Преглед и промяна на свойствата на файл на Office

Свойствата на документи, познати като метаданни, са подробни данни за файл, които го описват или идентифицират. Те включват подробни данни от рода на заглавие, име на автора, тема и ключови думи, които уточняват темата или съдържанието на документа.

Ако включите свойствата на документа за вашите файлове, можете лесно да организирате и идентифицирате вашите документи по-късно. Можете и да търсите документи въз основа на свойствата им или да ги вмъкнете в документите.

Запознаване със свойствата на документа

Има четири типа свойства на документи:

 • Стандартни свойства – по подразбиране Office документите се асоциират с набор от стандартни свойства, като например автора, заглавието и темата. Можете да зададете ваши собствени текстови стойности за тези свойства, за да направите по-лесно подреждането и намирането на вашите документи. Например в Word можете да използвате свойството ключови думи (наричани също етикети), за да добавите ключовата дума "клиенти" към вашите документи за продажби. След това можете да търсите всички документи за продажби с тази ключова дума.

 • Автоматично актуализирани свойства – тези свойства включват и свойствата на файловата система (например размера на файла или датите на създаване или Последна промяна на файла) и статистическите данни, които се поддържат за вас от програми на Office (например броя на думите или знаците в документ). Не можете да укажете или промените автоматично актуализираните свойства.

  Можете да използвате автоматично актуализираните свойства за идентифициране или намиране на файлове. Можете например да търсите всички файлове, създадени след 3 август 2015 г., или всички файлове, последно променени вчера.

 • Свойства по избор – можете да дефинирате допълнителни свойства по избор за вашите Office документи. На свойствата по избор можете да присвоявате текстова, часова или числена стойност, а можете да им зададете и стойности да или не. Можете да изберете от списък с предложени имена или да дефинирате ваши собствени.

  За повече информация вижте Преглед или създаване на свойства по избор за файл

 • Свойства на библиотека с документи – това са свойства, свързани с документи в библиотека с документи в уеб сайт или публична папка. Когато създадете нова библиотека с документи, можете да дефинирате едно или повече свойства на библиотека с документи и да зададете правила за стойностите им. Когато добавяте документи в библиотеката с документи, получавате подкана да включите стойностите на всички изисквани свойства или да актуализирате свойствата, които са неправилни. Например библиотека с документи, в която се събират идеи за продукти, може да подкани за въвеждане на свойства, като "Подаден от", "Дата", "Категория" и "Описание". Когато отворите документ от библиотека с документи в Word, Excel или PowerPoint, можете да редактирате и актуализирате тези свойства на библиотеката с документи, като щракнете върху файл > информация. Всички задължителни свойства от библиотеката с документи са структурирани с червени граници в раздела "информация" в Word, Excel иPowerPoint.

Ако искате да вмъкнете което и да е от тези свойства във вашия документ на Word, вижте Добавяне на името на файла, датата, автора или други свойства на документа към горен или долен колонтитул.

Преглед и промяна на стандартните свойства за текущия файл

 • Коя програма от Office използвате?
 • Access
 • Excel
 • PowerPoint
 • Project
 • Publisher
 • Visio
 • Word
 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху Показване и редактиране на свойства на базата данни в горната част на страницата.

 4. В диалоговия прозорец Свойства щракнете върху разделите, за да изберете свойствата, които желаете да видите или актуализирате.

 5. Щракнете върху OK. Всички промени, които сте направили, се записват автоматично.

 6. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към базата данни.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите свойствата на работната книга.

 3. За да добавите или промените свойства, посочете с показалеца свойството, което искате да актуализирате, и въведете информацията.

 4. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към работната книга. Всички промени, които сте направили, се записват автоматично.

  Незадължителни стъпки:

  • За да видите още свойства, щракнете върху Покажи всички свойства в долния край на страницата.

  • За да отворите диалоговия прозорец "Свойства", където можете да добавяте или редактирате всички свойства наведнъж и да преглеждате информация и статистика за документа, щракнете върху Свойства в горния край на страницата и след това върху Разширени свойства.

