Преминаване към основното съдържание
Превключване от работа офлайн на работа онлайн

Превключване от работа офлайн на работа онлайн

В Outlook имате гъвкавостта да накарате Outlook да работи онлайн или офлайн с вашия пощенски сървър.

Как да разберете кога работите офлайн или онлайн в Outlook? Има визуални напомняния, започващи от лентата на състоянието в дъното на вашия прозорец на Outlook. Ако са показани някои от следните индикатори на състоянието, това означава, че Outlook не е свързан с вашия пощенски сървър.

Състояние за работа офлайн или Състояние на изключване

Не можете да изпращате или получавате имейли, докато не се свържете отново.

Състояние: Работа офлайн

Работата офлайн обикновено е по избор. Връщането в онлайн режим на работа е прост процес.

 • В Outlook, в раздела Изпращане/получаване изберете Работа офлайн, за да се свържете отново.

  Опция за работа офлайн и раздел за изпращане/получаване

Забележки: 

 • Ако фонът на бутона "Работа офлайн" е затъмнен (както е показано на изображението по-горе), не сте се свързали. Но ако фонът е светъл, значи сте се свързали.

 • Ако не виждате бутона "работа офлайн" и имейл акаунтът ви е акаунт за Microsoft Exchange Server или акаунт заMicrosoft 365,Кеширан режим на Exchange може да бъде изключен. Следвайте стъпките от включване на кеширания режим на Exchange , за да промените тази настройка. Или се обърнете към лицето, което управлява сървъра на Exchange за вашата организация.
  Препоръчваме винаги да включвате кеширан режим на Exchange с акаунт заMicrosoft 365.

Състояние: Прекъсната връзка

Може да има различни причини връзката да е прекъсната от Outlook. Това, което следва, са само няколко примера на някои от възможните причини.

 • Ако интернет връзката ви работи, е възможно да има проблем с пощенския сървър.

 • Ако можете да влезете в имейла си от уеб сайт, като например http://outlook.com, проверете дали можете да получавате и изпращате имейли по този начин. Ако имейлът не работи на уеб сайта, обърнете се за помощ към техническата поддръжка или имейл доставчика.

 • Ако получавате и изпращате имейли в уеб сайта, значи, че няма проблем с пощенския сървър. Възможно е обаче компютърът ви да се нуждае от актуализации или да има проблем с настройките на акаунта.

Съвети за повторно свързване към Outlook

Ето някои предложени начини на свързване към Outlook.

Възстановяване на състоянието "работа офлайн"

 • В раздела Изпращане/получаване изберете Работа офлайн и проверете в лентата на състоянието. Ако лентата на състоянието показва "Работа офлайн", повторете действието, докато състоянието не се промени на свързано.

Проверка за актуализации

Създаване на нов профил

За да премахнете възможността да има неизправност в текущия ви профил в Outlook, създайте нов профил. Ако отворите Outlook чрез новия профил и той все още не е свързан, опитайте да премахнете акаунта си и след това отново да го добавите.

 1. В екрана Папка щракнете с десния бутон името на вашия акаунт и след това изберете Премахни<име на акаунта>.

 2. Следвайте стъпките в добавяне на акаунта отново, за да продължите.

Поддръжката на Office 2010 ще приключи скоро

Надстройте до Microsoft 365, за да работите навсякъде от всяко устройство и да продължите да получавате поддръжка.

Надстрой сега

Ако лентата на състоянието в дъното на прозореца на Microsoft Outlook показва Работа офлайн, това означава, че връзката на Outlook с пощенския сървър е прекъсната. Не можете да изпращате или получавате поща, докато не се свържете повторно:

Лента на състоянието на Outlook със състояние "Работа офлайн"

Първото нещо, което да проверите, е вашата интернет връзка, като се опитате да се свържете с някой уеб сайт. Ако интернет връзката работи, опитайте да се свържете повторно към пощенския сървър. Ето как да направите това:

 1. Щракнете върху Изпращане/получаване.

  Обърнете внимание, че когато Outlook е настроен на Работа офлайн, бутонът е осветен.

