Промяна на вашия продуктов ключ за Office

Тази статия се отнася за Office Home & Business, Office Professional и поотделно закупени приложения от Office.

Ако сте закупили множество копия на Office и сте използвали един и същ бутон Инсталирай, за да инсталирате Office на няколко компютъра, активирането е неуспешно на другите компютри. Това се случва, защото всеки бутон Инсталирай е свързан с уникален продуктов ключ, който може да бъде инсталиран само на един компютър. За да поправите това, можете да промените продуктовия ключ за другите компютри, на които сте инсталирали Office.

Забележка: След като смените своя продуктов ключ, препоръчваме ви да създадете списък за управление на продуктовите ключове, които сте инсталирали. За да научите как, вижте Управление на множество инсталации на Office с еднократна покупка, които използват един и същ акаунт в Microsoft.

Изберете своята версия на Office по-долу.

 1. На устройството, където искате да промените ключа, отворете произволно приложение от Office, изберете менюто Файл и след това изберете Акаунт в долната част на менюто.

 2. Под Информация за продукта изберете бутона Промяна на лиценз.

  Ако няма бутон Промяна на лиценз, може да се наложи да инсталирате актуализации на Office.

 3. Направете едно от следните неща:

  • Ако сте влезли, изберете Използване на друг акаунт и след това изберете Вместо това въведете продуктов ключ.

  • Ако не сте влезли, изберете Вместо това въведете продуктов ключ.

 4. Въведете своя продуктов ключ за Office 2019 или Office 2016 и след това изберете Вместо това инсталирайте този продукт.

  Ако вашият продуктов ключ е нов, следвайте подканите, за да завършите процеса на активиране.

 5. Office започва процеса на актуализация. Затворете всички приложения на Office, за да завършите процеса.

 1. Деинсталирайте Office от компютъра, на който активирането е неуспешно. За да направите това, вижте Деинсталиране от компютър

 2. На компютъра, на който сте деинсталирали Office, влезте на страницата си Услуги и абонаменти с имейла и паролата, асоциирани с вашия акаунт в Microsoft, използван за инсталиране на Office.

 3. Преинсталирайте Office, като изберете Инсталиране на Office за еднократна покупка, която не е активирана. За помощ при инсталирането на Office вижте Инсталиране на Office на вашия компютър PC или Mac.

За да смените Office инсталацията към или от Microsoft 365, вижте Превключване на вашия лиценз за Office.

 1. Влезте на страницата си Услуги и абонаменти с имейла и паролата, асоциирани с вашия акаунт в Microsoft, използван за инсталиране на Office.

  След като влезете, би трябвало да видите списък с продукти от Office, които са свързани с вашия акаунт в Microsoft.

 2. За първия продукт, който е посочен на страницата, изберете Преглед на продуктовия ключ. Копирайте или запишете продуктовия ключ. Това вероятно е продуктовият ключ, който е използван няколко пъти за инсталиране на Office.

 3. Изберете Преглед на продуктовия ключ за всеки от останалите продукти на Office и го копирайте или си го запишете. Най-вероятно това са ключове, които ще използвате, за да заместите ключа, който е използван няколко пъти.

 4. На компютър, на който активирането на Office е неуспешно, отворете командния прозорец, както е описано по-долу:

  Windows 10 и Windows 8.1   

  Windows 7   

  1. Изберете бутона старт Бутон "Старт" на Windows в Windows 8 и Windows 10 (в долния ляв ъгъл).

  2. Въведете Команден прозорец.

  3. Щракнете с десния бутон върху иконата Команден прозорец и изберете Изпълнявай като администратор.

  1. Изберете бутона старт Бутон "Старт" на Windows 7 (в долния ляв ъгъл).

  2. Щракнете с десния бутон върху Команден прозорец и изберете Изпълнявай като администратор.

 5. От падащия списък по-долу изберете своята версия на Office и версията на Windows (32-битова или 64-битова) и изпълнете командите, както е описано.

  • Изберете своята версия на Office и Windows
  • Office 2019 или 2016: 32-битов Office и 32-битов Windows
  • Office 2019 или 2016: 32-битов Office и 64-битов Windows
  • Office 2019 или 2016: 64-битов Office и 64-битов Windows
  • Office 2013: 32-битов Office и 32-битов Windows
  • Office 2013: 32-битов Office и 64-битов Windows
  • Office 2013: 64-битов Office и 64-битов Windows

  Съвет: Ако получите съобщение Грешка при въвеждане: Не може да се намери скриптовият файл..., това означава, че сте използвали грешна команда. Не се безпокойте – изпълняването на грешна команда няма да навреди на нищо. Проверете отново своите версии на Office и Windows и опитайте с друга команда.

  1. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и след това натиснете Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

   Командният прозорец показва последните пет знака на продуктовия ключ, който е използван за инсталиране на Office на компютъра. В примера по-долу се използва XXXXX за представяне на тези знаци.

