Намаляване на размера на картини и прикачени файлове в имейл съобщения в Outlook

Намаляване на размера на картини и прикачени файлове в имейл съобщения в Outlook

Снимките и другите типове прикачени файлове могат да са различни по размер. Много имейл системи, включително Gmail, Yahoo и Exchange, ограничават размера на имейл съобщенията, които можете да изпратите. Ако сте загрижени за размера на вашите имейл съобщения или сте получили съобщение, че вашият имейл е твърде голям за изпращане, има няколко стъпки, които можете да предприемете, за да намалите размера на прикачените картини и други документи. 

В допълнение към ограничаването на размера на отделните съобщения, някои имейл системи поставят ограничение и върху общия размер на пощенската ви кутия. Тъй като всяко съобщение, което изпращате, се съхранява в папката "Изпратени", намаляването на размера на прикачените файлове може да спомогне за поддържане на размера на пощенската кутия малък. 

Какво искате да направите?

Вмъкване на картина

За да вмъкнете картина в тялото на имейл съобщение, поставете курсора в тялото на имейл съобщението, изберете менюто Вмъкване и след това изберете Картини от групата Илюстрации на лентата. 

Ако картината изглежда твърде голяма (или твърде малка), можете да използвате манипулаторите за оразмеряване на картината, за да преоразмерите изображението. 

Преоразмеряване на картина

Можете да промените видимия размер на картината; например каква част от екрана заема, без да променяте размера на файла или разделителната способност на картината. Това обаче няма да свие общия размер на имейл съобщението, което изпращате. 

 1. Щракнете върху или докоснете картината, за да покажете малък кръгъл манипулатор за оразмеряване във всеки ъгъл на картината.

  Изображението сега е в съобщението ви.
 2. Щракнете върху (или натиснете и задръжте) един от манипулаторите, след това плъзнете манипулатора за оразмеряване към центъра, за да намалите размера на изображението, или към периферията, за да увеличите размера му.

Съвет: Има допълнителни манипулатори за оразмеряване в центъра на всяка страна на картината. Ако искате да запазите пропорциите на картината, използвайте само манипулаторите за оразмеряване в ъглите. Използването манипулаторите в центъра на страните ще изкриви картината.

Преоразмеряване на картина до точни размери

 1. Изберете картината, която искате да промените.

 2. В раздела Формат, в групата Размер въведете необходимата височина. Ширината се променя автоматично, за остане пропорционална на височината.

  Екранна снимка, показваща настройките за височина и ширина

Ако искате да променяте височината и ширината поотделно, изчистете отметката от квадратчето Фиксирани пропорции, преди да промените изискваната височина или ширина в стъпка 2.

Компресиране на картини, за да се намали размерът на файла

Компресирането на картина поддържа височината и ширината на картината, но намалява разделителната способност. Картините с по-ниска разделителна способност са с по-малък размер на файла.

 1. Изберете картината или картините, които трябва да намалите.

 2. Под Инструменти за картини на раздела Формат изберете Компресиране на картини Компресиране на картини от групата Настройка. В зависимост от разделителната способност на екрана може да виждате само иконата "Компресиране на картини".

 3. Изберете опциите за компресиране и разделителна способност на файлове и след това изберете OK. За картини, които няма да бъдат отпечатвани, Уеб (150 пиксела/инч) е най-често срещаната разделителна способност.

Важно: Компресирането на картина, за да се намали размерът на файла, променя нивото на детайлизиране, запазвано в картината източник. Това означава, че след компресиране картината може да изглежда по различен начин от този, по който е изглеждала преди компресирането.

Когато прикачите картина като файл, тя няма да се показва директно в тялото на имейл съобщението. Вместо това под темата на съобщението ще се покаже икона на картината. За файловете с изображения също ще виждате малка визуализация на картината, заедно с името и размера на файла. 

Вижте миниатюра на вашето изображение

Ако прикаченият файл с картина е твърде голям, можете да укажете на Outlook да преоразмери картината вместо вас, когато изпращате съобщението. 

 1. Изберете Файл.

 2. Ако изображението ви е голямо, ще видите това съобщение: Някои получатели може да не получат вашето съобщение поради прикачените файлове с изображения. Преоразмеряването на тези изображения може да помогне съобщението ви да бъде доставено. Преоразмерените изображения ще бъдат максимум 1024x768 пиксела. 

 3. Изберете Преоразмери изображенията преди изпращане на съобщението.

 4. Изберете стрелката наляво в горния ляв ъгъл на екрана, за да се върнете към съобщението си. Съставете съобщението си и след като изберете Изпрати, всички прикачени файлове с картини ще се преоразмерят автоматично. 

