Промяна на ширината на колони и височината на редове

Промяна на ширината на колони и височината на редове

sАко се наложи да разширите или намалите ширината на редовете и височините на колоните на Excel, има няколко начина да ги настроите. Таблицата по-долу показва минималните, максималните и размерите по подразбиране за всяка въз основа на точкова скала.

Тип

Min

Max

Default

Колона

0 (скрито)

255

8.43

Ред

0 (скрито)

409

15.00

Забележки: 

 • Ако работите в изглед "Оформление на страница" (раздел Изглед, група Изгледи на работни книги, бутон Оформление на страница), можете да зададете ширина на колона или височина на редовете в инчове, сантиметри и милиметри. Мерната единица е в инчове по подразбиране. Отидете на Файл > Опции > Разширени > Показване > изберете опция от списъка Линийки единици. Ако превключите към нормален изглед, ширината на колоните и височините на редовете ще се покажат в точки.

 • Отделните редове и колони могат да имат само една настройка. Например една колона може да има ширина 25 пункта, но не може да е с ширина 25 пункта за един ред и 10 пункта за друг.

Задаване на определена ширина на колона

 1. Изберете колоната или колоните, които искате да промените.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Формат.

  В раздела ''Начало'' щракнете върху ''Формат''

 3. Под Размер на клетка щракнете върху Ширина на колоната.

 4. Въведете желаната стойност в полето Ширина на колоната.

 5. Щракнете върху OK.

  Съвет: За да зададете бързо ширината на една колона, щракнете с десния бутон върху избраната колона, щракнете върху Ширина на колоната, въведете стойността, която искате, и след това щракнете върху OK.

 1. Изберете колоната или колоните, които искате да промените.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Формат.

  В раздела ''Начало'' щракнете върху ''Формат''

 3. Под Размер на клетка щракнете върху Автопобиране на ширината на колона.

  Забележка: За да направите бързо същото за всички колони в работния лист, щракнете върху бутона Избери всички и след това щракнете двукратно върху някоя граница между две заглавия на колони.

Select All button

 1. Изберете клетка в колоната, която има ширината, която искате да използвате.

 2. Натиснете Ctrl+C или в раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копирай.

  В раздела ''Начало'' щракнете върху ''Копирай''

 3. Щракнете с десния бутон върху клетка в целевата колона, посочете Специално поставяне ислед това щракнете върху бутона Запази ширината на колоните източник изображение на бутон .

Стойността за ширината на колона по подразбиране показва средния брой знаци на стандартния шрифт, които се побират в клетка. Можете да зададете различно число за ширината на колона по подразбиране за работен лист или за работна книга.

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да промените ширината на колона по подразбиране за работен лист, щракнете върху неговия раздел на лист.

  • За да промените подразбиращата се ширина на колона за цялата работна книга, щракнете с десния бутон върху раздел на лист и след това щракнете върху Избери всички листове в контекстно менюTE000127572.

   Щракнете върху раздела на листа

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Формат.

  В раздела ''Начало'' щракнете върху ''Формат''

 3. Под Размер на клетка щракнете върху Ширина по подразбиране.

 4. В полето Стандартна ширина на колоните въведете новия размер, след което щракнете върху OK.

  Съвети: Ако искате да определите подразбиращата се ширина на колона за всички нови работни книги и работни листове, можете да създадете шаблон на работна книга или шаблон на работен лист и след това да базирате новите работни книги или работни листове на тези шаблони. Вижте следните връзки за повече информация:

Направете едно от следните неща:

 • За да промените ширината на една колона, плъзнете границата от дясната страна на заглавието на колоната, докато колоната достигне желаната ширина.

  Плъзгане на границата на колона

 • За да промените ширината на множество колони, изберете колоните, които искате да промените, и след това плъзнете някоя от границите им вдясно от избраното заглавие на колона.

 • За да промените ширината на колони, за да побират съдържанието, изберете колоната или колоните, които искате да промените, и след това щракнете двукратно върху границата отдясно на избраното заглавие на колона.

 • За да промените ширината на колоната за всички колони в работния лист, щракнете върху бутона Избери всички и след това плъзнете границата на някое заглавие на колона.

  Select All button

 1. Изберете реда или редовете, които искате да промените.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Форматиране.

  В раздела ''Начало'' щракнете върху ''Формат''

 3. Под Размер на клетка щракнете върху Височина на ред.

 4. Въведете желаната стойност в полето Височина на ред и след това щракнете върху OK.

 1. Изберете реда или редовете, които искате да промените.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Форматиране.

  В раздела ''Начало'' щракнете върху ''Формат''

 3. Под Размер на клетка щракнете върху Автопобиране на височината на ред.

  Съвет: За да направите бързо същото за всички колони в работния лист, щракнете върху бутона Избери всички и след това щракнете двукратно върху границата под едно от заглавията на редове.

Select All button

Направете едно от следните неща:

 • За да промените височината на реда на един ред, плъзнете границата под заглавието на реда, докато достигнете желаната височина.

  Плъзгане на границата на ред

 • За да промените височината на реда за множество редове, изберете редовете, които искате да промените, и след това плъзнете границата под едно от избраните заглавия на редове.

