Преминаване към основното съдържание

Разлики между формата OpenDocument за електронни таблици (.ods) и формата на Excel за Windows (.xlsx)

Когато работите с два файлови формата, като .xlsx и .ods, е възможно да има разлики във форматирането и не всички функции да са налични. Ще можете да конвертирате данните и съдържанието, но начинът на работа със съдържанието може да е различен в зависимост от използваните формати.

Превключване на файловия формат по подразбиране

 1. Щракнете върху Файл > Опции.

 2. Щракнете върху Запиши.

 3. Под Записване на работни книги, в списъка Запиши файловете в този формат щракнете върху файловия формат, който искате да използвате по подразбиране.

Какво се поддържа, когато запиша електронна таблица на Excel във формата OpenDocument за електронни таблици?

Таблицата по-долу показва кои функции на Excel се поддържат изцяло, частично или изобщо не се поддържат във формата OpenDocument за електронни таблици (.ods).

 • Поддържа се     Както форматът на Excel, така и форматът на електронна таблица на OpenDocument поддържат тази функция. Съдържанието, форматирането и функционалността няма да бъдат загубени.

 • Поддържа се частично     Както форматът на Excel, така и форматът OpenDocument за електронни таблици поддържат тази функция, но форматирането и функционалността може да бъдат засегнати. Няма загуба на текст или данни, но форматирането и начинът на работа с текст или графики може да е различен.

 • Не се поддържа     Функцията в Excel не се поддържа във формата OpenDocument за електронни таблици. Ако планирате да запишете електронни таблици на Excel във формата OpenDocument за електронни таблици, не използвайте тази функция, защото рискувате да загубите съдържание, форматиране или функционалност на тази част от своята електронна таблица.

 • Неприложимо    Функцията е въведена в по-нова версия на Excel за Windows.

За да видите информация за графичните функции, вижте таблицата за графични елементи в края на тази статия.

Област

Подобласт

Ниво на поддръжка

Ниво на поддръжка

Excel 2013

Excel 2016

Форматиране

Височина на редове / Ширина на колони

Поддържа се

Външният вид ще бъде сходен.

Поддържа се

Външният вид ще бъде сходен.

Форматиране

Клетка

Поддържа се

Поддържа се

Хипервръзки

Поддържа се

Възможно е да има проблеми със стиловете на хипервръзките.

Поддържа се

Възможно е да има проблеми със стиловете на хипервръзките.

Форматиране

Стилове на клетки

Поддържа се

Поддържа се

Дати

Дати преди 01.01.1900 г.

Не се поддържа

Ако запишете работна книга с дати преди 01.01.1900 г. като .ods, датите преди 1900 г. няма да се запишат правилно.

Не се поддържа

Ако запишете работна книга с дати преди 01.01.1900 г. като .ods, датите преди 1900 г. няма да се запишат правилно.

Печат

Диапазони на печат

Поддържа се

Поддържа се

Печат

Повтаряне на редове или колони

Не се поддържа

Не се поддържа

Печат

Нови страници

Поддържа се

Поддържа се

Печат

Горен и долен колонтитул

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, опциите "Изображение", "Първа страница" и "Четни/нечетни" не се поддържат.

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, опциите "Изображение", "Първа страница" и "Четни/нечетни" не се поддържат.

Формули

Поддържа се

Поддържа се

Формули

Имена

Поддържа се частично

Когато запишете файла в .ods формат и го отворите отново в Excel, локални имена, наименувани изрази и имена на прекъснати диапазони не се поддържат.

Поддържа се частично

Когато запишете файла в .ods формат и го отворите отново в Excel, локални имена, наименувани изрази и имена на прекъснати диапазони не се поддържат.

Формули

Регулярни изрази (RegEx)

Не се поддържа

Вместо тях използвайте разширени филтри.

Не се поддържа

Вместо тях използвайте разширени филтри.

Коментари в клетки (или бележки)

Поддържа се частично

Коментарите със съдържание се връщат обратно. Форматирането на коментари може да не се поддържа, когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel.

Поддържа се частично

Коментарите със съдържание се връщат обратно. Форматирането на коментари може да не се поддържа, когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel.

Коментари с нишка в клетка

Не се поддържа

Коментарите в нишки ще бъдат конвертирани в наследени коментари, когато запишете файла във формат. ods и го отворите отново в Excel.

