Представяне на данни в мехурчеста диаграма

Мехурчеста диаграма е вариация на точкова диаграма, в която точки от данни се заместят с мехурчета, като допълнителното измерение на данните се представя в размера на мехурчетата. Точно като точкова диаграма, мехурчестата диаграма не използва оста на категориите – хоризонталните и вертикалните оси са оси на стойностите. В допълнение към стойностите x и y, които се изчертават в точкова диаграма, мехурчестата диаграма чертае x стойности, y стойности и z (размер) стойности.

Можете да използвате мехурчеста диаграма вместо точкова диаграма, ако вашите данни имат три серии от данни, които всеки от тях съдържа набор от стойности. Размерите на мехурчетата се определят от стойностите в третата серия от данни. Мехурчестите диаграми често се използват за представяне на финансови данни. Различните размери на мехурчетата са полезни за визуално акцентиране върху определени стойности.

За да създадете мехурчеста диаграма, Подредете вашите данни в редове или колони в работен лист, така че стойностите за x да са изредени в първия ред или колона, а съответните стойности за y и стойностите за размера на мехурчетата са изредени в съседни редове или колони. Например Подредете данните в работния лист, както е показано на картината по-долу.

Мехурчеста диаграма

В тази мехурчеста диаграма броят на продуктите се показва по хоризонталната ос, а стойностите на продажбите се показват по вертикалната ос, а процентът на пазарен дял се представлява от размера на мехурчетата.

Обмислете дали да не използвате мехурчеста диаграма, когато вашите данни включват следното:

 • Три стойности на точка от данни    За всеки балон са необходими три стойности. Тези стойности могат да бъдат в редове или колони в работния лист, но те трябва да бъдат в следния ред: стойност на x, стойност y и след това стойност z.

 • Няколко серии от данни    Изчертаването на няколко серии от данни в мехурчеста диаграма (серия от няколко мехурчета) е подобно на изчертаването на множество серии от данни в точкова диаграма (множество скатери). Точкови диаграми Използвайте набори от x стойности и y-стойности, но Мехурчестите диаграми използват набори от x стойности, y стойности и z стойности.

Когато създавате мехурчеста диаграма, можете да изберете да се показват мехурчета в 2D формат или с 3D ефект.

Мехурчеста и мехурчеста с 3D ефект

Най-горе на страницата

Създаване на сложна мехурчеста диаграма

Форматирана точкова диаграма

И така, как създадохме тази мехурчеста диаграма? Процедурата по-долу ще ви помогне да създадете мехурчеста диаграма със сходни резултати. За тази диаграма използвахме данните от примерния работен лист. Можете да копирате тези данни в работния си лист или да използвате собствени данни.

 1. Копирайте данните от примерния работен лист в празен работен лист или отворете работния лист, съдържащ данните, които искате да изчертаете в мехурчеста диаграма.

  За да копирате данните от примерния работен лист

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в "Помощ".

   Забележка: Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от ''Помощ''
  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете CTRL+V.

  A

  B

  C

  1

  Брой продукти

  Продажби

  Процент от пазарния дял

  2

  5

  5 500 лв.

  3

  3

  14

  $12 200

  12%

  4

  20

  $60 000

  33%

  5

  18

  $24 400

  10%

  6

  22

  $32 000

  42%

  Забележка: Уверете се, че работният лист съдържа поне четири реда или колони с данни. Когато създавате мехурчеста диаграма от три или по-малко редове или колони с данни, диаграмата не чертае правилно балончетата.

 2. Изберете данните, които искате да изчертаете в мехурчестата диаграма.

  Забележка: Най-добре е да не включвате заглавия на редове или колони в селекцията. Ако изберете заглавията с вашите данни, диаграмата може да доведе до неправилни резултати.

 3. В раздела Вмъкване , в групата диаграми щракнете върху стрелката до точкови диаграми.

  Изберете стрелката до точкови диаграми

 4. Изберете балончето с иконата 3D ефект.

 5. Щракнете върху областта от диаграма на диаграмата. С това се показва Инструменти за диаграма.

 6. Под инструменти за диаграма, в раздела проектиране , в групата стилове на диаграми щракнете върху стила на диаграма, който искате да използвате.

 7. Ако видите легенда в диаграмата, щракнете върху легендата и след това натиснете клавиша DELETE.

 8. За да промените размера на диаграмата, в раздела формат , в групата размер изберете желания размер на фигура в полето височина на фигура и ширина на фигура и след това натиснете клавиша ENTER.

  За нашата мехурчеста диаграма използвахме 3,5 " за височината и ширината на фигурата.

  Лентата на Outlook

 9. За да форматирате и позиционирате заглавие на диаграмата в диаграмата, щракнете върху област от диаграма и след това направете следното:

  1. В диаграмата щракнете върху заглавието на диаграмата и след това въведете текста, който искате.

   За нашата мехурчеста диаграма въведохме проучване за пазарен дял в индустрията.

