Преминаване към основното съдържание
Форматиране

Показване и скриване на нулеви стойности

Показване и скриване на нулеви стойности

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Възможно е да имате лични предпочитания за показването на нулеви стойности в дадена клетка или да използвате електронна таблица, която се придържа към набор от стандарти, изискващи от вас да скривате нулевите стойности. Има няколко начина за показване или скриване на нулеви стойности.

Понякога може да пожелаете нулевите (0) стойности да не се показват в работните листове, понякога имате нужда да ги виждате. Независимо дали ви привличат стандарти или предпочитания за показване или скриване на нулите, има няколко начина да направите това да се случи.

Скриване или показване на всички нулеви стойности в работен лист

 1. Щракнете върху Файл > Опции > Разширени.

 2. Под Покажи опциите за този работен лист изберете работния лист и след това направете едно от следните неща:

  • За да покажете нулевите (0) стойности в клетките, отметнете квадратчето Показвай нула в клетките, които имат нулева стойност.

  • За да покажете нулевите (0) стойности като празни клетки, изчистете квадратчето Показвай нула в клетките, които имат нулева стойност.

Скриване на нулевите стойности в избрани клетки

Тези стъпки скриват нулевите стойности в избраните клетки с помощта на числов формат. Скритите стойности се показват само в лентата за формули и не се отпечатват. Ако стойността на някоя от тези клетки се промени в ненулева стойност, стойността ще се покаже в клетката и форматът на стойността ще е сходен на общия числов формат.

 1. Изберете клетките, съдържащи нулевите (0) стойности, които искате да скриете.

 2. Можете да натиснете Ctrl+1 или в Начало да щракнете върху Формат > Форматиране на клетки.

  "Форматиране на клетки" в раздела "Начало"

 3. Щракнете върху Число > По избор.

 4. В полето Тип въведете 0;-0;;@ и щракнете върху OK.

За да покажете скритите стойности:

 1. Изберете клетките със скрити нули.

 2. Можете да натиснете Ctrl+1 или в Начало да щракнете върху Формат > Форматиране на клетки.

 3. Щракнете върху Число > Общи, за да приложите числовия формат по подразбиране, и след това щракнете върху OK.

Скриване на нулеви стойности, върнати от формула

 1. Изберете клетката, съдържаща нулевата (0) стойност.

 2. В раздела Начало щракнете върху стрелката до Условно форматиране > Правила за осветяване на клетки > Равно на.

 3. В полето отляво въведете 0.

 4. В полето отдясно изберете Формат по избор.

 5. В полето Форматиране на клетки щракнете върху раздела Шрифт.

 6. В полето Цвят изберете "бяло" и след това щракнете върху OK.

Показване на нулата като празни места или тирета

За целта използвайте IF функция.

Данни в клетките A2 и A3 в работен лист на Excel

Използвайте формула, подобна на тази, за връщане на празна клетка, когато стойността е нула:

=IF(A2-A3=0;"";A2-A3)

Ето как се чете формулата. Ако 0 е резултатът от (A2-A3), да не се показва 0 – да не се показва нищо (посочено с двойни кавички ""). Ако това не вярно, да се покаже резултатът от A2-A3. Ако не искате клетките да са празни, а искате да се покаже нещо, различно от 0, поставете тире "-" или друг знак между двойните кавички.

Скриване на нулеви стойности в отчет с обобщена таблица

 1. Щракнете върху отчета с обобщена таблица.

 2. В раздела Анализиране, в групата Обобщена таблица щракнете върху стрелката до Опции и след това върху Опции.

 3. Щракнете върху раздела Оформление и форматиране и след това направете едно или няколко от следните неща:

  • Промяна на показването на грешки    Отметнете квадратчето При грешни стойности показвай под Опции за форматиране. Въведете в полето стойността, която искате да се показва вместо грешките. За да показвате грешките като празни клетки, изтрийте всички знаци от полето.

  • Промяна на показването на празни клетки    Отметнете квадратчето За празни клетки показвай. В полето въведете стойността, която искате да се показва в празните клетки. За да показвате празни клетки, изтрийте всички знаци от полето. За да показвате нули, изчистете отметката от квадратчето.