Не се поддържа

Коментарите в нишки ще бъдат конвертирани в наследени коментари, когато запишете файла във формат. ods и го отворите отново в Excel.

Инструменти за данни

Групиране и структуриране

Поддържа се

Поддържа се

OLE обекти

Поддържа се

Поддържа се

Настройки

Настройки на прозорците

Не се поддържа

Не се поддържа

Настройки

Настройки на лист и книга

Не се поддържа

Не се поддържа

Защита

Защита на лист

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, се поддържа защита без парола. Но файлове с лист, защитен с парола, не могат да бъдат записвани или отваряни.

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, се поддържа защита без парола. Но файлове с лист, защитен с парола, не могат да бъдат записвани или отваряни.

Защита

Управление на правата за достъп до информация (IRM)

Не се поддържа

Файлове с включен IRM не могат да бъдат записвани.

Не се поддържа

Файлове с включен IRM не могат да бъдат записвани.

Защита

Шифроване

Не се поддържа

Файлове с този тип защита не могат да бъдат записвани.

Не се поддържа

Файлове с този тип защита не могат да бъдат записвани.

Инструменти за данни

Проверка на данни

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, проверката на данни за някои типове формули не може да бъде записана.

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, проверката на данни за някои типове формули не може да бъде записана.

Външни данни

Уеб заявки

Поддържа се

Поддържа се

Външни данни

Таблици със заявки

Поддържа се частично

Някои настройки, като вмъкнати колони, не се поддържат.

Поддържа се частично

Някои настройки, като вмъкнати колони, не се поддържат.

Таблици

Сумарни редове

Не се поддържа

Не се поддържа

Таблици

Стилове на таблици

Не се поддържа

Не се поддържа

Инструменти за данни

Сортиране

Поддържа се частично

Някои разширени настройки не се поддържат.

Поддържа се частично

Някои разширени настройки не се поддържат.

Инструменти за данни

Междинна сума

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, самите формули се поддържат, но настройките за повторното им прилагане не се поддържат.

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, самите формули се поддържат, но настройките за повторното им прилагане не се поддържат.

Инструменти за данни

Филтър

Поддържа се частично

Основното филтриране се поддържа, но допълнителните функции "Филтър" в Excel 2013 не се поддържат.

Поддържа се частично

Основното филтриране се поддържа, но допълнителните функции "Филтър" в Excel 2013 не се поддържат.

PivotTable

Стилове

Не се поддържа

Не се поддържа

Обобщена таблица

Оформление

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, някои оформления, например компактна ос, не се поддържат.

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, някои оформления, например компактна ос, не се поддържат.

PivotTable

Изчисляеми полета

Не се поддържа

Не се поддържа

PivotTable

Групиране

Поддържа се частично

Поддържа се частично

Обобщена таблица

IMBI обобщени таблици

Не се поддържа

Не се поддържа

Обобщени таблици

OLAP обобщения

Не се поддържа

Не се поддържа

Инструменти за данни

Консолидиране

Не се поддържа

Не се поддържа

Споделени работни книги

Не се поддържа

Не се поддържа

Диаграми

Етикети на данни

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, някои етикети на данни не се поддържат.

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, някои етикети на данни не се поддържат.

Диаграми

Таблици с данни

Не се поддържа

Не се поддържа

Диаграми

Линии на тренда

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, някои линии на тренда не се поддържат.

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, някои линии на тренда не се поддържат.

Диаграми

Отсечки на грешката

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, някои отсечки на грешката не се поддържат.

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, някои отсечки на грешката не се поддържат.

Диаграми

Отвесни линии

Не се поддържа

Не се поддържа

Диаграми

Линии високо-ниско

Не се поддържа

Не се поддържа

Диаграми

Водещи линии върху етикети на данни

Не се поддържа

Не се поддържа

Диаграми

Запълнени радарни диаграми

Не се поддържа

Не се поддържа

Диаграми

Легенди

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, някои настройки не се поддържат.

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, някои настройки не се поддържат.

