Клавишни комбинации за работа с фигури, текстови полета и WordArt

Забележка: Клавишните комбинации, описани в тази статия, се отнасят до американска клавиатурна подредба. Клавишите при други подредби може да не отговарят точно на клавишите при американската подредба.

За клавишни комбинации, в които натискате два или повече клавиша едновременно, клавишите са разделени със знак плюс (+). За клавишни комбинации, при които натискате един клавиш непосредствено след друг клавиш, клавишите са разделени със запетая (,).

За клавишни комбинации за работа с графики SmartArt вж. Клавишни комбинации за графики SmartArt.

За целта

Натиснете

Избор на обект (с текст, избран вътре в обекта).

Esc

Избор на текст в рамките на обект (с избран обект).

Tab или Shift+Tab, докато желаният от вас обект бъде избран

Избор на текст в рамките на обект (с избран обект).

Enter

Избор на всички обекти (при избран обект).

Ctrl+A

Избор на обект под други обекти и придвижването му пред групата натрупани обекти.

Tab, след като сте избрали горния обект

Избор на обект под други обекти и придвижването му зад групата натрупани обекти.

Shift+Tab след като сте избрали горния обект

Избиране на няколко фигури.

Натиснете и задръжте Ctrl, докато щраквате върху фигурите

Избиране на няколко фигури с текст.

Натиснете и задръжте Shift, докато щраквате върху фигурите

Отваряне или затваряне на екрана на селекцията.

Alt+F10

Изрязване на избран обект.

Ctrl+X

Копиране на избран обект.

Ctrl+C

Поставяне на изрязан или копиран обект.

Ctrl+V

Копиране само на форматирането.

Ctrl+Shift+C

Поставяне само на форматирането.

Ctrl+Shift+V

Специално поставяне.

Ctrl+Alt+V

Групиране на фигури, картини или WordArt

Ctrl+G, след като сте избрали елементите, които искате да групирате

Разгрупиране на фигури, картини или WordArt

Ctrl+Shift+G, след като сте избрали групата, която искате да разгрупирате

Скриване или показване на мрежата.

Shift+F9

Скриване или показване на водачи.

Alt+F9

Отменяне на последното действие.

Ctrl+Z

Връщане на последното действие.

Ctrl+Y

Клавишни комбинации, които се използват в екрана на селекцията

За да направите това

Натиснете

Отваряне на екрана на селекцията.

Alt+F10

Циклично повтаряне на фокуса върху различните прозорци.

F6

Преместване на фокуса върху единствен елемент или група.

Стрелка нагоре или стрелка надолу

Преместване на фокуса от елемент в дадена група към неговата родителска група.

Стрелка наляво

Преместване на фокуса от група към първия елемент в тази група.

Стрелка надясно

Разгъване на фокусираната група и нейните дъщерни групи.

* (Само за цифрова клавиатура)

Разгъване на фокусирана група.

+ (Само за цифрова клавиатура)

Свиване на фокусирана група.

- (Само за цифрова клавиатура)

Преместване на фокуса към отделен елемент и негов избор.

Shift+стрелка нагоре или Shift+стрелка надолу

Избор на фокусиран елемент.

Интервал или Enter

Добавяне на друг обект към селекцията.

Shift+интервал

Отмяна на селекция на фокусиран елемент.

Shift+Enter

Преместване на избран елемент напред.

Ctrl+Shift+F

Преместване на избран елемент назад.

Ctrl+Shift+B

Показване или скриване на фокусиран елемент.

Ctrl+Shift+S

Преименуване на фокусиран елемент.

F2

Превключване на фокуса на клавиатурата в рамките на екрана на селекцията между изглед на дърво и бутоните Покажи всички и Скрий всички.

Tab или Shift+Tab

Свиване на всички групи.

Alt+Shift+1

Разгъване на всички групи.

Alt+Shift+9

За да направите това

Натиснете

Избор на обект (с текст, избран вътре в обекта).

Esc

Избор на текст в рамките на обект (с избран обект).

Tab или Shift+Tab, докато желаният от вас обект бъде избран

Избор на текст в рамките на обект (с избран обект).

Shift+стрелка надясно

Избиране на няколко фигури.