  Командата "Работа офлайн" на лентата, посочваща, че е включено "Офлайн"

 2. Щракнете върху Работа офлайн, за да се върнете към работа онлайн.

  След като се свържете отново със сървъра, бутонът работа офлайн е с едноцветен фон:

  Командата "Работа офлайн" на лентата, показваща "Онлайн"

Все още не успявате? Ако можете да използвате този имейл акаунт с уеб сайт, като например Outlook.com, вижте дали можете да получавате и изпращате нова поща с използване на този сайт. Ако не можете, обърнете се към техническата поддръжка или имейл доставчика за помощ.

Ако можете да получавате и изпращате имейли в уеб сайта, пощенският сървър е наред. Но Outlook може да се нуждае от актуализации или може да има проблем с настройките на пощенския акаунт. Ако използвате акаунт за Exchange, проверете за актуализации и инсталирайте всички, които са необходими. (Винаги е добре да сте в крак с актуализациите.)

Отчаяхте се? Може би вашият имейл акаунт се нуждае от ново начало. Опитайте да създадете нов профил за поща.

Когато искате да работите офлайн

Когато работите онлайн с Outlook и пощенския си сървър, получавате нова поща, когато пристигне такава, пощата, която изпращате, се изпраща веднага. Може обаче да има случаи, когато да работите в режим онлайн не е възможно. Например може да няма мрежова връзка. Или може да мрежова връзка, но не искате да се свързвате с нея, защото сте превишили своя план за данни или ще трябва да плащате.

В Outlook имате гъвкавостта да изберете дали искате да работите онлайн, или офлайн, като можете да правите това автоматично или ръчно. Ако сте избрали да работите офлайн, но искате да стартирате ръчно операция за изпращане/получаване, просто щракнете върху Изпращане/получаване > Изпращане/получаване на всички папки.

Изображение на лентата на Outlook

Работа офлайн с акаунт за Microsoft Exchange Server

Ако използвате акаунт за Microsoft Exchange Server, вашите съобщения се записват в пощенската ви кутия на сървъра. Когато сте свързани към сървъра и работите онлайн, вие можете да използвате цялата функционалност на Outlook, като например отваряне на елементи, преместването им между папки и изтриване на елементи. Но когато работите офлайн, вие губите достъпа до всички елементи, намиращи се на сървъра. Именно в такава ситуация стават полезни офлайн папките, записани в офлайн файл с данни на Outlook (.ost) на компютъра ви.

Файлът с данни на Outlook (.ost) е копие на пощенската ви кутия на Exchange. Когато сте онлайн, този файл автоматично се синхронизира със сървъра, така че и двете копия да са еднакви, и промените, направени на едното от копията, се възпроизвеждат и на другото. Можете да конфигурирате Outlook автоматично да се стартира офлайн, ако не може да се установи връзка с Exchange. Можете също ръчно да превключвате между офлайн и онлайн състояние на връзката и да изберете кои папки на Exchange да бъдат поддържани актуални на локалния ви компютър.

Ако използвате акаунт на Exchange, препоръчва се да използвате с кеширания режим на Exchange. Повечето причини за работа офлайн се отстраняват, ако използвате кеширан режим на Exchange. Липсата на връзка с мрежата е прозрачна, защото можете да продължите работа с вашите елементи.

По подразбиране кешираният режим на Exchange създава и използва офлайн файл с данни на Outlook (.ost), след което изтегля и поддържа синхронизирано копие на елементите във всички папки в пощенската ви кутия. Вие работите с информацията на компютъра си, а Outlook я синхронизира със сървъра.

Независимо дали сте на работа, вкъщи или в самолет, промените в мрежата или нейната наличност са прозрачни за вас. Когато прекъсне връзката ви с Exchange, можете да продължите работата си с данните. Когато връзката се възстанови, Outlook автоматично синхронизира промените, и папките и елементите на сървъра и на вашия компютър отново стават идентични. Управлението на връзката със сървъра и поддържането на данните актуални се прави от Outlook. Няма нужда да превключвате към офлайн режим и да се опитвате постоянно да се свързвате със сървъра – всичко това е автоматично.

