Управление на срещи, планове, бюджети – лесно е с Microsoft 365.

Клауза GROUP BY

Клаузата GROUP BY в Access комбинира в един запис записи с идентични стойности в зададения списък с полета. Ако включите SQL агрегатна функция в командата SELECT, например Sum или Count, за всеки запис се създава сумарна стойност.

Синтаксис

SELECT списък_полета
FROM таблица
WHERE критерии
[GROUP BY списък _на_полета_в_група]

Командата SELECT, съдържаща клауза GROUP BY, има следните части:

Част

Описание

списък_полета

Името на полето или полетата, които искате да бъдат извлечени заедно с всички псевдоними на полета, SQL агрегатни функции, предикати за селекция (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW или TOP) или други опции на командата SELECT.

таблица

Името на таблицата, от която са извлечени записите.

критерии

Критерии за селектиране. Ако командата съдържа клауза WHERE, ядрото за управление на бази данни на Microsoft Access групира стойностите след прилагане на условията WHERE към записите.

списък _на_полета_в_група

Имената на до 10 полета, използвани за групиране на записи. Редът на имената на полетата в списък _на_полета_в_група определя нивата на групиране от най-високото до най-ниското.

Забележки

Клаузата GROUP BY не е задължителна.

Сумарните стойности се пропускат, ако в командата SELECT няма SQL агрегатни функции.

Стойностите Null в полетата GROUP BY се групират и не се пропускат. Стойностите Null обаче не се оценяват в никоя агрегатна SQL функция.

Използвайте клаузата WHERE, за да изключите редове, които не искате да бъдат групирани, и клаузата HAVING, за да филтрирате записи, след като бъдат групирани.

Когато не съдържа данни от тип Memo или OLE Object, едно поле в списъка GROUP BY може да препраща към всяко поле от всяка таблица, изброена в клаузата FROM, дори ако полето не е включено в команда SELECT, при условие че командата SELECT съдържа поне една SQL агрегатна функция. Ядрото за управление на бази данни на Microsoft Access не може да групира по полета Memo или OLE Object.

Всички полета в списъка на SELECT трябва или да бъдат включени в клаузата GROUP BY, или да бъдат аргументи на SQL агрегатна функция.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×