Натиснете и задръжте Ctrl, докато щраквате върху фигурите

Избиране на няколко фигури с текст.

Натиснете и задръжте Shift, докато щраквате върху фигурите

Изрязване на избран обект.

Ctrl+X

Копиране на избран обект.

Ctrl+C

Поставяне на изрязан или копиран обект.

Ctrl+V

Отменяне на последното действие.

Ctrl+Z

Връщане на последното действие.

Ctrl+Y

За целта

Натиснете

Избор на обект (с текст, избран вътре в обекта).

ESC

Избор на текст в рамките на обект (с избран обект).

TAB или SHIFT+TAB докато желаният от вас обект бъде избран

Избор на текст в рамките на обект (с избран обект).

ENTER

Избор на всички обекти (при избран обект)

CTRL+A

Избор на обект под други обекти и придвижването му пред групата натрупани обекти.

TAB, след като сте избрали горния обект

Избор на обект под други обекти и придвижването му зад групата натрупани обекти.

SHIFT+TAB, след като сте избрали горния обект

Избиране на няколко фигури

Натиснете и задръжте CONTROL, докато щраквате върху фигурите

Избиране на няколко фигури с текст

Натиснете и задръжте SHIFT, докато щраквате върху фигурите

Отваряне или затваряне на екрана на селекцията.

ALT+F10

Изрязване на избран обект.

CTRL+X

Копиране на избран обект.

CTRL+C

Поставяне на изрязан или копиран обект.

CTRL+V

Копиране само на форматирането.

CTRL+SHIFT+C

Поставяне само на форматирането.

CTRL+SHIFT+V

Специално поставяне

CTRL+ALT+V

Групиране на фигури, картини или WordArt

CTRL+G, след като сте избрали елементите, които искате да групирате

Разгрупиране на фигури, картини или WordArt

CTRL+SHIFT+G, след като сте избрали групата, която искате да разгрупирате

Скриване или показване на мрежа.

SHIFT+ F9

Скриване или показване на водачи.

ALT + F9

Отмяна на последното действие.

CTRL+Z

Връщане на последното действие.

CTRL+Y

Копиране на атрибутите на фигура

 1. Избиране на фигурата с атрибутите, които искате да копирате.

  Ако изберете фигура с прикачен текст, копирате облика и стила на текста, както и атрибутите на фигурата.

 2. Натиснете CTRL+SHIFT+C, за да копирате атрибутите на фигурата.

 3. Натиснете клавиша TAB или SHIFT+TAB, за да изберете фигурата или обекта, чиито атрибути искате да копирате.

 4. Натиснете CTRL+SHIFT+V.

Редактиране на свързан или вграден обект

 1. Натискайте клавишите TAB или SHIFT+TAB, докато не изберете желания от вас обект.

 2. Натиснете SHIFT+F10 за контекстното меню.

 3. Натискайте СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да изберете Обект на <променлива>, натиснете ENTER или СТРЕЛКА НАДЯСНО за показване на второстепенното меню и след това изберете Редактиране.

Вмъкване на графика SmartArt

 1. Натиснете и отпуснете клавишите ALT, N, след което натиснете М, за да изберете SmartArt.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желания тип на графиката SmartArt.

 3. Натиснете клавиша TAB, след което използвайте клавишите със стрелки, за да изберете оформлението на графиката SmartArt, която искате да вмъкнете.

 4. Натиснете клавиша ENTER.

Вмъкване на текстово поле

 1. Натиснете и отпуснете клавишите ALT, N, за да се покаже разделът Вмъкване.

 2. Използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижите до опцията Текстово поле, разположена в групата Текст.

  Ако на компютъра сте включили поддръжка на източноазиатски езици, използвайте клавиш със стрелка, за да изберетеХоризонтално текстово поле или Вертикално текстово поле.

 3. Натиснете клавишите CTRL+ENTER.

 4. Въведете текста, който искате.

Вмъкване на WordArt

 1. Натиснете и след това отпуснете клавиша ALT, след това N, след това W, за да изберете WordArt.

 2. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете желания стил на WordArt, и след това натиснете ENTER.

 3. Въведете текста, който искате.

