Преминаване към основното съдържание

Лицензионни условия за софтуера Microsoft OneNote на Microsoft

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Благодарим ви, че избрахте Microsoft OneNote. Това е лицензионен договор между вас и Microsoft Corporation (или базиран на мястото, където живеете – един от свързаните лица), който описва вашите права за използване на софтуера OneNote. За ваше удобство Ние организирахме това споразумение на две части: първите две страници са встъпителни думи. Те се формулират във формат за въпроси и отговори и отговарят на често срещани въпроси за лицензиране; Допълнителни условия и ограничена гаранция следва и съдържат по-големи подробности. Също така включваме условия във връзките, към които се препраща в това споразумение. Трябва да прегледате цялото споразумение, тъй като всички условия са важни, и заедно Създайте този договор, който се отнася за вас. Можете също да преглеждате свързани изрази, след като софтуерът се изпълнява. АКО ЖИВЕЕТЕ В САЩ, ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ СЪДЪРЖАТ ОБВЪРЗВАЩА КЛАУЗА ЗА АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ГРУПОВ ИСК.ТЕЗИ ЗАСЯГАТ ВАШИТЕ ПРАВА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОР С MICROSOFT.МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ГИ.

ЧРЕЗ ИЗТЕГЛЯНЕТО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ВСИЧКИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ И ДАВАТЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДАВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПЪРВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ, АКТУАЛИЗАЦИИТЕ И ЗА БАЗИРАНИ НА ИНТЕРНЕТ ФУНКЦИИ НА СОФТУЕРА. ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИИ, КОИТО СЕ ПОДЧИНЯВАТ НА УСЛОВИЯТА ВЪВ ВРЪЗКИТЕ В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА НА ТЕЗИ ВРЪЗКИ И ОБЕЩАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ УСЛОВИЯТА. Ако не приемате и отговаряте на тези условия, нямате право да използвате софтуера или функциите.

Как мога да използвам софтуера?    Ние не продаваме нашия софтуер или вашето копие от него – само го лицензираме. Под лиценза можете да инсталирате и използвате едно копие на приложението на до петнадесет (15) устройства с Windows 8 (или такъв брой устройства, каквито иначе могат да бъдат предвидени в условията за използване на Microsoft Store, в HTTPS://Windows.Microsoft.com/EN-US/Windows/Store-terms-of-use) (лицензираните устройства), които са свързани с акаунта в Microsoft, свързан с вашия акаунт в Microsoft Store. Посочените права ще бъдат прекратени, когато деинсталирате приложението от лицензираните устройства. С изключение на разрешеното използване, описано в "Отдалечен достъп" по-долу, този лиценз е за директно използване на софтуера само чрез механизмите за въвеждане на лицензираните устройства, като например сензорен екран. Той не дава разрешение за инсталиране на софтуера на сървър или за използването му от или чрез компютри или устройства, свързани към сървъра чрез вътрешна или външна мрежа. Софтуерът също така не е лицензиран за хостинг с търговска цел – следователно нямате право да предоставяте софтуера за едновременно използване от множество потребители чрез мрежа. За повече информация за варианти за множество потребители и виртуализация вижте "Допълнителните условия".

Какво трябва да знам за надстройването на софтуера?    Ако инсталирате софтуера, обхванат от това споразумение, като надстройка на вашия съществуващ софтуер, тогава надстройката замества първоначалния софтуер, който надстройвате. След надстройката не запазвате никакви права върху първоначалния софтуер и не можете да го използвате или прехвърляте по никакъв начин. На това споразумение се подчиняват правата ви да използвате софтуера за надстройка и замества споразумението за софтуера, който надстройвате.

Мога ли да прехвърля софтуера на друго устройство или потребител?    Лицензът включва правото за инсталиране и използване на софтуера на до петнадесет (15) лицензирани устройства (или такъв брой устройства, каквито иначе могат да бъдат предвидени в условията за използване на Microsoft Store ) едновременно. Ако се опитате да инсталирате софтуера на повече устройства, той може да бъде дезактивиран автоматично от някое от тези устройства, така че да не се активира повече от максималния брой копия във всеки един момент.

