Разлики във формата OpenDocument за текстови файлове (.odt) и формата на Word (.docx)

Файловете във формат OpenDocument (.odt) са съвместими с Word и приложения с отворен код, като например OpenOffice и LibreOffice, но може да забележите разлики във форматирането, както и че някои функции на Word не са налични в .odt файловете. Документите на Word (.docx) са съвместими с повечето приложения.

Превключване на файловия формат по подразбиране

 1. Направете едно от следните неща:

  • В Word 2016, 2013 или 2010 щракнете върху Файл > Опции.

  • В Word 2007 щракнете върху Бутон Microsoft Office Изображение на бутона Office > Опции на Word.

 2. Щракнете върху Запиши.

 3. Под Записване на документи, в списъка Записвай файловете в този формат щракнете върху файловия формат, който искате да използвате по подразбиране.

Какво се поддържа, когато запиша документ на Word във формата OpenDocument за текстови файлове?

Таблицата по-долу показва кои функции на Word се поддържат изцяло, частично, или изобщо не се поддържат във формата OpenDocument.

 • Поддържа се     Както форматът на Word, така и форматът OpenDocument за текстови файлове поддържат тази функция. Съдържанието, форматирането и използваемостта няма да бъдат загубени.

 • Поддържа се частично     Както форматът на Word, така и форматът OpenDocument за текстови файлове поддържат тази функция, но текстът и форматирането може да изглеждат различно в двата формата. Между двата формата не се губят текст или данни, но тяхното форматиране и начинът на работа с текст или графики може да са различни.

 • Не се поддържа    Тази функция не се поддържа във формата OpenDocument за текстови файлове. Не използвайте тази функция, ако планирате да запишете документа на Word във формата OpenDocument за текстови файлове, тъй като рискувате да загубите съдържание, форматиране или използваемост в частта от документа, засегната от тази функция.

За да видите информация относно графичните функции, вж. Таблицата на графичните елементи в края на тази статия.

Област

Подобласт

Ниво на поддръжка

Сътрудничество

Адресна книга

Поддържа се

Сътрудничество

Блог

Поддържа се

Сътрудничество

Коментари

Поддържа се частично

Когато запишете документа в .odt формат и го отворите отново в Word 2007, коментарите относно група от думи стават една отделна точка. Отделната точка обикновено се показва в края на групата думи.

В коментарите не се поддържат таблици. Съдържанието на таблицата се запазва в коментара, но структурата се губи.

Сътрудничество

Сравняване и обединяване на документи

Поддържа се

Сътрудничество

Защита на документи

Не се поддържа

Когато запишете файла на Word 2007 в .odt формата, функцията се премахва и .odt файловете с тази функция не могат да бъдат отворени.

Сътрудничество

Управление на правата за достъп до информация (IRM)

Не се поддържа

Когато запишете документа на Word 2007 в .odt формата, функцията се премахва и .odt файловете с тази функция не могат да бъдат отворени.

Сътрудничество

Циркулярни документи

Поддържа се

Полетата ADDRESSBLOCK и RECIPIENT се конвертират в обикновен текст.

Връзката с източника на данни трябва да бъде установена отново, ако документът е редактиран с друго приложение, използващо формат ODF.

Сътрудничество

Прозорец за проверка

Поддържа се

Сътрудничество

Проследяване на промени

Не се поддържа

Когато запишете документа на Word 2007 в .odt формата, всички промени биват приети.

Съдържание

Библиография

Не се поддържа

Разделът с библиографията бива преобразуван в обикновен текст.

Съдържание

Надписи

Не се поддържа

Полетата SEQ се конвертират в обикновен текст.

Когато добавите нови надписи, номерът на надписа не нараства автоматично.

Съдържание

Контроли на съдържанието

Не се поддържа

Съдържание

Кръстосани препратки

Поддържа се

Съдържание

Градивни блокове на документи

Не се поддържа

Съдържание

Редактор на уравнения

Поддържа се

Съдържание

Уравнения

Поддържа се

Съдържание

Бележки под линия и бележки в края

Поддържа се

Потребителските разделители не се поддържат.

Съдържание

Рамки

Поддържа се частично

Когато запишете документа на Word 2007 в .odt формата:

 • Рамките се конвертират в текстови полета.

 • Котвите за някои региони в полето не се поддържат.

Съдържанието, което не се поддържа, води до загуба на рамките, но не и на самото съдържание. Съдържанието, което не се поддържа, включва: таблици, автофигури, текстови полета, рамки и графики SmartArt.

Съдържание

Набори от рамки

Не се поддържа

Съдържание

Горен и долен колонтитул

Поддържа се

Съдържание

Индекс

Поддържа се

Понастоящем не се поддържат индекси с много колони.