Диаграми

Обобщени диаграми

Не се поддържа

Не се поддържа

Диаграми

Листове с диаграми

Не се поддържа

Не се поддържа

Диаграми

“Кръгова от кръгова” или “Стълбовидна от кръгова”

Не се поддържа

Не се поддържа

Диаграми

С кутийки

Неприложимо

Не се поддържа

Диаграми

Хистограма

Неприложимо

Не се поддържа

Диаграми

Диаграма на Парето

Неприложимо

Не се поддържа

Диаграми

Пръстеновидна диаграма с много нива

Неприложимо

Не се поддържа

Диаграми

Йерархична диаграма с вложени правоъгълници

Неприложимо

Не се поддържа

Диаграми

Каскадна диаграма

Неприложимо

Не се поддържа

OLAP формули

Не се поддържа

Не се поддържа

Диаграми

Фигури в диаграми

Не се поддържа

Не се поддържа

Графични елементи

Таблицата по-долу показва кои графични функции на Excel се поддържат изцяло, частично или изобщо не се поддържат във формата OpenDocument (.ods).

 • Поддържа се     Форматът на Excel и форматът OpenDocument поддържат тази функция. Графиките, използващи тази функция, обикновено изглеждат и се държат по един и същи начин и в двата формата.

 • Поддържа се частично     Форматът на Excel и форматът OpenDocument поддържат тази функция, но графиките може да изглеждат по различен начин между форматите. По принцип не се губят данни между форматите, но форматирането и начинът на работа с графиките може да е различен.

 • Не се поддържа     Поради индивидуалните различия във функции и реализация между формата на Excel и формата OpenDocument, тази функция не се поддържа във формата OpenDocument. Ако мислите да запишете своята работна книга във формат OpenDocument, не използвайте тези функции.

Основни фигури

Ниво на поддръжка

Ниво на поддръжка

Excel 2013

Excel 2016

Фигури

Поддържа се

Поддържа се

Текстови полета

Поддържа се

Поддържат се с изключение на обектите вътре в текстови полета. Обектите в текстовото поле се пропускат, когато отворите файл във формат OpenDocument.

Поддържа се

Поддържат се с изключение на обектите вътре в текстови полета. Обектите в текстовото поле се пропускат, когато отворите файл във формат OpenDocument.

WordArt

Поддържа се частично

ODF не поддържа опциите за WordArt в Excel. В резултат на това WordArt се конвертира в текстово поле при записване. Текстът и основният цвят на текста се запазват, но ефектите на WordArt и форматирането се губят.

Поддържа се частично

ODF не поддържа опциите за WordArt в Excel. В резултат на това WordArt се конвертира в текстово поле при записване. Текстът и основният цвят на текста се запазват, но ефектите на WordArt и форматирането се губят.

Опции за 3D фигури

Не се поддържа

Не се поддържа

Картини

Поддържа се

Поддържат се с изключение на опциите за вмъкване и свързване, които не се поддържат в ODF.

Поддържа се

Поддържат се с изключение на опциите за вмъкване и свързване, които не се поддържат в ODF.

SmartArt диаграми

Поддържа се

Конвертират се в група фигури.

Поддържа се

Конвертират се в група фигури.

ActiveX контроли

Не се поддържа

Не се поддържа

Контроли на формуляри в Excel

Не се поддържа

Не се поддържа

Обекти в диаграми

Поддържа се

Конвертират се в група, съдържаща диаграмата и обектите.

Поддържа се

Конвертират се в група, съдържаща диаграмата и обектите.

Обект на ред за подпис

Не се поддържа

Не се поддържа

Обект на инструмент на камера/поставяне като връзка на картина

Не се поддържа

Не се поддържа

Ръкописна анотация

Поддържа се

Ръкописната анотация се конвертира в изображение на разширен метафайл (EMF).

Поддържа се

Ръкописната анотация се конвертира в изображение на разширен метафайл (EMF).

Група обекти

Поддържа се

Някои обекти не могат да бъдат групирани заедно в Excel 2013, така че обектите се разгрупират, когато отворите файла във формат OpenDocument. Това включва диаграма, картина, фигура или текстово поле, групирано с OLE обект.

Поддържа се

Някои обекти не могат да бъдат групирани заедно в Excel 2016, така че обектите се разгрупират, когато отворите файла във формат OpenDocument. Това включва диаграма, картина, фигура или текстово поле, групирано с OLE обект.

Видимост на обектите

Не се поддържа

Невидимите обекти стават видими след записване на файла в .ods формат и отварянето му отново в Excel 2013.

