic

Клавишни комбинации на лентата

Тези клавишни комбинации са въведени с лентата на Publisher. Някои раздели се контекстни и се показват само когато вмъкнете или изберете обект, като например фигура или таблица. Двубуквените клавишни комбинации дават възможност да използвате клавишни комбинации с контекстните раздели.

Нови клавишни комбинации, използващи по две букви, за отваряне на раздела ''Инструменти за рисуване''.

За да използвате тези клавишни комбинации, първо изберете обекта, после натиснете клавиша Alt, след това натиснете двете букви за клавишната комбинация, извикваща контекстното меню, и после натиснете останалите клавиши, ако има такива. Например за да отворите менюто Ефекти на фигури и да добавите сянка, трябва да изберете фигурата, да натиснете Alt, ПП, за да отворите менюто Инструменти за рисуванеФормат, ЕФ, за да отворите менюто Ефекти за фигури, С, за да изберете Галерия със сенки, след което преминете през опциите за сенки, за да приложите сянка към фигурата.

Ефекти на фигури и картини

Ефекти на фигура

За да направите това

Натиснете

Отваряне на менюто "Ефекти на фигура"

Alt, JD, SE

Отваряне на "Ефекти на фигура – Галерия за сенки"

Alt, JD, SE, S – и след това преминете през опциите

Отваряне на "Ефекти на фигура – Галерия за отражения"

Alt, JD, SE, R – и след това преминете през опциите

Отваряне на "Ефекти на фигура – Галерия за блясъци"

Alt, JD,SE,G – и след това преминете през опциите

Отваряне на "Ефекти на фигура – Галерия за загладени ръбове"

Alt, JD,SE,E – и след това преминете през опциите

Отваряне на "Ефекти на фигура – Галерия за релефи"

Alt, JD,SE,B – и след това преминете през опциите

Отваряне на "Ефекти на фигура – Галерия за 3D завъртания"

Alt, JD,SE,D – и след това преминете през опциите

Отваряне на "Галерия за стилове на фигура"

Alt, JD,ST – и след това преминете през опциите

Ефекти на картина

За да направите това

Натиснете

Отваряне на менюто "Ефекти на картина"

Alt, JP,PE

Отваряне на "Ефекти на картина – Галерия за сенки"

Alt, JP,PE,S – и след това преминете през опциите

Отваряне на "Ефекти на картина – Галерия за отражения"

Alt, JP,PE,R – и след това преминете през опциите

Отваряне на "Ефекти на картина – Галерия за блясъци"

Alt, JP,PE,G – и след това преминете през опциите

Отваряне на "Ефекти на картина – Галерия за загладени ръбове"

Alt, JP,PE,E – и след това преминете през опциите

Отваряне на "Ефекти на картина – Галерия за релефи"

Alt, JP,PE,B – и след това преминете през опциите

Отваряне на "Ефекти на картина – Галерия за 3D завъртания"

Alt, JP,PE,D – и след това преминете през опциите

Отваряне на "Галерия за стилове на картина"

Alt, JP,K – и след това преминете през опциите

Изчистване на стил на картината

Alt, JP,K,C

Текстови ефекти

Падащо меню "Запълване с текст"

За да направите това

Натиснете

Отваряне на падащо меню "Запълване с текст"

Alt, JX,TI

Без запълване

Alt, JX,TI,N – и след това преминете през опциите

Още цветове на запълване…

Alt, JX,TI,M – и след това преминете през опциите

Ефекти на запълване…

Alt, JX,TI,F – и след това преминете през опциите

Оттенъци

Alt, JX,TI,T – и след това преминете през опциите

Примерен цвят на шрифт

Alt, JX,TI,S

Падащо меню "Контур на текста"

За да направите това

Натиснете

Отваряне на падащо меню "Контур на текста"

Alt, JX,TO

Без контур

Alt, JX,TO,N

Още цветове за контур…

Alt, JX,TO,M – и след това преминете през опциите

Ефекти на контур…

Alt, JX,TO,O – и след това преминете през опциите

Примерен цвят на линия

Alt, JX,TO,S – и след това преминете през опциите

Тегло

Alt, JX,TO,W – и след това преминете през опциите

Тирета

Alt, JX,TO,D – и след това преминете през опциите

Падащо меню "Текстови ефекти"

За да направите това

Натиснете

Отваряне на падащо меню "Текстови ефекти"

Alt, JX,TE

Сянка

Alt, JX, TE,S – и след това преминете през опциите

Отражение

Alt, JX, TE,R – и след това преминете през опциите

Блясък

Alt, JX, TE,G – и след това преминете през опциите

Релефна рамка

Alt, JX, TE,B – и след това преминете през опциите

Най-горе на страницата

Създаване, отваряне, затваряне или записване на публикация

Създаване, отваряне, затваряне на публикация

За да направите това

Натиснете

Отваряне на нов екземпляр на Publisher

CTRL+N

Показване на диалоговия прозорец Отваряне на публикация

CTRL+O

Затваряне на текуща публикация

CTRL+F4 или CTRL+W

Показване на диалоговия прозорец Запиши като

CTRL+S

Най-горе на страницата

Редактиране или форматиране на текст или обекти

Редактиране или форматиране на текст

За да направите това

Натиснете

Показване на прозореца на задачите Търсене и заместване с избрана опция Търсене

F3 или CTRL+F или SHIFT+F4

Показване на прозореца на задачите Търсене и заместване с избрана опция Заместване

CTRL+H

Проверка на правописа

F7

Показване на прозореца на задачите Синонимен речник

SHIFT+F7

Показване на прозореца на задачите Изследване

ALT + щракване върху дума

Избор на целия текст. Ако курсорът е в текстово поле, това избира целия текст в текущия текстов блок. Ако курсорът не е в текстово поле, това избира всички обекти върху страницата.