Съдържание

Вмъкване на нова страница

Поддържа се частично

Когато запишете документа на Word 2007 в .odt формат, новите раздели на същата страница може да изгубят част от свойствата си, като например горни/долни полета, горни/долни колонтитули, граници и номериране на редове.

Съдържание

Графични колекции на Office

Поддържа се

Вижте Таблица на графичните елементи за подробности.

Съдържание

Номериране на страници

Поддържа се

Съдържание

Картини

Поддържа се

Картините от документ, създаден в OpenOffice, не се показват.

Съдържание

Таблици

Поддържа се частично

Таблици с повече от 64 колони не се поддържат.

Форматирането на теми се конвертира във форматиране на ниво клетка.

Съдържание

Шаблони и съветници

Поддържа се

Съдържание

Текстови полета

Поддържа се частично

Текстовите полета не могат да бъдат вложени.

Съдържание

Съдържание

Поддържа се частично

В съдържанието се губят елементите, означени с поле SEQ.

Съдържание

Списък на цитираните източници

Не се поддържа

Съдържание

Списък на фигурите

Не се поддържа

Съдържание

E2O

Поддържа се

Вижте Таблица на графичните елементи за подробности.

Редактиране

Автодовършване

Поддържа се

Редактиране

Автокоригиране

Поддържа се

Редактиране

Авторезюме

Не се поддържа

Редактиране

Автотекст

Поддържа се

Записите с автотекст се съхраняват в шаблони на Word (.dotx). Ако запишете шаблон на Word със записи с автотекст в .odt формат, записите с автотекст не се записват в .odt версията.

Редактиране

Смяна на регистъра

Поддържа се

Редактиране

Щракни и въведи

Поддържа се

Редактиране

Изрязване, копиране и поставяне

Поддържа се

Редактиране

Плъзгане и пускане

Поддържа се

Редактиране

Пликове и етикети

Поддържа се

Редактиране

Избор

Поддържа се

Редактиране

Сортиране

Поддържа се

Редактиране

Отмяна, връщане и повторение

Поддържа се

Редактиране

Брой на думите

Поддържа се

Файлови операции

Файлове в двоичен формат

Поддържа се

Възможно е записването в двоичните типове файлове .doc и .dot.

Файлови операции

Проверка на водещите символи

Поддържа се

Файлови операции

Шифроване

Не се поддържа

Файлови операции

Файлове с фиксиран формат

Поддържа се

Възможно е записването в типовете файлове .pdf и .xps.

Файлови операции

Файлов формат HTML

Поддържа се

Възможно е записването във файлов тип .html.

Файлови операции

Главни документи

Не се поддържа

Файлови операции

Файлов формат Open XML

Поддържа се

Възможно е записването във файлов тип .docx и .dotm.

Файлови операции

Организатор

Поддържа се

Файлови операции

Файлов формат RTF

Поддържа се

Възможно е записването във файлов тип .rtf.

Файлови операции

Конвертори на текст

Поддържа се

Файлови операции

Кодиране на текст

Поддържа се

Файлови операции

Център за сигурност

Поддържа се

Файлови операции

Конвертор към Word

Поддържа се

Файлови операции

Файлов формат WordML

Поддържа се

Възможно е записването във файлов тип WordML.

Файлови операции

WSS интегриране

Поддържа се

Форматиране

Фон

Не се поддържа

Форматиране

Граници и оцветяване

Поддържа се

Шарките при оцветяването не се поддържат.

Стиловете на граница на картина не се поддържат. Те се конвертират в плътна линия.

Форматиране

Водещи символи и номериране

Поддържа се

Разстоянието между номера/водещия символ и текста може да е малко по-различно.

Редовата разредка между елементите от списъка се увеличава така, че да стане същата като тази на документа.

Водещите символи по подразбиране в OpenOffice променят външния си вид, когато отворите .odt файл в Word 2007.

Форматиране

Големи начални букви

Поддържа се

Котвите за някои региони на полето не се поддържат.

Форматиране

Проверител за съответствие на формата

Поддържа се

Форматиране

Копиране на формати

Поддържа се

Форматиране

Маркер

Поддържа се

Оцветяването с маркера се конвертира в цвят на фона на знаците, когато запишете документа в .odt формат.

Форматиране

Хоризонтални линии

Поддържа се

Форматиране

Абзац

Поддържа се

Форматиране

Разкриване на форматирането

Поддържа се

Форматиране

Стилове

Поддържа се

След като запишете документа в .odt формат, има увеличение в броя на стиловете и цялото форматиране във формата ODF е базирано на стилове.

Форматиране

Табулатори

Поддържа се

Не се поддържат позиционни табулатори.