Не се поддържа

Невидимите обекти стават видими след записване на файла в .ods формат и отварянето му отново в Excel 2016.

Граници на обекти

Поддържа се

Не всички стилове на граници се поддържат. Стиловете на граници, които не се поддържат, се записват като стила на граница по подразбиране (черна, плътна линия).

Поддържа се

Не всички стилове на граници се поддържат. Стиловете на граници, които не се поддържат, се записват като стила на граница по подразбиране (черна, плътна линия).

Запълвания на обекти

Поддържа се

Поддържат се с изключение на запълванията с преливане с повече от две стъпки, които изгубват всички стъпки след първите две.

Поддържа се

Поддържат се с изключение на запълванията с преливане с повече от две стъпки, които изгубват всички стъпки след първите две.

Форматиране на линии

Поддържа се

Не всички стилове на линии и краища на линии се поддържат във формата ODF. Стиловете, които не се поддържат, се записват съответно като черната плътна линия по подразбиране или като край тип отворена стрелка.

Поддържа се

Не всички стилове на линии и краища на линии се поддържат във формата ODF. Стиловете, които не се поддържат, се записват съответно като черната плътна линия по подразбиране или като край тип отворена стрелка.

Изрязване на картина

Поддържа се

Обикновеното изрязване на картина се поддържа. Обаче изрязването на картина с фигура не се поддържа.

Поддържа се

Обикновеното изрязване на картина се поддържа. Обаче изрязването на картина с фигура не се поддържа.

Преоцветяване на картина

Поддържа се частично

Някои видове преоцветяване на картина имат еквивалент във формата ODF, например черно-бяло. Другите видове преоцветяване нямат еквивалент и се изравняват. Картината изглежда по същия начин, но преоцветяването вече не може да бъде променено или премахнато.

Поддържа се частично

Някои видове преоцветяване на картина имат еквивалент във формата ODF, например черно-бяло. Другите видове преоцветяване нямат еквивалент и се изравняват. Картината изглежда по същия начин, но преоцветяването вече не може да бъде променено или премахнато.

Опции за триизмерни картини

Не се поддържа

Не се поддържа

Стилове на картина

Поддържа се частично

Границите се поддържат частично, но може да не изглеждат по същия начин.

Поддържа се частично

Границите се поддържат частично, но може да не изглеждат по същия начин.

Теми

Не се поддържа

Не се поддържа

Хипервръзка върху фигура

Не се поддържа

Не се поддържа

Превключване на файловия формат по подразбиране

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office Изображение на бутона Office Опции на Excel.

 2. Щракнете върху Запиши.

 3. Под Записване на работни книги, в списъка Запиши файловете в този формат щракнете върху файловия формат, който искате да използвате по подразбиране.

Какво се поддържа, когато запиша електронна таблица на Excel във формата OpenDocument за електронни таблици?

Таблицата по-долу показва кои функции на Excel се поддържат изцяло, частично или изобщо не се поддържат във формата OpenDocument за електронни таблици (.ods).

 • Поддържа се     Както форматът на Excel, така и форматът OpenDocument за електронни таблици поддържат тази функция. Текстът и форматирането на текста с помощта на тази функция ще изглеждат еднакво в двата формата.

 • Поддържа се частично     Както форматът на Excel, така и форматът OpenDocument за електронни таблици поддържат тази функция, но форматирането и използваемостта може да бъдат засегнати. Не се губят текст или данни, но форматирането и начинът на работа с текст или графики може да е различен.

 • Не се поддържа     Функцията в Excel не се поддържа във формата OpenDocument за електронни таблици. Ако планирате да запишете електронни таблици на Excel във формата OpenDocument за електронни таблици, не използвайте тази функция, защото рискувате да загубите съдържание, форматиране или използваемост на тази част от своята електронна таблица.

За да видите информация за графичните функции, вижте графичните елементи в края на тази статия.

Забележка: Ако използвате Microsoft Excel Starter 2010, не всички функции, описани за Excel 2010, се поддържат в Excel Starter. 

Област

Подобласт

Ниво на поддръжка

Excel 2007

Excel 2010

Форматиране

Височина на редове / Ширина на колони

Поддържа се

Външният вид ще бъде сходен.

