Преминаване към основното съдържание
Оттегляне или заместване на вече изпратено съобщение

Оттегляне или заместване на вече изпратено съобщение

При оттеглянето на съобщение, изпратеното от вас съобщение се извлича от пощенските кутии на получателите, които още не са го отворили. Можете да изпратите заместващо съобщение. Ако например забравите да включите прикачен файл, можете да се опитате да оттеглите съобщението и след това да изпратите заместващо съобщение, в което има прикачен файл.

Оттеглянето на съобщение е налично след като щракнете върху Изпрати и е налично само ако вие и получателят имате имейл акаунт заMicrosoft 365 или Microsoft Exchange в една и съща организация.

За оттегляне и заместване на съобщение

 1. В екран с папки отляво на прозореца на Outlook изберете папката изпратени .

 2. Отворете съобщението, което искате да оттеглите. Трябва да щракнете двукратно, за да отворите съобщението. Избирането на съобщението, така че то се показва в екрана за четене, няма да ви позволи да оттеглите съобщението.

 3. От раздела съобщение изберете действия , > оттегляне на това съобщение.

  Оттегляне на съобщение

  Забележки: 

  • Ако не виждате командата Оттегляне на съобщението, вероятно нямате акаунт за Exchange или функцията не е налична във вашата организация.

  • Не можете да оттеглите съобщение, което е защитено от Azure Information Protection.

  • Не можете да оттеглите съобщение в Outlook в уеб.

 4. Щракнете върху Се изтрият непрочетените копия на това съобщение или Се изтрият непрочетените копия и се заместят с ново съобщение и след това върху OK.

  Диалогов прозорец "Оттегляне на съобщението"

 5. Ако ще изпращате заместващо съобщение, съставете съобщението, след което щракнете върху Изпрати.

За да проверите оттеглянето

Успехът или неуспехът на оттеглянето на съобщение зависи от настройките на получателите в Outlook. В следната таблица са представени пет сценария:

Действие

Резултат

Изпращате съобщение до някого. Оттегляте първоначалното съобщение и го замествате с ново.

В компютъра на получателя, под Проследяване е избрано квадратчето за отметка Автоматично обработване на исканията и отговорите на искания за събрания и запитвания.

Забележка: За да видите тази настройка, щракнете върху Файл > Опции > Поща. Превъртете до раздела Проследяване.

И първоначалното, и оттегленото съобщение се получават в папката "Входящи" на получателя.

Ако допуснем, че първоначалното съобщение не е прочетено, то ще се изтрие и получателят ще бъде информиран, че вие, подателят, сте изтрили съобщението от неговата пощенска кутия.

Забележка: Ако първоначалното съобщение е маркирано като прочетено (визуализацията в екрана за четене не се смята за прочитане в този сценарий), когато оттегленото съобщение се обработва, получателят се информира, че вие, подателят, искате да изтриете съобщението. Обаче съобщението остава в папката на Outlook на получателя .

Изпращате съобщение до някого. Оттегляте първоначалното съобщение и го замествате с ново.

В компютъра на получателя, под Проследяване квадратчето за отметка Автоматично обработване на исканията и отговорите на искания за събрания и запитвания не е избрано.

Забележка: За да видите тази настройка, щракнете върху Файл > Опции > Поща>. Превъртете до раздела Проследяване.

И първоначалното, и оттегленото съобщение се получават в папката "Входящи" на получателя.

На компютъра на получателя се получава един от следните резултати:

 • Ако получателят отвори първо оттегленото съобщение, първоначалното съобщение се изтрива и получателят се информира, че вие, подателят, сте изтрили съобщението от неговата пощенска кутия.

 • Ако получателят отвори първо първоначалното съобщение, оттеглянето е неуспешно, а двете съобщения остават налични.

Забележка: Ако първоначалното съобщение е маркирано като прочетено (визуализацията в екрана за четене не се смята за прочитане в този сценарий), когато оттегленото съобщение се обработва, получателят се информира, че вие, подателят, искате да изтриете съобщението. Обаче съобщението остава в папката на Outlook на получателя .

Изпращате съобщение до някого. Оттегляте първоначалното съобщение и го замествате с ново.

На компютъра на получателя, или поради прилагане на правило, или поради действие на получателя, първоначалното съобщение се премества от папката "Входящи" в друга папка, а оттегленото съобщение остава в папката "Входящи" (или и то се премества в друга папка).