  2. За да намалите размера на заглавието на диаграмата, щракнете с десния бутон върху заглавието, изберете шрифти след това въведете желания размер.

   За нашата мехурчеста диаграма използвахме 12.

  3. За да подправите заглавието на диаграмата с чертожна област, щракнете върху заглавието на диаграмата и след това го плъзнете в желаната позиция.

 10. За да добавите надпис на хоризонталната ос, щракнете върху областта на диаграмата и след това направете следното:

  1. Щракнете върху знака плюс до диаграмата

  2. Изберете надписи на оситеи след това изберете основна хоризонтална.

  3. Изберете текстовото поле заглавие на оста и след това въведете своя текст.

   Меню ' ' елементи на диаграма ' '

   За нашата мехурчеста диаграма въведохме редица продукти.

 11. Щракнете върху вертикалната ос или я изберете от списъка с елементи на диаграма (разделформат , група Текуща селекция , поле елементи на диаграма ).

 12. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

 13. Под Опции за оситенаправете следното:

  1. За минимумвъведете 0 (нула).

  2. За максимумвъведете желания номер.

   Ние въведохме 80000за нашата мехурчеста диаграма.

 14. В диалоговия прозорец Форматиране на ос щракнете върху число.

 15. Под число, в полето цифри след десетичния знак въведете 0 (нула), след което щракнете върху стрелката надолу в горния десен ъгъл и след това щракнете върху Затвори.

 16. За да приложите специален ефект на форматиране към участъка, област на диаграмата, заглавие на диаграмата или вертикална ос на диаграмата, щракнете върху този елемент на диаграма или го изберете от списъка с елементи на диаграма (разделформат , група Текуща селекция , поле елементи на диаграма ) и след това направете следното:

  1. В раздела формат , в групата стилове на фигури щракнете върху бутона още до ефекти на фигура.

  2. Щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

   Стилове на фигури в лентата на Excel

 17. Ако искате да използвате цветови теми, различни от темата по подразбиране, която е приложена към вашата работна книга, направете следното:

  1. В раздела Оформление на страниците, в групата Теми щракнете върху Теми.

   Изображение на лентата на Excel

  2. Щракнете върху темата, която искате да използвате. (Посочете всяка тема, за да видите визуализация на това как ще се показва темата, когато се приложи към диаграмата ви.)

Можете да запишете диаграмата като шаблон, който можете да използвате като база за други подобни диаграми. За повече информация отидете на записване на диаграма по избор като шаблон.

Най-горе на страницата

Създаване на сложна мехурчеста диаграма

Форматирана точкова диаграма

И така, как създадохме тази мехурчеста диаграма? Процедурата по-долу ще ви помогне да създадете мехурчеста диаграма със сходни резултати. За тази диаграма използвахме данните от примерния работен лист. Можете да копирате тези данни в работния си лист или да използвате собствени данни.

 1. Копирайте данните от примерния работен лист в празен работен лист или отворете работния лист, съдържащ данните, които искате да изчертаете в мехурчеста диаграма.

  Как да копирате данните от примерния работен лист

  1. Създайте празна работна книга или работен лист.

  2. Изберете примера от темата в "Помощ".

   Забележка: Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

   Избиране на пример от ''Помощ''
  3. Натиснете CTRL+C.

  4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете CTRL+V.

  A

  B

  C

  1

  Брой продукти

  Продажби

  Процент от пазарния дял

  2

  5

  5 500 лв.

  3

  3

  14

  $12 200

  12%

  4

  20

  $60 000

  33%

  5

  18

  $24 400

  10%

  6

  22

  $32 000

  42%

  Забележка: Уверете се, че работният лист съдържа поне четири реда или колони с данни. Когато създавате мехурчеста диаграма от три или по-малко редове или колони с данни, диаграмата не чертае правилно балончетата.

 2. Изберете данните, които искате да изчертаете в мехурчестата диаграма.

  Забележка: Най-добре е да не включвате заглавия на редове или колони в селекцията. Ако изберете заглавията с вашите данни, диаграмата може да доведе до неправилни резултати.

 3. В раздела Вмъкване , в групата диаграми щракнете върху други диаграми.

  Изображение на лентата на Excel

 4. Под мехурчестащракнете върху мехурчеста с 3D ефект.

 5. Щракнете върху областта от диаграма на диаграмата.

  Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 6. В раздела Проектиране, в групата Стилове на диаграми щракнете върху стила на диаграма, който искате да използвате.

  Стилове на диаграми в лентата на Excel

  За нашата мехурчеста диаграма използвахме стил 29.

 7. В диаграмата щракнете върху легендата и след това натиснете клавиша DELETE.

 8. За да промените размера на диаграмата, в раздела формат , в групата размер изберете желания размер на фигура в полето височина на фигура и ширина на фигура и след това натиснете клавиша ENTER.