Поддържа се

Външният вид ще бъде сходен.

Форматиране

Клетка

Поддържа се

Поддържа се

Хипервръзки

Поддържа се

Възможно е да има проблеми със стиловете на хипервръзките.

Поддържа се

Възможно е да има проблеми със стиловете на хипервръзките.

Форматиране

Стилове на клетки

Поддържа се

Поддържа се

Дати

Дати преди 01.01.1900 г.

Не се поддържа

Ако запишете работна книга с дати преди 01.01.1900 г. като .ods, датите преди 1900 г. няма да се запишат правилно.

Не се поддържа

Ако запишете работна книга с дати преди 01.01.1900 г. като .ods, датите преди 1900 г. няма да се запишат правилно.

Печат

Диапазони на печат

Поддържа се

Поддържа се

Печат

Повтаряне на редове или колони

Не се поддържа

Не се поддържа

Печат

Нови страници

Поддържа се

Поддържа се

Печат

Горен и долен колонтитул

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, опциите "Изображение", "Първа страница" и "Четни/нечетни" не се поддържат.

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, опциите "Изображение", "Първа страница" и "Четни/нечетни" не се поддържат.

Формули

Поддържа се

Поддържа се

Формули

Имена

Поддържа се частично

Когато запишете файла в .ods формат и го отворите отново в Excel, локални имена, наименувани изрази и имена на прекъснати диапазони не се поддържат.

Поддържа се частично

Когато запишете файла в .ods формат и го отворите отново в Excel, локални имена, наименувани изрази и имена на прекъснати диапазони не се поддържат.

Коментари в клетки

Поддържа се частично

Коментарите със съдържание се връщат обратно. Форматирането на коментари може да не се поддържа, когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel.

Поддържа се частично

Коментарите със съдържание се връщат обратно. Форматирането на коментари може да не се поддържа, когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel.

Инструменти за данни

Групиране и структуриране

Поддържа се

Поддържа се

OLE обекти

Поддържа се

Поддържа се

Настройки

Настройки на прозорците

Не се поддържа

Не се поддържа

Настройки

Настройки на лист и книга

Не се поддържа

Не се поддържа

Защита

Защита на лист

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, се поддържа защита без парола. Но файлове с лист, защитен с парола, не могат да бъдат записвани или отваряни.

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, се поддържа защита без парола. Но файлове с лист, защитен с парола, не могат да бъдат записвани или отваряни.

Защита

Управление на правата за достъп до информация (IRM)

Не се поддържа

Файлове с включен IRM не могат да бъдат записвани.

Не се поддържа

Файлове с включен IRM не могат да бъдат записвани.

Защита

Шифроване

Не се поддържа

Файлове с този тип защита не могат да бъдат записвани.

Не се поддържа

Файлове с този тип защита не могат да бъдат записвани.

Инструменти за данни

Проверка на данни

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, проверката на данни за някои типове формули не може да бъде записана.

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, проверката на данни за някои типове формули не може да бъде записана.

Външни данни

Уеб заявки

Поддържа се

Поддържа се

Външни данни

Таблици със заявки

Поддържа се частично

Някои настройки, като вмъкнати колони, не се поддържат.

Поддържа се частично

Някои настройки, като вмъкнати колони, не се поддържат.

Таблици

Сумарни редове

Не се поддържа

Не се поддържа

Таблици

Стилове на таблици

Не се поддържа

Не се поддържа

Инструменти за данни

Сортиране

Поддържа се частично

Някои разширени настройки не се поддържат.

Поддържа се частично

Някои разширени настройки не се поддържат.

Инструменти за данни

Междинна сума

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, самите формули се поддържат, но настройките за повторното им прилагане не се поддържат.

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, самите формули се поддържат, но настройките за повторното им прилагане не се поддържат.

Инструменти за данни

Филтър

Поддържа се частично

Основното филтриране се поддържа, но допълнителните функции "Филтър" в Excel 2007 не се поддържат.

Поддържа се частично

Основното филтриране се поддържа, но допълнителните функции за филтриране в Excel 2010 не се поддържат.

PivotTable

Стилове

Не се поддържа

Не се поддържа

PivotTable

Оформление

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, някои оформления, например компактна ос, не се поддържат.

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, някои оформления, например компактна ос, не се поддържат.

