Публикуване на работна книга в сайт на SharePoint в Excel за Windows

Можете да публикувате работна книга в библиотека на Microsoft SharePoint, така че потребителите да могат да я разглеждат или редактират в уеб браузър, без да е необходимо да имат Excel на компютъра си. По същество публикуването е същото като записването, но с някои вградени опции, които ви позволяват да определяте точно какво да виждат потребителите, когато отворят работната книга в браузър.

Въвеждането като практика в цялата организация работните книги да се записват или публикуват в един централен сайт на SharePoint може да ви помогне да избегнете появата в организацията на различни версии на една и съща работна книга, след като тя бъде изпратена по имейла.

Чрез настройка на някои опции при публикуването можете да наблегнете на определени части от работната книга, например диаграми, и да изключите други части, така че да не се показват в браузъра. Може например да покажете дадена диаграма, но не и данните, на които се базира. Или може да покажете само определени работни листове на потребителите, които трябва да ги видят, и да скриете останалите работни листове.

Тази статия ви показва как да публикувате работна книга от Excel за Windows и не включва свързването на работна книга или данни на работна книга към уеб част на Excel Web Access на страница на SharePoint.

Когато публикувате работна книга в сайт на SharePoint, цялата работна книга се записва в SharePoint. Потребител с необходимите разрешения за SharePoint може да разглежда и да работи с цялата работна книга или в браузъра, или в настолната програма Excel.

Ако Office за уеб е разположен в SharePoint, разглеждането и работата с данните в браузъра може много да прилича на работата с данните в настолната програма Excel. В действителност, за разлика от настолната програма Excel, е възможно няколко потребители едновременно да редактират една и съща работна книга в мрежата на браузъра. Когато разглеждате работна книга в браузъра, ако бутонът Редактиране в Excel Online е видим, това означава, че Office за уеб е готов за използване.

"Редактиране в Excel Online" в менюто "Редактиране на работна книга"

Подготовка на работната книга

Преди да публикувате работната книга, може да решите да изберете само работните листове или елементите, които искате да са видими в браузъра. Просто запомнете, че макар и да можете да ограничавате какво да е видимо в този режим, цялото съдържание на работната книга все пак е записано на сървъра на SharePoint.

Ако искате да включите цели работни листове като елемент освен другите елементи, например диаграми или обобщени таблици, дефинирайте целия работен лист като наименуван диапазон. Изберете целия работен лист и след това дефинирайте наименуван диапазон. Този наименуван диапазон ще се покаже след това като достъпен елемент в диалоговия прозорец Опции за публикуване, когато сте готови да публикувате.

За да позволите на потребителите да въвеждат стойност в дадена клетка, за да работят с формула в друга клетка, задайте клетката като дефинирано име в Excel, преди да публикувате работната книга. След това можете да добавите това дефинирано име като параметър в раздела Параметри в диалоговия прозорец Опции за преглед с браузъра.

Например по-долу е показана клетка D2, която има дефинираното име "Тарифа". В браузъра потребителят е въвел стойност 5,625 в полето Тарифа в екрана Параметри и е щракнал върху Приложи. След това тази стойност се показва в клетка D2 и формулата в A2 използва стойността в D2. Резултатът от формулата се преизчислява и се показва в A2: 1151,31 лв.

Въведеният параметър в екрана се използва в клетка D2

Забележка: Ако създадете сегментатори за таблица на Excel и дефинирате име за диапазона от клетки, съдържащи таблицата и сегментаторите, няма да можете да използвате сегментаторите, за да филтрирате таблицата в браузъра, ако публикувате дефинирания диапазон. Ако публикувате таблицата или целия работен лист или неговата работна книга, сегментаторите ще работят в браузъра според очакванията.

Публикуване на работната книга

 1. Щракнете върху раздела Файл, върху Запиши като и след това върху SharePoint.

 2. Ако виждате вашата папка на SharePoint под текуща, стараили по-стара, щракнете върху папката, която искате.

  Появява се диалоговият прозорец Запиши като.


  Или щракнете върху Преглед, въведете уеб адреса на сайта на SharePoint и след това отидете до папката, където искате да публикувате работната книга.

  Щракнете върху папка на SharePoint или щракнете върху "Преглед"
 3. За да изберете отделни работни листове или елементи за публикуване от работната книга, щракнете върху Опции за преглед с браузъра.

