Когато разрешите добавка, тя добавя команди по избор и нови функции към програмите от Office, което помага да увеличите продуктивността си. Тъй като добавките могат да бъдат използвани от хакери за нанасяне на вреда на компютъра ви, можете да използвате настройките за защита на добавки, за да промените поведението им.

Забележка: Тези стъпки важат само за Microsoft Office, изпълнявани на Windows.

Правене на свързани бележки

Ако търсите помощ за свързването на бележки в OneNote към документ Word или PowerPoint, вижте Пишете свързани бележки.

Excel Windows добавки

Ако търсите помощ за конкретни добавки на Excel, включени в Office, като например Solver или Inquire, вижте Помощ за Excelза Windows добавки .

Ако търсите допълнителна помощ за добавки Excel използване на диалоговия прозорец COM добавки, вижте Добавяне или премахване на добавки в Excel.

Щракнете върху заглавието по-долу за повече информация.

Можете да щракнете върху Разрешаване на съдържание в лентата за съобщения, ако знаете, че добавката идва от надежден източник.

Лента за съобщения със съобщение "Някакво активно съдържание е било забранено"

За да забраните или премахнете дадена добавка, изпълнете следните стъпки:

 1. Щракнете върху Файл > Опции > Добавки

 2. В долната част на прозореца, където пише Управление, щракнете върху бутона Почни

 3. В диалоговия прозорец изберете добавките, които искате да забраните или премахнете

  Използване на диалоговия прозорец "Управление на COM добавки" за забраняване или премахване на нежелани добавки
 4. За да забраните добавката, просто изчистете отметката от квадратчето пред името й. За да деинсталирате добавката, изберете я и щракнете върху Премахни

 5. Щракнете върху OK, за да запишете промените и да се върнете към своя документ

Можете да преглеждате и променяте настройките за добавки в центъра за сигурност, описанието за което се съдържа в долния раздел. Възможно е настройките за защита на добавките да са определени от вашата организация, така че да не можете да променяте всички опции.

 1. Щракнете върху Файл > Опции.

 2. Щракнете върху Център за сигурност > Настройки на центъра на сигурност > Добавки.

 3. Отметнете или изчистете отметката от желаните квадратчета.

Областта "Добавки" в центъра за сигурност

 • Изисквай добавките за приложения да бъдат подписани от надежден издател     Отметнете това квадратче, ако искате центърът за сигурност да проверява дали добавката използва надежден подпис на издател. Ако подписът на издателя не е надежден, програмата на Оffice не зарежда добавката и в лентата на сигурността се показва известие, че добавката е забранена.

 • Забрани уведомяването за неподписани добавки (кодът ще остане забранен)     Когато поставите отметка в квадратчето Изисквай разширенията на приложението да се подписват от надежден издател, тази опция повече няма да е неактивна. Добавките, подписани от надежден издател, се разрешават, но неподписаните добавки се забраняват.

 • Забрани всички добавки на приложението (може да се повреди функционалността)     Отметнете това квадратче, ако не се доверявате на никакви добавки. Тогава всички добавки се забраняват без никакви предупреждения и останалите квадратчета за отметка за добавки стават неактивни.

Забележка: Тази настройка става валидна, след като излезете от програмата от Office и я стартирате отново.

Когато работите с добавки, възможно е да ви се наложи да научите повече за цифровите подписи и сертификатите, които удостоверяват една добавка, и за надеждните издатели – разработчиците на софтуер, които често създават добавки.

 1. Щракнете върху Файл > Опции > Добавки.

 2. Осветете всяка добавка, за да видите името на добавката, нейния издател, съвместимост, местоположението й на вашия компютър и описание на функциите й.

Областта "Показване на добавки" в центъра за сигурност

 • Активни добавки за приложения     Регистрирани и изпълнявани в момента добавки в програма от Office.

 • Няма активни добавки на приложения     Те са налични на вашия компютър, но в момента не са заредени. Например XML схемите са активни, когато документът, който препраща към тях, е отворен. Друг пример е COM добавката: ако е избрана COM добавка, добавката е активна. Ако квадратчето за отметка е изчистено, добавката е неактивна.

 • Добавки, свързани с документи     Файлове за шаблони, посочени като препратки от отворени документи.

 • Забранени добавки на приложения     Тези добавки са забранени автоматично, тъй като водят до срив в програмите от Office.

 • Добавка     Заглавието на добавката.

 • Издател     Разработчикът на софтуера или организацията, отговорна за създаването на добавката.

 • Съвместимост     Потърсете тук евентуални проблеми със съвместимостта.

 • Местоположение     Този път към файл показва къде в компютъра е инсталирана добавката.