Забележка: Ако вградите картина в тялото на съобщението – картината се показва в съобщението – с помощта на командата Картина в групата Илюстрации, функцията за преоразмеряване на прикаченото изображение не е налична.

Документите, електронните таблици, PDF файловете и другите типове файлове могат да се различават значително по размер. Има няколко метода, които можете да използвате, за да поддържате размера на вашите имейл съобщения и прикачени файлове малък при изпращане на тези файлове.

Забележка: За още информация, отнасяща се за намаляване на файловете с картини, вижте раздела Вмъкване и преоразмеряване на картини в тялото на имейл съобщение.

Изпращане на връзка към файла

 1. Във вашето имейл съобщение изберете Прикачване на файл от лентата.

 2. Изберете своя файл.

 3. Ако файлът вече е съхранен в OneDrive, OneDrive за бизнеса или сайт на SharePoint, можете да изберете Изпращане на връзка. Това прикачва към вашето имейл съобщение не самия файл, а пряк път до файла. Получателите могат да отворят прекия път и да изтеглят или отворят файла.

Копиране на връзка за споделяне от друга услуга за съхранение в облака

Повечето решения за място за съхранение в облака, като Dropbox и Google Drive, ви позволяват да получите споделяема връзка към вашия файл. Вижте техните помощни файлове за повече информация как да получите връзка за споделяне. След като имате връзка за споделяне, поставете я в тялото на имейл съобщението.

Компресиране на вашите файлове преди изпращане

Повечето файлове могат да бъдат компресирани в zip файл за намаляване на размера му. Windows ви позволява да създавате и отваряте zip файлове без допълнителен софтуер. 

 1. Придвижете се до папката, която съдържа файла, който искате да изпратите.

 2. Изберете файл. За да изберете множество файлове, натиснете и задръжте CTRL, докато щраквате върху всеки файл.

 3. Щракнете с десния бутон върху селекцията, изберете Изпрати до >Компресирана (ZIP) папка.

 4. Това създава нов zip файл, съдържащ файла или файловете, които сте избрали в стъпка 2. Името на zip файла се избира автоматично от името на първоначалния файл. 

 5. Върнете се към имейл съобщението и изберете Прикачване на файл от лентата или щракнете с десния бутон върху новия zip файл, изберете Изпрати до > Получател на поща, за да отворите ново имейл съобщение с вече прикачения файл. 

Какво искате да направите?

Вмъкване на картина

За да вмъкнете картина в тялото на имейл съобщение, поставете курсора в тялото на имейл съобщението, изберете менюто Вмъкване и след това изберете Картини от групата Илюстрации на лентата. 

Ако картината изглежда твърде голяма (или твърде малка), можете да използвате манипулаторите за оразмеряване на картината, за да преоразмерите изображението. 

Преоразмеряване на картина

Можете да промените видимия размер на картината; например каква част от екрана заема, без да променяте размера на файла или разделителната способност на картината. Това обаче няма да свие общия размер на имейл съобщението, което изпращате. 

 1. Щракнете върху или докоснете картината, за да покажете малък кръгъл манипулатор за оразмеряване във всеки ъгъл на картината.

  Изображението сега е в съобщението ви.
 2. Щракнете върху (или натиснете и задръжте) един от манипулаторите, след това плъзнете манипулатора за оразмеряване към центъра, за да намалите размера на изображението, или към периферията, за да увеличите размера му.

Съвет: Има допълнителни манипулатори за оразмеряване в центъра на всяка страна на картината. Ако искате да запазите пропорциите на картината, използвайте само манипулаторите за оразмеряване в ъглите. Използването манипулаторите в центъра на страните ще изкриви картината.

Преоразмеряване на картина до точни размери

 1. Изберете картината, която искате да промените.

 2. В раздела Формат, в групата Размер въведете необходимата височина. Ширината се променя автоматично, за остане пропорционална на височината.

  Екранна снимка, показваща настройките за височина и ширина

Ако искате да променяте височината и ширината поотделно, изчистете отметката от квадратчето Фиксирани пропорции, преди да промените изискваната височина или ширина в стъпка 2.

Компресиране на картини, за да се намали размерът на файла

Компресирането на картина поддържа височината и ширината на картината, но намалява разделителната способност. Картините с по-ниска разделителна способност са с по-малък размер на файла.

 1. Изберете картината или картините, които трябва да намалите.

 2. Под Инструменти за картини на раздела Формат изберете Компресиране на картини от групата Настройка. В зависимост от разделителната способност на екрана може да виждате само иконата "Компресиране на картини".

 3. Изберете опциите за компресиране и разделителна способност на файлове и след това изберете OK. За картини, които няма да бъдат отпечатвани, Уеб (150 пиксела/инч) е най-често срещаната разделителна способност.