   Отваряне на разширените свойства

   В раздела Резюме можете да добавите или редактирате заглавието, темата, автора, ръководителя, фирмата, категорията, ключовите думи (наричани също етикети) и коментарите.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите свойствата на презентацията.

 3. За да добавите или промените свойства, посочете с показалеца свойството, което искате да актуализирате, и въведете информацията.

 4. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към презентацията. Всички промени, които сте направили, се записват автоматично.

  Незадължителни стъпки:

  • За да видите още свойства, щракнете върху Покажи всички свойства в долния край на страницата.

  • За да отворите диалоговия прозорец "Свойства", където можете да добавяте или редактирате всички свойства наведнъж и да преглеждате информация и статистика за документа, щракнете върху Свойства в горния край на страницата и след това върху Разширени свойства.

   Отваряне на разширените свойства

   В раздела Резюме можете да добавите или редактирате заглавието, темата, автора, ръководителя, фирмата, категорията, ключовите думи (наричани също етикети) и коментарите.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите свойствата на проекта.

 3. За да добавите или промените свойства, посочете с показалеца свойството, което искате да актуализирате, и въведете информацията.

 4. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към проекта си. Всички промени, които сте направили, се записват автоматично.

  Незадължителни стъпки:

  За да видите повече свойства или статистика, щракнете върху Информация за проекта в горния край на страницата и след това щракнете върху Разширени свойства или Статистика за проекта.

  Опции за информация за проект

  В раздела Резюме на диалоговия прозорец Свойства можете да добавите или редактирате заглавието, темата, автора, ръководителя, фирмата, категорията, ключовите думи (наричани също етикети) и коментарите.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите свойствата.

 3. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към публикацията. Всички промени, които сте направили, се записват автоматично.

Незадължителни стъпки:

За да отворите диалоговия прозорец "Свойства", където можете да добавяте или редактирате всички свойства наведнъж и да преглеждате информация и статистика за документа, щракнете върху Свойства на публикацията в горния край на страницата и след това върху Разширени свойства.

Отваряне на разширените свойства

В раздела Резюме можете да добавите или редактирате заглавието, темата, автора, ръководителя, фирмата, категорията, ключовите думи (наричани също етикети) и коментарите.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите свойствата.

 3. За да добавите или промените свойства, посочете с показалеца свойството, което искате да актуализирате, и въведете информацията.

 4. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към публикацията. Всички промени, които сте направили, се записват автоматично.

  Незадължителни стъпки:

  • За да отворите диалоговия прозорец "Свойства", където можете да добавяте или редактирате всички свойства наведнъж и да преглеждате информация за документа, щракнете върху Свойства в горния край на страницата и след това върху Разширени свойства.

   Отваряне на разширените свойства

   В раздела Резюме можете да добавите или редактирате свойствата, като напр. заглавието, темата, автора, ръководителя, фирмата, категорията, ключовите думи (наричани също етикети) и коментарите.

  • За да добавите връзка към свързани документи, щракнете върху Свързани документи в долната част на страницата Информация и изберете Добавяне на връзка към свързан документ.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите свойствата на документа.

 3. За да добавите или промените свойства, посочете с показалеца свойството, което искате да актуализирате, и въведете информацията. Обърнете внимание, че за някои метаданни, например автор, ще трябва да щракнете с десния бутон върху свойството и да изберете Премахни или Редактиране.

 4. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към документа. Всички промени, които сте направили, се записват автоматично.

  Незадължителни стъпки:

  • За да видите още свойства, щракнете върху Покажи всички свойства в долния край на страницата.

  • За да отворите диалоговия прозорец "Свойства", където можете да добавяте или редактирате всички свойства наведнъж и да преглеждате информация и статистика за документа, щракнете върху Свойства в горния край на страницата и след това върху Разширени свойства.

