Провеждане на събрание като представящ

Поддръжката на Office 2010 ще приключи скоро

Надстройте до Microsoft 365, за да работите навсякъде от всяко устройство и да продължите да получавате поддръжка.

Надстройте сега

Използвайте опциите за управление на Lync Online за участник и за съдържание, за да направите съдържателно събрание без отвличане на вниманието.

Важно:  Ако не сте организатор на събранието или водещ представящ, внимавайте – много от тези опции засягат това, което другите могат да видят, чуят или направят в събранието. Препоръчително е представящият да бъде предпазлив.

Какво искате да направите?

Управление на участниците

Показване или скриване на списъка с участници

Изключване или включване на звука на участниците

Промяна на привилегиите на представящия или участника по време на събранието

Приемете или отхвърлете достъпа до хора във фоайето

Започнете отделен разговор с един или повече участници

Поканване на други хора към събранието

Работа със съдържание от събранието

Качете или подгответе съдържанието преди събранието

Показване на вече качено съдържание от събрание

Споделяне на програма или на работния плот

Качване на файл в PowerPoint за презентация

Качване на прикачени файлове за участниците – за преглед и записване

Анотиране на презентация в PowerPoint или табло

Добавяне на табло или запитване към събранието.

Показване или скриване на сцената

Промяна на разрешенията за съдържание

Променете кой може да прави анотации на презентации на PowerPoint

Управление на това, кой може да преглежда съдържание от събранието индивидуално

Промяна на това, кой има достъп до съдържание от събранието

Промяна на това, кой може да преглежда и записва прикачени файлове

Добавяне на видео към събранието

Край или излизане от събранието

Излизане и закриване на събранието

Напускане на събранието, при което то продължава

Управление на участниците

Можете да осъществите повечето задачи по управлението на събранието, като щракнете с десен бутон върху едно или повече лица от списъка с участници или като използвате менюто Опции за хората бутон на Lync ''Опции за хората'' .

Показване или скриване на списъка с участници

 • В прозореца на разговора щракнете върху менюто Опции за хората и след това – върху Показване на списъка с участници.

Най-добре е да оставите видим списъка с участници по време на събранието, за да можете да проследите кой присъства, кой говори и кой вероятно изпитва трудности с аудиото или със споделянето. Вие обаче може да се наложи да скривате листа с участници с цел например да прегледате дълъг разговор с незабавни съобщения.

Изключване или включване на звука на участниците

 • За да управлявате аудиото на едно или повече лица, щракнете с десен бутон върху името (имената) в списъка с участници, след което щракнете върху Изключване на звука или Включване на звука.

  Важно:  Можете да изключвате или включвате звука на участници, които използват Lync за аудио. Не можете да изключвате или включвате звука за участници, които са свързани към аудиото на събранието по телефона, което ще рече тези, които са използвали функцията "Call me" на Lync, за да се обади събранието в Lync на даден телефонен номер, или са набрали самите те. (Хората, свързани по телефон, могат да натиснат *1 от клавиатурата на телефона, за да намерят тоналните команди за аудио функциите, в това число изключване и включване на звука.)

Промяна на привилегиите на представящия или участника по време на събранието

 • Направете едно от следните неща:

  • В списъка с участници щракнете с десен бутон върху един или повече участници, след което щракнете върху Направи представящ или Направи участник според необходимостта.

  • Щракнете върху менюто Опции за хората, след което щракнете върху Направи всички участници.

   Съвет:  Изберете тази опция, когато има толкова много представящи, че това смущава протичането на събранието.

Приемете или отхвърлете достъпа до хора във фоайето

Фоайето за събрания работи само за участници, които се свързват към събранието по VoIP. Участниците, които набират, за да влязат в събранието, използвайки телефон, ще заобиколят фоайето.

 • За приемане или отхвърляне на хора във фоайето направете едно от следните неща:

  • В списъка с участници от Фоайе щракнете върху Приеми всички или Откажи на всички.

  • В списъка с участници до името на всяко лице щракнете върху Приеми или Откажи според необходимостта.

