Преминаване към основното съдържание

Клавишни комбинации за графики SmartArt в Office 2016 за Windows

Тази статия описва клавишните комбинации за работа с графики SmartArt във всички приложения на Office. Много потребители считат, че клавишните комбинации им помагат да работят по-ефективно, понеже им позволяват да държат ръцете си върху клавиатурата, вместо да превключват между мишка и клавиатура за изпълнението на задачите. За потребителите с нарушена подвижност или зрение клавишните комбинации са важна алтернатива на използването на мишката.

Клавишните комбинации, описани тук, се отнасят за американска подредба на клавиатурата. Клавишите на други подредби може да не съответстват точно на клавишите на американска клавиатура.

За клавишни комбинации, в които натискате два или повече клавиша едновременно, клавишите са разделени със знака "плюс" (+). За преки пътища, при които натискате един клавиш непосредствено след друг клавиш, клавишите са разделени със знак "запетая" (,).

Забележка: В тази тема се предполага, че JAWS потребителите са изключили функцията за виртуално меню на лентата.

Какво искате да направите?

Вмъкване на графика SmartArt в документ на Office

Работа с фигури в графика SmartArt

Преместване или преоразмеряване на фигури в графика SmartArt

Работа с текст в графика SmartArt

Прилагане на форматиране на знаци

Копиране на форматиране на текст

Прилагане на форматиране на абзац

Използване на текстовия екран

Вмъкване на графика SmartArt в документ на Office

  1. В програмата на Microsoft Office, където искате да вмъкнете графиката, натиснете клавиша Alt, след това клавиша N и след това клавиша M, за да отворите диалоговия прозорец Графика SmartArt.

  2. Натиснете клавиша стрелка нагоре или стрелка надолу, за да изберете желания от вас тип графика.

  3. Натиснете клавиша Tab, за да се преместите в "Прозорец на задачите за оформление".

  4. Натискайте клавишите със стрелки, за да изберете желаното от вас оформление.

  5. Натиснете клавиша Enter, за да вмъкнете избраното оформление.

Най-горе на страницата

Работа с фигури в графика SmartArt

За да направите това

Натиснете

Избиране на следващия елемент в графика SmartArt.

Tab

Избиране на предишния елемент в графика SmartArt.

Shift+Tab

Избиране на всички фигури.

Ctrl +A

Премахване на фокуса от избраната фигура.

Esc

Побутване на избраната фигура нагоре.

Стрелка нагоре

Побутване на избраната фигура надолу.

Стрелка надолу

Побутване на избраната фигура наляво.

Стрелка наляво

Побутване на избраната фигура надясно.

Стрелка надясно

Редактиране на текст в избраната фигура.

Enter или F2, Esc, за да излезете от фигурата

Изтриване на избраната фигура.

Delete или Backspace

Изрязване на избраната фигура.

Ctrl+X или Shift+Delete

Копиране на избраната фигура.

Ctrl+C

Поставяне на съдържанието на клипборда.

Ctrl+V

Отменяне на последното действие.

Ctrl+Z

Най-горе на страницата

Преместване или преоразмеряване на фигури в графика SmartArt

За да направите това

Натиснете

Хоризонтално увеличаване на избраната фигура.

Shift+стрелка надясно

Хоризонтално намаляване на избраната фигура.

Shift+стрелка наляво

Вертикално увеличаване на избраната фигура.

Shift+стрелка нагоре

Вертикално намаляване на избраната фигура.

Shift+стрелка надолу

Завъртане на избраната фигура надясно.

Alt+стрелка надясно

Завъртане на избраната фигура наляво.

Alt+стрелка наляво

Забележки: 

  • За да приложите по-прецизни настройки към фигури, натиснете допълнително клавиша Ctrl за всяка от горните клавишни комбинации.

  • Тези клавишно комбинации се прилагат към множество селекции, като че ли избирате всеки елемент поотделно.

Най-горе на страницата

Работа с текст в графика SmartArt

За да направите това

Натиснете

Преместване с един знак наляво.

Стрелка наляво

Преместване с един знак надясно.