  В диалоговия прозорец "Запиши като" щракнете върху опциите за преглед в браузър

  Ще видите раздела Показване и раздела Параметри.

 4. Ако просто искате да публикувате цялата работна книга, щракнете върху Запиши. В противен случай направете едно от следните неща:

  • За да покажете цялата работна книга в браузъра, в раздела Показване изберете Цялата работна книга в списъчното поле.

  • За да покажете само определени работни листове в браузъра, в раздела Показване изберете Листове в списъчното поле и след това изчистете квадратчетата за отметка за листовете, които не искате да се скриват в браузъра.

   По подразбиране се избират всички листове. За да направите бързо видими всички листове, след като сте изчистили някои квадратчета за отметка, поставете отметка в квадратчето Всички листове.

  • За да покажете само определени елементи в браузъра (като например наименувани диапазони, диаграми, таблици или обобщени таблици), в раздела Показване изберете Елементи в работната книга в списъчното поле и след това изберете квадратчетата за отметка, които искате да покажете.

  • В раздела Параметри добавете всички дефинирани имена, които искате да използвате, за да укажете кои клетки да могат да се редактират, когато потребителите преглеждат работната книга в браузъра, а след това щракнете върху OK.

 5. Запишете работната книга.

Забележки: 

 • Ако изберете елементи, които имат едно и също име (например диаграма и свързаната с нея таблица с данни), само един от тези елементи ще бъде достъпен в браузъра. За да покажете всичките елементи, всеки елемент в работната книга трябва да има уникално име.

 • Можете да преименувате таблици в раздела Проектиране, в групата Свойства, да преименувате обобщени таблици в раздела Опции, в групата Обобщена таблица и да преименувате диаграми или обобщени диаграми в раздела Оформление, в групата Свойства. Преименувайте и другите дублирани елементи, например наименувани диапазони в раздела Формули, в групата Дефинирани имена.

Ако Office за уеб е разположен в SharePoint, разглеждането и работата с данните в браузъра може много да прилича на работата с данните в настолната програма Excel. В действителност, за разлика от настолната програма Excel, е възможно няколко потребители едновременно да редактират една и съща работна книга в мрежата на браузъра. Когато разглеждате работна книга в браузъра, ако бутонът Редактиране в Excel Online е видим, това означава, че Office за уеб е готов за използване.

"Редактиране в Excel Online" в менюто "Редактиране на работна книга"

За повече информация вижте статията разлики между използване на работна книга в Excel и Excel Services.

Подготовка на работната книга

Преди да публикувате работната книга, може да решите да изберете само работните листове или елементите, които искате да са видими в браузъра. Просто запомнете, че макар и да можете да ограничавате какво да е видимо в този режим, цялото съдържание на работната книга все пак е записано на сървъра на SharePoint.

Ако искате да включите цели работни листове като елемент освен другите елементи, например диаграми или обобщени таблици, дефинирайте целия работен лист като наименуван диапазон. Изберете целия работен лист и след това дефинирайте наименуван диапазон. Този наименуван диапазон ще се покаже след това като достъпен елемент в диалоговия прозорец Опции за публикуване, когато сте готови да публикувате.

За да позволите на потребителите да въвеждат стойност в дадена клетка, за да работят с формула в друга клетка, задайте клетката като дефинирано име в Excel, преди да публикувате работната книга. След това можете да добавите това дефинирано име като параметър в раздела Параметри в диалоговия прозорец Опции за преглед с браузъра.

Например по-долу е показана клетка D2, която има дефинираното име "Тарифа". В браузъра потребителят въвежда стойност, 5,625, в полето в екрана параметри и щраква върху Приложи. След това тази стойност се показва в клетка D2 и формулата в A2 използва стойността в D2. Резултатът от формулата се преизчислява и се показва в A2: 1151,31 лв.

Вижте помощта за Excel за информация за това как се дефинират диапазони.

Въведеният параметър в екрана се използва в клетка D2

Забележка: Ако създадете сегментатори за таблица на Excel и дефинирате име за диапазона от клетки, съдържащи таблицата и сегментаторите, няма да можете да използвате сегментаторите, за да филтрирате таблицата в браузъра, ако публикувате дефинирания диапазон. Ако публикувате таблицата или целия работен лист или неговата работна книга, сегментаторите ще работят в браузъра според очакванията.

