Създава нова таблица.

Забележка: Ядрото на базата данни на Microsoft Access не поддържа използването на CREATE TABLE или някоя от DDL командите с бази данни, които не са на ядрото на базата данни на Microsoft Access. Вместо това използвайте методите за създаване в DAO.

Синтаксис

CREATE [TEMPORARY] TABLE таблица (поле1 тип [(размер)] [NOT NULL] [WITH COMPRESSION | WITH COMP] [индекс1] [, поле2тип [(размер)] [NOT NULL] [индекс2] [, ...]] [, CONSTRAINT индекс_няколко_полета [, ...]])

Командата CREATE TABLE има следните части:

Част

Описание

таблица

Името на създаваната таблица.

поле1, поле2

Името на полето или полетата, които да бъдат създадени в новата таблица. Трябва да създадете поне едно поле.

тип

Типът на данните на поле в новата таблица.

размер

Размерът на полето в знаци (само текстови и двоични полета).

индекс1, индекс2

Клауза CONSTRAINT, дефинираща индекс на единично поле.

индекс_няколко_полета

Клауза CONSTRAINT, дефинираща индекс на няколко полета.


Забележки

Използвайте командата CREATE TABLE, за да дефинирате нова таблица и полетата и ограниченията й. Ако за дадено поле е определено NOT NULL, новите записи трябва да имат валидни данни в това поле.

Клауза CONSTRAINT установява различни ограничения за поле и може да се използва за установяване на първичен ключ. Можете също да използвате командата CREATE INDEX за създаване на първичен ключ или допълнителни индекси в съществуващите таблици.

Можете да използвате NOT NULL в единично поле или в именувана клауза CONSTRAINT, която се отнася или за единично поле, или за именувана клауза CONSTRAINT с няколко полета. Можете обаче да приложите ограничението NOT NULL само веднъж в едно поле. Опитът да приложите това ограничение повече от един път води до грешка по време на изпълнение.

Когато се създаде таблица TEMPORARY, тя се вижда само в рамките на сесията, в която е създадена. Тя се изтрива автоматично, когато сесията се прекрати. Временните таблици са достъпни за повече от един потребител.

Атрибутът WITH COMPRESSION може да се използва само със типовете данни CHARACTER и MEMO (известен също като TEXT) и техните синоними.

Атрибутът WITH COMPRESSION е добавен за колони CHARACTER поради промяната във формата за представяне на Unicode. Unicode знаците изискват два байта за всеки знак. За съществуващи бази данни на Microsoft Access, които съдържат предимно данни със знаци, това може да означава, че файлът на базата данни ще стане почти двоен по размер, когато се конвертира във формат на Microsoft Access. Обаче представянето на Unicode на много набори знаци, преди обозначавани като еднобайтови набори знаци (SBCS), лесно може да се компресира до един байт. Ако дефинирате колона CHARACTER с този атрибут, данните ще се компресират автоматично при съхраняване и декомпресират при извличане от колоната.

Колоните MEMO също могат да се дефинират да съхраняват данни в компресиран формат. Има обаче ограничения. Компресират се само екземпляри на колони MEMO, които при компресиране се побират в рамките на 4096 байта или по-малко. Всички други екземпляри на колони MEMO ще останат некомпресирани. Това означава, че в дадена таблица за дадена колона MEMO, някои данни може да се компресирани, а други да не са.Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си

Преглед на обучението >

Получавайте първи новите функции

Присъединете се към Microsoft приобщени >

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×