Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Както ваш помощник може да ви помага в работата с входящата хартиена поща, така и друго лице, наречено представител, може да получава и отговаря на имейл съобщения и искания за събрания и да отговаря от ваше име. Можете също да дадете на представителя разрешения да чете, създава или променя елементите от вашата пощенска кутия на Microsoft Exchange Server.

Забележка:  Изисква се акаунт за Microsoft Exchange Server.

В тази статия

Какво прави делегирането на достъп?

Делегирането на достъп е нещо повече от споделяне на достъп до вашите папки. На представителите се дават допълнителни разрешения, като например за създаване на имейл съобщения или отговаряне от ваше име на искания за събрания. Вижте Управляване на чужда поща и календарни елементи, за да научите как представителите могат да изпълняват тези задачи.

Като лице, което дава разрешение, вие определяте нивото на достъп до вашите папки, което има представителят. Можете да дадете на представителя разрешение да чете елементи от вашите папки или да чете, създава, променя и изтрива елементи. По подразбиране, когато добавите представител, този представител има пълен достъп до вашите папки ''Календар'' и ''Задачи''. Представителят може също да отговаря от ваше име на искания за събрания.

Какво представляват нивата на разрешение за представителя?

 • Проверяващ     С това разрешение представителят може да чете елементи във вашите папки.

 • Автор     С това разрешение представителят може да чете и създава елементи, както и да променя и изтрива създадени от него елементи. Например, даден представител може да създава искания за задачи и искания за събрания направо във вашата папка Задача или Календар и след това да изпраща съответния елемент от ваше име.

 • Редактор     С това разрешение представителят може да прави всичко, което един автор има разрешение да прави, като освен това може да променя и изтрива елементите, създадени от вас.

   

  Забележка: Ако използвате Microsoft Outlook, за да изтриете елементи от папка на пощенска кутия на друг потребител, за който имате права за изтриване, а изтритите елементи отиват във вашата папка "Изтрити" вместо в папката "Изтрити" на собственика на пощенската кутия. Можете да използвате ключа DelegateWastebasketStyle в следната статия, за да промените поведението.

Най-горе на страницата

Обявяване на някого за мой представител

Един представител автоматично получава разрешения за ''Изпращане от името на''. По подразбиране представителят може да чете само вашите искания за събрания и отговорите. Представителят няма разрешение за четене на други съобщения във вашата папка Входящи.

 1. Изберете раздела Файл , след което изберете Настройки на акаунт > Делегиране на достъп.

 2. В диалоговия прозорец изберете Добави.

  Ако Добави не се вижда, възможно е да не съществува активна връзка между Outlook и Exchange. Лентата на състоянието на Outlook показва състоянието на връзката.

 3. Въведете името на лицето, което искате да направите свой представител или потърсете името и щракнете върху него в списъка с резултати от търсенето.

  Забележка: Представителят трябва да е лице, което фигурира в глобалния адресен списък на Exchange във вашата организация.

 4. Изберете Добавяне, след което изберете OK.

 5. В диалоговия прозорец Права за достъп на представителите приемете настройките за разрешения по подразбиране или изберете нива на достъп по избор за папките на Exchange.

  Ако даден представител се нуждае от разрешение, за да работи само с искания за събрания и отговори, достатъчни са настройките по подразбиране за разрешения, като Представителят получава копия от съобщения за събрание, изпратени до мен. Можете да запазите настройката за разрешението за папката Входящи да остане Няма. Исканията за събрания и отговорите ще постъпват направо в папката Входящи на представителя.

  Забележка: По подразбиране на представителя е дадено разрешение Редактор (може да чете, създава и променя елементи) за вашата папка Календар. Когато представителят отговори на искане за събрание от ваше име, то автоматично се добавя към вашата папка Календар.

 6. За да изпратите съобщение за уведомяване на представителя за променените разрешения, поставете отметка в квадратчето Автоматично изпращай на представителя съобщение, обобщаващо тези права.

 7. Ако желаете, отметнете квадратчето Представителят може да вижда моята поверителна информация.

  Важно: Тази настройка се отнася за всички папки на Exchange. Това са всички папки за "Поща", "Контакти", "Календар", "Задачи", "Бележки" и "Дневник". Няма начин да дадете достъп до поверителните елементи само в определени папки.

 8. Щракнете върху OK.

  Забележки: 

  • Съобщенията, изпратени с разрешение "Изпращай от името на", включват както името на представителя, така и вашето име до полето От. Когато дадено съобщение бъде изпратено с разрешение "Изпрати като", се вижда само вашето име.

  • След като добавите някого като представител, той може да добави вашата пощенска кутия на Exchange към неговия профил в Outlook. За инструкции вижте Управление на чужда поща и календарни елементи.

Най-горе на страницата

Промяна на разрешенията за представител

 1. Изберете раздела Файл , след което изберете Настройки на акаунт > Делегиране на достъп.

 2. Щракнете върху името на представителя, за когото искате да смените разрешенията, след което щракнете върху Разрешения.

  Забележка: Ако искате да премахнете всички разрешения за достъп на представител, не щракайте върху Разрешения, а щракнете върху Премахни и пропуснете останалите стъпки.

 3. Променете разрешенията за произволна папка на Outlook, до която представителят има достъп.

 4. За да изпратите съобщение за уведомяване на представителя за променените разрешения, поставете отметка в квадратчето Автоматично изпращай на представителя съобщение, обобщаващо тези права.

Забележка: Ако искате копия на исканията за събрания и получаваните отговори да бъдат изпращани до даден представител, уверете се, че на представителя са дадени права за Редактор (може да чете, създава и променя елементи) за вашата папка Календар и след това поставете отметка в квадратчето Представителят получава копия от съобщения за събрание, изпратени до мен.

Най-горе на страницата

Промяна на достъпа на представителя до поверителни елементи

Ако сте дали разрешение на представител, така че да може да има достъп до вашите папки на Outlook, можете да скриете личните данни в срещите, събранията, задачите и контактите. Отворете всеки личен елемент и в групата Етикети щракнете върху Поверително.

За да дадете достъп до поверителните елементи, направете следното:

 1. Изберете раздела Файл , след което изберете Настройки на акаунт > Делегиране на достъп.

 2. Изберете името на представителя, за когото искате да промените достъпа до вашите лични срещи, след което изберете Разрешения.

 3. Отметнете квадратчето Представителят може да вижда моята поверителна информация.

Важно: Не трябва да разчитате на функцията за поверителна информация, за да предотвратите достъпа на други потребители до подробни данни за вашите срещи, контакти или задачи. За да се уверите, че елементите, които сте маркирали като поверителни, не могат да се четат от други хора, не им давайте разрешение Проверяващ (може да чете елементи) за вашите папки Календар, Контакти или Задачи.

Най-горе на страницата

Вж. също

Управляване на чужда поща и календарни елементи

Изпращане на имейл от името на някой друг

Споделяне на календар на Outlook с други хора

Отваряне на календара на друго лице в Exchange

Добавяне на имейл акаунт към Outlook

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×