Избор на фигура

Забележка: Ако курсора е в рамките на текста, натиснете клавиша ESC.

 • Натискайте клавиша TAB, за да преминавате напред (или SHIFT+TAB, за да преминавате назад) през фигурите или обектите, докато манипулаторите за оразмеряване се появят върху обекта, който искате да изберете.

 • За да изберете няколко елемента, използвайте екрана на селекцията. За да отворите екрана на селекцията, натиснете и отпуснете клавишите ALT, H, SL и след това P.

Клавишни комбинации, които се използват в екрана на селекцията

За да направите това

Натиснете

Отваряне на екрана на селекцията.

ALT+F10

Циклично повтаряне на фокуса върху различните прозорци.

F6

Показване на контекстното меню

SHIFT+F10

Преместване на фокуса върху единствен елемент или група.

Стрелка нагоре или стрелка надолу

Преместване на фокуса от елемент в дадена група към неговата родителска група.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на фокуса от група към първия елемент в тази група.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Разгъване на фокусираната група и нейните дъщерни групи.

* (Само за цифрова клавиатура)

Разгъване на фокусирана група.

+ (Само за цифрова клавиатура)

Свиване на фокусирана група.

- (Само за цифрова клавиатура)

Преместване на фокуса към отделен елемент и негов избор.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на фокусиран елемент.

ИНТЕРВАЛ или ENTER

Добавяне на друг обект към селекцията.

SHIFT+ИНТЕРВАЛ

Отмяна на селекция на фокусиран елемент.

SHIFT+ENTER

Преместване на избран елемент напред.

CTRL+SHIFT+F

Преместване на избран елемент назад.

CTRL+SHIFT+B

Показване или скриване на фокусиран елемент.

CTRL+SHIFT+S

Преименуване на фокусиран елемент.

F2

Превключване на фокуса на клавиатурата в рамките на екрана на селекцията между изглед на дърво и бутоните Покажи всички и Скрий всички.

TAB или SHIFT+TAB

Свиване на всички групи.

ALT+SHIFT+1

Разгъване на всички групи.

ALT+SHIFT+9

Редактиране на точки във фигура

Забележка: Щракнете върху фигурата и след това натиснете клавишите ALT+J+D+E+E.

 • За да добавите точка, щракнете върху контура на фигурата, като същевременно натискате клавиша CTRL.

 • За да изтриете точка, щракнете върху нея, като същевременно натискате клавиша CTRL.

 • За да се третира точката като гладка точка, натиснете SHIFT, като плъзгате един от двата манипулатора, прикачени към точката. След като спрете да плъзгате, точката ще се промени на гладка точка. Гладката точка съединява два линейни сегмента с еднаква дължина.

 • За да се третира точката като права точка, натиснете CTRL, като плъзгате един от двата манипулатора, прикачени към точката. След като спрете да плъзгате, точката ще се промени на права точка. Правата точка съединява два линейни сегмента с различна дължина.

 • За да се третира точката като ъглова точка, натиснете ALT, като плъзгате един от двата манипулатора, прикачени към точката. След като спрете да плъзгате, точката ще се промени на ъглова точка. Ъгловата точка съединява два линейни сегмента, като единият сегмент излиза в различна посока.

 • За да отмените промяната на точката и линейните сегменти, натиснете ESC, преди да отпуснете бутона на мишката.

За да направите това

Натиснете

Преместване в края на текстово поле.

CTRL+END

Преместване в началото на текстово поле.

CTRL+HOME

Редуване между скриване на обекти, показване на обекти и показване на контейнери за обекти.

CTRL+6

Избор на обект (с текст, избран вътре в обекта).

ESC

Избор на текст в рамките на обект (с избран обект).

TAB или SHIFT+TAB докато желаният от вас обект бъде избран

Избор на обект под други обекти и придвижването му пред групата натрупани обекти.

TAB, след като сте избрали горния обект

Избор на обект под други обекти и придвижването му зад групата натрупани обекти.

SHIFT+TAB, след като сте избрали горния обект

Отваряне на екрана на селекцията.

ALT, H, FD и след това P

Изрязване на избран обект.

CTRL+X

Копиране на избран обект.