Има ли ограничения в броя на бележките, които мога да създам, редактирам или до които да имам достъп с OneNote?    Няма ограничения в броя на бележките, които можете да създадете, редактирате или до които да имате достъп с OneNote. Въпреки това е възможно да съществуват ограничения във връзка с хардуера на вашето устройство или ограничения при съхраняването на сървъра, където се пазят вашите бележки.

Събира ли Софтуерът мои лични данни?    Ако устройството ви е свързано с интернет, някои функции на софтуера може да се свържат с Microsoft или с компютърните системи на доставчика на услугата, за да изпращат или получават информация. Възможно е да не получавате винаги отделно съобщение при тяхното свързване. Ако изберете да използвате някоя от тези функции, вие се съгласявате да изпращате или получавате тези данни, когато използвате съответната функция. Много от тези функции могат да бъдат изключени или можете да изберете да не ги използвате.

Как използваме данните ви?    Microsoft използва събраните чрез функциите на софтуера данни, за да надстройва или поправя софтуера, както и по друг начин да подобрява нашите продукти и услуги. При определени обстоятелства споделяме данните и с други. Например споделяме отчетите за грешки със съответните доставчици на хардуер и софтуер, така че те да могат да използват тази информация за подобряване на начина, по който техните продукти работят с тези на Microsoft. Вие се съгласявате, че можем да използваме и разкриваме информацията, както е описано в нашата декларация за поверителност, в декларация за поверителност на Microsoft.

За какво се отнася това споразумение?    Това споразумение се отнася за софтуера, както и за всички актуализации, допълнения и услуги на Microsoft за софтуера, освен ако към тях няма други условия. Други правила и условия могат да важат за използването на други услуги, включително Microsoft Store условия за използване.

Има ли неща, които не е позволено да правя със Софтуера?    Да. Тъй като софтуерът се лицензира, а не се продава, Microsoft си запазва всички права (например правата по законите за интелектуална собственост), които не са изрично дадени в това споразумение. По-конкретно, този лиценз не ви дава правото и съответно не трябва: да използвате или виртуализирате функции на софтуера отделно, да публикувате, копирате (освен всяко разрешено архивно копие), отдавате под наем, на лизинг или назаем софтуера; да прехвърляте софтуера (освен в случаите, които са позволени от настоящото споразумение), да правите опити да заобиколите техническите мерки за защита в софтуера, да подлагате на обратно конструиране, декомпилиране и деасемблиране софтуера, освен ако местното законодателство не го позволява, дори и нашето споразумение да го забранява. В такива случаи можете да правите само това, което е позволено от вашите закони. Когато използвате функции, базирани на интернет, нямате право да използвате тези функции по начин, който би попречил на използването им от други лица, нито да се опитвате да получите неупълномощен достъп до каквато и да е услуга, данни, акаунт или мрежа.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 1. ЛИЦЕНЗИОННИ ПРАВА И СЦЕНАРИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ПОТРЕБИТЕЛ

 2. Компютър.    В настоящото споразумение под "компютър" се разбира хардуерна система (физическа или виртуална) с устройство за съхранение, на което може да се изпълнява софтуерът. Хардуерният дял или блейд се счита за отделен компютър.

 3. Групови или насложени връзки.    Не може да използвате хардуера или софтуера за групиране или наслагване на връзки, както и за разрешаване на няколко потребителя или няколко компютри или устройства да влизат в или да използват софтуера непряко чрез лицензираното устройство.

 4. Използване във виртуализирана среда.    Ако използвате софтуер за виртуализация, включително технологията Hyper-V за клиент, за създаване на един или повече виртуални компютри на една компютърна хардуерна система, всеки виртуален компютър, както и физическият компютър, се счита за отделен компютър за целите на това споразумение. Ако искате да използвате софтуера на повече от един виртуален компютър, трябва да получите отделни копия на софтуера и отделен лиценз за всяко от копие. Съдържанието, защитено с технология за управление на цифрови права или с друга технология за шифроване на целия том на дисковото устройство, може да е по-малко защитено във виртуализирана среда.

 5. Отдалечен достъп.    Устройствата с Windows 8 може да съдържат технологии за отдалечен работен плот и за отдалечена помощ, които разрешават отдалечен достъп от други устройства до софтуера, инсталиран на лицензираните устройства.

