Коригиране на числа, съхранени като текст, чрез прилагане на числов формат

Работете от всяко място от всяко устройство с Microsoft 365

Надстройте до Microsoft 365, за да работите от всяко място с най-новите функции и актуализации.

Надстройте сега

В някои случаи числата в работна книга са в действителност форматирани и записани в клетки като текст, което може да е причина за проблеми при изчисления или да доведе до погрешен ред при сортиране. Този проблем възниква понякога след като импортирате или копирате данни от база данни или друг външен източник на данни.

Числата, които са форматирани като текст, са подравнени вляво, а не вдясно в клетката, и често са маркирани с индикатор на грешка.

Какво искате да направите?

Метод 1: Преобразуване на форматираните като текст числа с помощта на проверка за грешки

Метод 2: Преобразуване на форматираните като текст числа с помощта на специално поставяне

Метод 3: Прилагане на числов формат към числата, форматирани като текст

Изключване на проверката за грешки

Метод 1: Преобразуване на форматираните като текст числа с помощта на проверка за грешки

Ако импортирате данни в Excel от друг източник или ако въвеждате числа в клетки, които са били предварително форматирани като текст, може да видите малък зелен триъгълник в горния ляв ъгъл на клетката. Този индикатор на грешка ви уведомява, че числото е съхранено като текст, както е показано в този пример.

Клетки със зелен индикатор на грешка в горния ляв ъгъл

Ако това не е, което желаете, можете да изпълните следните стъпки, за да преобразувате числото, което е записано като текст, обратно в обикновено число.

 1. В работния лист изберете всички единични клетки или диапазони от клетки с индикатор на грешка в горния ляв ъгъл.

  Как се избират клетки, диапазони, редове или колони

  За да изберете

  Направете следното

  Единична клетка

  Щракнете върху клетката или натиснете клавишите със стрелки, за да се преместите в клетката.

  Диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона и плъзнете до последната клетка или задръжте натиснат клавиша Shift, докато натискате клавишите със стрелки, за да разширите селекцията.

  Можете също да изберете първата клетка от диапазона и след това да натиснете F8, за да разширите селекцията чрез клавишите със стрелки. За да спрете разширяването на селекцията, натиснете отново F8.

  Голям диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона, а след това при натиснат клавиш Shift щракнете върху последната клетка в диапазона. Можете да превъртите, за да направите последната клетка видима.

  Всички клетки в работен лист

  Щракнете върху бутона Избери всички.

  Select All button

  За да изберете целия работен лист, можете също да натиснете Ctrl+A.

  Ако в работния лист има данни, натискането на Ctrl+A избира текущия диапазон. С повторно натискане на Ctrl+A се избира целият работен лист.

  Несъседни клетки или диапазони от клетки

  Изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това при натиснат клавиш Ctrl изберете другите клетки или диапазони.

  Можете също да изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това да натиснете Shift+F8, за да добавите друга несъседна клетка или диапазон към селекцията. За да спрете добавянето на клетки или диапазони към нея, натиснете отново Shift+F8

  Не можете да отмените селекцията на клетка или диапазон от клетки в несъседна селекция, без да отмените цялата селекция.

  Цял ред или колона

  Щракнете върху заглавието на реда или колоната.

  Работен лист, показващ заглавие на ред и заглавие на колона

  1. Заглавие на ред

  2. Заглавие на колона

  Можете също да изберете клетки в ред или колона, като изберете първата клетка, а след това да натиснете клавишите Ctrl+Shift+стрелка (стрелка надясно или стрелка наляво за редове, стрелка нагоре или стрелка надолу за колони).

  Ако редът или колоната съдържат данни, клавишите Ctrl+Shift+стрелка избират реда или колоната до последната използвана клетка. Натискането на клавишите Ctrl+Shift+стрелка втори път избира целия ред или колона.

  Съседни редове или колони

  Плъзнете по заглавията на редовете или на колоните. Или, изберете първия ред или колона, след това задръжте натиснат клавиша SHIFT и изберете последния ред или колона.

  Несъседни редове или колони

  Щракнете върху заглавието на колона или ред от първия ред или колона в селекцията, а след това натиснете и задръжте Ctrl и щракнете върху заглавието на колона или ред на други редове или колони, които искате да добавите към селекцията.