Публикуване на работната книга

 1. Щракнете върху файл > Запиши като >SharePoint.

 2. Ако виждате вашата папка на SharePoint подТекуща папка или скорошни папки, щракнете върху папката, която искате. В противен случай щракнете върху Преглед и въведете уеб адреса на сайта на SharePoint. След това отидете до папката, в която искате да публикувате работната книга. Появява се диалоговият прозорец Запиши като.

 3. За да изберете отделни работни листове или елементи за публикуване от работната книга, щракнете върху Опции за преглед с браузъра. Ще видите раздела Показване и раздел параметри . Ако просто искате да публикувате цялата работна книга, щракнете върху Запиши. В противен случай направете едно от следните неща:

  • За да покажете цялата работна книга в браузъра, в раздела Показване изберете Цялата работна книга в списъчното поле.

  • За да покажете само определени работни листове в браузъра, в раздела Показване изберете листове в списъчното поле и след това изчистете отметката от квадратчетата за листовете, които не искате да се скриват в браузъра.

   По подразбиране се избират всички листове. За да направите бързо всички листове видими отново, след като махнете отметката от някои от полетата, поставете отметка в квадратчето всички листове .

  • За да покажете само определени елементи в браузъра (като например наименувани диапазони, диаграми, таблици или обобщени таблици), в раздела Показване изберете елементи в работната книга в списъчното поле и след това отметнете квадратчетата за елементите, които искате да покажете.

  • В раздела параметри добавете всички дефинирани имена, които искате да използвате, за да укажете кои клетки да могат да се редактират, когато потребителите преглеждат работната книга в браузъра. След това щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец.

 4. Запишете работната книга.

Забележки: 

 • Ако изберете елементи, които имат едно и също име (например диаграма и свързаната с нея таблица с данни), само един от тези елементи ще бъде достъпен в браузъра. За да покажете всичките елементи, всеки елемент в работната книга трябва да има уникално име.

 • Ако изберете елементи, които имат едно и също име (например диаграма и свързаната с нея таблица с данни), само един от тези елементи ще бъде достъпен в браузъра. За да покажете всичките елементи, всеки елемент в работната книга трябва да има уникално име.

 • Можете да преименувате таблици в раздела Проектиране, в групата Свойства, да преименувате обобщени таблици в раздела Опции, в групата Обобщена таблица и да преименувате диаграми или обобщени диаграми в раздела Оформление, в групата Свойства. Преименувайте и другите дублирани елементи, например наименувани диапазони в раздела Формули, в групата Дефинирани имена.

 • Можете да преименувате таблици в раздела Проектиране, в групата Свойства, да преименувате обобщени таблици в раздела Опции, в групата Обобщена таблица и да преименувате диаграми или обобщени диаграми в раздела Оформление, в групата Свойства. Преименувайте и другите дублирани елементи, например наименувани диапазони в раздела Формули, в групата Дефинирани имена.

За повече информация за уеб частите на Excel Web Access вижте статията Показване на работна книга в уеб част на Excel Web Access.

Когато публикувате работна книга в SharePoint Server, цялото съдържание на работната книга се записва на сървъра и може да се преглежда и работи, ако отворите работната книга в настолната програма Excel. Ако Office Web Apps са разположени на сървъра на SharePoint, Прегледът и работата с вашите данни в уеб браузъра може да са много подобни на работата с вашите данни в настолната програма Excel. Всъщност е възможно едновременно редактиране на работна книга в мрежата на браузъра, когато са разположени Office Web Apps. Когато преглеждате работна книга в браузъра, ако бутонът Редактиране в браузър е видим, това означава, че са налични Office Web Apps.

Бутонът "Редактиране в браузъра"

За повече информация вижте статията разлики между използване на работна книга в Excel и Excel Services.

Подготовка на работната книга

Преди да публикувате работната книга, имате възможност (в диалоговия прозорец Опции за публикуване ), за да изберете работните листове или елементите, които искате да се виждат в браузъра при редактиране не е разрешена, като щракнете върху бутона Редактиране в браузър . Просто не забравяйте, че макар че можете да изберете какво да се вижда в този режим, цялото съдържание на работната книга все още се записва в SharePoint Server.

Ако искате да включите цели работни листове като елемент освен другите елементи, например диаграми или обобщени таблици, дефинирайте целия работен лист като наименуван диапазон. Изберете целия работен лист и след това дефинирайте наименуван диапазон. Този наименуван диапазон ще се покаже след това като достъпен елемент в диалоговия прозорец Опции за публикуване, когато сте готови да публикувате.