CTRL+C

Поставяне на изрязан или копиран обект.

CTRL+V

Копиране само на форматирането.

CTRL+SHIFT+C

Поставяне само на форматирането.

CTRL+SHIFT+V

Специално поставяне

CTRL+ALT+V

Отмяна на последното действие.

CTRL+Z

Връщане на последното действие.

CTRL+Y

Копиране на атрибутите на фигура

 1. Избиране на фигурата с атрибутите, които искате да копирате.

  Ако изберете фигура с прикачен текст, копирате облика и стила на текста, както и атрибутите на фигурата.

 2. Натиснете CTRL+SHIFT+C, за да копирате атрибутите на фигурата.

 3. Натиснете клавиша TAB или SHIFT+TAB, за да изберете фигурата или обекта, чиито атрибути искате да копирате.

 4. Натиснете CTRL+SHIFT+V.

Редактиране на свързан или вграден обект

 1. Натиснете няколкократно CTRL+TAB, за да изберете желаната лента с инструменти или прозорец на задачите.

 2. Натиснете SHIFT+F10 за контекстното меню.

 3. Натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ за избор на Обект на <променлива>, след което изберете Редактиране.

Вмъкване на графика SmartArt

 1. Натиснете и отпуснете клавишите ALT, N, след което натиснете М, за да изберете SmartArt.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желания тип на графиката SmartArt.

 3. Натиснете клавиша TAB, след което използвайте клавишите със стрелки, за да изберете оформлението на графиката SmartArt, която искате да вмъкнете.

 4. Натиснете клавиша ENTER.

Вмъкване на текстово поле

 1. Натиснете и отпуснете клавиша ALT и след това натиснете N и X.

 2. Натиснете CTRL+ENTER за вмъкване на текстовото поле.

 3. Напишете текста, който искате.

Вмъкване на WordArt

 1. Натиснете и след това отпуснете клавиша ALT, след това N, след това W, за да изберете WordArt.

 2. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете желания стил на WordArt, и след това натиснете ENTER.

 3. Въведете текста, който искате.

Избор на фигура

Забележка: Ако курсора е в рамките на текста, натиснете клавиша ESC.

 • Натискайте клавиша TAB, за да преминавате напред (или SHIFT+TAB, за да преминавате назад) през фигурите или обектите, докато манипулаторите за оразмеряване се появят върху обекта, който искате да изберете.

 • За да изберете няколко елемента, използвайте екрана на селекцията. За да отворите екрана на селекцията, натиснете и отпуснете клавишите ALT, H, FD и след това P.

Клавишни комбинации, които се използват в екрана на селекцията

За да направите това

Натиснете

Отваряне на екрана на селекцията.

ALT, H, FD и след това P

Циклично повтаряне на фокуса върху различните прозорци.

F6

Показване на контекстното меню

SHIFT+F10

Преместване на фокуса върху единствен елемент или група.

Стрелка нагоре или стрелка надолу

Преместване на фокуса от елемент в дадена група към неговата родителска група.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на фокуса от група към първия елемент в тази група.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Разгъване на фокусираната група и нейните дъщерни групи.

* (Само за цифрова клавиатура)

Разгъване на фокусирана група.

+ (Само за цифрова клавиатура)

Свиване на фокусирана група.

- (Само за цифрова клавиатура)

Преместване на фокуса към отделен елемент и негов избор.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на фокусиран елемент.

ИНТЕРВАЛ или ENTER

Отмяна на селекция на фокусиран елемент.

SHIFT+ИНТЕРВАЛ или SHIFT+ENTER

Показване или скриване на фокусиран елемент.

CTRL+SHIFT+S

За да направите това

Натиснете

Избор на обект (с текст, избран вътре в обекта).

ESC

Избор на текст в рамките на обект (с избран обект).

TAB или SHIFT+TAB докато желаният от вас обект бъде избран

Изрязване на избран обект.

CTRL+X

Копиране на избран обект.

CTRL+C

Поставяне на изрязан или копиран обект.

CTRL+V

Копиране само на форматирането.

CTRL+SHIFT+C

Поставяне само на форматирането.

CTRL+SHIFT+V

Специално поставяне

CTRL+ALT+V

Отмяна на последното действие.