  За нашата мехурчеста диаграма използвахме 3,5 " за височината и ширината на фигурата.

  Лентата на Outlook

 9. За да добавите, форматирате и позиционирате заглавие на диаграмата в диаграмата, щракнете върху област от диаграма и след това направете следното:

  1. Щракнете върху Заглавие на диаграмата в раздела Оформление, в групата Етикети, след което щракнете върху Над диаграмата.

   изображение на лентата на Excel

  2. В диаграмата щракнете върху заглавието на диаграмата и след това въведете текста, който искате.

   За нашата мехурчеста диаграма въведохме проучване за пазарен дял в индустрията.

  3. За да намалите размера на заглавието на диаграмата, щракнете върху заглавието и след това въведете желания размер в полето Размер в контекстното меню.

   За нашата мехурчеста диаграма използвахме 12.

  4. За да подправите заглавието на диаграмата с чертожна област, щракнете върху заглавието на диаграмата и след това го плъзнете в желаната позиция.

 10. За да добавите надпис на хоризонталната ос, щракнете върху областта на диаграмата и след това направете следното:

  1. В раздела оформление , в групата етикети щракнете върху надписи на осите, а след това щракнете върху надпис на основна хоризонтална оси след това щракнете върху надпис под оста.

  2. Щракнете върху надписа на хоризонталната ос, въведете текста, който искате, и след това натиснете клавиша ENTER.

   За нашата мехурчеста диаграма въведохме редица продукти.

 11. Щракнете върху вертикалната ос или я изберете от списъка с елементи на диаграма (разделоформление , група Текуща селекция , поле елементи на диаграма ).

 12. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

 13. Под Опции за оситенаправете следното:

  1. За минимумизберете опцията фиксирани и след това въведете 0 (нула) в полето фиксиран .

  2. За максимумизберете опцията фиксирани и след това въведете желаното число в полето фиксиран .

   Ние въведохме 80000за нашата мехурчеста диаграма.

 14. В диалоговия прозорец Форматиране на ос щракнете върху число.

 15. Под число, в полето цифри след десетичния знак въведете 0 (нула), след което щракнете върху Затвори.

 16. За да приложите специален ефект на форматиране към участъка, област на диаграмата, заглавие на диаграмата или вертикална ос на диаграмата, щракнете върху този елемент на диаграма или го изберете от списъка с елементи на диаграма (разделоформление , група Текуща селекция , поле елементи на диаграма ) и след това направете следното:

  1. В раздела формат , в групата стилове на фигури щракнете върху бутона още Бутон "Още" .

  2. Щракнете върху ефекта, който искате да използвате.

   Стилове на фигури в лентата на Excel

   За нашата мехурчеста диаграма използвахме Недоловим ефект – акцентиране 4 за чертожната област, интензивен ефект – акцентиране 4 за областта на диаграмата, Недоловим ефект – акцентиране 4 за заглавието на диаграмата и интензивна линия-Accent 6 за вертикалната ос.

 17. Ако искате да използвате цветови теми, различни от темата по подразбиране, която е приложена към вашата работна книга, направете следното:

  1. В раздела Оформление на страниците, в групата Теми щракнете върху Теми.

   Изображение на лентата на Excel

  2. Под Вградени щракнете върху темата, която искате да използвате.

   За нашата мехурчеста диаграма използвахме темата за леярната .

Най-горе на страницата

Записване на диаграма като шаблон

Ако искате да създадете друга диаграма като тази, която току що сте създали, можете да запишете диаграмата като шаблон и да използвате този шаблон като основа за други подобни диаграми

 1. Щракнете върху диаграмата, който желаете да запишете като шаблон.

 2. В раздела Проектиране, в групата Тип щракнете върху Запиши като шаблон.

  изображение на лентата на Excel

 3. В полето Име на файл въведете име за шаблона.

  Съвет: Освен ако не зададете друга папка, файлът за шаблон (. crtx) ще се запише в папката диаграми и шаблонът става достъпен под шаблони и в двата диалогови прозореца Вмъкване на диаграма (разделВмъкване, групадиаграми , икона за стартиране на диалогов прозорец Изображение на бутон ) и диалоговия прозорец Промяна на типа диаграма (раздел проектиране ).Design

  За повече информация как да приложите шаблон на диаграма, вижте Записване на диаграма по избор като шаблон.

Забележка: Шаблонът на диаграма включва форматирането на диаграмата и съхранява използваните цветове при записването на диаграмата като шаблон. Когато използвате шаблон на диаграма за създаване на диаграма в друга работна книга, новата диаграма използва цветовете от шаблона, а не цветовете от темата на документа, която в момента е приложена към работната книга. За да използвате темите за цветове на документа вместо цветовете от шаблона на диаграма, щракнете с десния бутон върху област от диаграма и после изберете Възстанови, за да отговаря на стила в контекстното меню.

Най-горе на страницата

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Абонамент, с който да извлечете максимума от времето си

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×