Преминаване към основното съдържание

Работете интелигентно: Планиране и присъединяване към онлайн събрание

Поддръжката на Office 2010 ще приключи скоро

Надстройте до Microsoft 365, за да работите навсякъде от всяко устройство и да продължите да получавате поддръжка.

Надстройте сега

Можете да планирате събрание на Microsoft Lync Online, като използвате добавката "Онлайн събрание" за Microsoft® Lync™ 2010 в Microsoft® Outlook®. Можете също да използвате Lync Online, за да започнете непланирано събрание, за да обсъдите нещо, което изисква незабавно внимание.

Какво искате да направите?

Планиране на онлайн събрание

Настройване на достъпа до събранието и опциите за представящ

Стартиране на непланирано онлайн събрание, като използвате "Започни събранието"

Присъединяване към планирано онлайн събрание

Присъединяване към непланирано събрание

Свързване към аудиото на събранието

Избиране на опция за аудиовръзка при първото използване на Lync Online

Промяна на избора ви за аудио по подразбиране

Поканване на хора, които нямат инсталиран Lync

Планиране на онлайн събрание

За да създадете покана за онлайн събрание, следвайте следните стъпки:

 1. В Календар на Microsoft® Outlook®, в раздела Начало, в групата Създай щракнете върху Ново онлайн събрание (в Microsoft® Outlook® 2010) или Онлайн събрание (в Microsoft® Office Outlook® 2007).

Бутонът ''Ново онлайн събрание'' в ''Календар'' на Outlook

 1. В искането за събрание, в полето До въведете имейл адресите на хората, които искате да поканите на събранието, разделени от точка и запетая.

 2. В искането за събрание, в полето Тема въведете тема на събранието.

 3. (Незадължително) В основния текст на искането за събрание, над връзката Присъединяване към онлайн събрание въведете допълнителни подробности за събранието.
  Не променяйте нищо от съществуващия текст в искането за събрание. Това може да попречи на хората да се присъединяват към събранието.

 4. (Незадължително) В искането за събрание, в раздела Събрание, в групата Покажи щракнете върху Помощник за график. Използвайте Помощник за график, за да се уверите, че всички са свободни в избрания час.

 5. В искането за събрание, в групата Онлайн събрание щракнете върху Опции за събрание и след това приемете или променете опциите по подразбиране в зависимост от изискванията.

Най-горе на страницата

Настройване на достъпа до събранието и опциите за представящ

Опциите по подразбиране са най-добрия избор за малки събрания или сесии за споделяне и сътрудничество с хора от вашата организация. Ако планирате онлайн събрание с хора извън вашата организация или събранието ви е необичайно голямо, използвайте диалоговия прозорец Опции на онлайн събрание, за да ви помогне да определите следното:

 • Кой трябва да чака във фоайе, преди да бъде допуснат до събранието? (Това е налично само за събрания, при които се използва VoIP аудио.)

 • Кой трябва да има привилегиите на представящ по време на събранието?

За да настроите достъпа и опциите за представящия, направете следното:

 1. В искането за събрание, което създадохте, в раздела Събрание, в групата Онлайн събрание щракнете върху Опции за събранието.

Бутонът ''Опции за събранието'' в поканата за събрание

 1. В диалоговия прозорец Опции за събранието отметнете квадратчето Персонализирай достъпа и представящите за това събрание.

 2. Под Достъп и Представящ изберете опциите, подходящи за размера и типа на събранието, което планирате. За напътствия вижте екранните снимки и таблиците в края на тази процедура.

 3. Щракнете върху Аудио и телефон, за да видите информацията за аудиоконференцията на вашето събрание. Ако не виждате опцията Аудио и телефон, това означава, че при вашите събрания ще се използва само VoIP и че аудиоконференциите чрез PSTN (обществена комутируема телефонна мрежа) не са позволени за вашето събрание. За повече информация се обърнете към вашия ИТ администратор.

Опциите за достъп контролират кои участници трябва да чакат във фоайе, преди да бъдат допуснати от представящ.

Опции за достъп до събрание на Lync

Следващата таблица описва подробно всяка опция.

Опция за достъп

Кой чака във фоайето

Кога се избира тази опция

Само организаторът (заключено)

Всеки

Не искате всички да виждат вашите изложения или слайдове на Microsoft® PowerPoint® преди събранието.

Хора, поканени от моята фирма

Хора, които нямат акаунт във вашата мрежа, и хора, които не са поканени

Обсъждате чувствителна или поверителна информация.

Хора от моята фирма

Хора, които нямат акаунт във вашата мрежа

Всички участници имат акаунт в мрежата на вашата организация.

Всички, включително хора извън моята фирма (няма ограничения)

Никой (условие по подразбиране)

Каните външни участници.

Хората, които се обаждат по телефона, заобикалят фоайето

Няма

Това квадратче за отметка е изключено и не функционира, когато събранието е "заключено" (опция 1); изключено, но може да се избере с опции 2 и 3; включено по подразбиране, когато няма ограничения върху достъпа (опция 4, показана тук).

Опциите за представящия контролират кои участници получават автоматично привилегии на представящ, когато планирате събранието.

Настройване на опциите за представящия

Следната таблица описва подробно всяка от тези опции.

Опции за представящия

Кой е представящ

Кога се избира тази опция

Само организаторът

Само човекът, който е планирал събранията

За презентации, където не е необходимо участниците да си взаимодействат със съдържанието на събранието. Обърнете внимание, че можете да посочите допълнителни представящи по време на събранието.

Хора от моята фирма

Всеки, когото поканите и който има акаунт във вашата мрежа

За групови работни сесии, където участниците работят във вашата организация и могат да споделят и модифицират съдържанието на събранието.

