Команда CREATE INDEX

Създава нов индекс на съществуваща таблица.

Забележка: За бази данни, които не са на Microsoft Access, ядрото на базата данни Microsoft Access не поддържа използването на CREATE INDEX (освен за да създадете псевдоиндекс на свързана таблица на ODBC) или коя да е от инструкциите за дефиниране на данни в езика. Вместо това използвайте методите за създаване в DAO. За повече информация вж. раздела "Забележки".

Синтаксис

CREATE [ UNIQUE ] INDEX индекс
ON таблица (поле [ASC|DESC][, поле [ASC|DESC], ...])
[WITH { PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL }]

Инструкцията CREATE INDEX има следните части:

Част

Описание

индекс

Името на създавания индекс.

таблица

Името на съществуваща таблица, която ще съдържа индекса.

поле

Името на полето или полетата, които ще бъдат индексирани. За да създадете индекс от единично поле, задайте името на полето в скоби след името на таблицата. За да създадете индекс от няколко полета, задайте списък с имената на полетата, които да бъдат включени в индекса. За да създадете низходящи индекси, използвайте запазена дума DESC – в противен случай се приема, че индексите са възходящи.


Забележки

За да се забранят дублиращи се стойности в индексираното поле или полета за различни записи, използвайте запазената дума UNIQUE.

В незадължителната клауза WITH можете да наложите правила за валидация на данните. Можете да:

  • Забраните празни стойности (Null) в индексираното поле или полета на новите записи с помощта на опцията DISALLOW NULL.

  • Предотвратите включването в индекса на записи с Null стойности в индексираното поле или полета, с помощта на опцията IGNORE NULL.

  • Обозначите индексираното поле или полета като първичен ключ с помощта на запазената дума PRIMARY. Това означава, че ключът е уникален и следователно можете да изпуснете запазената дума UNIQUE.

Можете да използвате CREATE INDEX, за да създадете псевдоиндекс на свързана таблица в ODBC източник на данни, като например Microsoft®™ SQL Server, които още нямат индекс. Не ви е нужно разрешение или достъп до отдалечен сървър, за да създадете псевдоиндекс, а отдалечената база данни не се влияе по никакъв начин от псевдоиндекса. Можете да използвате един и същи синтаксис за свързаните и собствени таблици. Създаване на псевдоиндекс за таблица, която обикновено ще бъде само за четене, може да бъде особено полезно.

Можете също да използвате инструкцията ALTER TABLE за добавяне на индекс от едно или няколко полета в таблица и да използвате инструкциите ALTER TABLE или DROP, за да премахнете индекс, създаден с ALTER TABLE или CREATE INDEX.

Забележка: Не използвайте запазената дума PRIMARY, когато създавате нов индекс на таблица, която вече има първичен ключ, защото ако го направите, ще възникне грешка.Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×