Ако искате да позволявате на потребителите да предоставят параметър на формула при преглед на работен лист в браузър, задайте клетка като дефинирано име. След това можете да добавите дефинирано име като параметър в раздела параметри в диалоговия прозорец Опции за публикуване .

Например в графиката по-долу, която показва работен лист в браузъра, клетка D2 има дефинираната ставка за имена. В браузъра потребителят е въвел стойност, 5,625, в полето в екрана параметри и след това щракнете върху Приложи. След това тази стойност се показва в клетка D2 и формулата в A2 използва стойността в D2. Резултатът от формулата се преизчислява и се показва в A2: 1151,31 лв.

Използване на параметър в браузъра

Вижте помощта за Excel за информация за това как се дефинират диапазони.

Публикуване на работната книга

 1. Щракнете върху раздела Файл, а след това върху Запиши и изпрати.

 2. Щракнете върху Запиши в SharePoint.
  Забележка    Ако командата Запиши в SharePoint е недостъпна, все още можете да запишете работната книга в сайт на SharePoint, като използвате командата Запиши като . В диалоговия прозорец Опции за публикуване няма да е налична. Можете също да качите директно работната книга от библиотека на SharePoint. Потребителите могат да преглеждат и редактират съдържанието на работната книга в браузъра, като отидат директно в сайта, където е записана работната книга.

  Командата "Запиши като"

 3. Ако искате да изберете отделни работни листове или елементи за публикуване в работната книга, щракнете върху бутона Опции за публикуване . В противен случай, ако искате да публикувате цялата работна книга, пропуснете направо на стъпка 4.
  В раздела Показване направете следното:

  • За да покажете цялата работна книга в браузъра, изберете цялата работна книга в списъчното поле.

  • За да покажете само определени работни листове в браузъра, изберете листове в списъчното поле и след това изчистете отметката от квадратчетата за листовете, които не искате да правите видими.
   Забележка    по подразбиране са избрани всички листове. За да направите бързо всички листове видими отново, след като изчистите някои от квадратчетата за отметка, можете да изберете квадратчето за отметка всички листове .

  • За да покажете само определени елементи в браузъра (като например наименувани диапазони, диаграми, таблици или обобщени таблици), изберете елементи в работната книга в списъчното поле и след това изберете квадратчетата за отметка за елементите, които искате да покажете.
   Забележка ако изберете елементи, които имат едно и също име (като например диаграма и прилежащата й таблица с данни), само един от тези елементи ще е достъпен в браузъра. За да покажете всички елементи, трябва да се уверите, че всеки елемент в работната книга има уникално име. Можете да преименувате таблици в раздела Проектиране, в групата Свойства, да преименувате обобщени таблици в раздела Опции, в групата Обобщена таблица и да преименувате диаграми или обобщени диаграми в раздела Оформление, в групата Свойства. Повтарящи се елементи, например наименувани диапазони, могат да бъдат преименувани в раздела формули в групата дефинирани имена .
   Избиране на работни листове или елементи

  • В раздела параметри добавете всички дефинирани имена, които искате да използвате, за да укажете кои клетки да могат да се редактират, когато потребителите преглеждат работната книга в браузъра. След това щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец.
   Задаване на параметри

 4. Изберете местоположение, в което да публикувате вашата работна книга.
  Възможно е да има вече запазени местоположения на сървъра под текущото местоположение, скорошни местоположенияили местоположения , от които можете да избирате. Ако няма такива местоположения или искате да запишете в ново местоположение, под местоположениящракнете двукратно върху Преглед за местоположение.

 5. В диалоговия прозорец Запиши като въведете уеб адреса на сайта на SharePoint и след това отидете до сайта или библиотеката, в която искате да запишете работната книга.

 6. Ако все още не сте избрали отделни работни листове или елементи или зададете параметри, щракнете върху бутона Опции за публикуване .

 7. В полето име на файла приемете предложеното име за работната книга или въведете ново име, ако желаете.

 8. За да покажете съдържанието на работната книга в прозорец на браузъра веднага след завършването на операцията за публикуване, се уверете, че е поставена отметка в квадратчето Отвори с Excel в браузъра .

 9. Щракнете върху Запиши.

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×