Форматиране

Текстови колони

Поддържа се

Част от свойствата, свързани с раздела, може да бъдат изгубени, например горни/долни полета, горни/долни колонтитули, граници или номериране на редове.

Форматиране

Ориентация на текста

Поддържа се частично

Поддържат се следните формати на ориентация на текста:

 • rltb: от дясно наляво, от горе надолу

 • lrtb: от ляво надясно, от горе надолу

 • tbrl: от горе надолу; от дясно наляво

 • Ориентацията на текста в клетка от таблица не се поддържа.

Форматиране

Теми

Не се поддържа

Форматиране

Воден знак

Не се поддържа

Форматиране

Визуализация на живо

Поддържа се

Форматиране

Позициониране

Поддържа се частично

Позицията на част от текстовите полета, рамки и фигури може да се промени в зависимост от типа на използваната котва.

Инфраструктура

Ацетат

Поддържа се

Когато запишете документа в .odt формат, съдържанието с контроли на съдържание се конвертира в обикновен текст.

Инфраструктура

Показалци

Поддържа се

Инфраструктура

Зареждане – Изход

Поддържа се

Инфраструктура

Cicero – Ръкопис – Реч

Поддържа се

Инфраструктура

Обвързване на данни

Не се поддържа

Инфраструктура

Динамичен обмен на данни (DDE)

Не се поддържа

Съдържанието на полето се конвертира в обикновен текст.

Връзката към източника на данни се губи.

Инфраструктура

Полета

Поддържа се частично

Полетата, които не се поддържат, се конвертират в обикновен текст.

Полетата, които се поддържат, се запазват като полета.

Полетата SEQ не се поддържат и това се отразява на поведението на съдържанията и надписите.

Инфраструктура

ActiveX/Формуляри

Не се поддържа

Инфраструктура

Приложение Freeze Dry

Поддържа се

Инфраструктура

Помощ

Поддържа се

Инфраструктура

Хипервръзки

Поддържа се

Документите от OpenOffice нямат приложен стила за хипервръзка, но все пак работят.

Инфраструктура

Ръкописни коментари

Не се поддържа

Инфраструктура

Персонализиране на клавиатурата

Не се поддържа

Инфраструктура

OCX

Не се поддържа

Инфраструктура

OLE

Поддържа се частично

Обектите, вградени в документ, създаден в OpenOffice, не се показват. Типът изображение не се поддържа, а връзката е относителна.

Международни

IME

Поддържа се

Международни

Вмъкване на символ

Поддържа се

Международни

Включващ се потребителски интерфейс

Поддържа се

Международни

Два реда в един

Поддържа се

MODI

OCR

Поддържа се

Навигация

Карта на документа

Поддържа се

Навигация

Намиране и заместване

Поддържа се

Навигация

Отиди на – Върни се назад

Поддържа се

Печат

Поддържа се

Печат

Настройка на страниците

Поддържа се

Печат

Визуализация на печата

Поддържа се

Програмируемост

Добавки

Поддържа се частично

Програмируемост

C-API

Поддържа се частично

Програмируемост

COM добавки

Поддържа се частично

Програмируемост

Събития

Поддържа се частично

Програмируемост

Макроси

Не се поддържа

Програмируемост

Обектен модел

Поддържа се

Програмируемост

Умни документи

Не се поддържа

Програмируемост

Умни етикетчета

Функцията не е налична

Програмируемост

Запис на VBA

Поддържа се

Програмируемост

Интегриране на VBE

Поддържа се

Програмируемост

WordBasic

Поддържа се

Проверка

Потребителски речници

Поддържа се

Проверка

Граматика

Поддържа се

Областите от текст, маркирани с "Не проверявай правопис или граматика", ще изгубят това свойство. За този текст вече ще се проверяват правописът и граматиката.

Проверка

Сричкопренасяне

Поддържа се

Проверка

Умно автокоригиране

Поддържа се

Проверка

Автоматично откриване на езика

Поддържа се

Проверка

Свойства на език

Поддържа се

Проверка

Правопис

Поддържа се

Областите от текст, маркирани с "Не проверявай правопис или граматика", ще изгубят това свойство. За този текст вече ще се проверяват правописът и граматиката.