 • Описание Този текст обяснява функцията на добавката.

Забележка: Microsoft Outlook има една опция за добавки в центъра за сигурност: Използвай настройки на защита при макроси за инсталирани добавки. InfoPath няма настройки за защита на добавки.

Използвайте следващите инструкции, за да управлявате и инсталирате добавки.

 1. Щракнете върху Файл > Опции > Добавки.

 2. Изберете тип на добавката.

 3. Щракнете върху Почни.

 4. Изберете добавките, които да добавите, премахнете, заредите или качите. Или използвайте браузъра, за да намерите добавки за инсталиране.

Ако сте се абонирали за добавка през Office магазина и не искате да продължите с този абонамент, можете да го отмените

 1. Отворете приложението на Office и отидете на раздела Вмъкване на лентата.

 2. В Добавки щракнете върху Моите добавки

  В раздела "Вмъкване" на лентата ще намерите групата "Добавки" за управление на добавките на Excel
 3. Изберете Управление на моите добавки.

  В диалоговия прозорец за добавки на Office са изредени добавките, които сте инсталирали. Щракнете върху "Управление на моите добавки", за да ги управлявате.
 4. Щракнете върху приложението, което искате да отмените, и под Действие върху Управление на абонамента.

 5. Под секцията Плащане и фактуриране изберете Прекратяване на абонамента.

 6. Щракнете върху OK и след това върху Продължи.

След като това завърши, би трябвало да видите съобщение, което гласи "Вие отменихте своя абонамент за приложението" в полето за коментари на списъка с приложения.

Възможно е някои добавки да не са съвместими с правилата на ИТ отдела във вашата организация. Ако това се случи по отношение на наскоро инсталирани добавки в програма от Office, DEP функцията за защита ще забрани добавката и програмата може да претърпи срив.

Научете повече за DEP

Вж. също

Важно:  Office 2007 вече не се поддържа. Надстройте до Microsoft 365, за да работите навсякъде от всяко устройство и да продължите да получавате поддръжка.

Надстройване сега

Щракнете върху заглавието по-долу за повече информация.

Когато инсталирате 2007 Microsoft Office system, на вашия компютър се инсталират и автоматично се регистрират няколко добавки.

Word, Excel, Access и PowerPoint

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office, върху бутона Опции и след това върху Добавки.

 2. Прегледайте добавките и разширенията на приложението, които са категоризирани по следния начин:

  • Добавки на активно приложение     Посочва разширенията, които са регистрирани и текущо изпълнявани във вашата програма от Office.

  • Няма активни добавки на приложения     Посочва добавките, които са налични на вашия компютър, но в момента не са заредени. Например умни етикетчета или XML схемите са активни само когато документът, който се обръща към тях, е отворен. Друг пример са COM добавките, които са посочени в диалоговия прозорец COM добавки. Ако квадратчето за отметка за дадена COM добавка е избрано, тази добавка е активна. Ако квадратчето за отметка за дадена COM добавка е изчистено, тази добавка не е активна. За да научите как да отваряте диалоговия прозорец COM добавка, вижте следващия раздел Изключване или управление на инсталираните добавки.

  • Добавки, свързани с документа     Посочва файлове за шаблони, използвани от текущо отворени документи.

  • Забранени добавки на приложения     Посочва добавките, които са забранени автоматично, тъй като водят до срив в програмите от Office.

Outlook, InfoPath, Publisher и Visio

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Център за сигурност и след това върху Добавки.

 2. Прегледайте добавките и разширенията на приложението, които са категоризирани по следния начин:

  • Добавки на активно приложение     Посочва разширенията, които са регистрирани и текущо изпълнявани във вашата програма от Office.

  • Няма активни добавки на приложения     Посочва добавките, които са налични на вашия компютър, но в момента не са заредени. Например умни етикетчета или XML схемите са активни само когато документът, който се обръща към тях, е отворен. Друг пример са COM добавките, които са посочени в диалоговия прозорец COM добавки. Ако квадратчето за отметка за дадена COM добавка е избрано, тази добавка е активна. Ако квадратчето за отметка за дадена COM добавка е изчистено, тази добавка не е активна. За да научите как да отваряте диалоговия прозорец COM добавка, вижте следващия раздел Изключване или управление на инсталираните добавки.

  • Добавки, свързани с документа     Посочва файлове за шаблони, използвани от текущо отворени документи.

  • Забранени добавки на приложения     Посочва добавките, които са забранени автоматично, тъй като водят до срив в програмите от Office.

Управлението на добавките може да включва разрешаване или забраняване на добавки, добавяне или премахване на добавки и правене на добавки активни или неактивни.

Word, Excel, Access и PowerPoint

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office, щракнете върху Опции на Word, а после върху Добавки.