Важно: Компресирането на картина, за да се намали размерът на файла, променя нивото на детайлизиране, запазвано в картината източник. Това означава, че след компресиране картината може да изглежда по различен начин от този, по който е изглеждала преди компресирането.

Когато прикачите картина като файл, тя няма да се показва директно в тялото на имейл съобщението. Вместо това под темата на съобщението ще се покаже икона на картината.

Ако прикаченият файл с картина е твърде голям, можете да укажете на Outlook да преоразмери картината вместо вас, когато изпращате съобщението. 

 1. Изберете Файл.

 2. Ако изображението ви е голямо, ще видите това съобщение: Някои получатели може да не получат вашето съобщение поради прикачените файлове с изображения. Преоразмеряването на тези изображения може да помогне съобщението ви да бъде доставено. Преоразмерените изображения ще бъдат максимум 1024x768 пиксела. 

 3. Изберете Преоразмери изображенията преди изпращане на съобщението.

 4. Изберете стрелката наляво в горния ляв ъгъл на екрана, за да се върнете към съобщението си. Съставете съобщението си и след като изберете Изпрати, всички прикачени файлове с картини ще се преоразмерят автоматично. 

Забележка: Ако вградите картина в тялото на съобщението – картината се показва в съобщението – с помощта на командата Картина в групата Илюстрации, функцията за преоразмеряване на прикаченото изображение не е налична.

Документите, електронните таблици, PDF файловете и другите типове файлове могат да се различават значително по размер. Има няколко метода, които можете да използвате, за да поддържате размера на вашите имейл съобщения и прикачени файлове малък при изпращане на тези файлове.

Копиране на връзка за споделяне от услуга за съхранение в облака

Повечето решения за място за съхранение в облака, като OneDrive, OneDrive за бизнеса, Dropbox и Google Drive, ви позволяват да получите споделяема връзка към вашия файл.

За OneDrive или OneDrive за бизнеса вижте Споделяне на файлове и папки в OneDrive. За други решения за място за съхранение в облака вж. помощните файлове на услугата за повече информация как да получите връзка за споделяне. След като имате връзка за споделяне, поставете я в тялото на имейл съобщението.

Компресиране на вашите файлове преди изпращане

Повечето файлове могат да бъдат компресирани в zip файл за намаляване на размера му. Windows ви позволява да създавате и отваряте zip файлове без допълнителен софтуер. 

 1. Придвижете се до папката, която съдържа файла, който искате да изпратите.

 2. Изберете файл. За да изберете множество файлове, натиснете и задръжте CTRL, докато щраквате върху всеки файл.

 3. Щракнете с десния бутон върху селекцията, изберете Изпрати до >Компресирана (ZIP) папка.

 4. Това създава нов zip файл, съдържащ файла или файловете, които сте избрали в стъпка 2. Името на zip файла се избира автоматично от името на първоначалния файл. 

 5. Върнете се към имейл съобщението и изберете Прикачване на файл от лентата или щракнете с десния бутон върху новия zip файл, изберете Изпрати до > Получател на поща, за да отворите ново имейл съобщение с вече прикачения файл. 

Какво искате да направите?

Има два начина да избирате автоматично да се намалява размерът на картините и да се включват като прикачен файл към имейл съобщение – в Microsoft Office Outlook или от Windows Explorer.

Забележка: Вашата оригинална картина няма да бъде променена. Само копието на картината, което се изпраща, ще бъде с намален размер.

 1. Създайте ново имейл съобщение в Outlook.

 2. В раздела Вмъкване отидете в групата Включване щракнете върху Прикачване на файл.

  Съвет: Можете също да плъзгате и пускате картина от Windows Explorer. Файлът с картина ще бъде прикачен към имейл съобщението.

 3. В раздела Вмъкване щракнете върху иконата за стартиране на диалогов прозорец Включване Изображение на бутон .

 4. В екрана Опции за прикачени файлове, под Опции за картини, в падащото меню Изберете размер на картината щракнете върху размера на картината, която искате да включите.

  Екранът ''Опции за прикачени файлове''

  Забележка: Ако вградите картина в тялото на съобщението с помощта на командата Картина в групата Илюстрации, функцията за автоматично преоразмеряване на картината не е налична.

 5. Когато завършите съставянето на своето имейл съобщение, щракнете върху Изпрати.

 1. Отворете файловия мениджър, като щракнете върху Старт и след това щракнете двукратно върху Компютър.

  Клавишна комбинация: За да отворите файловия мениджър, натиснете клавиша с емблемата на Windows+E.