CTRL+Z

Връщане на последното действие.

CTRL+Y

Копиране на атрибутите на фигура

 1. Избиране на фигурата с атрибутите, които искате да копирате.

  Ако изберете фигура с прикачен текст, копирате облика и стила на текста, както и атрибутите на фигурата.

 2. Натиснете CTRL+SHIFT+C, за да копирате атрибутите на фигурата.

 3. Натиснете клавиша TAB или SHIFT+TAB, за да изберете фигурата или обекта, чиито атрибути искате да копирате.

 4. Натиснете CTRL+SHIFT+V.

Редактиране на свързан или вграден обект

 1. Натиснете няколкократно CTRL+TAB, за да изберете желаната лента с инструменти или прозорец на задачите.

 2. Натиснете SHIFT+F10 за контекстното меню.

 3. Натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ за избор на Обект на <променлива>, след което изберете Редактиране.

Вмъкване на обект

 1. Натиснете клавишите ALT, N и след това J.

 2. Направете едно от следните неща.

  • Натиснете стрелка надолу, за да изберете тип обект, след което натиснете ENTER, за да създадете обект.

  • Натиснете CTRL+TAB, за да превключите към раздела Създаване от файл, след което напишете името на файла на обекта, който искате да вмъкнете, или намерете файла.

Вмъкване на графика SmartArt

 1. Натиснете и отпуснете клавишите ALT, N, след което натиснете М, за да изберете SmartArt.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желания тип на графиката SmartArt.

 3. Натиснете клавиша TAB, след което използвайте клавишите със стрелки, за да изберете оформлението на графиката SmartArt, която искате да вмъкнете.

 4. Натиснете клавиша ENTER.

Вмъкване на текстово поле

 1. Натиснете и отпуснете клавишите ALT, N и след това натиснете X.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желаното текстово поле, и след това натиснете ENTER.

 3. Въведете текста, който искате.

 4. Когато приключите с въвеждането и искате да се върнете към редактиране на текста от вашия документ, натиснете клавишите SHIFT+F10, изберете Изход от редактиране на текст от контекстно меню, след което натиснете клавиша ESC.

Вмъкване на WordArt

 1. Натиснете и пуснете ALT, Ъ, след което АА, за да изберете WordArt.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желания стил на WordArt, и след това натиснете ENTER.

 3. Напишете текста, който искате.

 4. Натиснете клавиша TAB и след това натиснете ENTER.

Избор на фигура

Забележка: Ако курсора е в рамките на текста, натиснете клавиша ESC.

 • Натискайте клавиша TAB, за да преминавате напред (или SHIFT+TAB, за да преминавате назад) през фигурите или обектите, докато манипулаторите за оразмеряване се появят върху обекта, който искате да изберете.

За целта

Натиснете

Избор на обект (с текст, избран вътре в обекта).

ESC

Избор на текст в рамките на обект (с избран обект).

TAB или SHIFT+TAB докато желаният от вас обект бъде избран

Избор на текст в рамките на обект (с избран обект).

ENTER

Избор на всички обекти.

CTRL+A (в раздела Слайдове)

Избор на обект под други обекти и придвижването му пред групата натрупани обекти.

TAB, след като сте избрали горния обект

Избор на обект под други обекти и придвижването му зад групата натрупани обекти.

SHIFT+TAB, след като сте избрали горния обект

Отваряне на екрана на селекцията.

ALT, H, SL и след това P

Изрязване на избран обект.

CTRL+X

Копиране на избран обект.

CTRL+C

Поставяне на изрязан или копиран обект.

CTRL+V

Копиране само на форматирането.

CTRL+SHIFT+C

Поставяне само на форматирането.

CTRL+SHIFT+V

Специално поставяне

CTRL+ALT+V

Групиране на фигури, картини или WordArt

CTRL+G, след като сте избрали елементите, които искате да групирате

Разгрупиране на фигури, картини или WordArt

CTRL+SHIFT+G, след като сте избрали групата, която искате да разгрупирате

Скриване или показване на мрежа.

SHIFT+ F9

Скриване или показване на водачи.

ALT + F9

Отмяна на последното действие.