 2. В диалоговия прозорец Добавки идентифицирайте добавката, която искате да разрешите или забраните, и обърнете внимание на типа на добавката, който се намира в колоната Тип.

 3. Изберете типа на добавката в полето Управление и след това щракнете върху Почни.

 4. Отметнете или изчистете отметката от квадратчето за добавката, която искате да разрешите или забраните, и след това щракнете върху OK.

Забележка: Добавки от тип Инспектор на документи се разрешават, като се използва друг метод. Тези добавки се разрешават автоматично, когато преглеждате документа за скрити метаданни или лични данни. За да прегледате вашия документ, щракнете върху бутона Microsoft Office, щракнете върху Подготви и след това щракнете върху Преглед на документ.

Outlook, InfoPath, Publisher и Visio

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Център за сигурност и след това върху Добавки.

 2. В диалоговия прозорец Добавки идентифицирайте добавката, която искате да разрешите или забраните, и обърнете внимание на типа на добавката, който се намира в колоната Тип.

 3. Изберете типа на добавката в полето Управление и след това щракнете върху Почни.

 4. Отметнете или изчистете отметката от квадратчето за добавката, която искате да разрешите или забраните, и след това щракнете върху OK.

Добавките и документите могат да добавят бутони и контроли по избор към лентата, която е част от Потребителски интерфейс с функционални елементи за Microsoft Office. Всички контроли по избор в лентата на Office Fluent имат специално пояснение, което идентифицира произхода на контролата. В този пример контролата идва от RXDemo.xlsm и това е посочено в пояснението на контролата.

Изображение на лентата

По този начин знаете откъде идват контролите по избор, и след това можете да премахнете или актуализирате документа, глобален шаблон или COM добавка, които представят контролата. Вижте предишния раздел, за да научите как да преглеждате инсталирани COM добавки.

По подразбиране инсталирани и регистрирани добавки имат разрешението да се изпълняват без уведомяване. Добавките може да бъдат използвани от хакери за нанасяне на вреда – например разпространение на вирус, така че можете да използвате настройките за защита на добавките, за да промените това поведение. За повече информация вижте Преглед или промяна на настройките за защита на добавките по-нататък в тази статия.

Ако вие или вашият администратор зададете настройка за по-висока защита за добавките и центърът за сигурност открие потенциално опасна добавка, която не отговаря на тези критерии, този център забранява кода по подразбиране и се показва лентата за съобщения, за да ви уведоми за потенциално опасна добавка или разширение на приложение.

Лента за съобщения

Ако щракнете върху Опции в лентата за съобщения, се отваря диалогов прозорец за защита, който ви дава възможност да разрешите добавката. Вижте в следващия раздел как да вземете правилно решение, преди да щракнете върху дадена опция.

Забележка: В Microsoft Office Outlook 2007 и Microsoft Office Publisher 2007 предупрежденията за защитата се показват в диалогови прозорци, а не в лентата за съобщения. По подразбиране Office Outlook 2007 позволява на всяка инсталирана добавка да се изпълнява. За да промените настройката по подразбиране, вижте Преглед или промяна на настройките за защита на добавките по-нататък в тази статия.

Когато промените настройка за защита на добавките, тя засяга само програмата, в която е направена промяната. Направете следното в тези програми на 2007 Microsoft Office system:

Word, Excel, Access и PowerPoint

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху бутона Опции.

 2. Щракнете върху Център за сигурност, щракнете върху Настройки на центъра за сигурност и след това върху Добавки.

 3. Щракнете върху желаните от вас опции. Тези настройки не са избрани по подразбиране, освен когато работите в организация и вашият ИТ администратор е променил настройките по подразбиране с помощта на правилата, управлявани от администратора.

  • Изисквай добавките на приложението да бъдат подписани от надежден издател Изберете тази опция, ако искате Центърът за сигурност да проверява за цифров подпис във файла на библиотеката за динамично свързване (.dll), който съдържа добавката. Ако издателят не е надежден, програмата на Office не зарежда добавката, а лентата за съобщения показва известие, че добавката е забранена.

  • Забрани уведомяването за неподписани добавки (кодът ще остане забранен) Това квадратче е налично само ако сте избрали квадратчето за отметка Изисквай разширенията на приложението да бъдат подписани от надежден издател. В някои случаи файлът на библиотеката за динамично свързване (.dll), който съдържа добавката, може да е неподписан. В тези случаи са разрешени добавки подписани от надежден издател, но неподписаните добавки са забранени негласно.

  • Забрани всички добавки на приложението (може да се повреди функционалността) Изберете това квадратче, ако не се доверявате на никакви добавки. Тогава всички добавки се забраняват без никакви предупреждения, а останалите квадратчета за отметка за добавки стават неактивни.