  Първа или последна клетка от ред или колона

  Изберете клетка от реда или колоната и след това натиснете клавишите Ctrl+стрелка (стрелка надясно или стрелка наляво за редове, стрелка нагоре или стрелка надолу за колони).

  Първа или последна клетка на работен лист или таблица на Microsoft Office Excel

  Натиснете Ctrl+Home, за да изберете първата клетка в работния лист или в списък на Excel.

  Натиснете Ctrl+End, за да изберете последната клетка в работен лист или списък на Excel, който съдържа данни или форматиране.

  Клетките до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл)

  Изберете първата клетка и след това натиснете Ctrl+Shift+End, за да разширите селекцията до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл).

  Клетките до началото на работния лист

  Изберете първата клетка и след това натиснете Ctrl+Shift+Home, за да разширите селекцията до началото на работния лист.

  Повече или по-малко клетки от активната селекция

  Задръжте натиснат клавиша Shift и щракнете върху последната клетка, която искате да включите в новата селекция. Правоъгълният диапазон между активна клетка и клетката, върху която щракнете, става новата селекция.

  За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

 2. Щракнете върху бутона за грешка, който се появява до избраната клетка или диапазон от клетки.

  Бутон за грешка

 3. В менюто щракнете върху Преобразувай в число. (Ако искате просто да се избавите от индикатора на грешка, без да преобразувате числото, щракнете върху Игнорирай грешката.)

  Командата "Преобразувай в число"

  Това действие преобразува числата, които са записани като текст, обратно в числа.

  Преобразувани числа

  След като сте конвертирали числата, форматирани като текст, в обикновени числа, можете да промените начина, по който се показват числата в клетките, като приложите или персонализирате числов формат. За повече информация вижте наличните числови формати.

Най-горе на страницата

Метод 2: Преобразуване на форматираните като текст числа с помощта на специално поставяне

В този метод вие умножавате всяка избрана клетка с 1, за да наложите преобразуване от числа, форматирани като текст, към обикновени числа. Тъй като умножавате съдържанието на клетката с 1, резултатът в клетката изглежда еднакъв. Обаче Excel всъщност замества текстовото съдържание на клетката с числов еквивалент.

 1. Изберете празна клетка и проверете дали числовият й формат е "общ".

  Как да се провери числовият формат

  • В раздела Начало, в групата Число щракнете върху стрелката до полето Числов формат и щракнете върху Общи.

   Упражнение в Powerpoint 2010

 2. В клетката въведете 1, а след това натиснете клавиша ENTER.

 3. Изберете клетката и след това натиснете Ctrl+C, за да копирате стойността в клипборда.

 4. Изберете клетките или диапазоните от клетки, съдържащи числата, записани като текст, които искате да преобразувате.

  Как се избират клетки, диапазони, редове или колони

  За да изберете

  Направете следното

  Единична клетка

  Щракнете върху клетката или натиснете клавишите със стрелки, за да се преместите в клетката.

  Диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона и плъзнете до последната клетка или задръжте натиснат клавиша Shift, докато натискате клавишите със стрелки, за да разширите селекцията.

  Можете също да изберете първата клетка от диапазона и след това да натиснете F8, за да разширите селекцията чрез клавишите със стрелки. За да спрете разширяването на селекцията, натиснете отново F8.

  Голям диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона, а след това при натиснат клавиш Shift щракнете върху последната клетка в диапазона. Можете да превъртите, за да направите последната клетка видима.

  Всички клетки в работен лист

  Щракнете върху бутона Избери всички.

  Select All button

  За да изберете целия работен лист, можете също да натиснете Ctrl+A.

  Ако в работния лист има данни, натискането на Ctrl+A избира текущия диапазон. С повторно натискане на Ctrl+A се избира целият работен лист.

  Несъседни клетки или диапазони от клетки

  Изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това при натиснат клавиш Ctrl изберете другите клетки или диапазони.

  Можете също да изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това да натиснете Shift+F8, за да добавите друга несъседна клетка или диапазон към селекцията. За да спрете добавянето на клетки или диапазони към нея, натиснете отново Shift+F8

  Не можете да отмените селекцията на клетка или диапазон от клетки в несъседна селекция, без да отмените цялата селекция.

  Цял ред или колона

  Щракнете върху заглавието на реда или колоната.