  • Отдалечен работен плот.    За създаване на изходящи връзки от лицензираното устройство се разрешава технологията за отдалечен работен плот или подобни технологии. Имате право да осъществявате достъп до софтуера, който се изпълнява на отделно лицензиран хост компютър, от това лицензирано устройство, като използвате функцията за отдалечен работен плот.

  • Отдалечена помощ.    Можете да използвате отдалечена помощ или подобна технология за споделяне на активна сесия, без да е необходим допълнителен лиценз за софтуера. Отдалечената помощ позволява на даден потребител да се свързва директно с компютъра на друг потребител обикновено с цел отстраняване на проблеми.

 6. ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ГРУПОВИ ИСКОВЕ

 7. Прилагане.    Този Раздел B се прилага за всички спорове, ОСВЕН ТАКИВА, СВЪРЗАНИ С ПРИВЕЖДАНЕТО В ДЕЙСТВИЕ ИЛИ ВАЛИДНОСТТА НА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ – ВАШИ, НА MICROSOFT ИЛИ НА НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ. Под "спор" се разбира всяко оспорване, процесуално действие или друго противоречие между вас и Microsoft по отношение на софтуера (включително цената му) или на това споразумение, независимо дали е въз основа на договор, гаранция, закон, правилник, наредба, постановление, или на друга юридическа или валидна основа. "Спор" се тълкува в най-широкия смисъл, позволен от законодателството.

 8. Известие за спор.    В случай на възникване на спор вие или Microsoft трябва да изпратите Известие за спор, което представлява писмен документ с посочване на името, адреса и информация за връзка на съставилата го страна, фактите, породили спора, и исканото обезщетение. Всяко Известие за спор трябва да се изпраща по U.S. Mail до Microsoft Corporation, ATTN:LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA98052-6399. Формулярът е достъпен за известие за спор – софтуер, продукти и услуги на Microsoft със споразумения за арбитраж. Microsoft ще ви изпрати Известие за спор по U.S. Mail на пощенския ви адрес, ако го имаме, или на вашия имейл адрес. В рамките на 60 дни от датата на изпращането на Известието, вие и Microsoft трябва да се опитате да решите спора чрез неформално споразумение. След 60 дни вие или Microsoft можете да потърсите арбитраж.

 9. Съд за малки искове.    Освен това можете да отнесете всеки спор до съда за малки искове в окръга, в който живеете, или в окръг Кинг, щата Вашингтон, ако спорът отговаря на изискванията да бъде разглеждан от съда за малки искове. Можете да подадете иск в съд за малки искове, независимо дали преди това сте стигнали до неформално споразумение, или не.

 10. ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ.   АКО ВИЕ И MICROSOFT НЕ РАЗРЕШАВАТЕ СПОРОВЕ ЧРЕЗ НЕФОРМАЛНИ ПРЕГОВОРИ ИЛИ В СЪД ЗА МАЛКИ ИСКОВЕ, ДРУГИ УСИЛИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРА ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ САМО ЧРЕЗ ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ.ОТКАЗВАТЕ СЕ ОТ ПРАВОТО ДА ОСПОРВАТЕ (ИЛИ ДА УЧАСТВАТЕ КАТО ЧЛЕН НА ПАРТИЯ ИЛИ КЛАС) ВСИЧКИ СПОРОВЕ В СЪДА ПРЕДИ СЪДИЯ ИЛИ ЖУРИ. Вместо това всички спорове ще се разрешават пред неутрален арбитър, чието решение ще бъде окончателно, с изключение на ограничената отдясно на жалбата под Федералния закон за арбитраж. Всеки съд с юрисдикция по страните може да наложи възлагането на арбитъра.

