Примери на използване на дати като критерии Like в заявки на Access

За повече информация за създаването на заявки вж. Въведение в заявките.

Ето някои често срещани примери за използване на дати като критерии, от прости филтри по дата до по-сложни изчисления с дати. Някои от по-сложните примери използват функции за дати на Access, за да извличат различни части от датите, така че да ви помогнат да получите желаните резултати.

Примери, които използват текущата дата в критериите си

За да включите елементи, които...

Използвайте този критерий

Резултат от заявката

Съдържат днешната дата

Date()

Връща елементите с днешната дата. Ако днешната дата е 2/2/2012, ще видите елементите, в които датата е 2 фев 2012.

Съдържат вчерашната дата

Date()-1

Връща елементите с вчерашната дата. Ако днешната дата е 2/2/2012, ще видите елементите, в които датата е 1 фев 2012.

Съдържат утрешната дата

Date() + 1

Връща елементите с утрешната дата. Ако днешната дата е 2/2/2012, ще видите елементите, в които датата е 3 фев 2012.

Съдържат дати от текущата седмица

DatePart("ww", [SalesDate]) = DatePart("ww", Date()) and Year( [SalesDate]) = Year(Date())

Връща елементи с дати в рамките на текущата седмица. Седмицата в Access започва в неделя и завършва в събота.

Съдържат дати от предишната седмица

Year([SalesDate])* 53 + DatePart("ww", [SalesDate]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww", Date()) - 1

Връща елементи с дати в рамките на предишната седмица. Седмицата в Access започва в неделя и завършва в събота.

Съдържат дати от следващата седмица

Year([SalesDate])* 53+DatePart("ww", [SalesDate]) = Year(Date())* 53+DatePart("ww", Date()) + 1

Връща елементи с дати в рамките на следващата седмица. Седмицата в Access започва в неделя и завършва в събота.

Съдържат дата от последните 7 дни

Between Date() and Date()-6

Връща елементи с дати в рамките на последните 7 дни. Ако днешната дата е 2/2/2012, ще видите елементи в периода от 24 янр 2012 до 2 фев 2012.

Съдържат дата от текущия месец

Year([SalesDate]) = Year(Now()) And Month([SalesDate]) = Month(Now())

Връща елементи с дати от текущия месец. Ако днешната дата е 2/2/2012, ще видите елементи за февруари 2012 г.

Съдържат дата от предишния месец

Year([SalesDate])* 12 + DatePart("m", [SalesDate]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) - 1

Връща елементи с дати от предишния месец. Ако днешната дата е 2/2/2012, ще видите елементи за януари 2012 г.

Съдържат дата от следващия месец

Year([SalesDate])* 12 + DatePart("m", [SalesDate]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) + 1

Връща елементи с дати от следващия месец. Ако днешната дата е 2/2/2012, ще видите елементи за март 2012 г.

Съдържат дата от последните 30 или 31 дни

Between Date( ) And DateAdd("M", -1, Date( ))

Връща елементите между днешната дата и същото число от предишния месец. Ако днешната дата е 2/2/2012, ще видите елементи за периода от 2 янр 2012 до 2 фев 2012.

Съдържат дата от текущото тримесечие

Year([SalesDate]) = Year(Now()) And DatePart("q", [SalesDate]) = DatePart("q", Now())

Връща елементи от текущото тримесечие. Ако днешната дата е 2/2/2012, ще видите елементи за първото тримесечие на 2012 г.

Съдържат дата от предишното тримесечие

Year([SalesDate])*4+DatePart("q",[SalesDate]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())- 1

Връща елементи от предишното тримесечие. Ако днешната дата е 2/2/2012, ще видите елементи за последното тримесечие на 2011 г.

Съдържат дата от следващото тримесечие

Year([SalesDate])*4+DatePart("q",[SalesDate]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())+1

Връща елементи от следващото тримесечие. Ако днешната дата е 2/2/2012, ще видите елементи за второто тримесечие на 2012 г.

