Преминаване към основното съдържание

Лицензионни условия за софтуер на Microsoft

SKYPE ЗА БИЗНЕСА НА MICROSOFT ЗА WINDOWS PHONE

Тези лицензионни условия са споразумение между Microsoft Corporation (или, в зависимост от това къде живеете, филиал на компанията) и вас. Моля, прочетете ги. Те се отнасят до гореспоменатия софтуер. Условията са в сила и за всички

 • актуализации,

 • допълнения,

 • интернет базирани услуги и

 • поддържащи услуги на Microsoft

за този софтуер, освен ако тези елементи не са придружени от други условия. Ако е така, важат тези условия.

Като изтегляте или ползвате софтуера, вие приемате тези условия. Ако не ги приемате, не използвайте софтуера.

Ако приемете тези лицензионни условия, имате правата, посочени по-долу.

1. ПРАВА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ.

 1. Инсталиране и използване. Можете да инсталирате и използвате едно копие от софтуера на до (5) Windows Phone устройства, свързани с акаунта в Microsoft, който използвате за достъп до Windows Phone Store/Marketplace.

 2. Този софтуер изисква връзка към компютърни системи, които работят с легално лицензирани копия на Microsoft Skype за бизнеса или Microsoft Skype за бизнеса онлайн по базирана на интернет безжична мрежа. Може да се наложи да направите актуализации или надстройки на Microsoft Skype за бизнеса Server за пълна функционалност. Някои функции може да не са достъпни във всички държави.

 3. Програми от трети лица. Софтуерът може да включва програми от трети лица, които Microsoft, а не третото лице, лицензира за вас според това споразумение. Известията (ако има такива) за програмата от трето лице са включени само за ваша информация.

2. МОЖЕ ДА СЕ ИЗИСКВА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ.

Може да ви бъдат наложени такси, свързани с достъпа до интернет, прехвърлянето на данни и други услуги, съгласно условията на плана за предаване на данни и всяко друго споразумение, което имате с вашия мрежов оператор, поради използването на софтуера. Единствено вие носите отговорност за такси от мрежовия оператор.

3. БАЗИРАНИ УСЛУГИ.

Microsoft предоставя интернет базирани услуги заедно със софтуера. Може да ги промени или отмени по всяко време.

 1. Съгласие за интернет базирани или безжични услуги. Софтуерът може да се свързва към интернет базирани безжични услуги. Вашето използване на софтуера служи като съгласие за предаването на стандартна информация за устройството (включително, но не се ограничава до, техническа информация относно вашето устройство, система и софтуер на приложение и периферни устройства) за интернет базирани или безжични услуги. Ако са предоставени други условия във връзка с вашето използване на услугите, тези условия също се прилагат.

 2. Неправилно използване на интернет базирани услуги. Не може да използвате никаква базирана на интернет услуга по никакъв начин, който би могъл да я повреди или да навреди на използването й от някой друг или на безжичната мрежа. Също така не може да използвате услугата, за да опитате да получите неупълномощен достъп до услуга, данни, акаунт или мрежа по никакъв начин.

4. ОБХВАТ НА ЛИЦЕНЗА.

Софтуерът се лицензира, а не се продава. Това споразумение ви предоставя определени права за използване на софтуера. Microsoft си запазва всички останали права. Освен ако не притежавате допълнителни права според законодателството извън това ограничение, имате право да използвате софтуера само според изричните предписания в настоящото споразумение. В такъв случай трябва да съблюдавате техническите ограничения в софтуера, които ви позволяват да го използвате по определен начин. Нямате право

 • да заобикаляте каквито и да било технически ограничения на софтуера;

 • да подлагате софтуера на обратно конструиране, декомпилиране или деасемблиране, освен и изключително в случаите, когато това е изрично разрешено от законодателството, въпреки това ограничение;

 • да правите повече копия на софтуера, отколкото е разрешено според това споразумение или от законодателството, въпреки това ограничение;

 • да публикувате софтуера, за да бъде копиран от други;

 • да отдавате софтуера под наем или на заем; или

 • да прехвърляте софтуера или това споразумение на трети лица.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Ако със софтуера се предоставя документация, може да копирате и използвате тази документация единствено за справка за ваши вътрешни цели.

6. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУГО УСТРОЙСТВО.

Имате право да деинсталирате софтуера и да го инсталирате на друго устройство, на което да го ползвате. Не можете да споделяте този лиценз между устройства, които са извън обхвата на това споразумение.

7. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ЕКСПОРТ.

Софтуерът е предмет на експортното законодателство на САЩ. Вие сте длъжни да се съобразявате с всички закони и разпоредби за национален и международен експорт, които се отнасят за софтуера. Тези закони включват ограничения за местоназначения, крайни потребители и крайна употреба. За допълнителна информация вж. www.microsoft.com/exporting.

