Преминаване към основното съдържание

Промени в съвместимостта между версиите

Проверката за съвместимост показва елементите във вашия документ на Word 2013 или 2016, които не се поддържат или които имат различно поведение в по-ранни версии на Word. Някои от тези функции ще бъдат променени завинаги, ако конвертирате документа във формат на Word 2016 или 2013.

За да изпълните проверката за съвместимост, щракнете върху файл > информация, щракнете върху проверка за проблеми > проверка на съвместимосттаи след това прегледайте списъка с проблеми със съвместимостта в Резюме.

Наличност на функция във всеки от режимите

Функция

97-2003

2007

2010

2013 и 2016

Уеб видео

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

Приложения за Office

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

Контроли на съдържание за повтаряща се секция

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

Персонализирани колони за бележка под линия

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

Свити по подразбиране

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

Маркиране на коментари като готови

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

Нови формати за номериране

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

Нов фигури и текстови полета

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

Текстови ефекти

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

Алтернативен текст в таблици

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

OpenType функции

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

Блокове на автори

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

Нови ефекти на WordArt

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

Нови контроли за съдържание

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

Контроли за съдържание на Word 2007

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

зелена отметка

Теми

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

зелена отметка

Основни/второстепенни шрифтове

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

зелена отметка

Проследени премествания

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

зелена отметка

Табулатори за полета

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

зелена отметка

Графики SmartArt

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

зелена отметка

Диаграми на Office 2007

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

зелена отметка

Вградени обекти на Open XML

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

зелена отметка

Градивни блокове

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

зелена отметка

Библиография и цитати

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

зелена отметка

Уравнения

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

зелена отметка

Относителни текстови полета

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

зелена отметка

зелена отметка

зелена отметка

WordArt от предишни версии

зелена отметка

зелена отметка

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Диаграми от предишни версии

зелена отметка

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Диаграми от предишни версии

зелена отметка

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''

Бутонът Microsoft Office с менюто ''Отваряне''


Най-горе на страницата

Промени в поведението на функциите

Маркиране на коментари като готови

Маркирането на коментарите като извършени е възможно само в файловите формати на Word 2013 и 2016. Докато коментара или отговорът не са редактирани в по-ранна версия на Word, коментарът или отговорът ще се показват по същия начин, когато файлът се отвори отново в Word 2013 или 2016.

Отговорите на коментари не приличат на отговори в по-стари версии на Word.

Градивни блокове

Градивните блокове и записите в автотекст може да загубят информация.

Шаблоните предоставят съдържание, което се показва в галерии с градивни блокове в Word 2016, 2013, 2010 и 2007. Когато запишете шаблон във формат на Word 97-2003, съдържанието от галериите с градивни блокове ще бъде конвертирано окончателно в статични записи на автотекст. Няма да можете да преобразувате автотекст обратно в градивни блокове дори ако по-късно конвертирате документа във формат на Word 2013 или 2016.

Съдържанието от следните галерии на градивни блокове ще бъде конвертирано в автотекст:

 • Таблици

 • Горни колонтитули

 • Колонтитули

 • Номера на страници

 • Текстови полета

 • Уравнения

 • Съдържание

 • Библиографии

 • Водни знаци

 • Галерии по избор

Библиографии и цитати

Цитатите и библиографиите ще се конвертират в статичен текст и няма повече да се актуализират автоматично.

В Word 2016 и 2013, цитатите и библиографиите се актуализират автоматично, когато променяте техните източници или прилагате нов стил на документа.

Когато записвате документ на Word 2016 или 2013 в Word 97-2003 формат, цитатите и библиографиите се конвертират в статичен текст, който няма да се актуализира автоматично и източниците му няма да са достъпни.

Ако по-късно конвертирате документа в Word 2016 или 2013, цитатите и библиографиите няма да се актуализират автоматично. За цитати и библиографски съобщения, за да се актуализират автоматично, трябва да пресъздадете източниците в документа или да ги копирате в текущия списък в полето Диспечер на източник и след това да заместите статичните цитати и библиографии с новосъздадените.

За повече информация за цитати и библиографии вижте Създаване на библиография.

Контроли за съдържание

Контролите на съдържание ще се конвертират в статично съдържание.

Ако запишете документ във формат на Word 97 – 2003, всички контроли на съдържание ще се конвертират в обикновен текст и свързаните свойства ще бъдат загубени трайно дори ако по-късно конвертирате документа във файлов формат на Word 2016 или 2013.

Например в Word 97 – 2003 потребителите вече няма да виждат елементите в падащ списък. Освен това всички региони, които не могат да бъдат редактирани или изтрити, вече няма да бъдат наложени и потребителите ще могат да изтриват и променят съдържанието на контролите.

Вградени обекти

Вграден обект в този документ е създаден в по-нова версия на Office. Не можете да го редактирате в по-ранна версия на Word.

Можете да конвертирате вградените обекти на Open XML, така че хората, използващи по-стари версии на Word, да могат да ги редактират.

Конвертиране на вградени обекти на Excel 2013 или 2016

 1. Щракнете с десния бутон върху вградения обект.

 2. Посочете обект на работен листи след това щракнете върху преобразуване.

 3. В диалоговия прозорец преобразуване щракнете върху Преобразувай в.

 4. Изберете работен лист на Microsoft Excel 97-2003 в списъка тип на обекта .

Конвертиране на вградени обекти в слайдове на PowerPoint 2013 или 2016

 1. Щракнете с десния бутон върху вградения обект.

 2. Посочете обект на слайд, след което щракнете върху преобразуване.