Всички, включително хора извън моята фирма (няма ограничения)

Всеки, когото поканите.

За групови работни сесии с хора, които нямат акаунт във вашата мрежа.

Избрани от мен хора

Вие и участниците, които изберете

За презентации с повече от един представящ.

Най-горе на страницата

Стартиране на непланирано онлайн събрание, като използвате "Започни събранието"

 За да стартирате непланирано събрание, като използвате командата Започни събранието, направете следното:

 1. В основния прозорец на Lync щракнете върху стрелката Показване на менюто икона ''Опции'' и след това щракнете върху Започни събранието.

Започване на онлайн събрание или конферентен разговор със ''Започни събранието''

 1. В прозореца на конферентния разговор щракнете върху менюто Опции за хората бутон на Lync ''Опции за хората'' и след това направете едно от следните неща:

  • За да поканите хора от списъка ви с контакти, щракнете върху Поканване по име или телефонен номер, изберете един или повече контакти и щракнете върху OK.

  • За да поканите хора, като изпратите имейл съобщение, щракнете върху Изпращане на покана по имейл, копирайте информацията на събранието и след това попълнете искането за събрание.

Най-горе на страницата

Присъединяване към планирано онлайн събрание

За да се присъедините към планирано онлайн събрание, следвайте тези стъпки.

 1. В календара на Outlook отворете събранието, към което искате да се присъедините.

 2. В искането за събрание щракнете върху Присъединяване към онлайн събрание.

Изображение на покана за събрание

Най-горе на страницата

Присъединяване към непланирано събрание

Можете да бъдете поканени на непланирано събрание, събрание от типа Започни събранието или на събрание, което протича в момента:

 • В известието, което се появява в областта за уведомяване, в крайната дясна част на лентата на задачите щракнете върху Присъединяване.

Най-горе на страницата

Свързване към аудиото на събранието

Можете да конфигурирате Lync да се свързва към аудиото на събранието по един и същ начин всеки път или да ви подканя към избор.

Избиране на опция за аудиовръзка при първото използване на Lync Online

Когато се присъедините към събрание или конферентен разговор на Lync за първи път, се появява диалоговият прозорец Присъединяване към аудиото на събранието.

Имайте предвид, че можете да видите различни възможности за избор в зависимост от това как е конфигуриран Lync във вашата организация.

Диалогов прозорец ''Присъединяване към аудиото на събранието''

За да се свържете към аудиото на събранието, изпълнете следните стъпки:

 1. В диалоговия прозорец Присъединяване към аудиото на събранието изберете опцията, която искате. За подробности, вижте таблицата в края на тази процедура.

 2. (Незадължително) Изберете Не ми показвай повече това, за да използвате избора си за аудиовръзка за всяко събрание.

 3. Щракнете върху OK, за да се присъедините към събранието.

Опция за присъединяване към аудиото на събранието

Кога се избира тази опция

''Без присъединяване към аудиото''

Ще се включите към събранието чрез набиране на телефонния номер, предоставен от вашия доставчик на аудиоконференции.

Използване на Lync (интегрирано аудио и видео)

Ще използвате интегрирано аудио и видео, вградено в Lync.

Повикване от сървъра на:

Искате софтуерът за комуникации Microsoft® Lync™ Server 2010 да ви се обади. Можете да зададете нов телефонен номер в текстовото поле или да използвате един от показаните номера. Това са номерата, които сте въвели в опциите за телефон в диалоговия прозорец Lync – Опции.

Промяна на избора ви за аудио по подразбиране

 1. В основния прозорец на Lync щракнете върху бутона Опции. Бутонът ''Опции'' на Lync

 2. В диалоговия прозорец Lync – Опции щракнете върху Телефони и под Присъединяване към конферентни разговори, в полето Присъединяване към аудио на събрание от направете едно от следните неща:

  • За да използвате интегрирано компютърно аудио по време на събрания, щракнете върху Lync.

  • За да може доставчикът на аудиоконференции да ви се обади, се изберете телефонен номер от списъка.

   Забележка:  Тази опция не е достъпна в текущото издание на Lync Online.

  • За да използвате телефон, за да наберете събранията, изберете Без присъединяване към аудиото.

   Диалогов прозорец за опции за телефон – присъединяване към конферентни разговори

 3. (Незадължително) Под Присъединяване към конферентни разговори отметнете квадратчето Питай ме преди присъединяване за потвърждение на аудиоизточника или за избор на друг. Изберете тази опция, ако предпочитанията ви за аудио се сменят често.

Най-горе на страницата

Поканване на хора, които нямат инсталиран Lync

Хора от или извън вашата организация могат да се присъединят към събрание на Lync от компютър, който няма инсталиран Lync.

Когато човекът, когото каните, отвори искането за събрание и след това щракне върху връзката Присъединяване към онлайн събрание, той вижда една или повече от следните възможности за избор в зависимост от това как е конфигурирана вашата организация или тази на човека, когото каните:

Опция ''Присъединяване''

Алтернативен клиент за събрание

Присъединяване към събранието чрез уеб браузър

Microsoft® Lync™ Web App

Важно:  Lync Web App изисква най-новата версия на добавката за браузър Microsoft Silverlight. Ако Silverlight още не е инсталиран, трябва да имате привилегии на администратор, за да го инсталирате.

Изтегляне и инсталиране на Lync Attendee

Lync 2010 Attendee

Използване на Communicator

Microsoft® Office Communicator 2007 R2 или Microsoft® Office Communicator 2007

За подробности вж. Присъединяване от компютър без инсталиран Lync Online в онлайн помощта за Lync в Office.com.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×