Кои оформления на SmartArt графика имат неограничени фигури?

За да използвате някои оформления на SmartArt, можете да добавите толкова допълнителни фигури, колкото пожелаете. Други оформления съдържат фиксиран брой фигури. Например подредбата на стрелките в типа релация е проектирана така, че да представлява само две противоположни идеи или понятия и така само две от фигурите може да съдържат текст.

Изображение на оформлението ''Насрещни стрелки''

Ако искате да предадете повече от две идеи, превключете към оформление, което има повече от две фигури, които са налични за текст, като например оформлението списък пирамиди. Имайте предвид, че промяната на оформленията или типовете за графики SmartArt може да промени очевидния смисъл на вашата информация. Например оформление, което показва стрелки, сочещи надясно, като например основни процеси в типа на процеса, има различно значение от това, което показва стрелка, подредени в кръг, като например непрекъснат цикъл в типа на цикъла.

Съвет: За информация как да използвате графиката SmartArt и как да започнете да използвате графика SmartArt, вижте Научете повече за графиките SmartArt.

Можете да добавяте и изтривате фигури в повечето графики SmartArt и можете също да променяте позициите на различните фигури, така че да можете да изберете оформление, което предоставя най-доброто визуално представяне на вашите данни.

Таблиците по-долу показват някои от наличните графики SmartArt. 

Ограничения за фигури, Tier и Level за списъци

Име на оформление

Картина

Ограничение на фигура

Списък основни блокове

Изображение на оформлението ''Списък основни блокове''

Неограничен.

Списък с акценти на прегъващи се картини

Изображение на оформлението ''Списък на акцент на прегъваща се картина''

Неограничен.

Списък непрекъснати картини

Изображение на оформлението ''Списък непрекъснати картини''

Неограничен.

Подробен процес

Изображение на оформлението ''Подробен процес''

Неограничен.

Групиран списък

Изображение не оформлението ''Групиран списък''

Неограничен.

Hierarchy List

Изображение на оформлението ''Списък йерархии''

Неограничен.

Хоризонтален списък с водещи символи

Изображение на оформлението ''Хоризонтален списък с водещи символи''

Неограничен.

Списък с хоризонтални картини

Изображение на оформлението ''Списък хоризонтални картини''

Неограничен.

Списък с акценти на картини

Изображение на оформлението ''Списък акценти на картини''

Неограничен.

Списък с надписи на картини

Изображение на оформлението "Списък с надписи и картини"

Неограничен.

Списък пирамиди

Изображение на оформлението "Списък пирамиди"

Неограничен.

Сегментиран процес

Изображение на оформлението ''Сегментиран процес''

Неограничен.

Натрупан списък

Изображение на оформлението ''Натрупан списък''

Неограничен.

Опция за експортиране във файл в съветника за импортиране и експортиране

Изображение на оформлението ''Йерархия таблици''

Неограничен.

Списък таблици

Изображение на оформлението ''Списък таблици''

Само две нива: една основна идея и неограничени фигури от второ ниво.

Списък цели

Изображение на оформлението ''Списък цели''

Неограничен.

Списък трапецоиди

Изображение на оформлението ''Списък трапецоиди''

Неограничен.

Списък вертикални стрелки

Изображение на оформлението ''Списък вертикални стрелки''

Неограничен.

Vertical Block List

Изображение на оформлението ''Списък вертикални блокове''

Неограничен.

Списък вертикални правоъгълници

Изображение на оформлението ''Списък вертикални правоъгълници''

Неограничен.

Vertical Bullet List

Изображение на оформлението ''Вертикален списък с водещи символи''

Неограничен.

Vertical Chevron List

Изображение на оформлението ''Списък на вертикални V-образни стрелки''

Неограничен.

Списък с акценти на вертикални картини

Изображение на оформлението "Списък акценти на вертикални картини"

Неограничен.

Списък с вертикални картини

Изображение на оформлението ''Списък вертикални картини''

Неограничен.

Най-горе на страницата

Ограничения за фигурите, подреждането и нивото на процесите

Име на оформление

Картина

Ограничение на фигура

Процес акценти

Изображение на оформлението ''Процес акценти''

Неограничен.

Редуващ се поток

Изображение на оформлението ''Редуващ се поток''

Неограничен.

Лента със стрелка

Изображение на оформлението ''Лента със стрелка''

Максимум две идеи.

Процес на базово прегъване

Изображение на оформлението ''Процес на базово прегъване''

Неограничен.

Процес на базова V-образна стрелка

Изображение на оформлението ''Процес на базова V-образна стрелка''

Неограничен.

Базов процес

Изображение на оформлението "Базов процес"

Неограничен.

Basic Timeline

Изображение на оформлението "Базова времева линия"

Неограничен.

Списък V-образни стрелки

Изображение на оформлението ''Списък V-образни стрелки''

Неограничен.

Процес на кръгово огъване

Изображение на оформлението "Кръгов процес с чупка"

Неограничен.

Процес на затворена V-образна стрелка

Изображение на оформлението ''Процес на затворена V-образна стрелка''

Неограничен.

Процес с непрекъсната стрелка

Изображение на оформлението ''Процес непрекъсната стрелка''

Неограничен.

Непрекъснат блоков процес

Изображение на оформлението ''Непрекъснат блоков процес''

Неограничен.

Събиращи се стрелки

Изображение на оформлението ''Събиращи се стрелки''

Неограничен.