   Забележка: Тази настройка става валидна, след като излезете от програмата от Office и я стартирате отново.

Outlook

По подразбиране Outlook позволява на всяка инсталирана добавка да се изпълнява. Може да ограничите Outlook да изпълнява само тези добавки, които са цифрово подписани чрез прилагане на предупреждения на за подписани макроси; всички неподписани макроси забраняват настройката на за добавки, както следва:

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Център за сигурност.

 2. В левия екран щракнете върху Защита от опасни макроси.

 3. Щракнете върху Предупреждения за подписани макроси; всички неподписани макроси се забраняват.

 4. В левия екран щракнете върху Добавки.

 5. Изберете квадратчето за отметка Използвай настройки на защита при макроси за инсталирани добавки.

InfoPath, Publisher и Visio

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Център за сигурност.

 2. Щракнете върху Добавки.

 3. Щракнете върху желаните от вас опции. Тези настройки не са избрани по подразбиране, освен когато работите в организация и вашият ИТ администратор е променил настройките по подразбиране с помощта на правилата, управлявани от администратора.

  • Изисквай добавките на приложението да бъдат подписани от надежден издател Изберете тази опция, ако искате Центърът за сигурност да проверява за цифров подпис във файла на библиотеката за динамично свързване (.dll), който съдържа добавката. Ако издателят не е надежден, програмата на Office не зарежда добавката, а лентата за съобщения показва известие, че добавката е забранена.

  • Забрани уведомяването за неподписани добавки (кодът ще остане забранен) Това квадратче е налично само ако сте избрали квадратчето за отметка Изисквай разширенията на приложението да бъдат подписани от надежден издател. В някои случаи файлът на библиотеката за динамично свързване (.dll), който съдържа добавката, може да е неподписан. В тези случаи са разрешени добавки подписани от надежден издател, но неподписаните добавки са забранени негласно.

  • Забрани всички добавки на приложението (може да се повреди функционалността) Изберете това квадратче, ако не се доверявате на никакви добавки. Тогава всички добавки се забраняват без никакви предупреждения, а останалите квадратчета за отметка за добавки стават неактивни.

   Забележка: Тази настройка става валидна, след като излезете от програмата от Office и я стартирате отново.

Ако се опитате да забраните добавка и получите съобщение "Свързаното състояние на добавките на Office, регистрирани в HKEY_LOCAL_MACHINE, не може да бъде променено", направете следното:

 1. Затворете Outlook, ако сте го отворили.

 2. Проверете дали услугата Outlook не се изпълнява, като направите следното:

  • Щракнете с десния бутон в празна област от лентата на задачите, щракнете върху Диспечер на задачите и след това щракнете върху Процеси.

  • Потърсете Microsoft Outlook в списъка с процесите:

   • Ако Outlook не е в списъка, преминете към стъпка 3.

   • Ако Outlook е в списъка, щракнете върху него и след това щракнете върху Край на задачата.

 3. Щракнете с десния бутон върху менюто "Старт", след което щракнете върху Изпълнявай като администратор.

 4. Забранете добавките, които искате, като следвате стъпките в секцията Забраняване или управление на инсталираните добавки по-горе в тази статия.

 5. Затворете Outlook.

 6. Отворете Outlook нормално (а не в режим на администратор).

Когато се появи диалогов прозорец за защита, може да разрешите добавката само за текущата сесия чрез щракване върху Разреши тази добавка само за тази сесия, или можете да я оставите забранена. Трябва да разрешите добавката само ако сте сигурни, че е от надежден източник.

Диалогов прозорец за опции на защита за Microsoft Office

Вместо това можете изрично да се доверите на издателя, като щракнете върху Разрешавай целия код, публикуван от този издател. Това разрешава добавката и позволява винаги да се доверявате на софтуер от този издател.

В Office Outlook 2007, когато се появи диалогов прозорец за защита, можете да разрешите добавката само за текущата сесия, като щракнете върху Разреши добавката към приложение, или можете да я оставите забранена. Трябва да разрешите добавката само ако сте сигурни, че е от надежден източник.

Предупреждение за защита на Microsoft Office Outlook

Вместо това можете изрично да се доверите на издателя, като щракнете върху Доверявай се на всички документи от този издател. Това разрешава добавката и позволява винаги да се доверявате на софтуер от този издател.

За повече информация относно надеждните издатели, вижте Добавяне, премахване или преглед на надежден издател.

Нуждаете се от още помощ?

Присъединете се към обсъждането
Попитайте общността
Получаване на поддръжка
Свържете се с нас

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×