   Отваряне на разширените свойства

   В раздела Резюме можете да добавите или редактирате заглавието, темата, автора, ръководителя, фирмата, категорията, ключовите думи (наричани също етикети) и коментарите.

Преглед или създаване на свойства по избор за текущия файл

Свойствата по избор са свойства, които сте дефинирали за документ за Office. На свойствата по избор можете да присвоявате текстова, часова или числена стойност, а можете да им зададете и стойности да или не. Можете да изберете от списък с предложени имена или да дефинирате ваши собствени.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху Свойства в горния край на страницата и изберете Разширени свойства.

  Забележки: 

  • В Access ще изберете Преглед и редактиране на свойства на базата данни

  • В Project ще изберете информация за проект

  • В Publisher ще изберете свойствата на публикацията

  • В момента не можете да преглеждате или създавате свойства по избор заVisio на файлове

 4. Изберете раздела По избор.

  • В полето Име въведете име на свойството по избор или изберете име от списъка.

  • В списъка Тип изберете типа данни за свойството, което искате да добавите.

  • В полето Стойност въведете стойност за свойството. Стойността, която въвеждате, трябва да съвпада с избора в списъка Тип. Например ако изберете Число в списъка Тип, трябва да въведете число в полето Стойност. Стойности, които не съвпадат с типа на свойството, се съхраняват като текст.

 5. Щракнете върху OK.

Запознаване със свойствата на документа

Има пет типа свойства на документи:

 • Стандартни свойства     По подразбиране Office документи се асоциират с набор от стандартни свойства, като например автор, заглавие и тема. Можете да зададете ваши собствени текстови стойности за тези свойства, за да направите по-лесно подреждането и намирането на вашите документи. Например в Word можете да използвате свойството ключови думи (наричани също етикети), за да добавите ключовата дума "клиенти" към вашите файлове за продажби. След това можете да търсите всички файлове за продажби по тази ключова дума.

 • Автоматично актуализирани свойства     Тези свойства включват свойствата на файловата система (например размера на файла или датите на създаване или Последна промяна на файл) и статистическите данни, които се поддържат за вас от програми на Office (например броя на думите или знаците в документ). Не можете да укажете или промените автоматично актуализираните свойства.

  Можете да използвате автоматично актуализираните свойства, за да идентифицирате или намирате документи. Можете например да търсите всички файлове, създадени след 3-и август 2005 г. или всички файлове, последно променени вчера.

 • Свойства по избор     Можете да дефинирате допълнителни свойства по избор за вашите Office документи. На свойствата по избор можете да присвоявате текстова, часова или числена стойност, а можете да им зададете и стойности да или не. Можете да изберете от списък с предложени имена или да дефинирате ваши собствени.

 • Свойства за вашата организация     Ако организацията ви е персонализирала информационния панел на документа, свойствата на документа, свързани с документа ви, ще бъдат конкретни за вашата организация.

 • Свойства на библиотека с документи     Това са свойства, свързани с документи в библиотека с документи в уеб сайт или публична папка. Когато създадете нова библиотека с документи, можете да дефинирате едно или повече свойства на библиотека с документи и да зададете правила за стойностите им. Когато добавяте документи в библиотеката с документи, получавате подкана да включите стойностите на всички изисквани свойства или да актуализирате свойствата, които са неправилни. Например библиотека с документи, в която се събират идеи за продукти, може да подкани за въвеждане на свойства, като "Подаден от", "Дата", "Категория" и "Описание". Когато отворите документ от библиотека с документи в Word, Excel или PowerPoint, можете да редактирате и актуализирате тези свойства на библиотеката с документи в информационния панел на документа.

Преглед и промяна на свойствата за текущия файл

 • Коя програма от Office използвате?
 • Access
 • Excel
 • InfoPath
 • PowerPoint
 • Project
 • Publisher
 • Visio
 • Word
 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху Показване и редактиране на свойства на базата данни в горната част на страницата.