 • За да промените височината на реда за всички редове в работния лист, щракнете върху бутона Избери всички и след това плъзнете границата под някое заглавие на ред.

  Select All button

 • За да промените височината на реда, така че да побира съдържанието, щракнете двукратно върху границата под заглавието на реда.

Най-горе на страницата

Поддръжката за Office 2010 приключи на 13 октомври 2020 г.

Надстройте до Microsoft 365, за да работите навсякъде от всяко устройство и да продължите да получавате поддръжка.

Надстрой сега

Ако предпочитате да работите с ширините на колоните и височините на редовете в инчове, трябва да работите в изглед "Оформление на страницата" (раздел Изглед, група Изгледи на работна книга, бутон Оформление на страницата). В изглед "Оформление на страницата" можете да зададете ширина на колона или височина на ред в инчове. В този изглед инчове са мерната единица по подразбиране, но можете да промените мерната единица на сантиметри или милиметри.

 • В Excel 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office > Опции на Excel> Разширени.

 • В Excel 2010 отидете на Файлов > Опции > Разширени.

Задаване на определена ширина на колона

 1. Изберете колоната или колоните, които искате да промените.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Формат.

  Изображение на лентата на Excel

 3. Под Размер на клетка щракнете върху Ширина на колоната.

 4. Въведете желаната стойност в полето Ширина на колоната.

 1. Изберете колоната или колоните, които искате да промените.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Формат.

  Изображение на лентата на Excel

 3. Под Размер на клетка щракнете върху Автопобиране на ширината на колона.

Съвет    За да направите бързо същото за всички колони в работния лист, щракнете върху бутона Избери всички и след това щракнете двукратно върху някоя граница между две заглавия на колони.

Select All button

 1. Изберете клетка в колоната, която има ширината, която искате да използвате.

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копирай и след това изберете целевата колона.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху стрелката под Поставяне, а след това върху Специално поставяне.

 4. Под Постави изберете Ширина на колони.

Стойността за ширината на колона по подразбиране показва средния брой знаци на стандартния шрифт, които се побират в клетка. Можете да зададете различно число за ширината на колона по подразбиране за работен лист или за работна книга.

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да промените ширината на колона по подразбиране за работен лист, щракнете върху неговия раздел на лист.

  • За да промените подразбиращата се ширина на колона за цялата работна книга, щракнете с десния бутон върху раздел на лист и след това щракнете върху Избери всички листове в контекстно менюTE000127572.

   Excel sheet tabs

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Формат.

  Изображение на лентата на Excel

 3. Под Размер на клетка щракнете върху Ширина по подразбиране.

 4. В полето Ширина на колона по подразбиране въведете новия размер.

Съвет    Ако искате да определите подразбиращата се ширина на колона за всички нови работни книги и работни листове, можете да създадете шаблон на работна книга или шаблон на работен лист и след това да базирате новите работни книги или работни листове на тези шаблони. За повече информация вижте Записване на работна книга или работен лист като шаблон.

Направете едно от следните неща:

 • За да промените ширината на една колона, плъзнете границата от дясната страна на заглавието на колоната, докато колоната достигне желаната ширина.

  Плъзгане на границата на колона

 • За да промените ширината на множество колони, изберете колоните, които искате да промените, и след това плъзнете някоя от границите им вдясно от избраното заглавие на колона.

 • За да промените ширината на колони, за да побират съдържанието, изберете колоната или колоните, които искате да промените, и след това щракнете двукратно върху границата отдясно на избраното заглавие на колона.

 • За да промените ширината на колоната за всички колони в работния лист, щракнете върху бутона Избери всички и след това плъзнете границата на някое заглавие на колона.

  Select All button

 1. Изберете реда или редовете, които искате да промените.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Форматиране.

  Изображение на лентата на Excel

 3. Под Размер на клетка щракнете върху Височина на ред.

 4. Въведете желаната стойност в полето Височина на ред.

 1. Изберете реда или редовете, които искате да промените.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Форматиране.

  Изображение на лентата на Excel

 3. Под Размер на клетка щракнете върху Автопобиране на височината на ред.

Съвет    За да направите бързо същото за всички колони в работния лист, щракнете върху бутона Избери всички и след това щракнете двукратно върху границата под едно от заглавията на редове.

Select All button

Направете едно от следните неща:

 • За да промените височината на реда на един ред, плъзнете границата под заглавието на реда, докато достигнете желаната височина.

  Плъзгане на границата на ред

 • За да промените височината на реда за множество редове, изберете редовете, които искате да промените, и след това плъзнете границата под едно от избраните заглавия на редове.

 • За да промените височината на реда за всички редове в работния лист, щракнете върху бутона Избери всички и след това плъзнете границата под някое заглавие на ред.

  Select All button

 • За да промените височината на реда, така че да побира съдържанието, щракнете двукратно върху границата под заглавието на реда.

Най-горе на страницата

Вж. също

Промяна на ширината на колоните и височината на редовете в Excel for Mac

Промяна на ширината на колоните и височината на редовете в Excel Online

Общ преглед на формулите в Excel

Начини за избягване на повредени формули

Намиране и коригиране на често срещани грешки във формули

Клавишни комбинации и функционални клавиши за Excel

Функции на Excel (по азбучен ред)

Функции на Excel (по категории)

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×