Стрелка надясно

Преместване с един ред нагоре.

Стрелка нагоре

Преместване с един ред надолу.

Стрелка надолу

Преместване с една дума наляво.

Ctrl+стрелка наляво

Преместване с една дума надясно.

Ctrl+стрелка надясно

Преместване с един абзац нагоре.

Ctrl+стрелка нагоре

Преместване с един абзац надолу.

Ctrl+стрелка надолу

Преместване в края на реда.

End

Преместване в началото на реда.

Home

Преместване в края на текстово поле.

Ctrl+End

Преместване в началото на текстово поле.

Ctrl+Home

Изрязване на избран текст.

Ctrl+X

Копиране на избран текст.

Ctrl+C

Поставяне на избран текст.

Ctrl+V

Преместване на избрания текст нагоре

Alt+Shift+стрелка нагоре

Преместване на избрания текст надолу

Alt+Shift+стрелка надолу

Отменяне на последното действие.

Ctrl+Z

Изтриване на един знак отляво.

Назад

Изтриване на една дума отляво.

Ctrl+Назад

Изтриване на един знак отдясно.

Delete

Изтриване на една дума отдясно.

Ctrl+Delete

Повишаване на избрания текст.

Alt+Shift+стрелка наляво

Понижаване на избрания текст.

Alt+Shift+стрелка надясно

Проверка на правописа (не е налична в Word).

F7


Най-горе на страницата

Прилагане на форматиране на знаци

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Шрифт.

Ctrl+Shift+F или Ctrl+Shift+P

Увеличаване на размера на шрифта на избрания текст.

Ctrl+Shift+>

Намаляване на размера на шрифта на избрания текст.

Ctrl+Shift+<

Превключване на регистъра на избрания текст (малки букви, Заглавия На Английски, ГЛАВНИ БУКВИ).

Shift+F3

Прилагане на форматиране с получерно към избрания текст.

Ctrl+B

Прилагане на подчертаване към избрания текст.

Ctrl+U

Прилагане на форматиране с курсив към избрания текст.

Ctrl+I

Прилагане на форматиране с долен индекс към избрания текст.

Ctrl+знак за равенство

Прилагане на форматиране с горен индекс към избрания текст.

Ctrl+Shift+знак плюс

Настройване на изместването нагоре на горен индекс/долен индекс.

Ctrl+Alt+Shift+>

Настройване на изместването надолу на горен индекс/долен индекс.

Ctrl+Alt+Shift+<

Премахване на всички форматирания на знаци от избрания текст.

Shift+Ctrl+интервал

Забележка: JAWS и разказвачът не съобщават коректно промените в размера на шрифта при използване на Windows 8.1. И двата екранни четеца съобщават правилната информация в Windows 10.

Най-горе на страницата

Копиране на форматиране на текст

За да направите това

Натиснете

Копиране на форматиране от избрания текст.

Shift+Ctrl+C

Поставяне на форматиране в избрания текст.

Shift+Ctrl+V

Прилагане на форматиране на абзац

За да направите това

Натиснете

Центриране на абзац.

Ctrl+E

Двустранно подравняване на абзац.

Ctrl+J

Подравняване вляво на абзац.

Ctrl + L

Подравняване вдясно на абзац.

Ctrl+R

Понижаване на водещ символ.

Tab или Alt+Shift+стрелка надясно

Повишаване на водещ символ.

Shift+Tab или Alt+Shift+стрелка наляво

Използване на текстовия екран

За да направите това

Натиснете

Обединяване на два реда на текста.

Delete в края на първия ред на текста

Показване на контекстното меню.

Shift+F10

Превключване между екрана Текст прозорец и платното за рисуване.

Ctrl+Shift+F2

Затваряне на екрана Текст.

Alt+F4

Превключване на фокуса от екрана Текст към границата на графиката SmartArt.

Esc

Отваряне на помощна тема за графики SmartArt. (Показалецът трябва да бъде в екрана "Текст".)

Ctrl +Shift+F1

Най-горе на страницата

Още информация

Функции за достъпност в Office

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×