Кешираният режим на Exchange също така ви освобождава от нуждата да конфигурирате групи за изпращане/получаване, защото той избира папките, с които искате да разполагате, когато сте офлайн, и да ги поддържате синхронизирани.

Единственият случай, когато може да се наложи да работите офлайн, е когато искате по-голям контрол върху това, какво се изтегля във локалното копие на пощенската кутия на Exchange. Това може да включва ситуациите, когато използвате устройство за връзка или услуга, която ви тарифира според направения трафик. Кешираният режим на Exchange поддръжка всичко актуално. Работата офлайн ви позволява да използвате групите за изпращане/получаване, за да прецизирате типа и количеството информация, която се синхронизира.

Какво става, ако не използвате акаунт за Exchange? Много хора използват POP3 или IMAP акаунт от своя доставчик на интернет или уеб базиран акаунт, като например Outlook.com (бивш Hotmail).

Най-бързият начин да работите офлайн е да използвате настройките на Outlook по подразбиране. Ако искате да персонализирате настройките, включително къде да записвате офлайн файла с данни на Outlook (.ost), използвайте инструкциите за Персонализирано настройване.

Бързо конфигуриране

 1. В раздела Изпращане/получаване, в групата Предпочитания щракнете върху Работа офлайн.

 2. За да конфигурирате офлайн файл с данни на Outlook (.ost), натиснете OK.

  По подразбиране квадратчето Питай при стартиране да избера дали да работя офлайн, или онлайн е отметнато. Ако искате Outlook винаги да се включва онлайн при налична връзка, изчистете отметката в това квадратче.

След като офлайн файлът с данни на Outlook (.ost) е създаден, когато излезете и рестартирате Outlook, трябва да синхронизирате своята пощенска кутия на Exchange с новия файл. Най-бързият начин да направите това е следният: В раздела Изпращане/получаване, в групата Изпращане и получаване щракнете върху Изпращане/получаване на всички папки.

Персонализирано настройване

Ако искате да персонализирате настройките за офлайн файла с данни на Outlook (.ost), например къде се записва файлът на компютъра ви, направете следното:

 1. Създайте офлайн файл с данни на Outlook (.ost), ако още не сте го направили.

  Създаване на офлайн файл с данни на Outlook (.ost)

  1. Щракнете върху раздела Файл.

  2. Щракнете върху Настройки на акаунт и после щракнете върху Настройки на акаунт.

  3. В раздела Имейл изберете акаунта за Exchange Server и след това щракнете върху Промяна

  4. Щракнете върху Още настройки.

  5. Изберете раздела Разширени, след което щракнете върху Настройки на файл с офлайн папки.

  6. В полето Файл въведете пътя до файла, който искате да използвате като .ost файл.

   Името по подразбиране на файла е Outlook.ost. Ако този файл вече съществува, бивате запитани за ново име.

 2. Щракнете върху менюто файл

 3. Щракнете върху Настройки на акаунт и после щракнете върху Настройки на акаунт.

 4. В раздела Имейл изберете акаунта на Exchange и после щракнете върху Промяна.

 5. Щракнете върху Още настройки.

 6. Направете едно от следните неща:

  1. Винаги стартирай Outlook офлайн     Щракнете върху Ръчно управление на състоянието на връзката и след това щракнете върху Работа офлайн и използване на комутируема връзка.

  2. Изберете дали да работите офлайн или онлайн     Щракнете върху Ръчно управление на състоянието на връзката и след това отметнете квадратчето Избор на типа на връзката при стартиране.

  3. Винаги се свързвай с мрежата     Щракнете върху Ръчно управление на състоянието на връзката и след това изберете Свързване с мрежата.

  4. Outlook автоматично открива дали има връзка във сървъра     Щракнете върху Автоматично откриване на състоянието на връзката. Ако Outlook не може да се свърже с пощенския сървър, той автоматично ще се стартира в офлайн режим.

   Забележка: За да укажете периода от време, който да се изчаква за отговор от сървъра, преди да бъдете запитани дали да се направи повторен опит или да се работи офлайн, въведете число в полето Секунди до изтичане на изчакването за връзка със сървъра.