Най-горе на страницата

Понякога може да пожелаете нулевите (0) стойности да не се показват в работните листове, понякога имате нужда да ги виждате. Независимо дали ви привличат стандарти или предпочитания за показване или скриване на нулите, има няколко начина да направите това да се случи.

Показване или скриване на всички нулеви стойности в работен лист

 1. Щракнете върху Файл > Опции > Разширени.

 2. Под Покажи опциите за този работен лист изберете работния лист и след това направете едно от следните неща:

  • За да покажете нулевите (0) стойности в клетките, отметнете квадратчето Показвай нула в клетките, които имат нулева стойност.

  • За да покажете нулевите стойности като празни клетки, изчистете квадратчето Показвай нула в клетките, които имат нулева стойност.

Използване на числов формат за скриване на нулеви стойности в избрани клетки

Следвайте тази процедура, за да скриете нулевите стойности в избрани клетки. Ако стойността на някоя от тези клетки се промени в ненулева стойност, форматът на стойността ще е сходен на общия числов формат.

 1. Изберете клетките, съдържащи нулевите (0) стойности, които искате да скриете.

 2. Можете да използвате Ctrl+1 или в Начало да щракнете върху Формат > Форматиране на клетки.

 3. В списъка Категория щракнете върху По избор.

 4. В полето Тип въведете 0;-0;;@.

Забележки: 

 • Скритите стойности се показват само в лентата за формули – или в клетката, ако редактирате в клетката – и не се отпечатват.

 • За да покажете отново скритите стойности, изберете клетките и след това натиснете Ctrl+1 или в Начало отидете в групата Клетки, посочете към Формат и щракнете върху Форматиране на клетки. В списъка Категория щракнете върху Общи, за да приложите числовия формат по подразбиране. За да покажете отново дата или час, изберете подходящия формат за дата или час в раздела Число.

Използване на условен формат за скриване на нулеви стойности, върнати от формула

 1. Изберете клетката, съдържаща нулевата (0) стойност.

 2. В раздела Начало, в групата Стил щракнете върху стрелката до Условно форматиране, посочете Правила за осветяване на клетки, а след това щракнете върху Равно на.

 3. В полето отляво въведете 0.

 4. В полето отдясно изберете Формат по избор.

 5. В диалоговия прозорец Форматиране на клетки щракнете върху раздела Шрифт.

 6. В полето Цвят изберете бял цвят.

Използване на формула за показване на нулите като празни места или тирета

За целта използвайте функцията IF.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Данни

10

10

Формула

Описание (Резултат)

=A2-A3

Второто число се изважда от първото (0)

=IF(A2-A3=0;"";A2-A3)

Връща празна клетка, когато стойността е нула (празна клетка)

=IF(A2-A3=0;"-";A2-A3)

Връща тире, когато стойността е нула (-)

За повече информация относно използването на тази функция вж. IF функция.

Скриване на нулеви стойности в отчет с обобщена таблица

 1. Щракнете върху отчета с обобщена таблица.

 2. В раздела Опции, в групата Опции за обобщена таблица щракнете върху стрелката до Опции и след това върху Опции.

 3. Щракнете върху раздела Оформление и форматиране и след това направете едно или няколко от следните неща:

  Промяна на показването на грешки     Отметнете квадратчето При грешни стойности показвай под Опции за форматиране. Въведете в полето стойността, която искате да се показва вместо грешките. За да показвате грешките като празни клетки, изтрийте всички знаци от полето.

  Промяна на показването на празни клетки     Отметнете квадратчето За празни клетки показвай. В полето въведете стойността, която искате да се показва в празните клетки. За да показвате празни клетки, изтрийте всички знаци от полето. За да показвате нули, изчистете отметката от квадратчето.

Най-горе на страницата

Понякога може да пожелаете нулевите (0) стойности да не се показват в работните листове, понякога имате нужда да ги виждате. Независимо дали ви привличат стандарти или предпочитания за показване или скриване на нулите, има няколко начина да направите това да се случи.

Показване или скриване на всички нулеви стойности в работен лист

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху Опции на Excelи след това щракнете върху категорията Разширени .