 11. ОТКАЗ ОТ ГРУПОВ ИСК.   ВСЯКО ПРОИЗВОДСТВО ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЛИ РЕШАВАНЕ НА СПОР ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН ФОРУМ ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕЖДАНО ЕДИНСТВЕНО ПООТДЕЛНО.НИТО ВИЕ, НИТО MICROSOFT ЩЕ СЕ СТРЕМИТЕ ДА ПРОВЕЖДАТЕ КАКВИТО И ДА БИЛО СПОРОВЕ КАТО ГРУПОВ ИСК, ИСК ЗА ЛИЧЕН АДВОКАТ ИЛИ В ДРУГА ПРОЦЕДУРА, В КОЯТО ВСЯКА СТРАНА ДЕЙСТВА ИЛИ ПРЕДЛАГА ДА ДЕЙСТВА В ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ СИ КАПАЦИТЕТ.НИТО ЕДИН АРБИТРАЖ ИЛИ СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО НЯМА ДА СЕ КОМБИНИРА С ДРУГА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ НА ВСИЧКИ СТРАНИ ПО ВСИЧКИ ЗАСЕГНАТИ АРБИТРАЖИ ИЛИ ПРОЦЕДУРИ.

 12. Процедури, разноски, такси и стимули в арбитража.    Арбитражът се извършва от Американската арбитражна асоциация ("AAA") съгласно нейните Правила за търговски арбитраж и (в много от случаите) на нейните Допълнителни процедури, отнасящи се до свързани с потребителите спорове. За повече информация вижте уеб сайт на американската арбитражНа асоциация или се обадете на 1-800-778-7879. При искове на стойност до 75 000 щ.д. Microsoft ще ви възстанови платените такси за разглеждане на иска и ще покрие таксите на ААА и на арбитъра. Вие и Microsoft се съгласявате с условията за процедури, такси и стимули в уеб сайта за юридически и корпоративни въпроси на Microsoft. За да започнете процедура по арбитраж, подайте формуляра, който се предлага при поискване за арбитраж пред американската арбитражНа асоциация за софтуер, продукти и услуги на Microsoft с арбитражНи споразумения към AAA. Вие се съгласявате да търсите арбитраж само в окръга, в който живеете, или в окръг Кинг, щата Вашингтон. Microsoft се съгласява да търси арбитраж само в окръга, в който живеете.

 13. Исковете или споровете трябва да се предявяват в рамките на една година.    До степента, позволена от закона, исковете и споровете, описани в това споразумение, за които се отнася Раздел B, трябва да бъдат внесени в съд за малки искове (Раздел B.3) или за арбитраж (Раздел B.4) в рамките на една календарна година. Едногодишният период започва да тече от момента, в който искът или Известието за спора могат да бъдат внесени. Ако такъв иск или спор не бъдат внесени до изтичането на календарната година, се смятат за приключени.

 14. Разделимост.    Ако клаузата за отказ от предявяване на колективен иск в Раздел B.5 бъде обявена за незаконна или неприложима към спора или към отделни части от него, Раздел B (арбитраж) няма да бъде в сила за тези части. Вместо това тези части ще бъдат отделени и разгледани в съда, а останалите ще продължат процедурата по арбитраж. Ако някоя друга клауза от Раздел B бъде обявена за незаконна или неприложима, тази клауза ще бъде отделена, а всички останали от Раздел B ще останат в сила.

 15. ИЗБОР НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

На законодателството на щата или държавата, в която живеете, се подчиняват всички искове и спорове по споразумението, включително исковете за нарушаване на договора и исковете по законите за защита на потребителя, за нелоялна конкуренция, за подразбираща се гаранция, за незаконно забогатяване и за закононарушения. Ако сте получили софтуера в друга държава, се прилагат законите на тази държава. В това споразумение са описани някои юридически права. Можете да имате други права, включително права на потребител, според законите на вашия щат или държава. Можете да имате права и по отношение на страната, от която сте получили софтуера. Това споразумение не променя тези допълнителни права, ако законодателството на вашата държава или щат не го позволява.

 1. ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ

 2. Първоначално използване.    Можете да получите софтуера само от Microsoft Store. След като инсталирате софтуера, можете да посетите "Опции за лицензиране" в "Настройки" на софтуера относно подробности за лиценза.

 3. Актуализации.    Можете да получавате актуализации или надстройки само за софтуера от Microsoft Store. За повече информация вижте условия на използване на магазина на Microsoft.