PivotTable

Изчисляеми полета

Не се поддържа

Не се поддържа

PivotTable

Групиране

Поддържа се частично

Поддържа се частично

Обобщена таблица

IMBI обобщени таблици

Обобщени таблици

OLAP обобщения

Не се поддържа

Не се поддържа

Инструменти за данни

Консолидиране

Не се поддържа

Не се поддържа

Бутон за споделяне на работна книга (раздел преглед)

Не се поддържа

Не се поддържа

Диаграми

Етикети на данни

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, някои етикети на данни не се поддържат.

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, някои етикети на данни не се поддържат.

Диаграми

Таблици с данни

Не се поддържа

Не се поддържа

Диаграми

Линии на тренда

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, някои линии на тренда не се поддържат.

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, някои линии на тренда не се поддържат.

Диаграми

Отсечки на грешката

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, някои отсечки на грешката не се поддържат.

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, някои отсечки на грешката не се поддържат.

Диаграми

Отвесни линии

Не се поддържа

Не се поддържа

Диаграми

Линии високо-ниско

Не се поддържа

Не се поддържа

Диаграми

Водещи линии върху етикети на данни

Не се поддържа

Не се поддържа

Диаграми

Запълнени радарни диаграми

Не се поддържа

Не се поддържа

Диаграми

Легенди

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, някои настройки не се поддържат.

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, някои настройки не се поддържат.

Диаграми

Обобщени диаграми

Не се поддържа

Не се поддържа

диаграми

Листове с диаграми

Не се поддържа

Не се поддържа

Диаграми

“Кръгова от кръгова” или “Стълбовидна от кръгова”

Не се поддържа

Не се поддържа

OLAP формули

Не се поддържа

Не се поддържа

диаграми

Фигури в диаграми

Не се поддържа

Не се поддържа

Графични елементи

Таблицата по-долу показва кои графични функции на Excel се поддържат изцяло, частично или изобщо не се поддържат във формата OpenDocument (.ods).

 • Поддържа се     Форматът на Excel и форматът OpenDocument поддържат тази функция. Графиките, използващи тази функция, обикновено изглеждат и се държат по един и същи начин и в двата формата.

 • Поддържа се частично     Форматът на Excel и форматът OpenDocument поддържат тази функция, но графиките може да изглеждат по различен начин между форматите. По принцип не се губят данни между форматите, но форматирането и начинът на работа с графиките може да е различен.

 • Не се поддържа     Поради индивидуалните различия във функции и реализация между формата на Excel и формата OpenDocument, тази функция не се поддържа във формата OpenDocument. Ако мислите да запишете своята работна книга във формат OpenDocument, не използвайте тези функции.

Основни фигури

Ниво на поддръжка

Excel 2007

Excel 2010

Фигури

Поддържа се

Поддържа се

Текстови полета

Поддържа се

Поддържат се с изключение на обектите вътре в текстови полета. Обектите в текстовото поле се пропускат, когато отворите файл във формат OpenDocument.

Поддържа се

Поддържат се с изключение на обектите вътре в текстови полета. Обектите в текстовото поле се пропускат, когато отворите файл във формат OpenDocument.

WordArt

Поддържа се частично

ODF не поддържа опциите за WordArt в Excel. В резултат на това WordArt се конвертира в текстово поле при записване. Текстът и основният цвят на текста се запазват, но ефектите на WordArt и форматирането се губят.

Поддържа се частично

ODF не поддържа опциите за WordArt в Excel. В резултат на това WordArt се конвертира в текстово поле при записване. Текстът и основният цвят на текста се запазват, но ефектите на WordArt и форматирането се губят.

Опции за 3D фигури

Не се поддържа

Не се поддържа

Картини

Поддържа се

Поддържат се с изключение на опциите за вмъкване и свързване, които не се поддържат в ODF.

Поддържа се

Поддържат се с изключение на опциите за вмъкване и свързване, които не се поддържат в ODF.

SmartArt диаграми

Поддържа се

Конвертират се в група фигури.

Поддържа се

Конвертират се в група фигури.

ActiveX контроли

Не се поддържа

Не се поддържа

Контроли на формуляри в Excel

Не се поддържа

Не се поддържа

Обекти в диаграми

Поддържа се

Конвертират се в група, съдържаща диаграмата и обектите.