8. ПОДДЪРЖАЩИ УСЛУГИ.

Тъй като този софтуер е "както е", ние не можем да предоставим поддържащи услуги за него. Производителят на вашия телефон и вашият безжичен оператор не са отговорни за предоставяне на поддържащи услуги за софтуера.

9. ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Настоящето споразумение и условията за допълнения, актуализации, интернет базирани услуги и поддържащи услуги, които използвате, са цялостното споразумение за софтуера и поддържащите услуги.

10. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН.

 1. Съединени щати Ако сте получили софтуера в САЩ, това споразумение се подчинява на законодателството на щата Вашингтон, независимо дали има конфликт на правни принципи. Всички останали искове, включително исковете за защита на потребителите, законите за нелоялна конкуренция и закононарушение, се подчиняват на законите на щата, в който живеете.

 2. Канада. Ако сте получили софтуера в Канада, законите на провинцията, където живеете, уреждат тълкуването на настоящето споразумение, искове за неговото нарушаване и всякакви други искове (включително защита на потребителя, нелоялна конкуренция и искове за непозволено увреждане), независимо от конфликта на правните принципи.

 3. Извън САЩ. Ако сте получили софтуера в друга страна, се прилагат законите на тази страна.

11. ПРАВНА СИЛА.

В това споразумение са описани някои юридически права. Може да имате други права според законите на вашата страна. Може също така да имате и права с оглед на лицето, от което сте придобили софтуера. Това споразумение не променя правата ви според законите на вашата страна, ако тези закони не му позволяват да направи това.

12. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ. СОФТУЕРЪТ Е ЛИЦЕНЗИРАН "КАКТО Е", "С ВСИЧКИ НЕИЗПРАВНОСТИ" И "КАКТО СЕ ПРЕДЛАГА". ВИЕ ПОЕМАТЕ РИСКА ОТ НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ. MICROSOFT И БЕЗЖИЧНИТЕ ОПЕРАТОРИ, ПРЕЗ ЧИЯТО МРЕЖА СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА СОФТУЕРА И ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАШИТЕ СЪОТВЕТНИ КЛОНОВЕ И ДОСТАВЧИЦИ ("СКРИТИ СТРАНИ") НЕ ПРЕДОСТАВЯТ ИЗРИЧНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ПО СИЛАТА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЗИ СОФТУЕР. ЦЕЛИЯТ РИСК ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПОЕМАТ ОТ ВАС. АКО СОФТУЕРЪТ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН, ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РАЗХОДИ ЗА ЦЯЛОТО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ ИЛИ РЕМОНТ. МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРАВА СПОРЕД ВАШЕТО МЕСТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ ОТ НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ. ДО СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ВАШЕТО МЕСТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СКРИТИТЕ СТРАНИ ИЗКЛЮЧВАТ ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ НА ПРАВА.

ЗА АВСТРАЛИЯ – ИМАТЕ ЗАКОННИ ГАРАНЦИИ СПОРЕД АВСТРАЛИЙСКИЯ ЗАКОН ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И НИЩО В ТЕЗИ УСЛОВИЯ НЕ ЗАСЯГА ТЕЗИ ПРАВА .

13. ОГРАНИЧЕНИЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПОПРАВКИ И ЩЕТИ. ДО СТЕПЕН, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, МОЖЕТЕ ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ ОТ MICROSOFT САМО ПРЕКИТЕ ЩЕТИ ДО СУМАТА ОТ ($1.00) ЩАТСКИ ДОЛАР. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА НЕ ИЗИСКВАТЕ ДА ВИ БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЯВАНИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИННО ОБУСЛОВЕНИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, СПЕЦИАЛНИ, КОСВЕНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ ОТ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР.

Това ограничение се отнася до

 • всички въпроси, свързани със софтуера, услугите и съдържанието (включително кода) на интернет сайтовете или програмите от трети лица; и

 • искове за нарушения по договора, гаранцията или условията в тях; защита на потребителя; измама; нелоялна конкуренция; обективна отговорност; небрежност; погрешно представяне; пропуск, незаконно проникване или друго закононарушение; нарушение на наредба или правилник; или незаконно обогатяване; всички в рамките на позволеното от съответното законодателство.

То също така важи дори в случай че:

 • Ремонтът, замяната или възстановяването на софтуера не възстановява напълно евентуални загуби за вас; или

 • Скритите страни знаят или би трябвало да знаят за възможността за такива щети.

Ограничение или изключението по-горе може да не се отнася за вас, ако държавата ви не разрешава изключването или ограничаването на случайни, косвени или други щети.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×