 2. Под Покажи опциите за този работен лист изберете работния лист и след това направете едно от следните неща:

  • За да покажете нулевите (0) стойности в клетките, отметнете квадратчето Показвай нула в клетките, които имат нулева стойност.

  • За да покажете нулевите стойности като празни клетки, изчистете квадратчето Показвай нула в клетките, които имат нулева стойност.

Използване на числов формат за скриване на нулеви стойности в избрани клетки

Следвайте тази процедура, за да скриете нулевите стойности в избрани клетки. Ако стойността на някоя от тези клетки се промени в ненулева стойност, форматът на стойността ще е сходен на общия числов формат.

 1. Изберете клетките, съдържащи нулевите (0) стойности, които искате да скриете.

 2. Можете да натиснете Ctrl+1 или в раздела Начало отидете в Клетки щракнете върху групата Формат > Форматиране на клетки.

 3. В списъка Категория щракнете върху По избор.

 4. В полето Тип въведете 0;-0;;@.

Забележки: 

 • Скритите стойности се показват само в лентата за формули Изображение на бутон – или в клетката, ако редактирате в клетката – и не се отпечатват.

 • За да покажете отново скритите стойности, изберете клетките и след това в раздела Начало, в групата Клетки посочете Формат и щракнете върху Форматиране на клетки. В списъка Категория щракнете върху Общи за прилагане на числов формат по подразбиране. За да покажете отново дата или час, изберете подходящия формат за дата или час в раздела Число.

Използване на условен формат за скриване на нулеви стойности, върнати от формула

 1. Изберете клетката, съдържаща нулевата (0) стойност.

 2. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху стрелката до Условно форматиране > Правила за осветяване на клетки > Равно на.

 3. В полето отляво въведете 0.

 4. В полето отдясно изберете Формат по избор.

 5. В диалоговия прозорец Форматиране на клетки щракнете върху раздела Шрифт.

 6. В полето Цвят изберете бял цвят.

Използване на формула за показване на нулите като празни места или тирета

За целта използвайте функцията IF.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирам пример?

 1. Изберете примера в тази статия.

Важно: Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

избиране на пример от помощта за Excel 2013 за Windows

Избиране на пример от помощта

 1. Натиснете CTRL+C.

 2. В Excel създайте празна работна книга или работен лист.

 3. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете CTRL+V.

Важно: За да работи правилно примерът, трябва да го поставите в клетка A1 на работния лист.

 1. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша CTRL+` (тежко ударение) или в раздела Формули> групата Проверка на формули > Показване на формули.

След като копирате примера в празен работен лист, можете да го приспособите към нуждите си.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Данни

10

10

Формула

Описание (Резултат)

=A2-A3

Второто число се изважда от първото (0)

=IF(A2-A3=0;"";A2-A3)

Връща празна клетка, когато стойността е нула (празна клетка)

=IF(A2-A3=0;"-";A2-A3)

Връща тире, когато стойността е нула (-)

За повече информация относно използването на тази функция вж. IF функция.

Скриване на нулеви стойности в отчет с обобщена таблица

 1. Щракнете върху отчета с обобщена таблица.

 2. В раздела Опции, в групата Опции за обобщена таблица щракнете върху стрелката до Опции и след това върху Опции.

 3. Щракнете върху раздела Оформление и форматиране и след това направете едно или няколко от следните неща:

  Промяна на показването на грешки     Отметнете квадратчето При грешни стойности показвай под Опции за форматиране. Въведете в полето стойността, която искате да се показва вместо грешките. За да показвате грешките като празни клетки, изтрийте всички знаци от полето.

  Промяна на показването на празни клетки     Отметнете квадратчето За празни клетки показвай. В полето въведете стойността, която искате да се показва в празните клетки. За да показвате празни клетки, изтрийте всички знаци от полето. За да показвате нули, изчистете отметката от квадратчето.

Вж. също

Общ преглед на формулите в Excel

Начини за избягване на повредени формули

Намиране и коригиране на често срещани грешки във формули

Клавишни комбинации и функционални клавиши за Excel

Функции на Excel (по азбучен ред)

Функции на Excel (по категории)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×