 3. В диалоговия прозорец преобразуване щракнете върху Преобразувай в.

 4. Изберете слайд на Microsoft PowerPoint 97-2003 в списъка тип на обекта .

Конвертиране на вградени обекти за презентация на PowerPoint 2013 или 2016

 1. Щракнете с десния бутон върху вградения обект.

 2. Посочете обект презентацияи след това щракнете върху преобразуване.

 3. В диалоговия прозорец преобразуване щракнете върху Преобразувай в.

 4. Изберете презентация на Microsoft PowerPoint 97-2003 в списъка тип на обекта :

Конвертиране на вградени обекти на Word 2013 или 2016

Можете да конвертирате вградени обекти, така че хората, използващи по-стари версии на Word, да могат да ги редактират.

 1. Щракнете с десния бутон върху вградения обект.

 2. Посочете обект документи след това щракнете върху преобразуване.

 3. В диалоговия прозорец преобразуване щракнете, за да изберете Конвертирай в.

 4. В списъка тип на обекта изберете документ на Microsoft Word 97-2003.

Уравнения

Уравненията ще бъдат конвертирани в изображения. Няма да можете да редактирате уравненията, докато документът не бъде конвертиран в нов файлов формат. Всички коментари, бележки в края или бележки под линия в уравненията ще бъдат загубени завинаги при записване.

Ако запишете документа във формат на Word 97-2003, уравненията ще бъдат конвертирани в изображения, които не можете да редактирате. Все пак, ако по-късно конвертирате документа във файлов формат на Word 2016 или 2013 и не са правени промени в изображенията на уравнения в предишна версия, уравненията ще стават текст и ще можете да ги редактирате.

Графики SmartArt

Графиките SmartArt ще бъдат конвертирани в един обект, който не може да бъде редактиран в предишни версии на Word.

Когато запишете документ, който съдържа графики SmartArt във формат на Word 97-2003, те ще бъдат конвертирани в статични изображения. Няма да можете да редактирате текст в графика, да променяте оформлението му или да променяте неговия общ облик.

Ако по-късно конвертирате документа във формат на Word 2016 или 2013 и не са правени промени в изображенията в по-ранна версия, графиката ще бъде променена обратно в обект SmartArt.

Табулатори за полета

Табулаторите за подравняване ще се конвертират в обикновени табулатори.

В Word 2016 и 2013, разделите за подравняване се използват, за да позиционират текста по отношение на полетата на вашия документ или регион в документа и да коригират позицията си, ако промените полетата.

Ако запишете документа във формат на Word 97-2003, табулациите за подравняване ще бъдат заменени с традиционен табулатор и повече няма автоматично да настройват позицията си, ако промените полетата. Ако сте използвали раздели за подравняване, за да създадете комплексно оформление, разделите могат да сменят позицията си и да променят облика на вашия документ.

Текстови полета

Малко позициониране на текстово поле ще се промени.

В текстовите полета текстът, който е центриран вертикално или подравнен отдолу, ще бъде подравнен трайно към върха дори ако по-късно конвертирате документа във формат Word 2016 или 2013.

Проследени премествания

Проследените премествания ще бъдат конвертирани в изтривания и вмъквания.

Ако запишете документа във формат на Word 97-2003, проследените премествания ще бъдат проследени изтривания и вмъквания. Ако по-късно конвертирате документа във формат на Word 2016 или 2013, Проследяваните вмъквания и изтривания няма да се конвертират обратно в проследени премествания.

Нови формати за номериране

Новите формати за номериране ще бъдат конвертирани в арабски цифри (1, 2, 3, 4...).

Списъците, които са форматирани с новите формати за номериране (0001, 0,002, 0003, 0,004;...), ще бъдат конвертирани в стандартни формати с арабски цифри (1, 2, 3, 4...).

Нов фигури и текстови полета

Фигурите и текстовите полета ще бъдат конвертирани в ефекти, налични в този формат.

Фигурите и текстовите полета, които са създадени в Word 2016 или 2013, могат да бъдат форматирани с редица нови ефекти, като например релефна рамка и 3D завъртане, които не са налични в предишните версии на Word. В предишни версии на Word тези ефекти ще бъдат конвертирани в ефекти, налични в тези версии.

Текстови ефекти

Ефектите в текста ще бъдат премахнати

Ефектите в текста се премахват необратимо, освен ако са приложени с помощта на стил по избор.

Ако текстовите ефекти са приложени с помощта на стил по избор, те ще се появят отново, когато документът се отвори отново в Word 2016 или 2013.

Алтернативен текст в таблици

Таблиците ще загубят информацията за алтернативен текст.

Алтернативният текст се показва, когато документът е в уеб. Във формат на Word 97-2003 алтернативен текст в таблиците е окончателно премахнат.

Блокове на автори

Цялата информация, където други автори са редактирали в този документ, ще бъде премахната завинаги.

Блокчетата за автори се премахват от всички области, в които са приложени, и целият документ е достъпен за редактиране.

Вмъкване на картина

Ефектите в текста ще бъдат премахнати.

WordArt се конвертира в статичен текст.

Схеми и диаграми

Диаграма в този документ може да съдържа данни в клетки извън ограничението за редове и колони на избрания файлов формат. Данни извън 256 (IV) колони по редове на 65 536 няма да бъдат записвани.

Някои схеми и диаграми ще се конвертират в изображения, които не могат да бъдат променяни. Ако диаграмата или диаграмата се базира на данни извън редове и колони, поддържани от Word 97-2003, тези данни ще бъдат загубени.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×