 2. Придвижете се до папката, която съдържа картините, които искате да изпратите.

 3. Изберете картина. За да изберете множество файлове, натиснете и задръжте CTRL, докато щраквате върху всеки файл.

 4. Щракнете с десния бутон върху избран файл, посочете Изпрати до и след това щракнете върху Получател на поща.

  Появява се диалоговият прозорец Изпращане на картини по имейл

 5. Щракнете върху Прави всичките ми картини по-малки и след това щракнете върху OK.

  Диалогов прозорец ''Изпращане на картини по имейл''

  Забележка: За да посочете точния размер, с който да стане картината, щракнете върху Покажи още опции и след това щракнете върху желания от вас размер.

  Появява се прозорец с ново съобщение на Outlook с прикачената картина.

 6. Въведете информацията за получателя в полета "До", "Як" и "Ск".

 7. Ако искате, променете информацията в темата в полето Тема.

 8. Ако искате, променете или въведете информация, която желаете да включите в тялото на съобщението.

 9. Щракнете върху Изпрати.

Следва списък на най-добрите практики при изпращане на картини и прикачени файлове:

 • Публикуване на големи прикачени файлове    – Ако изпращате прикачени файлове или картини на някого, с когото сте готови да споделите съхранено местоположение в облака или в мрежата на вашата организация, можете да включите връзка към това местоположение във вашето имейл съобщение.

 • Ограничаване на размера на вашите прикачени файлове    – Това е обща насока; за по-бавни връзки (например от мобилно устройство) трябва да използвате много по-малък размер, като например 250 килобайта (КБ). Ако трябва да изпращате по-големи прикачени файлове, проверете максималния размер на съобщението, което можете да изпратите. Това може да ви каже администраторът на пощенския сървър или организацията, осигуряваща вашата имейл услуга. По същия начин попитайте получателя какво е неговото максимално ограничение. И накрая, съобразявайте се със скоростта на интернет връзката на получателя. Изтеглянето на голям прикачен файл при мобилна интернет връзка може да отнеме много време.

 • Изпращане на множество прикачени файлове с използване на няколко имейл съобщения    – Множеството по-малки съобщения има по-голяма вероятност да бъдат доставени, отколкото едно голямо съобщение. Този похват може да ви помогне да избегнете ограниченията за едно съобщение, но все още може да се надвишава ограничението за пощенската кутия на получателя. Всички съобщения, получени, след като пощенската му кутия е достигнала ограничението си за съхранение, понякога може да бъдат отхвърлени.

 • Използване на компресирани графични файлови формати    – Има прекалено много графични файлови формати, за да бъдат изброени тук, но от най-често използваните, най-добрите файлови формати за картини за имейл са .jpg, .png и .gif. Най-големите графични файлови формати са тези, които не са записани в компресиран файлов формат, като например .tif и .bmp (файловия формат по подразбиране на Windows Paint).

 • Използване на по-малки първоначални файлове    –Размерът на снимка от мобилен телефон или цифров фотоапарат обикновено е голям, дори когато е записан в компресиран формат, например .jpg. Не е необичайно за една картина да е няколко мегабайта. Не забравяйте, че размерът на имейл съобщението ще се увеличи с около една трета, докато то се придвижва в интернет. Използвайте настройка на по-ниска разделителна способност за фотоапарата, когато правите цифрова снимка. Използвайте компресирани файлови формати, например .jpg. В програма за графична обработка изрязвайте снимките до същественото съдържание.

 • Използване на помощна програма за компресиране на файлове    – В допълнение към помощните програми от други доставчици, Windows включва помощна програма за компресиране на файлове, която използва формата на компресирани .zip файлове. Много файлови формати на прикачени файлове могат да бъдат намалени с използването на помощна програма за компресиране. Степента на намаляване ще бъде минимална при някои файлови формати, които вече са записани в компресиран формат. Например един .txt файл на Notepad ще се намали драстично, докато .jpg изображение – не. Файловият формат .jpg вече е компресиран файлов формат.

 • Преглеждане на вашата папка Изпратени    – По подразбиране копие на всяко съобщение, което изпращате, се запазва в папката Изпратени. Това увеличава размера на вашия файл с данни на Outlook (.pst), който при някои акаунти се брои в ограничението за размера на вашата пощенска кутия, защото изпратените елементи се записват на пощенския сървър.

Важно: Компресирането на картина, за да се намали размерът на файла, променя нивото на детайлизиране, запазвано в картината източник. Това означава, че след компресиране картината може да изглежда по различен начин от начина, по който е изглеждала преди компресирането. Поради това трябва да компресирате картината преди прилагане на художествен ефект.

Вж. също

Изпращане на големи файлове с Outlook

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×