 4. В диалоговия прозорец Свойства щракнете върху разделите, за да изберете свойствата, които желаете да видите или актуализирате.

  Забележка: Ако организацията ви е персонализирала информационния панел на документа или ако документът, чиито свойства желаете да видите, е записан в библиотека с документи или на сървър за управление на документи, може да има и допълнителни изгледи на свойства на документи.

 5. Щракнете върху OK. Всички промени, които сте направили, ще се запишат автоматично.

 6. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към файла.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите свойствата на работната книга.

 3. За да добавите или промените свойства, посочете с показалеца свойството, което искате да актуализирате, и въведете информацията.

 4. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към работната книга. Всички промени, които сте направили, ще се запишат автоматично.

  Незадължителни стъпки:

  • За да видите още свойства, щракнете върху Покажи всички свойства в долния край на страницата.

  • За да отворите диалоговия прозорец "Свойства", където можете да добавяте или редактирате всички свойства наведнъж и да преглеждате информация и статистика за документа, щракнете върху Свойства в горния край на страницата и след това върху Разширени свойства.

   Отваряне на разширените свойства

   В раздела Резюме можете да добавите или редактирате заглавието, темата, автора, ръководителя, фирмата, категорията, ключовите думи (наричани също етикети) и коментарите.

   За да видите свойствата по избор, щракнете върху раздела По избор.

  • За да видите свойствата в панел в рамките на работната книга, щракнете върху Свойства в горния край на страницата и изберете Показване на панела на документа.

  Забележка: Ако организацията ви е персонализирала информационния панел на документа или ако документът, чиито свойства желаете да видите, е записан в библиотека с документи или на сървър за управление на документи, може да има и допълнителни изгледи на свойства на документи.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите статистика за формуляра.

 3. За да промените Име, ИД или Описание на формуляра, щракнете върху Свойства на шаблона за формуляр и направете промени в тези полета при необходимост.

 4. За да се покаже този формуляр в категория по избор в InfoPath Filler, отметнете квадратчето Разреши потребителска категория и въведете име за категорията по избор.

 5. Щракнете върху OK.

 6. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към работната книга. Всички промени, които сте направили, ще се запишат автоматично.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите свойствата на презентацията.

 3. За да добавите или промените свойства, посочете с показалеца свойството, което искате да актуализирате, и въведете информацията.

 4. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към презентацията. Всички промени, които сте направили, ще се запишат автоматично.

  Незадължителни стъпки:

  • За да видите още свойства, щракнете върху Покажи всички свойства в долния край на страницата.

  • За да отворите диалоговия прозорец "Свойства", където можете да добавяте или редактирате всички свойства наведнъж и да преглеждате информация и статистика за документа, щракнете върху Свойства в горния край на страницата и след това върху Разширени свойства.

   Отваряне на разширените свойства

   В раздела Резюме можете да добавите или редактирате заглавието, темата, автора, ръководителя, фирмата, категорията, ключовите думи (наричани също етикети) и коментарите.

   За да видите свойствата по избор, щракнете върху раздела По избор.

  • За да видите свойствата в панел в рамките на работната книга, щракнете върху Свойства в горния край на страницата и изберете Показване на панела на документа.

  Забележка: Ако организацията ви е персонализирала информационния панел на документа или ако документът, чиито свойства желаете да видите, е записан в библиотека с документи или на сървър за управление на документи, може да има и допълнителни изгледи на свойства на документи.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите свойствата на проекта.

 3. За да добавите или промените свойства, посочете с показалеца свойството, което искате да актуализирате, и въведете информацията.

 4. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към проекта. Всички промени, които сте направили, ще се запишат автоматично.

  Незадължителни стъпки:

  За да видите повече свойства или статистика, щракнете върху Информация за проекта в горния край на страницата и след това щракнете върху Разширени свойства или Статистика за проекта.

  Опции за информация за проект

  В раздела Резюме на диалоговия прозорец Свойства можете да добавите или редактирате заглавието, темата, автора, ръководителя, фирмата, категорията, ключовите думи (наричани също етикети) и коментарите.