Разделящи се стрелки

Изображение на оформлението ''Разделящи се стрелки''

Неограничен.

Формула

Изображение на оформлението ''Уравнение''

Неограничен.

Фуния

Изображение на оформлението ''Фуния''

Максимум три идеи във фунията и четвърт под него.

Уреди

Изображение на оформлението ''Уреди''

Една основна идея и две зависими идеи. Текст от трето ниво също показва.

Насрещни стрелки

Изображение на оформлението ''Насрещни стрелки''

Две идеи.

Процес на акценти на картини

Изображение на оформлението ''Процес на акценти на картини''

Неограничен.

Стрелки на процеси

Оформление ''Стрелки на процеси''

Неограничен.

Списък процеси

Изображение на оформлението ''Списък процеси''

Неограничен.

Процес на повтарящо се прегъване

Изображение на оформлението ''Процес на повтарящо се прегъване''

Неограничен.

Каскаден процес

Изображение на оформлението ''Каскаден процес''

Максимум пет фигури.

Стрелка нагоре

Изображение на оформлението ''Стрелка нагоре''

Максимум пет фигури.

Процес на вертикално огъване

Изображение на оформлението "Вертикален процес с чупка"

Неограничен.

Вертикално уравнение

Изображение на оформлението ''Вертикално уравнение''

Неограничен.

Вертикален процес

Оформление ''Вертикален процес''

Неограничен.

Най-горе на страницата

Ограничения за фигури, нива и нива за цикли

Име на оформление

Картина

Ограничение на фигура

Базов цикъл

Изображение на оформлението "Базов цикъл"

Неограничен.

Базов сектор

Изображение на оформлението ''Базов сектор''

Максимум седем сегмента.

Базова радиална

Оформление ''Базова радиална''

Една основна идея с неограничен текст от второ ниво.

Циклично обхождане

Изображение на оформлението ''Блоков цикъл''

Неограничен.

Непрекъснат цикъл

Изображение на оформлението ''Непрекъснат цикъл''

Неограничен.

Циклична матрица

Изображение на оформлението ''Циклична матрица''

Четири идеи с описания от второ ниво.

Разделяща се радиална

Изображение на оформлението ''Разделяща се радиална''

Една основна идея и неограничени фигури от второ ниво.

Многопосочен цикъл

Изображение на оформлението ''Многопосочен цикъл''

Неограничен.

Ненасочен цикъл

Изображение на оформлението ''Ненасочен цикъл''

Неограничен.

Радиален цикъл

Изображение на оформлението ''Радиален цикъл''

Една основна идея и неограничени фигури от второ ниво.

Радиална на Вен

Изображение на оформлението ''Радиална на Вен''

Една основна идея и неограничени фигури от второ ниво.

Сегментиран цикъл

Изображение на оформлението ''Сегментиран цикъл''

Максимум седем сегмента.

Текстов цикъл

Изображение на оформлението ''Текстов цикъл''

Неограничен.

Най-горе на страницата

Ограничения за фигури, нива и нива за йерархии

Име на оформление

Картина

Ограничение на фигура

Йерархия

Изображение на оформлението ''Йерархия''

Неограничен.

Horizontal Hierarchy

Изображение на оформлението ''Хоризонтална йерархия''

Неограничен.

Horizontal Labeled Hierarchy

Изображение на оформлението "Хоризонтално обозначена йерархия"

Неограничен.

формула с функция IF

Изображение на оформлението ''Обозначена йерархия''

Неограничен.

Organization Chart

Изображение на оформлението "Организационна диаграма"

Неограничен.

Най-горе на страницата

Ограничения за фигури, Tier и Level за релации

Име на оформление

Картина

Ограничение на фигура

Баланс

Изображение на оформлението ''Баланс''

Неограничен.

Базова цел

Изображение на оформлението Базова цел"

Максимум пет идеи. Неограничен текст от второ ниво, но може да се припокрива.

Базова на Вен

Оформление ''Базова на Вен''

Неограничен.

Събираща се радиална

Изображение на оформлението "Събираща се радиална"

Една основна идея с неограничен текст от второ ниво.

Насрещни стрелки

Изображение на оформлението ''Насрещни стрелки''

Две идеи.

Линейна на Вен

Изображение на оформлението ''Линейна на Вен''

Неограничен.

Вложена цел

Изображение на оформлението ''Вложена цел''

Три идеи.

Списък радиални

Изображение на оформлението ''Списък радиални''

Една основна идея и неограничени вторични идеи.

Насложена на Вен

Изображение на оформлението ''Насложена на Вен''

Максимум седем идеи.

Най-горе на страницата

Ограничения за фигурите, подреждането и нивото на матриците

Име на оформление

Картина

Ограничение на фигура

Основна матрица

Оформление ''Базова матрица''

Четири идеи.

Матрица на мрежата

Изображение на оформлението ''Матрица на мрежата''

Четири идеи.

Озаглавена матрица

Изображение на оформлението ''Озаглавена матрица''

Една основна идея с четири идеи от второ ниво.

Най-горе на страницата

Ограничения за фигури, нива и нива за пирамиди

Име на оформление

Картина

Ограничение на фигура

Основна пирамида

Оформление ''Базова пирамида''

Неограничен.

Обърната пирамида

Изображение на оформлението ''Обърната пирамида''

Неограничен.

Сегментирана пирамида

Изображение на оформлението ''Сегментирана пирамида''

Неограничен.

Най-горе на страницата

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×