   Командна среда, която показва последните пет цифри от продуктовия ключ

  2. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и заместете XXXXX с последните 5 цифри на продуктовия ключ, който беше показан в предишната стъпка. Натиснете Enter, за да премахнете продуктовия ключ.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и заместете XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX с неизползван продуктов ключ от вашия списък. Натиснете Enter, за да промените ключа.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Съвет: Ако получите съобщение Грешка при въвеждане: Не може да се намери скриптовият файл..., това означава, че сте използвали грешна команда. Не се безпокойте – изпълняването на грешна команда няма да навреди на нищо. Проверете отново своите версии на Office и Windows и опитайте с друга команда.

  1. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и след това натиснете Enter.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

   Командният прозорец показва последните пет знака на продуктовия ключ, който е използван за инсталиране на Office на компютъра. В примера по-долу се използва XXXXX за представяне на тези знаци.

   Командна среда, която показва последните пет цифри от продуктовия ключ

  2. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и заместете XXXXX с последните 5 цифри на продуктовия ключ, който беше показан в предишната стъпка. Натиснете Enter, за да премахнете продуктовия ключ.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и заместете XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX с неизползван продуктов ключ от вашия списък. Натиснете Enter, за да промените ключа.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Съвет: Ако получите съобщение Грешка при въвеждане: Не може да се намери скриптовият файл..., това означава, че сте използвали грешна команда. Не се безпокойте – изпълняването на грешна команда няма да навреди на нищо. Проверете отново своите версии на Office и Windows и опитайте с друга команда.

  1. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и след това натиснете Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

   Командният прозорец показва последните пет знака на продуктовия ключ, който е използван за инсталиране на Office на компютъра. В примера по-долу се използва XXXXX за представяне на тези знаци.

   Командна среда, която показва последните пет цифри от продуктовия ключ

  2. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и заместете XXXXX с последните 5 цифри на продуктовия ключ, който беше показан в предишната стъпка. Натиснете Enter, за да премахнете продуктовия ключ.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и заместете XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX с неизползван продуктов ключ от вашия списък. Натиснете Enter, за да промените ключа.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Съвет: Ако получите съобщение Грешка при въвеждане: Не може да се намери скриптовият файл..., това означава, че сте използвали грешна команда. Не се безпокойте – изпълняването на грешна команда няма да навреди на нищо. Проверете отново своите версии на Office и Windows и опитайте с друга команда.

  1. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и след това натиснете Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

   Командният прозорец показва последните пет знака на продуктовия ключ, който е използван за инсталиране на Office на компютъра. В примера по-долу се използва XXXXX за представяне на тези знаци.

   Командна среда, която показва последните пет цифри от продуктовия ключ

  2. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и заместете XXXXX с последните 5 цифри на продуктовия ключ, който беше показан в предишната стъпка. Натиснете Enter, за да премахнете продуктовия ключ.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и заместете XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX с неизползван продуктов ключ от вашия списък. Натиснете Enter, за да промените ключа.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Съвет: Ако получите съобщение Грешка при въвеждане: Не може да се намери скриптовият файл..., това означава, че сте използвали грешна команда. Не се безпокойте – изпълняването на грешна команда няма да навреди на нищо. Проверете отново своите версии на Office и Windows и опитайте с друга команда.

  1. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и след това натиснете Enter.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

   Командният прозорец показва последните пет знака на продуктовия ключ, който е използван за инсталиране на Office на компютъра. В примера по-долу се използва XXXXX за представяне на тези знаци.

   Командна среда, която показва последните пет цифри от продуктовия ключ

  2. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и заместете XXXXX с последните 5 цифри на продуктовия ключ, който беше показан в предишната стъпка. Натиснете Enter, за да премахнете продуктовия ключ.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и заместете XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX с неизползван продуктов ключ от вашия списък. Натиснете Enter, за да промените ключа.

   cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Съвет: Ако получите съобщение Грешка при въвеждане: Не може да се намери скриптовият файл..., това означава, че сте използвали грешна команда. Не се безпокойте – изпълняването на грешна команда няма да навреди на нищо. Проверете отново своите версии на Office и Windows и опитайте с друга команда.

  1. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и след това натиснете Enter.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

   Командният прозорец показва последните пет знака на продуктовия ключ, който е използван за инсталиране на Office на компютъра. В примера по-долу се използва XXXXX за представяне на тези знаци.

   Командна среда, която показва последните пет цифри от продуктовия ключ

  2. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и заместете XXXXX с последните 5 цифри на продуктовия ключ, който беше показан в предишната стъпка. Натиснете Enter, за да премахнете продуктовия ключ.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /unpkey:XXXXX

  3. Копирайте следващата команда, поставете командата в командния прозорец и заместете XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX с неизползван продуктов ключ от вашия списък. Натиснете Enter, за да промените ключа.

   cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /inpkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Съвети: 

 6. Сега стартирайте приложение на Office, като например Word, и изберете Напред, за да активирате Office по интернет.

 7. Повторете това за всеки компютър, на който активирането е неуспешно.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

×