  За да видите свойствата по избор, щракнете върху раздела По избор в диалоговия прозорец Свойства.

  Забележка: Ако организацията ви е персонализирала информационния панел на документа или ако документът, чиито свойства желаете да видите, е записан в библиотека с документи или на сървър за управление на документи, може да има и допълнителни изгледи на свойства на документи.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите свойствата.

 3. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към публикацията. Всички промени, които сте направили, ще се запишат автоматично.

  Незадължителни стъпки:

  За да отворите диалоговия прозорец "Свойства", където можете да добавяте или редактирате всички свойства наведнъж и да преглеждате информация и статистика за документа, щракнете върху Свойства на публикацията в горния край на страницата и след това върху Разширени свойства.

  Отваряне на разширените свойства

  В раздела Резюме можете да добавите или редактирате заглавието, темата, автора, ръководителя, фирмата, категорията, ключовите думи (наричани също етикети) и коментарите.

  За да видите свойствата по избор, щракнете върху раздела По избор.

  Забележка: Ако организацията ви е персонализирала информационния панел на документа или ако документът, чиито свойства желаете да видите, е записан в библиотека с документи или на сървър за управление на документи, може да има и допълнителни изгледи на свойства на документи.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите свойствата.

 3. За да добавите или промените свойства, посочете с показалеца свойството, което искате да актуализирате, и въведете информацията.

 4. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към публикацията. Всички промени, които сте направили, ще се запишат автоматично.

  Незадължителни стъпки:

  За да отворите диалоговия прозорец "Свойства", където можете да добавяте или редактирате всички свойства наведнъж и да преглеждате информация за документа, щракнете върху Свойства в горния край на страницата и след това върху Разширени свойства.

  Отваряне на разширените свойства

  В раздела Резюме можете да добавите или редактирате свойствата, като напр. заглавието, темата, автора, ръководителя, фирмата, категорията, ключовите думи (наричани също етикети) и коментарите.

  Забележки: 

  • За да добавите връзка към свързани документи, щракнете върху Свързани документи в долната част на страницата Информация и изберете Добавяне на връзка към свързан документ.

  • Ако организацията ви е персонализирала информационния панел на документа или ако документът, чиито свойства желаете да видите, е записан в библиотека с документи или на сървър за управление на документи, може да има и допълнителни изгледи на свойства на документи.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация, за да видите свойствата на документа.

 3. За да добавите или промените свойства, посочете с показалеца свойството, което искате да актуализирате, и въведете информацията.

 4. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към документа. Всички промени, които сте направили, ще се запишат автоматично.

  Незадължителни стъпки:

  • За да видите още свойства, щракнете върху Покажи всички свойства в долния край на страницата.

  • За да отворите диалоговия прозорец "Свойства", където можете да добавяте или редактирате всички свойства наведнъж и да преглеждате информация и статистика за документа, щракнете върху Свойства в горния край на страницата и след това върху Разширени свойства.

   Отваряне на разширените свойства

   В раздела Резюме можете да добавите или редактирате заглавието, темата, автора, ръководителя, фирмата, категорията, ключовите думи (наричани също етикети) и коментарите.

   За да видите свойствата по избор, щракнете върху раздела По избор.

  • За да видите свойствата в панел в рамките на работната книга, щракнете върху Свойства в горния край на страницата и изберете Показване на панела на документа.

  Забележка: Ако организацията ви е персонализирала информационния панел на документа или ако документът, чиито свойства желаете да видите, е записан в библиотека с документи или на сървър за управление на документи, може да има и допълнителни изгледи на свойства на документи.

Преглед или създаване на свойства по избор за файл

Свойствата по избор са свойства, които сте дефинирали за документ за Office. На свойствата по избор можете да присвоявате текстова, часова или числена стойност, а можете да им зададете и стойности да или не. Можете да изберете от списък с предложени имена или да дефинирате ваши собствени.