Поддържа се

Конвертират се в група, съдържаща диаграмата и обектите.

Обект на ред за подпис

Не се поддържа

Не се поддържа

Обект на инструмент на камера/поставяне като връзка на картина

Не се поддържа

Не се поддържа

Ръкописна анотация

Поддържа се

Ръкописната анотация се конвертира във фигура със свободна форма.

Поддържа се

Ръкописната анотация се конвертира в изображение на разширен метафайл (EMF).

Група обекти

Поддържа се

Някои обекти не могат да бъдат групирани заедно в Excel 2007, така че обектите се разгрупират, когато отворите файла във формат OpenDocument. Това включва диаграма, картина, фигура или текстово поле, групирано с OLE обект.

Поддържа се

Някои обекти не могат да бъдат групирани заедно в Excel 2010, така че обектите се разгрупират, когато отворите файла OpenDocument. Това включва диаграма, картина, фигура или текстово поле, групирано с OLE обект.

Видимост на обектите

Не се поддържа

Невидимите обекти стават видими след записване на файла в .ods формат и отварянето му отново в Excel 2007.

Не се поддържа

Невидимите обекти стават видими след записване на файла в. ods формат и отварянето му отново в Excel 2010.

Граници на обекти

Поддържа се

Не всички стилове на граници се поддържат. Стиловете на граници, които не се поддържат, се записват като стила на граница по подразбиране (черна, плътна линия).

Поддържа се

Не всички стилове на граници се поддържат. Стиловете на граници, които не се поддържат, се записват като стила на граница по подразбиране (черна, плътна линия).

Запълвания на обекти

Поддържа се

Поддържат се с изключение на запълванията с преливане с повече от две стъпки, които изгубват всички стъпки след първите две.

Поддържа се

Поддържат се с изключение на запълванията с преливане с повече от две стъпки, които изгубват всички стъпки след първите две.

Форматиране на линии

Поддържа се

Не всички стилове на линии и краища на линии се поддържат във формата ODF. Стиловете, които не се поддържат, се записват съответно като черната плътна линия по подразбиране или като край тип отворена стрелка.

Поддържа се

Не всички стилове на линии и краища на линии се поддържат във формата ODF. Стиловете, които не се поддържат, се записват съответно като черната плътна линия по подразбиране или като край тип отворена стрелка.

Изрязване на картина

Поддържа се

Обикновеното изрязване на картина се поддържа. Обаче изрязването на картина с фигура не се поддържа.

Поддържа се

Обикновеното изрязване на картина се поддържа. Обаче изрязването на картина с фигура не се поддържа.

Преоцветяване на картина

Поддържа се частично

Някои видове преоцветяване на картина имат еквивалент във формата ODF, например черно-бяло. Другите видове преоцветяване нямат еквивалент и се изравняват. Картината изглежда по същия начин, но преоцветяването вече не може да бъде променено или премахнато.

Поддържа се частично

Някои видове преоцветяване на картина имат еквивалент във формата ODF, например черно-бяло. Другите видове преоцветяване нямат еквивалент и се изравняват. Картината изглежда по същия начин, но преоцветяването вече не може да бъде променено или премахнато.

Опции за триизмерни картини

Не се поддържа

Не се поддържа

Стилове на картина

Поддържа се частично

Границите се поддържат частично, но може да не изглеждат по същия начин.

Поддържа се частично

Границите се поддържат частично, но може да не изглеждат по същия начин.

Теми

Не се поддържа

Не се поддържа

Хипервръзка върху фигура

Не се поддържа

Не се поддържа

Какво се случва, когато редактирам електронна таблица във формат на електронна таблица на OpenDocument?

Таблицата по-долу показва кои функции на Excel за уеб са изцяло, частично или не се поддържат във формата OpenDocument за електронни таблици (. ods).

 • Поддържа се    Както Excel за уеб, така и форматът на електронната таблица на OpenDocument поддържат тази функция. Съдържанието, форматирането и използваемостта няма да бъдат загубени.

 • Поддържа се частично    Както Excel за уеб, така и форматът на електронната таблица на OpenDocument поддържат тази функция, но форматирането и използваемостта могат да бъдат повлияни. Не се губят текст или данни, но форматирането и начинът на работа с текст или графики може да са различни.