Ако оттегленото и първоначалното съобщение съществуват в различни папки, получателят получава съобщение, че опитът за оттегляне е неуспешен. Това се случва без значение какви са конфигурацията на Outlook и състоянието на прочитане на съобщението.

И първоначалното, и новото съобщение са налични за получателя.

Изпращате съобщение до някого. Оттегляте първоначалното съобщение и го замествате с ново.

На компютъра на получателя, или поради прилагане на правило, или поради действие на получателя, и двете съобщения се преместват в една и съща папка. В този случай резултатът е подобен на този, който се получава, когато Outlook не е конфигуриран автоматично да обработва съобщения.

На компютъра на получателя се получава един от следните резултати:

 • Ако получателят отвори първо оттегленото съобщение, първоначалното съобщение се изтрива и получателят се информира, че вие, подателят, сте изтрили съобщението от неговата пощенска кутия.

 • Ако получателят отвори първо първоначалното съобщение, оттеглянето пропада и двете съобщения остават налични.

Изпращате съобщение до публична папка. Оттегляте първоначалното съобщение и го замествате с ново.

Получава се един от следните резултати:

 • Ако получателят, четейки оттегленото съобщение, има права за четене на всички елементи от публичната папка, но не е прочел първоначалното съобщение, оттеглянето успява и остава само новото съобщение. Вие, подателят, получавате съобщение, че оттеглянето е било успешно.

 • Ако получателят е маркирал първоначалното съобщение като прочетено, той се информира, че оттеглянето не е било успешно, и се изтрива само оттегленото съобщение.

Ако потребител, който има други права за публичната папка, отвори оттегленото съобщение, оттеглянето пропада и потребителят получава съобщение, че оттеглянето е било неуспешно. И двете съобщения остават в публичната папка.

 • Ако получателят прочете първоначалното съобщение и след това го маркира като непрочетено, то се разглежда като непрочетено и оттеглянето е успешно.

 • В публичната папка правата на този, който прочита съобщението, а не на подателя, определят успеха или неуспеха на оттеглянето.

За оттегляне и заместване на съобщение

 1. В Поща, в навигационен екран щракнете върху Изпратени.

 2. Отворете съобщението, което искате да оттеглите и заместите.

 3. В Съобщение, в групата Действия щракнете върху Други действия и след това щракнете върху Оттегляне на съобщението.

  Раздел за действия

 4. Щракнете върху Се изтрият непрочетените копия на съобщението или Се изтрият непрочетените копия и се заместят с ново съобщение.

  Забележка: Ако изпращате съобщение до голям брой хора, можете да изчистите отметката от квадратчето Уведоми ме дали оттеглянето е успешно за всеки получател.

 5. Ако ще изпращате заместващо съобщение, съставете съобщението, след което щракнете върху Изпрати.

Ако не виждате командата Оттегляне на съобщението, вероятно нямате акаунт за Exchange Server или не използвате Microsoft Office Outlook 2007. И двете са необходими, за да използвате функцията оттегляне.

Можете да проверите в диалоговия прозорец Настройки на акаунт в Outlook за типовете имейл акаунти във вашия профил на Outlook.

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Настройки на акаунт.

 2. В раздела Имейл, в колоната Тип се съдържа типът на акаунта за всеки запис.

  Свойства на контакти в Outlook

За да проверите оттеглянето

Успехът или неуспехът на оттеглянето зависи от настройките на списъка на получателите в Microsoft Outlook. Следните четири сценария обясняват какво се случва в различни ситуации, а допълнителен сценарий описва оттеглянето на съобщение, изпратено до публична папка на Microsoft Exchange.

Действие

Резултат

Изпращате имейл съобщение до някого. Оттегляте първоначалното съобщение и го замествате с ново.

В компютъра на получателя, под Опции за проследяване, е отметнато квадратчето Обработка на исканията и отговорите при пристигане.

(За да видите тази настройка, в менюто Инструменти щракнете върху Опции, щракнете върху Имейл опции и след това щракнете върху Опции за проследяване.)

И първоначалното, и оттегленото съобщение се получават в папката "Входящи" на получателя.