Най-горе на страницата

За работата офлайн

Когато работите онлайн с Outlook 2007 и вашия пощенски сървър, вие получавате новата поща в момента на нейното пристигане, а пощата, която изпращате, се изпраща незабавно. Има обаче случаи, когато да работите в режим онлайн не е възможно. Понякога например нямате връзка с мрежата поради мястото, където се намирате. А има и случаи, когато дори да мрежова връзка, не искате да се свързвате с нея, защото ще трябва да плащате.

Ако акаунтът ви се свързва с Exchange, вашите съобщения се записват в пощенската ви кутия на сървъра. Когато сте свързани към сървъра и работите онлайн, вие можете да използвате цялата функционалност на Outlook, като например отваряне на елементи, преместването им между папки и изтриване на елементи. Но когато работите офлайн, вие губите достъпа до всички елементи, намиращи се на сървъра. Именно в такава ситуация стават полезни офлайн папките, записани във файл с офлайн папки (.ost) на компютъра ви.

Файлът. ost е копие или копие на вашата пощенска кутия на Exchange. Когато сте онлайн, този. ost файл автоматично се синхронизира със сървъра, така че и двете копия да са еднакви, а направените промени в копието са направени в другата. Можете да конфигурирате Outlook автоматично да се стартира офлайн, ако не може да се установи връзка с Exchange. Можете също ръчно да превключвате между офлайн и онлайн състояние на връзката и да изберете кои папки на Exchange да бъдат поддържани актуални на локалния ви компютър.

Ако използвате акаунт на Exchange, препоръчва се да използвате с кеширания режим на Exchange. Повечето причини за работа офлайн се отстраняват, ако използвате кеширан режим на Exchange. Липсата на връзка с мрежата е прозрачна, защото можете да продължите работа с вашите елементи.

По подразбиране кешираният режим на Exchange създава и използва файл с офлайн папки (.ost), след което изтегля и поддържа синхронизирано копие на елементите във всички папки в пощенската ви кутия. Вие работите с информацията на компютъра си, а Outlook я синхронизира със сървъра.

Независимо дали сте на работа, вкъщи или в самолет, промените в мрежата или нейната наличност са прозрачни за вас. Когато прекъсне връзката ви с Exchange, можете да продължите работата си с данните. Когато връзката се възстанови, Outlook автоматично синхронизира промените, и папките и елементите на сървъра и на вашия компютър отново стават идентични. Управлението на връзката със сървъра и поддържането на данните актуални се прави от Outlook. Няма нужда да превключвате към офлайн режим и да се опитвате постоянно да се свързвате със сървъра – всичко това е автоматично.

Кешираният режим на Exchange също така ви освобождава от нуждата да конфигурирате групи за изпращане/получаване, защото той избира папките, с които искате да разполагате, когато сте офлайн, и да ги поддържате синхронизирани.

Единственият случай, когато може да се наложи да работите офлайн, е когато искате по-голям контрол върху това, какво се изтегля във локалното копие на пощенската кутия на Exchange. Това може да включва ситуациите, когато използвате устройство за връзка или услуга, която ви тарифира според направения трафик. Кешираният режим на Exchange поддръжка всичко актуално. Работата офлайн ви позволява да използвате групите за изпращане/получаване, за да прецизирате типа и количеството информация, която се синхронизира.

Какво става, ако не използвате акаунт за Exchange? Много хора използват POP3 или IMAP акаунт от своя доставчик на интернет (ISP) или HTTP акаунт, като например Microsoft Windows Live Mail. Когато сте онлайн, това означава, че е налична връзка към пощенския сървър и Outlook изпраща и получава съобщения незабавно за имейл акаунти за Exchange, IMAP и HTTP. За POP3 имейл акаунти съобщения се изпращат незабавно, ако квадратчето за отметка Изпращай незабавно при свързване е избрано в раздела Настройка на поща (менютоинструменти , командата Опции ). Когато сте офлайн, всички акаунти използват времето за изпращане/получаване в диалоговия прозорец групи за изпращане/получаване . Освен това, за IMAP имейл акаунти папките не са налични, когато сте офлайн.