  Работен лист, показващ заглавие на ред и заглавие на колона

  1. Заглавие на ред

  2. Заглавие на колона

  Можете също да изберете клетки в ред или колона, като изберете първата клетка, а след това да натиснете клавишите Ctrl+Shift+стрелка (стрелка надясно или стрелка наляво за редове, стрелка нагоре или стрелка надолу за колони).

  Ако редът или колоната съдържат данни, клавишите Ctrl+Shift+стрелка избират реда или колоната до последната използвана клетка. Натискането на клавишите Ctrl+Shift+стрелка втори път избира целия ред или колона.

  Съседни редове или колони

  Плъзнете по заглавията на редовете или на колоните. Или, изберете първия ред или колона, след това задръжте натиснат клавиша SHIFT и изберете последния ред или колона.

  Несъседни редове или колони

  Щракнете върху заглавието на колона или ред от първия ред или колона в селекцията, а след това натиснете и задръжте Ctrl и щракнете върху заглавието на колона или ред на други редове или колони, които искате да добавите към селекцията.

  Първа или последна клетка от ред или колона

  Изберете клетка от реда или колоната и след това натиснете клавишите Ctrl+стрелка (стрелка надясно или стрелка наляво за редове, стрелка нагоре или стрелка надолу за колони).

  Първа или последна клетка на работен лист или таблица на Microsoft Office Excel

  Натиснете Ctrl+Home, за да изберете първата клетка в работния лист или в списък на Excel.

  Натиснете Ctrl+End, за да изберете последната клетка в работен лист или списък на Excel, който съдържа данни или форматиране.

  Клетките до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл)

  Изберете първата клетка и след това натиснете Ctrl+Shift+End, за да разширите селекцията до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл).

  Клетките до началото на работния лист

  Изберете първата клетка и след това натиснете Ctrl+Shift+Home, за да разширите селекцията до началото на работния лист.

  Повече или по-малко клетки от активната селекция

  Задръжте натиснат клавиша Shift и щракнете върху последната клетка, която искате да включите в новата селекция. Правоъгълният диапазон между активна клетка и клетката, върху която щракнете, става новата селекция.

  За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

 5. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху стрелката под Поставяне, а след това върху Специално поставяне.

 6. Под Операция изберете Умножение и след това щракнете върху OK.

 7. За да изтриете съдържанието на клетката, което сте въвели в стъпка 2, след като всички числа са конвертирани успешно, изберете клетката и след това натиснете клавиша DELETE.

Някои счетоводни програми показват отрицателни стойности като текст с отрицателния знак () от дясната страна на стойността. За да преобразувате текстовите низове в стойност, трябва да използвате формула, за да върнете всички знаци на текстовия низ без най-десния знак (знакът за отрицание) и след това да умножите резултата с –1.

Ако например стойността в клетка A2 е "156–", следната формула ще преобразува текста в стойността –156.

Данни

Формула

156-

=Left(A2;LEN(A2)-1)*-1

Най-горе на страницата

Метод 3: Прилагане на числов формат към числата, форматирани като текст

В някои сценарии не е необходимо да преобразувате числата, записани като текст, обратно в числа, както е описано в тази статия. Вместо това можете просто да приложите числов формат, за да постигнете същия резултат. Ако например въведете числа в работна книга и след това форматирате тези числа като текст, няма да видите да се показва зелен индикатор на грешка в горния ляв ъгъл на клетката. В този случай можете да приложите форматиране на числа.

 1. Изберете клетките, които съдържат числата, записани като текст.

  Как се избират клетки, диапазони, редове или колони

  За да изберете

  Направете следното

  Единична клетка

  Щракнете върху клетката или натиснете клавишите със стрелки, за да се преместите в клетката.

  Диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона и плъзнете до последната клетка или задръжте натиснат клавиша Shift, докато натискате клавишите със стрелки, за да разширите селекцията.

  Можете също да изберете първата клетка от диапазона и след това да натиснете F8, за да разширите селекцията чрез клавишите със стрелки. За да спрете разширяването на селекцията, натиснете отново F8.

  Голям диапазон от клетки

  Щракнете върху първата клетка в диапазона, а след това при натиснат клавиш Shift щракнете върху последната клетка в диапазона. Можете да превъртите, за да направите последната клетка видима.

  Всички клетки в работен лист

  Щракнете върху бутона Избери всички.