CTRL+Z

Връщане на последното действие.

CTRL+Y

Копиране на атрибутите на фигура

 1. Избиране на фигурата с атрибутите, които искате да копирате.

  Ако изберете фигура с прикачен текст, копирате облика и стила на текста, както и атрибутите на фигурата.

 2. Натиснете CTRL+SHIFT+C, за да копирате атрибутите на фигурата.

 3. Натиснете клавиша TAB или SHIFT+TAB, за да изберете фигурата или обекта, чиито атрибути искате да копирате.

 4. Натиснете CTRL+SHIFT+V.

Редактиране на свързан или вграден обект

 1. Натиснете няколкократно CTRL+TAB, за да изберете желаната лента с инструменти или прозорец на задачите.

 2. Натиснете SHIFT+F10 за контекстното меню.

 3. Натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ за избор на Обект на <променлива>, след което изберете Редактиране.

Вмъкване на графика SmartArt

 1. Натиснете и отпуснете клавишите ALT, N, след което натиснете М, за да изберете SmartArt.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желания тип на графиката SmartArt.

 3. Натиснете клавиша TAB, след което използвайте клавишите със стрелки, за да изберете оформлението на графиката SmartArt, която искате да вмъкнете.

 4. Натиснете клавиша ENTER.

Вмъкване на текстово поле

 1. Натиснете и отпуснете клавишите ALT, N и X.

 2. Натиснете TAB, за да се преместите до Текстово поле, което се намира в раздела Вмъкване, в групата Текст.

  Ако на компютъра сте включили поддръжка на източноазиатски езици, използвайте клавиш със стрелка, за да изберетеХоризонтално текстово поле или Вертикално текстово поле.

 3. Натиснете клавишите CTRL+ENTER.

 4. Въведете текста, който искате.

Вмъкване на WordArt

 1. Натиснете и след това отпуснете клавиша ALT, след това N, след това W, за да изберете WordArt.

 2. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете желания стил на WordArt, и след това натиснете ENTER.

 3. Въведете текста, който искате.

Избор на фигура

Забележка: Ако курсора е в рамките на текста, натиснете клавиша ESC.

 • Натискайте клавиша TAB, за да преминавате напред (или SHIFT+TAB, за да преминавате назад) през фигурите или обектите, докато манипулаторите за оразмеряване се появят върху обекта, който искате да изберете.

 • За да изберете няколко елемента, използвайте екрана на селекцията. За да отворите екрана на селекцията, натиснете и отпуснете клавишите ALT, H, SL и след това P.

Клавишни комбинации, които се използват в екрана на селекцията

За да направите това

Натиснете

Отваряне на екрана на селекцията.

ALT, H, SL и след това P

Циклично повтаряне на фокуса върху различните прозорци.

F6

Показване на контекстното меню

SHIFT+F10

Преместване на фокуса върху единствен елемент или група.

Стрелка нагоре или стрелка надолу

Преместване на фокуса от елемент в дадена група към неговата родителска група.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на фокуса от група към първия елемент в тази група.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Разгъване на фокусираната група и нейните дъщерни групи.

* (Само за цифрова клавиатура)

Разгъване на фокусирана група.

+ (Само за цифрова клавиатура)

Свиване на фокусирана група.

- (Само за цифрова клавиатура)

Преместване на фокуса към отделен елемент и негов избор.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на фокусиран елемент.

ИНТЕРВАЛ или ENTER

Отмяна на селекция на фокусиран елемент.

SHIFT+ИНТЕРВАЛ или SHIFT+ENTER

Преместване на избран елемент напред.

CTRL+SHIFT+F

Преместване на избран елемент назад.

CTRL+SHIFT+B

Показване или скриване на фокусиран елемент.

CTRL+SHIFT+S

Преименуване на фокусиран елемент.

F2

Превключване на фокуса на клавиатурата в рамките на екрана на селекцията между изглед на дърво и бутоните Покажи всички и Скрий всички.

TAB или SHIFT+TAB

Свиване на всички групи.

ALT+SHIFT+1

Разгъване на всички групи.

ALT+SHIFT+9

Абонамент, с който да извлечете максимума от времето си

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×