Примери на заместващи символи

Примери на заместващи символи

За да намерите конкретен елемент, когато не можете да си спомните как точно се пише, опитайте да използвате в заявката заместващ символ.

Заместващите символи са специални символи, които могат да се поставят на мястото на неизвестни знаци в текстова стойност и са удобни за намиране на множество елементи с подобни, но не идентични данни. Заместващите символи могат също да помогнат за получаване на данни на базата на зададено съвпадение на шаблони. Например за намиране на всеки, който се казва Мартин и живее на улица "Латинка".

За повече информация за заявките вж. Въведение в заявките.

Ето някои примери на заместващи символи за заявки на Access:

Символ

Описание

Пример

*

Съвпада с произволен брой знаци. Можете да използвате звездичката (*) навсякъде в текстов низ.

wh* намира what, white и why, но не awhile или watch.

?

Съвпада с една буква в конкретна позиция.

B?ll намира ball, bell и bill.

[ ]

Съвпада със знаците в скобите.

b[ae]ll намира ball и bell, но не bill.

!

Изключва знаците в скобите.

b[!ae]ll намира bill и bull, но не ball или bell.

Like “[!a]*” намира всички елементи, които не започват с буквата a.

-

Съвпада с диапазон от знаци. На забравяйте да зададете знаците във възходящ ред (от A до Z, а не от Z до A).

b[a-c]d намира bad, bbd и bcd.

#

Съвпада с произволен цифров знак.

1#3 намира 103, 113 и 123.

Научете повече за прилагането на критерии към заявка.

Примери за търсене на съвпадение с шаблон със заместващи символи в изрази

За да използвате заместващ символ в шаблон:

  1. Отворете вашата заявка в режим на проектиране.

  2. В реда Критерии на полето, което искате да използвате, въведете оператора Like пред вашите критерии.

  3. Заместете един или повече знаци в критериите със заместващ символ. Например LikeR?308021 връща RA308021, RB308021 и т. н.

  4. В раздела Структура щракнете върху Изпълни.

Ето някои примери на шаблони със заместващи символи, които можете да използвате в изрази:

С имвол(и)

Използване за търсене на съвпадение

? или _ (долна черта)

Кой да е единичен символ

* или %

Нула или повече знаци

#

Единична цифра (0 – 9)

[списък_знаци]

Единичен знак в списък_знаци

[!списък_знаци]

Единичен знак, който не е в списък_знаци

[a-zA-Z0-9].

Буквено-цифров знак

[A-Z]

Главна буква в диапазона от A до Z.

Забележка:  Когато зададете диапазон от знаци, знаците трябва да са във възходящ ред. Например [Z-A] не е валиден шаблон.


Прегледайте основната информация за създаване на израз.

За да намерите съвпадение със специални символи като въпросителен знак (?), знак за номер (#) и звездичка (*), поставете ги в квадратни скоби.

Функцията CHARLIST ви дава съвпаденията за един или повече знаци и може да съдържа почти всеки знаци от набор от знаци АNSI, включително цифри. CHARLIST се поставя в скоби ([ ]) и може да се използва със заместващи символи за по-специфични съвпадения.

За да зададете диапазон от знаци, използвайте CHARLIST с тире (-), за да разделите горните и долните граници на диапазона.

За да търсите съвпадение със знака тире (-), поставете го в началото или края на CHARLIST (след удивителния знак, ако го използвате). На всяко друго място тирето определя диапазон от ANSI знаци.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×