CTRL+A

Правене на текста получер

CTRL+B

Правене на текста в курсив

CTRL+I

Подчертаване на текст

CTRL+U

Правене на текста с умалени главни букви или връщане на умалените главни букви на главни и малки

CTRL+SHIFT+K

Отваряне на диалоговия прозорец Шрифт

CTRL+SHIFT+F

Копиране на форматирането

CTRL+SHIFT+C

Поставяне на форматирането

CTRL+SHIFT+V

Включване или изключване на Специални знаци

CTRL+SHIFT+Y

Връщане на форматирането на знаците към текущия стил на текста

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Прилагане или премахване на форматиране за долен индекс

CTRL+=

Прилагане или премахване на форматиране за горен индекс

CTRL+SHIFT+=

Увеличаване на пространството между буквите в дума (кърнинг)

CTRL+SHIFT+]

Намаляване на пространството между буквите в дума (кърнинг)

CTRL+SHIFT+[

Увеличаване на размера на шрифта с 1,0 пункт

CTRL+]

Намаляване на размера на шрифта с 1,0 пункт

CTRL+[

Увеличаване до следващия размер в полето Размер на шрифта

CTRL+SHIFT+>

Намаляване до следващия размер в полето Размер на шрифта

CTRL+SHIFT+<

Центриране на абзац

CTRL+E

Подравняване на абзац отляво

CTRL+L

Подравняване на абзац отдясно

CTRL+R

Двустранно подравняване на абзац

CTRL+J

Равномерно разпределение на абзац в хоризонтална посока

CTRL+SHIFT+D

Задаване на подравняване за вестници за абзац (само за източноазиатски езици)

CTRL+SHIFT+J

Показване на диалоговия прозорец Сричкопренасяне

CTRL+SHIFT+H

Вмъкване на текущия час

ALT+SHIFT+T

Вмъкване на текущата дата

ALT+SHIFT+D

Посочва ново или актуализирано съдържание, добавено преди повече от седем дни

ALT+SHIFT+P

Избягване на сричкопренасянето на дума, ако става в края на реда

CTRL+SHIFT+0 (нула)

Копиране на текстово форматиране

За да направите това

Натиснете

Копиране на форматиране от избрания текст

CTRL+SHIFT+C

Прилагане на копираното форматиране към текст

CTRL+SHIFT+V

Копиране, изрязване, поставяне или изтриване на текст или обекти

За да направите това

Натиснете

Копиране на избрания текст или обект

CTRL+C или CTRL+INSERT

Изрязване на избрания текст или обект

CTRL+X или SHIFT+DELETE

Поставяне на текст или обект

CTRL+V или SHIFT+INSERT

Изтриване на избрания обект

DELETE или CTRL+SHIFT+X

Отмяна или повтаряне на действие

За да направите това

Натиснете

Отмяна на последното действие

CTRL+Z или ALT+НАЗАД

Повтаряне на последното действие

CTRL+Y или F4

Побутване на обект

За да направите това

Натиснете

Побутване на избран обект нагоре, надолу, наляво или надясно

Клавиши със стрелки

Ако избраният обект има курсор в текста си, побутване на избрания обект нагоре, надолу, наляво или надясно

ALT+клавиши със стрелки

Поставяне на обектите в слоеве

За да направите това

Натиснете

Преместване на обекта отпред

ALT+F6

Изпращане на обекта назад

ALT+SHIFT+F6

Прилепване на обекти

За да направите това

Натиснете

Включване или изключване на Прилепване към водачи

F10, SHIFT+R, SHIFT+S, SHIFT+M

Избиране или групиране на обекти

За да направите това

Натиснете

Избиране на всички обекти на страницата (ако курсорът е в текстово поле, това избира целия текст в даден сюжет)

CTRL+A

Групиране на избрани обекти или разгрупиране на групирани обекти

CTRL+SHIFT+G

Изчистване на селекцията от избрания текст

ESC

Изчистване на селекцията от избрания обект

ESC

Избиране на обекта в групата – ако този обект съдържа избран текст

ESC

Най-горе на страницата

Работа със страници

Избиране или вмъкване на страници

Ако публикацията ви е в изглед на две разтворени страници, то тези команди се прилагат към избраните разтворени две страници. В противен случай тези команди се прилагат към избраната страница.