Проверка

Синонимен речник

Поддържа се

Проверка

Превод

Поддържа се

Изследване

Екран за изследване

Поддържа се

Изглед

Чернова

Поддържа се

Изглед

Групирани данни за обобщени отчети

Поддържа се

Изглед

Оформление за печат

Поддържа се

Изглед

Четене

Поддържа се

Изглед

Линийка

Поддържа се

Изглед

Превъртане

Поддържа се

Изглед

Лента на състоянието

Поддържа се

Изглед

Миниатюри

Поддържа се

Изглед

Оформление за уеб

Поддържа се

Изглед

Прозорци

Поддържа се

Изглед

Мащабиране

Не се поддържа

WordMail

Автоподписи

Поддържа се

WordMail

Факс

Поддържа се

WordMail

HTML

Поддържа се

WordMail

Опции

Не се поддържа

WordMail

Обикновен текст

Поддържа се

WordMail

РНФ

Поддържа се

WordMail

RTF

Поддържа се

XML

Прикачване на схема

Не се поддържа

XML

Атрибути

Не се поддържа

XML

Външен източник

Не се поддържа

XML

Включване на текст

Не се поддържа

XML

Обединяване на XML

Не се поддържа

XML

OOUI

Не се поддържа

XML

Поведения на избор

Не се поддържа

XML

Дървовиден изглед

Не се поддържа

XML

Проверка

Не се поддържа

XML

XSLT

Не се поддържа

Графични елементи

Таблицата по-долу показва кои графични функции на Word се поддържат изцяло, частично или изобщо не се поддържат във формата OpenDocument (.odt).

 • Поддържа се     Форматът на Word и форматът OpenDocument поддържат тази функция. Графиките, използващи тази функция, обикновено изглеждат и се държат по един и същи начин и в двата формата.

 • Поддържа се частично    Форматът на Word и форматът OpenDocument поддържат тази функция, но графиките може да изглеждат по различен начин между форматите. По принцип не се губят данни между форматите, но форматирането и начинът на работа с графиките може да е различен.

 • Не се поддържа     Поради индивидуалните различия във функции и реализация между формата на Word и формата OpenDocument, тази функция не се поддържа във формата OpenDocument. Ако мислите да запишете вашия документ във формат OpenDocument, не използвайте тези функции.

Основни фигури

Ниво на поддръжка

Фигури

Поддържа се

Текстови полета

Поддържа се

Поддържат се с изключение на обектите в текстови полета, които се поддържат частично. Графиките SmartArt, фигурите или текстовите полета вътре в текстово поле не се поддържат и се губят, когато отворите файла.

WordArt

Поддържа се

Опции за 3D фигури

Поддържа се

Картини

Поддържа се

Поддържат се с изключение на опциите за вмъкване и свързване, които не се поддържат от ODF.

SmartArt диаграми

Поддържа се

Конвертират се в група фигури.

ActiveX контроли

Не се поддържа

Обекти в диаграми

Поддържа се

Конвертират се в група, съдържаща диаграмата и обектите. Word не може да поддържа група, съдържаща диаграма, така че обектите се разгрупират, когато отворите файла в Word.

Обект на ред за подпис

Не се поддържа

Ръкописна анотация

Поддържа се

Ръкописната анотация се конвертира в разширен метафайл (EMF). (В Word 2007 се конвертира във фигура със свободна форма.)

Група обекти

Поддържа се частично

Някои обекти не могат да бъдат групирани заедно в Word, така че обектите се разгрупират, когато отворите файла с формат OpenDocument. Това включва всичко, групирано с диаграма, и картина, групирана с фигура, текстово поле или OLE обект.

Видимост на обектите

Поддържа се частично

Невидимите обекти стават видими след записване на файла в .odt формат и отварянето му отново в Word.

Граници на обекти

Поддържа се

Не се поддържат всички стилове на граници. Стиловете на граници, които не се поддържат, се записват като стила на граница по подразбиране (черна, плътна линия).

Запълвания на обекти

Поддържа се

Поддържат се с изключение на запълванията с преливане с повече от две стъпки, които изгубват всички стъпки след първите две.

Форматиране на линии

Поддържа се

Не всички стилове на линии и краища на линии се поддържат във формата ODF. Стиловете, които не се поддържат, се записват съответно като черната плътна линия по подразбиране или като край тип отворена стрелка.

Изрязване на картина

Поддържа се

Поддържа се обикновеното изрязване на картина. Обаче изрязването на картина с фигура не се поддържа.

Преоцветяване на картина

Поддържа се частично

Някои видове преоцветяване на картина имат еквивалент във формата ODF, например черно-бяло. Другите видове преоцветяване нямат еквивалент и се изравняват. Картината изглежда по същия начин, но преоцветяването вече не може да бъде променено или премахнато.

Опции за триизмерни картини

Не се поддържа

Стилове на картина

Поддържа се частично

Границите се поддържат частично, но може да не изглеждат по същия начин.

Теми

Не се поддържа

Хипервръзка върху фигура

Не се поддържа

Най-горе на страницата

Последна актуализация 17.8.2015 г.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×