Ако допуснем, че първоначалното съобщение не е прочетено, то ще се изтрие и получателят ще бъде информиран, че вие, подателят, сте изтрили съобщението от неговата пощенска кутия.

Забележка: Ако първоначалното съобщение е маркирано като прочетено (визуализацията в екрана за четене не се смята за прочитане в този сценарий), когато оттегленото съобщение се обработва, получателят се информира, че вие, подателят, искате да изтриете съобщението, но съобщението остава в папката на Outlook на получателя.

Изпращате имейл съобщение до някого. Оттегляте първоначалното съобщение и го замествате с ново.

На компютъра на получателя под Опции за проследяване квадратчето Обработка на исканията и отговорите при пристигане не е отметнато.

(За да видите тази настройка, в менюто Инструменти щракнете върху Опции, щракнете върху Имейл опции и след това щракнете върху Опции за проследяване.)

И първоначалното, и оттегленото съобщение се получават в папката "Входящи" на получателя.

На компютъра на получателя се получава едно от следните неща:

 • Ако получателят отвори първо оттегленото съобщение, първоначалното съобщение се изтрива и получателят се информира, че вие, подателят, сте изтрили съобщението от неговата пощенска кутия.

 • Ако получателят отвори първо първоначалното съобщение, оттеглянето е неуспешно, а двете съобщения остават налични.

Забележка: Ако първоначалното съобщение е маркирано като прочетено (визуализацията в екрана за четене не се смята за прочитане в този сценарий), когато оттегленото съобщение се обработва, получателят се информира, че вие, подателят, искате да изтриете съобщението, но съобщението остава в папката на Outlook на получателя.

Изпращате имейл съобщение до някого. Оттегляте първоначалното съобщение и го замествате с ново.

На компютъра на получателя – или поради прилагане на правило, или поради действие на получателя – първоначалното съобщение се премества в друга папка, а оттегленото съобщение остава в папката "Входящи" (или също се премества в друга папка).

Ако оттегленото и първоначалното съобщение съществуват в различни папки, получателят получава съобщение, гласящо, че опитът за оттегляне е неуспешен. Това се случва без значение какви са конфигурацията на Outlook и състоянието на прочитане на съобщението.

И първоначалното, и новото съобщение са налични за получателя.

Забележка: Ако получателят прочете първоначалното съобщение и след това го маркира като непрочетено, Outlook го третира като че ли никога не е било четено и го оттегля успешно.

Изпращате имейл съобщение до някого. Оттегляте първоначалното съобщение и го замествате с ново.

На компютъра на получателя, или поради прилагане на правило, или поради действие на получателя, и двете съобщения се преместват в една и съща папка. В този случай резултатът е подобен на този, който се получава, когато Outlook не е конфигуриран автоматично да обработва съобщения.

На компютъра на получателя се получава едно от следните неща:

 • Ако получателят отвори първо оттегленото съобщение, първоначалното съобщение се изтрива и получателят се информира, че вие, подателят, сте изтрили съобщението от неговата пощенска кутия.

 • Ако получателят отвори първо първоначалното съобщение, оттеглянето пропада и двете съобщения остават налични.

Забележка: Ако получателят е прочел първоначалното съобщение и след това го е маркирал като непрочетено, Outlook го третира като че ли никога не е било четено и го оттегля успешно.

Изпращате имейл съобщение до публична папка. Оттегляте първоначалното съобщение и го замествате с ново.

Случва се едно от следните:

 • Ако получателят, четейки оттегленото съобщение, има права за четене на всички елементи от публичната папка, но не е прочел първоначалното съобщение, оттеглянето успява и остава само новото съобщение. Вие, подателят, получавате съобщение, че оттеглянето е било успешно.

 • Ако получателят е маркирал първоначалното съобщение като прочетено, той се информира, че оттеглянето не е било успешно, и се изтрива само оттегленото съобщение.

Ако потребител с други права за публичната папка отвори оттегленото съобщение, оттеглянето е неуспешно и потребителят получава съобщение, което го уведомява за това. И двете съобщения остават в публичната папка.

 • Ако получателят прочете първоначалното съобщение и след това го маркира като непрочетено, Outlook го третира като че ли никога не е било четено и го оттегля успешно.

 • В публичната папка правата на този, който прочита съобщението, а не на подателя, определят успеха или неуспеха на оттеглянето.

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×