Започнете отделен разговор с един или повече участници

 • В списъка с участници изберете едно или повече лица, щракнете с десен бутон върху избраните имена, след което щракнете върху опцията за контакт, която искате.

Поканване на други хора към събранието

За да поканите други хора към събрание чрез Lync Online, направете следното.

 1. (Опция) За да промените достъпа или опциите на представящия за хората, които искате да поканите, направете следното:

  • В прозореца за събрание Lync Online или групов разговор щракнете върху Информация за присъединяване и опции за събрание.

  • От диалоговия прозорец Информация за присъединяване и опции за събрание щракнете върху бутона Опции за събранието.

  • Променете опциите за събранието според необходимостта. За подробности вижте Смяна на опциите за събранието по време на самото събрание.

 2. Щракнете върху менюто Опции за хората и след това върху Поканване по име или телефонен номер.

За да поканите други хора чрез съобщение по имейл, направете следното:

 1. Щракнете върху менюто Опции за хората и след това – върху Поканване по имейл.

 2. (Опция) За да промените достъпа или опциите на представящия за хората, които искате да поканите, в поканата за събранието щракнете върху Опции за събрание. За подробности вижте Задаване на опции за онлайн събрание.

Най-горе на страницата

Работа със съдържание от събранието

В Lync Online съдържанието на събранието се показва вдясно от списъка с участващите, в област, наречена сцената. Ако сте активният представящ, работите с презентации в Microsoft PowerPoint, табла и запитвания от събранието в тази област. Когато споделяте програма или работния си плот, всеки участник в събранието също вижда какво споделяте на сцената.

Качете или подгответе съдържанието преди събранието

Преди да започне събранието, направете следното:

 1. В клиента за съобщения и сътрудничество Календар на Microsoft Office Outlook отворете поканата за насроченото от вас събрание и щракнете върху Присъединяване към онлайн събрание.

 2. В прозореца за разговор направете едно от следните неща или и двете:

  • Щракнете върху менюто Споделяне, за да споделите работния си плот или програма, да качите презентация в PowerPoint, да добавите табло или да създадете ново запитване.

  • Щракнете върху бутона Добавяне или преглед на прикачени файлове, за да качите файл.

За подробности вижте съответните процедури по-надолу в този раздел.

Показване на вече качено съдържание от събрание

 • В прозореца за събранието щракнете върху Споделяне, посочете Скорошно съдържание и след това щракнете върху съдържанието, което искате да се покаже.

Споделяне на програма или на работния плот

Качване на файл в PowerPoint за презентация

 1. В прозореца на събранието щракнете върху Споделяне и след това върху Презентация в PowerPoint.

 2. Изберете файла за добавяне, след което щракнете върху Качване. За подробности вижте Изнасяне на презентация на PowerPoint.

Качване на прикачени файлове за участниците – за преглед и записване

За да качите документ така, че участниците да могат да запишат копие на своите компютри, направете следното:

 1. В прозореца на разговора щракнете върху бутона Добавяне или преглед на прикачени файлове.

 2. В диалоговия прозорец Прикачени файлове щракнете върху Добавяне на прикачени файлове.

 3. Изберете файла, който искате да добавите, след което щракнете върху Качване.

Анотиране на презентация в PowerPoint или табло

 • На сцената на събранието, на лентата с инструменти за анотация в долния ляв ъгъл, щракнете върху инструмента за анотиране, който искате.

Вие или някой участник в събранието може да анотира табло или слайд в PowerPoint по следните начини:

 • Използвайте Лазерна показалка, цветна точка, етикетирана с вашето име

 • Вмъкване на линии или форми

 • Добавяне на текст

 • Начертайте или осветете с Перо

 • Добавяне на щемпел на стрелка, щемпел на отметка или X щемпел

 • Вмъкване на графичен файл

За подробности за инструментите за анотиране вижте Сътрудничество на табло.

Забележка:  Инструментите за анотиране не са налични за споделено съдържание. Ако споделяте работния си плот или програма, другите участници трябва да поискат позволение, преди да направят промени по съдържанието, което споделяте.