 4. ФУНКЦИИ, БАЗИРАНИ НА ИНТЕРНЕТ; ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Функциите по-долу използват интернет протоколи, които изпращат на Microsoft (или нейните доставчици или доставчици на услуги) компютърни данни, като вашия IP адрес, типа на операционната система, браузъра, името и версията, която използвате, както и езиковия код на компютъра, на който е инсталиран софтуерът. Microsoft използва тази информация, за да направи достъпни за вас функции, базирани на интернет, в съответствие с нашата декларация за поверителност в декларация за поверителност на Microsoft. Някои базирани на интернет функции може да се доставят на по-късна дата чрез услугата Windows Update на Microsoft.

 1. Съгласие за базирани на интернет услуги.    Функциите на софтуера, описани по-долу и в нашата Декларация за поверителност, се свързват по интернет с Microsoft или с компютърните системи на съответния доставчик на услуги. В някои случаи няма да получите отделно съобщение при свързването на тези функции. В някои случаи можете да изключите тези функции или да не ги използвате. За повече информация относно тези функции вижте нашата декларация за поверителност в декларация за поверителност на Microsoft. КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ТЕЗИ ФУНКЦИИ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ ПРЕДАВАНЕТО НА ТЕЗИ ДАННИ. Microsoft не използва данните с цел да ви идентифицира или да се свърже с вас.

 2. Програма за продуктови подобрения, базирана на информация от клиентите (CEIP).    Този софтуер използва CEIP. CEIP автоматично изпраща до Microsoft анонимни данни за вашия хардуер и за това как използвате софтуера. Microsoft няма да използва тази информация за идентифицирането ви или за връзка с вас. CEIP също така периодично ще изтегля малък файл на вашия компютър. Това ни помага да събираме информация за възникналите проблеми при използването на софтуера. Нова помощна информация за грешките може също така да се изтегли автоматично, когато е налична.

 3. Онлайн функции и съдържание.    Функциите в софтуера могат да извличат сродно съдържание от Microsoft и да ви го предоставят. Примерни функции могат да бъдат графични колекции, шаблони, онлайн обучение, онлайн помощ и помощна информация. Тези данни се използват, за да ви предоставят заявеното съдържание и да подобрят нашите услуги. Имате възможност да не използвате тези онлайн функции и съдържание. Вижте нашата Декларация за поверителност чрез връзка в края на това споразумение за повече информация.

 4. Бисквитки.    Ако изберете да използвате онлайн функции на софтуера, например онлайн съдействие и помощ, както и шаблони, може да бъдат зададени бисквитки. За да научите как се блокират, управляват и изтриват бисквитките, прочетете раздела за тях в Декларацията за поверителност на OneNote от връзката в края на това споразумение.

 5. OneNote в Windows 8.    Ако изпълнявате софтуера на устройство, работещо с Windows 8, и сте разрешили онлайн функциите и съдържанието на софтуера, с влизането в Windows 8 с акаунт в Microsoft автоматично ще влизате в софтуера с помощта на същия акаунт в Microsoft. Това ви позволява да съхранявате и отваряте онлайн файлове в OneDrive, без да се налага да въвеждате повторно потребителското име и паролата за вашия акаунт в Microsoft. За повече информация вижте нашата Декларация за поверителност чрез връзка в края на това споразумение.

 6. Неправилно използване на услуги, базирани на интернет.    Нямате право да използвате тези услуги по начин, който може да им навреди или да наруши използването им от други лица. Тези услуги не могат да се използват за получаване на неупълномощен достъп до услуга, данни, акаунт или мрежа по какъвто и да е начин.

 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЛИЦЕНЗИОННИ ИЗИСКВАНИЯ И/ИЛИ ПРАВА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

  1. Програми от трети лица.    Софтуерът може да включва програми от трети лица, които Microsoft, а не третото лице, лицензира за вас според това споразумение. Известията (ако има такива) за програмата от трето лице са включени само за ваша информация.

  2. Компоненти на шрифтове.    Докато софтуерът работи, можете да използвате шрифтове за показване на съдържанието. Можете и да вграждате шрифтове в съдържанието според ограниченията за вграждане в самите шрифтове.