Съдържат дата от текущата година

Year([SalesDate]) = Year(Date())

Връща елементи за текущата година. Ако днешната дата е 2/2/2012, ще видите елементи за 2012 г.

Съдържат дата от предишната година

Year([SalesDate]) = Year(Date()) - 1

Връща елементи за предишната година. Ако днешната дата е 2/2/2012, ще видите елементи за 2011 г.

Съдържат дата от следващата година

Year([SalesDate]) = Year(Date()) + 1

Връща елементи за следващата година. Ако днешната дата е 2/2/2012, ще видите елементи за 2013 г.

Съдържа дата между 1 януари и днес (годината до днес)

Year([SalesDate]) = Year(Date()) and Month([SalesDate]) <= Month(Date()) and Day([SalesDate]) <= Day (Date())

Връща елементи с дати между 1 януари на текущата година и днес. Ако днешната дата е 2/2/2012, ще видите елементи за периода от 1 янр 2012 до 2/2/2012.

Съдържат дата от миналото

< Date()

Връща елементи с дати преди днешната дата.

Съдържат дата в бъдещето

> Date()

Връща елементи с дати след днешната дата.

Примери, които работят с дата или диапазон от дати, различни от текущата дата

За да включите елементи, които...

Използвайте този критерий

Резултат от заявката

Съвпадат точно с дата, например 2/2/2012

#2/2/2012#

Връща само елементи с дата 2 фев 2012.

Не съвпадат точно с дата, например 2/2/2012

Not #2/2/2012#

Връща елементи с дата, различна от 2 фев 2012.

Съдържат стойности преди определена дата, например 2/2/2012

< #2/2/2012#

Връща елементи с дата преди 2 фев 2012.

За да видите елементите и на 2 фев 2012, използвайте оператора <= вместо оператора < .

Съдържат стойности след определена дата, например 2/2/2012

> #2/2/2012#

Връща елементи с дата след 2 фев 2012.

За да видите елементите и на 2 фев 2012, използвайте оператора >=, вместо оператора > .

Съдържат стойности в диапазон от дати (между две дати)

>#2/2/2012# and <#2/4/2012#

Връща елементи с дата между 2 фев 2012 и 4 фев 2012.

Забележка:  Можете също да използвате оператора Between, за да филтрирате по обхват от стойности, включващ крайните точки. Например Between #2/2/2012# and #2/4/2012# е еквивалентно на >=#2/2/2012# and <=#2/4/2012#.

Съдържат дати извън диапазон

<#2/2/2012# or >#2/4/2012#

Връща елементи с дата преди 2 фев 2012 и след 4 фев 2012.

Съдържат една от две дати, например 2/2/2012 или 2/3/2012

#2/2/2012# or #2/3/2012#

Връща елементи с дата или 2 фев 2012, или 3 фев 2012.

Съдържа една или повече от много дати

In (#2/1/2012#, #3/1/2012#, #4/1/2012#)

Връща елементи с дата 1 фев 2012, 1 мар 2012 или 1 апр 2012.

Съдържат дата в конкретен месец (независимо от годината), например декември

DatePart("m", [SalesDate]) = 12

Връща елементи с дата през декември на всяка година.

Съдържат дата в конкретно тримесечие (независимо от годината), например първото

DatePart("q", [SalesDate]) = 1

Връща елементи с дата през първото тримесечие на всяка година.

Филтрират стойности Null (или липсващи)

Is Null

Връща елементи, в които датата не е въведена.

Филтрират стойности, които не са Null

Is Not Null

Връща елементи, в които датата е въведена.

Заявки, които филтрират за празни (липсващи) или непразни дати

За да включите елементи, които...

Използвайте този критерий

Резултат от заявката

Филтрират стойности Null (или липсващи)

Is Null

Връща елементи, в които датата не е въведена.

Филтрират стойности, които не са Null

Is Not Null

Връща елементи, в които датата е въведена.

Изпитвате проблеми с критериите за дати, например не получавате очакваните резултати? Вижте Критериите за дата не работят в моята заявка.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединяване към Microsoft Office участници в Insider

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×