 • Коя програма от Office използвате?
 • Access
 • Excel
 • PowerPoint
 • Project
 • Publisher
 • Word
 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху Показване и редактиране на свойства на базата данни в горната част на страницата.

 4. Изберете раздела По избор.

  • В полето Име въведете име на свойството по избор или изберете име от списъка.

  • В списъка Тип изберете типа данни за свойството, което искате да добавите.

  • В полето Стойност въведете стойност за свойството. Стойността, която въвеждате, трябва да съвпада с избора в списъка Тип. Например ако изберете Число в списъка Тип, трябва да въведете число в полето Стойност. Стойности, които не съвпадат с типа на свойството, се съхраняват като текст.

 5. Щракнете върху Добави, след което щракнете върху OK.

 6. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към работната книга.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху Свойства в горния край на страницата и изберете Разширени свойства.

 4. Изберете раздела По избор.

  • В полето Име въведете име на свойството по избор или изберете име от списъка.

  • В списъка Тип изберете типа данни за свойството, което искате да добавите.

  • В полето Стойност въведете стойност за свойството. Стойността, която въвеждате, трябва да съвпада с избора в списъка Тип. Например ако изберете Число в списъка Тип, трябва да въведете число в полето Стойност. Стойности, които не съвпадат с типа на свойството, се съхраняват като текст.

 5. Щракнете върху Добави, след което щракнете върху OK.

 6. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към работната книга.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху Свойства в горния край на страницата и изберете Разширени свойства.

 4. Изберете раздела По избор.

  • В полето Име въведете име на свойството по избор или изберете име от списъка.

  • В списъка Тип изберете типа данни за свойството, което искате да добавите.

  • В полето Стойност въведете стойност за свойството. Стойността, която въвеждате, трябва да съвпада с избора в списъка Тип. Например ако изберете Число в списъка Тип, трябва да въведете число в полето Стойност. Стойности, които не съвпадат с типа на свойството, се съхраняват като текст.

 5. Щракнете върху Добави, след което щракнете върху OK.

 6. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към презентацията.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху Информация за проекта в горния край на страницата и изберете Разширени свойства.

 4. Изберете раздела По избор.

  • В полето Име въведете име на свойството по избор или изберете име от списъка.

  • В списъка Тип изберете типа данни за свойството, което искате да добавите.

  • В полето Стойност въведете стойност за свойството. Стойността, която въвеждате, трябва да съвпада с избора в списъка Тип. Например ако изберете Число в списъка Тип, трябва да въведете число в полето Стойност. Стойности, които не съвпадат с типа на свойството, се съхраняват като текст.

 5. Щракнете върху Добави, след което щракнете върху OK.

 6. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към проекта.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху Свойства на публикацията в горния край на страницата и изберете Разширени свойства.

 4. Изберете раздела По избор.

  • В полето Име въведете име на свойството по избор или изберете име от списъка.

  • В списъка Тип изберете типа данни за свойството, което искате да добавите.

  • В полето Стойност въведете стойност за свойството. Стойността, която въвеждате, трябва да съвпада с избора в списъка Тип. Например ако изберете Число в списъка Тип, трябва да въведете число в полето Стойност. Стойности, които не съвпадат с типа на свойството, се съхраняват като текст.

 5. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към публикацията.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Информация.

 3. Щракнете върху Свойства в горния край на страницата и изберете Разширени свойства.

 4. Изберете раздела По избор.

  • В полето Име въведете име на свойството по избор или изберете име от списъка.

  • В списъка Тип изберете типа данни за свойството, което искате да добавите.

  • В полето Стойност въведете стойност за свойството. Стойността, която въвеждате, трябва да съвпада с избора в списъка Тип. Например ако изберете Число в списъка Тип, трябва да въведете число в полето Стойност. Стойности, които не съвпадат с типа на свойството, се съхраняват като текст.

 5. Щракнете отново върху раздела Файл, за да се върнете към документа.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×