Когато работите офлайн, Outlook се свързва с пощенския сървър само когато вие решите да го направите. Когато сте офлайн, Outlook не се опитва да се свърже с вашия пощенски сървър, да изтегля заглавки, които сте маркирали за изтегляне, нито да изпраща съобщения.

Най-горе на страницата

Ако имате имейл акаунт за Microsoft Exchange

Трябва да рестартирате Outlook 2007, за да превключвате между онлайн и офлайн работа. Помислете дали да не използвате кеширан режим на Exchange, който ви дава по-голяма гъвкавост, когато превключвате между онлайн и офлайн състояние на връзката.

Най-бързият начин да работите офлайн е да използвате настройките на Outlook по подразбиране. Ако искате да персонализирате настройките, включително къде да записвате файла с офлайн папки (.ost), използвайте инструкциите за Персонализирано настройване.

Бързо конфигуриране

 1. В менюто Файл щракнете върху Работи офлайн.

  Превключване между режимите на календара ''Един до друг'' и ''Припокриване'' чрез щракване в горната част на календарите

 2. За да конфигурирате файл с офлайн папки (.ost),натиснете OK.

  По подразбиране квадратчето Питай при стартиране да избера дали да работя офлайн, или онлайн е отметнато. Ако искате Outlook винаги да се включва онлайн при налична връзка, изчистете отметката в това квадратче.

След създаване на .ost файла, когато затваряте и рестартирате Outlook, трябва да синхронизирате пощенската си кутия на Exchange с .ost файла. Най-бързият начин да се направи това е следният: в менюто Инструменти посочете Изпращане/получаване и след това щракнете върху Изпращане/получаване на всички.

Персонализирано настройване

Ако искате да персонализирате настройките за файла с офлайн папки (.ost), например къде се записва .ost файлът на компютъра ви, направете следното:

 1. Създайте файл с офлайн папки (.ost), освен ако вече не сте го направили.

  Създаване на файл с офлайн папки (.ost)

  1. В менюто Инструменти щракнете върху Настройки на акаунти.

  2. В раздела Имейл изберете акаунта на Exchange и после щракнете върху Промяна.

  3. Щракнете върху Още настройки.

  4. Изберете раздела Разширени, след което щракнете върху Настройки на файл с офлайн папки.

  5. В полето Файл въведете пътя до файла, който искате да използвате като .ost файл.

   Името по подразбиране на файла е Outlook.ost. Ако този файл вече съществува, бивате запитани за ново име.

 2. В менюто Инструменти щракнете върху Настройки на акаунти.

 3. В раздела Имейл изберете акаунта на Exchange и после щракнете върху Промяна.

 4. Щракнете върху Още настройки.

 5. Направете едно от следните неща:

  1. Винаги стартирай Outlook офлайн     Щракнете върху Ръчно управление на състоянието на връзката и след това щракнете върху Работа офлайн и използване на комутируема връзка.

  2. Изберете дали да работите офлайн или онлайн     Щракнете върху Ръчно управление на състоянието на връзката и след това отметнете квадратчето Избор на типа на връзката при стартиране.

  3. Винаги се свързвай с мрежата     Щракнете върху Ръчно управление на състоянието на връзката и след това изберете Свързване с мрежата.

  4. Outlook автоматично открива дали има връзка във сървъра     Щракнете върху Автоматично откриване на състоянието на връзката. Ако Outlook не може да се свърже с пощенския сървър, той автоматично ще се стартира в офлайн режим.

   Забележка: За да укажете периода от време, който да се изчаква за отговор от сървъра, преди да бъдете запитани дали да се направи повторен опит или да се работи офлайн, въведете число в полето Секунди до изтичане на изчакването за връзка със сървъра.

Ако използвате имейл акаунт на Exchange в кеширан режим на Exchange

 • В менюто Файл щракнете върху Работи офлайн.

  Превключване между режимите на календара ''Един до друг'' и ''Припокриване'' чрез щракване в горната част на календарите

Ако използвате POP3, IMAP или HTTP акаунт

 • В менюто Файл щракнете върху Работи офлайн.

  Превключване между режимите на календара ''Един до друг'' и ''Припокриване'' чрез щракване в горната част на календарите

Най-горе на страницата

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×