  Select All button

  За да изберете целия работен лист, можете също да натиснете Ctrl+A.

  Ако в работния лист има данни, натискането на Ctrl+A избира текущия диапазон. С повторно натискане на Ctrl+A се избира целият работен лист.

  Несъседни клетки или диапазони от клетки

  Изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това при натиснат клавиш Ctrl изберете другите клетки или диапазони.

  Можете също да изберете първата клетка или диапазон от клетки, а след това да натиснете Shift+F8, за да добавите друга несъседна клетка или диапазон към селекцията. За да спрете добавянето на клетки или диапазони към нея, натиснете отново Shift+F8

  Не можете да отмените селекцията на клетка или диапазон от клетки в несъседна селекция, без да отмените цялата селекция.

  Цял ред или колона

  Щракнете върху заглавието на реда или колоната.

  Работен лист, показващ заглавие на ред и заглавие на колона

  1. Заглавие на ред

  2. Заглавие на колона

  Можете също да изберете клетки в ред или колона, като изберете първата клетка, а след това да натиснете клавишите Ctrl+Shift+стрелка (стрелка надясно или стрелка наляво за редове, стрелка нагоре или стрелка надолу за колони).

  Ако редът или колоната съдържат данни, клавишите Ctrl+Shift+стрелка избират реда или колоната до последната използвана клетка. Натискането на клавишите Ctrl+Shift+стрелка втори път избира целия ред или колона.

  Съседни редове или колони

  Плъзнете по заглавията на редовете или на колоните. Или, изберете първия ред или колона, след това задръжте натиснат клавиша SHIFT и изберете последния ред или колона.

  Несъседни редове или колони

  Щракнете върху заглавието на колона или ред от първия ред или колона в селекцията, а след това натиснете и задръжте Ctrl и щракнете върху заглавието на колона или ред на други редове или колони, които искате да добавите към селекцията.

  Първа или последна клетка от ред или колона

  Изберете клетка от реда или колоната и след това натиснете клавишите Ctrl+стрелка (стрелка надясно или стрелка наляво за редове, стрелка нагоре или стрелка надолу за колони).

  Първа или последна клетка на работен лист или таблица на Microsoft Office Excel

  Натиснете Ctrl+Home, за да изберете първата клетка в работния лист или в списък на Excel.

  Натиснете Ctrl+End, за да изберете последната клетка в работен лист или списък на Excel, който съдържа данни или форматиране.

  Клетките до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл)

  Изберете първата клетка и след това натиснете Ctrl+Shift+End, за да разширите селекцията до последната използвана клетка в работния лист (в долния десен ъгъл).

  Клетките до началото на работния лист

  Изберете първата клетка и след това натиснете Ctrl+Shift+Home, за да разширите селекцията до началото на работния лист.

  Повече или по-малко клетки от активната селекция

  Задръжте натиснат клавиша Shift и щракнете върху последната клетка, която искате да включите в новата селекция. Правоъгълният диапазон между активна клетка и клетката, върху която щракнете, става новата селекция.

  За да отмените селекция на клетки, щракнете върху произволна клетка в работния лист.

 2. В раздела Начало , в групата число щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец до число.

  Бутон за стартиране на диалогов прозорец в групата "Число"

 3. В полето Категория щракнете върху числовия формат, който искате да използвате.

  За да се изпълни успешно тази процедура, проверете дали във или около числата, записани като текст, няма излишни интервали или непечатаеми знаци. Допълнителните интервали или знаци понякога възникват, когато копирате или импортирате данни от база данни или друг външен източник. За премахване на излишни интервали от няколко числа, съхранени като текст, можете да използвате TRIM функция или CLEAN функция. Функцията TRIM премахва всички интервали от текста, освен единичните интервали между думите. Функцията CLEAN премахва всички непечатаеми знаци от текста.

Най-горе на страницата

Изключване на проверката за грешки

При включена проверка за грешки в Excel виждате малък зелен триъгълник, ако въведете число в клетка, която е с приложено към нея текстово форматиране. Ако не искате да виждате тези индикатори на грешка, можете да ги изключите.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Под Помощ щракнете върху Опции.

 3. В диалоговия прозорец Опции на Excel щракнете върху категорията формули .

 4. Под Правила за проверка за грешки изчистете отметката в квадратчето Числа, форматирани като текст или предхождани от апостроф.

 5. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×