За да направите това

Натиснете

Показване на диалоговия прозорец Преход към страница

F5 или CTRL+G

Вмъкване на страница или на разтворени две страници. Ако създавате бюлетин, се отваря диалоговият прозорец Вмъкване на типа публикация – Страници.

CTRL+SHIFT+N

Вмъкване на дублирана страница след избраната страница

CTRL+SHIFT+U

Преминаване между страници

За да направите това

Натиснете

Показване на диалоговия прозорец Преход към страница.

F5 или CTRL+G

Преминаване към следваща страница

CTRL+PAGE DOWN

Преминаване към предишна страница

CTRL+PAGE UP

Превключване между текущата страница и страницата образец

CTRL+M

Използване на страница образец

За да направите това

Натиснете

Превключване между текущата страница и страницата образец.

CTRL+M

Показване или скриване на граници или водачи

За да направите това

Натиснете

Включване или изключване на Граници.

CTRL+SHIFT+O

Включване или изключване на Хоризонтални базови линии (не е налична за уеб изглед)

CTRL+F7

Включване или изключване на Вертикални базови линии (само за източноазиатски езици – не е налична за уеб изглед)

CTRL+SHIFT+F7

Мащабиране

За да направите това

Натиснете

Превключване между текущия изглед и действителния размер

F9

Уголемяване до изглед на цяла страница

CTRL+SHIFT+L

Най-горе на страницата

Печат

Използване на "Визуализация на печата"

Тези клавишни комбинации са налични, когато сте в изглед Печат и въздействат върху екрана за визуализация на печата.

За да направите това

Натиснете

Превключване между текущия изглед и действителния размер

F9

Лента за търсене в уеб сайта за графични колекции и мултимедия

СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане наляво или надясно

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Превъртане нагоре на големи стъпки

PAGE UP или CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Превъртане надолу на големи стъпки

PAGE DOWN или CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане наляво на големи стъпки

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Превъртане надясно на големи стъпки

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Превъртане до горния ляв ъгъл на страницата

HOME

Превъртане до долния десен ъгъл на страницата

END

Показване на диалоговия прозорец Преход към страница

F5 или CTRL+G

Преминаване към предишна страница

CTRL+PAGE UP

Преминаване към следваща страница

CTRL+PAGE DOWN

Преминаване към следващия прозорец (ако имате отворени много публикации)

CTRL+F6

Изход от Визуализация на печата и показване на изгледа Печат

CTRL+P

Изход от Визуализация на печата

ESC

Отпечатване на публикация

За да направите това

Натиснете

Отворете диалоговия прозорец Печат.

CTRL+P

Най-горе на страницата

Работа с уеб страници и имейл

Вмъкване на хипервръзки

За да направите това

Натиснете

Показване на диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка (курсорът трябва да бъде в текстово поле)

CTRL+K

Изпращане на имейл

След като изберете Изпрати като съобщение (Файл > Споделяне > Имейл), можете да използвате клавишните комбинации по-долу.

Важно:  Outlook трябва да бъде отворен, преди да изпращате имейл съобщения. Ако Outlook не е отворен, съобщението ще бъде съхранено в папката ви Изходящи.

За да направите това

Натиснете

Изпращане на текущата страница или публикация

ALT+S

Отваряне на Адресна книга (курсорът трябва да бъде в заглавката на съобщението)

CTRL+SHIFT+B

Отваряне на Проверка на проект (курсорът трябва да бъде в заглавката на съобщението)

ALT+K

Проверка на имената в редовете До, Як и СК (курсорът трябва да бъде в заглавката на съобщението)

CTRL+K

Отваряне на Адресна книга с избрано поле До (курсорът трябва да бъде в заглавката на съобщението)

ALT+.(точка)

Отваряне на Адресна книга с избрано поле Як (курсорът трябва да бъде в заглавката на съобщението)

ALT+C

Отваряне на Адресна книга с избрано поле Ск (курсорът трябва да бъде в заглавката на съобщението и полето Ск трябва да е видимо)

ALT+B

Отиване в полето Тема

ALT+О

Отваряне на диалоговия прозорец на Outlook Опции за съобщения

ALT+P

Отваряне на диалоговия прозорец По избор, за да създадете флаг за имейл съобщение (курсорът трябва да бъде в заглавката на имейл съобщението)

CTRL+SHIFT+G

Преместване на курсора до следващото поле в заглавката на имейл съобщението (курсорът трябва да бъде в заглавката на имейл съобщението)

TAB

Преместване на курсора до предишното поле на заглавката на имейл съобщението

SHIFT+TAB

Превключване между точката на вмъкване в заглавката на имейл съобщението и бутона Изпрати в лентата с инструменти Поща

CTRL+TAB

Отваряне на Адресна книга, когато курсорът е в заглавката на имейл съобщението

CTRL+SHIFT+B

Най-горе на страницата

Автоматизиране на задачи

Работа с макроси

За да направите това

Натиснете

Показване на диалоговия прозорец Макрос.

ALT+F8

Работа с Visual Basic

За да направите това

Натиснете

Показване на редактора на Visual Basic

ALT+F11

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×