Добавяне на табло или запитване към събранието.

 • В прозореца на събранието щракнете върху Споделяне, след което – върху Ново табло или Ново запитване.

За подробности вижте Сътрудничество на табло и Провеждане на запитване.

Показване или скриване на сцената

 • В прозореца на разговора щракнете върху Споделяне, след което – върху Покажи сцената.

Най-горе на страницата

Промяна на разрешенията за съдържание

Можете да променяте кой какво може да прави със споделеното съдържание.

Променете кой може да прави анотации на презентации на PowerPoint

 1. В прозореца на разговора, щракнете върху Информация за присъединяване и опции за събрание.

 2. От диалоговия прозорец Информация за присъединяване и опции за събрание щракнете върху бутона Опции за събранието.

 3. От диалоговия прозорец Опции за онлайн събрание в Привилегии променете Анотиране на презентации на Само представящи, Всеки или Никой.

Управление на това, кой може да преглежда съдържание от събранието индивидуално

По подразбиране останалите представящи могат да преглеждат съдържание от събранието индивидуално, без да засягат това, което другите виждат в изгледа от събранието. Другите представящи могат да прелистват слайдовете в PowerPoint, които показвате, с избрано от тях темпо или да превключат на друг елемент от Списък със съдържание.

За да промените опциите за поверително преглеждане, направете следното:

 1. В прозореца на разговора на събранието, щракнете върху Информация за присъединяване и опции за събрание.

 2. От диалоговия прозорец Информация за присъединяване и опции за събрание щракнете върху бутона Опции за събранието.

 3. От диалоговия прозорец Опции за онлайн събрание в Привилегии променете Поверително преглеждане на Само представящи, Всеки или Никой.

Забележка:  Споделените работни плотове или програми не могат да се гледат поверително.

Промяна на това, кой има достъп до съдържание от събранието

По подразбиране само представящите имат разширен достъп до съдържание от събранието. За да промените това, направете следното:

 • В Списъка със съдържание щракнете върху стрелката до елемента, който искате да промените, посочете Направи достъпно за, след което щракнете върху Организатори, представящи или Всеки.

Когато изберете Представящи или Всеки, хората от тази категория могат да управляват презентациите в PowerPoint, таблата и запитванията по следния начин:

 • Записване на местно копие с/без анотации

 • Промяна на това, което се преглежда на сцената на събранието

 • Преименуване или премахване на съдържание

 • Даване на всеки на разширен достъп до съдържание от събранието

Промяна на това, кой може да преглежда и записва прикачени файлове

По подразбиране всеки участник в събранието може да записва и преглежда прикачените файлове за него. За да промените това, направете следното:

 1. В прозореца на събранието щракнете върху бутона Добавяне или преглед на прикачени файлове.

 2. Щракнете върху стрелката отдясно на съдържанието, което искате да промените, посочете Направи достъпно за, след което щракнете върху Организатори, Представящи или Всеки.

Най-горе на страницата

Добавяне на видео към събранието

За да добавите видео към събранието, направете следното:

 • В прозореца на разговора щракнете върху Видео.

Най-горе на страницата

Край или излизане от събранието

Можете да закриете събранието и да прекъснете всички или пък само да затворите прозореца и да оставите останалите да продължат събранието.

Излизане и закриване на събранието

 • В прозореца на събранието щракнете върху Опции за хората и след това – върху Премахни всички и завърши събранието. Това затваря прозореца и прекъсва всички връзки със събранието, включително и на тези участници, които са се включили по телефона.

Екранна снимка на бутона ''Завърши събранието''

Напускане на събранието, при което то продължава

 • Просто затворете прозореца на разговора или събранието. Останалите могат да останат свързани и да продължат събранието.

  Важно:  Препоръчваме да използвате опцията Премахни всички и завърши събранието , за да избегнете допълнителни такси от доставчика на аудио конференции, в случай че хората пропуснат да изключат аудиото. Единственото изключение е, ако искате да позволите на участниците да продължат събранието в Lync във ваше отсъствие.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×