  3. Мултимедийни елементи.    Microsoft ви предоставя лиценз за копиране, разпространение, изпълнение и показване на мултимедийни елементи (изображения, графични колекции, анимации, звуци, музика, видеоклипове, шаблони и други видове съдържание), предоставени със софтуера в проекти и документи, като нямате право да: (i) продавате, лицензирате или разпространявате копия на мултимедийни елементи самостоятелно или като продукт, ако мултимедийните елементи представляват основната функционалност на продукта; (ii) предоставяте на клиентите ви права за лицензиране или разпространение на мултимедийните елементи; (iii) лицензирате или разпространявате с търговска цел мултимедийни елементи, включващи идентифицируеми лица, държавни органи, емблеми или търговски марки, нито да използвате тези типове изображения по начин, който може да означава одобрение или асоциация с вашия продукт, организация или дейност; или (iv) да създавате нецензурни или скандални произведения с помощта на мултимедийните елементи. Други мултимедийни елементи, които са достъпни на Office.com или на други уеб сайтове чрез функциите на софтуера, се подчиняват на условията на тези уеб сайтове.

 • ГЕОГРАФСКИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗНОС

Ако за вашия софтуер е отбелязан географски регион, може да използвате софтуера само в него. Трябва да се съобразявате с изискванията на националните и международните закони за износ, приложими за софтуера, които включват ограничения за местоназначението, крайните потребители и употреба. За повече информация относно географските ограничения и ограниченията за износа посетете как да разпознаете уеб сайта и уебсайта за експортиране на Microsoft.

 1. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДДРЪЖКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Microsoft предоставя ограничени услуги за поддръжка за правилно лицензиран софтуер, както е описано в поддръжката на Microsoft.

 1. ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Настоящото споразумение (заедно с условията, придружаващи софтуерните допълнения, актуализации и услуги, доставени от Microsoft, които използвате) и условията, съдържащи се в уеб връзките, посочени в споразумението, представляват цялото споразумение за софтуера и всички горепосочени допълнения, актуализации и услуги (освен ако Microsoft няма други условия за тези допълнения, актуализации и услуги). Може да преглеждате това споразумение, когато софтуерът се изпълнява, като отидете на "Опции за лицензиране" в "Настройки" на софтуера. Също така можете да видите условията от връзките в настоящото споразумение, докато софтуерът се изпълнява, и да декларирате съгласие за това. Вие се съгласявате, че за всяка услуга или включено приложение, които се подчиняват на това споразумение, както и за конкретните условия от връзките в това споразумение, ще се запознаете с условията за съответната услуга, преди да я използвате. Вие разбирате, че като използвате съответната услуга, приемате това споразумение и свързаните условия. Такива връзки са:

БЕЗ ГАРАНЦИИ

Иконата за софтуерът е лицензиран "както е". Носите риска да го използвате. Microsoft не дава никакви изрични гаранции, гаранции или условия. Целият риск по отношение на качеството и производителността на софтуера е с вас. Ако софтуерът се окаже неизправен, вие поемате цялата стойност на всички необходимото обслужване или поправка. Възможно е да имате допълнителни потребителски права според местното законодателство, което не може да се промени в това споразумение. Доколкото е разрешено от местните ви законодателства, Microsoft изключва всички подразбиращи се гаранции, включително тези, които са търговски, пригодност за определена цел и ненарушение.

ОГРАНИЧАВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА КОМПЕНСАЦИИ И ЩЕТИ. Ако имате база за възстановяване на щети от Microsoft или доставчици, можете да възстановите само директни щети до US $5,00. Не можете да възстановите каквито и да е други щети, включително последващи, изгубени печалби, специални, индиректни или случайни щети.

Това ограничение се отнася до

 • всички въпроси, свързани със софтуера, услугите и съдържанието (включително кода) на интернет сайтовете или програмите от трети лица; и

 • искове за нарушения по договора, гаранцията или условията в тях; обективна отговорност, небрежност, погрешно представяне, пропуск, незаконно проникване или друго закононарушение; нарушение на наредба или правилник; или незаконно обогатяване; всички в рамките на позволеното от съответното законодателство.

То също важи и когато на Microsoft е било известно или е трябвало да бъде известно за възможността от такива щети. Ограничение по-горе може да не се отнася за вас, ако държавата ви не разрешава изключването или ограничаването на случайни, косвени или други щети.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×