 • Не се поддържа    Функцията " Excel за уеб " не се поддържа във формата OpenDocument за електронни таблици. С помощта на формата на електронна таблица на OpenDocument рискувате да изгубите съдържание, форматиране и използваемост на тази част от вашата електронна таблица.

 • Неприложимо Функцията е въведена в по-нова версия на Excel за Windows.

Област

Подобласт

Ниво на поддръжка

Коментари

Обект на ред за подпис

Не се поддържа

Цифровият подпис се премахва веднага след като направите някакви редакции във файла. Записване на копие в редактиране и подписът се премахва от копирания файл

Форматиране

Височина на редове / Ширина на колони

Поддържа се

Външният вид ще бъде сходен.

Форматиране

Клетка

Поддържа се

Форматиране

Стилове на клетки

Поддържа се

Хипервръзки

Поддържа се

Стиловете на хипервръзки могат да се променят.

Формули

Поддържа се

Формули

Имена

Поддържа се частично

Когато отворите файл във формат. ods в Excel за уеб, локални имена, наименувани изрази и имена на прекъснати диапазони не се поддържат.

Формули

Регулярни изрази

Не се поддържа

Вместо това използвайте разширени филтри.

Дати

Дати преди 01.01.1900 г.

Не се поддържа

 Ако запишете работна книга с дати преди 01.01.1900 г. като .ods, датите преди 1900 г. няма да се запишат правилно.

Инструменти за данни

Групиране и структуриране

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, самите формули се поддържат, но настройките за повторното им прилагане не се поддържат.

Инструменти за данни

Сортиране

Поддържа се частично

Някои разширени настройки не се поддържат.

Инструменти за данни

Филтър

Поддържа се частично

Основното филтриране се поддържа, но не се поддържат по-сложни филтри – например филтри за дати.
 

Инструменти за данни

Междинна сума

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, самите формули се поддържат, но настройките за повторното им прилагане не се поддържат.

Диаграми

Линии на тренда

Поддържа се частично

Когато отворите файл във формат. ods в Excel за уеб, някои линии на тренда не се поддържат.

Диаграми

Легенди

Поддържа се частично

Когато отворите файл във формат. ods в Excel за уеб, някои настройки не се поддържат.

Диаграми

Отсечки на грешката

Поддържа се частично

Когато отворите файл във формат. ods в Excel за уеб, някои отсечки на грешката не се поддържат.

Диаграми

Етикети на данни

Не се поддържа

Когато отворите файл във формат. ods в Excel за уеб, някои етикети на данни не се поддържат.

Диаграми

Таблици с данни

Не се поддържа

Диаграми

Отвесни линии

Не се поддържа

Диаграми

Линии високо-ниско

Поддържа се

Диаграми

Водещи линии върху етикети на данни

Не се поддържа

Диаграми

Запълнени радарни диаграми

Поддържа се

Диаграми

Обобщени диаграми

Не се поддържа

Диаграми

Листове с диаграми

Не се поддържа

Диаграми

“Кръгова от кръгова” или “Стълбовидна от кръгова”

Не се поддържа

Диаграми

С кутийки

Неприложимо

Диаграми

Хистограма

Неприложимо

Диаграми

Диаграма на Парето

Неприложимо

Диаграми

Пръстеновидна диаграма с много нива

Неприложимо

Диаграми

Йерархична диаграма с вложени правоъгълници

Неприложимо

Диаграми

Каскадна диаграма

Неприложимо

Сътрудничество

Съавторство

Не се поддържа

Коментари в клетки

Поддържа се частично

Коментарите със съдържание се връщат обратно. Форматирането на коментари може да не се поддържа, когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel.

Защита

Защита на лист

Поддържа се частично

Когато запишете файла във формат .ods и го отворите отново в Excel, се поддържа защита без парола. Но файлове с лист, защитен с парола, не могат да бъдат записвани или отваряни.

Таблици

Стилове на таблици

Не се поддържа

Стиловете на таблици не се записват за файлове, отворени във формат. ods.

Таблици

Total Row

Поддържа се частично

Редовете на таблицата, добавени към файлове във формат. ods в Excel за уеб, се конвертират във формули, когато файлът се отвори отново.

Печат

Диапазони на печат

Поддържа се

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×