Редактиране или публикуване на уеб база данни в SharePoint 2010

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Важно    Microsoft вече не препоръчва създаването и използването на уеб приложения на Access в SharePoint. Като алтернатива обмислете използването на Microsoft Power Apps, за да създадете без код бизнес решения за уеб и мобилни устройства.

Можете да използвате Access Services – нов компонент на SharePoint – за да създадете уеб база данни. Това ви помага:

 • да защитавате и управлявате достъпа до вашите данни;

 • да споделяте данни в рамките на организация или по интернет;

  Забележка: Тази статия обяснява уеб бази данни – вид на база данни, въведени в Access 2010. Той не обясняват уеб приложения на Access, което използва SQL Server, за да съхранявате данни и чрез уеб бази данни предлагат редица други подобрения. За повече информация вижте статията Създаване на приложение на Access.

  Забележка:  За да използвате уеб база данни, се изисква потребителски акаунт. Не се поддържа анонимен достъп.

 • да създавате приложения за бази данни, които не изискват използване на Access.

Тази статия представлява общ преглед на проектирането на уеб бази данни на Access. За въведение в проектирането на настолни бази данни вж. статиите Създаване на нова настолна база данни и Основи на проектирането на бази данни.

Важно:  Въпреки че можете да отворите уеб база данни, да я публикувате, да я редактирате и да синхронизирате направените от вас промени, не можете да създавате нови уеб бази данни с помощта на тази версия на Access.

В тази статия/Какво искате да направите?/Искам да направя

Общ преглед

Как работи

Формулярите и отчетите се изпълняват в браузъра

Данните се записват в списъци на SharePoint

Заявките и макросите с данни се изпълняват в сървъра

Интранет или интернет

Редактиране на уеб база данни

Общ преглед

Access Services (допълнителен компонент на SharePoint) ви предоставя платформа за създаване на бази данни, които можете да използвате в уеб. Можете да проектирате и публикувате уеб база данни с помощта на Access и SharePoint, а хората, които имат акаунти за SharePoint, да използват уеб базата данни в уеб браузър.

Как работи

Когато публикувате уеб база данни, Access Services създава сайт на SharePoint, съдържащ базата данни. Всички обекти на базата данни и данните се преместват в списъци на SharePoint в този сайт. След като публикувате, посетителите на SharePoint могат да използват вашата база данни в зависимост от своите разрешения за сайта.

 • Пълен контрол    Позволява ви да правите промени в данните и структурата.

 • Сътрудничество    Позволява ви да правите промени в данните, но не и в структурата.

 • Четене    Позволява ви да четете данни, но не можете да правите промени.

Можете да отворите уеб база данни в Access, да промените структурата и след това да синхронизирате вашите промени, като ги запишете в сайта на SharePoint. Можете също да вземете вашата уеб база данни офлайн, да използвате офлайн версията и след това да синхронизирате промените в данните и структурата, когато отново сте онлайн.

Забележка: За да съставите уеб база данни, имате нужда от разрешения "Пълен контрол" в сайта на SharePoint, където искате да я публикувате.

Формулярите и отчетите се изпълняват в браузъра

Формулярите, отчетите и повечето макроси се изпълняват вътре в браузъра. Това позволява на Access да обновява данни на екрана, без да е необходимо да възстановява цялата страница.

Можете да създадете формуляр, помагащ на хората да навигират във вашето приложение. Една нова контрола – контролата за навигация – улеснява добавянето на стандартни за уеб бутони за навигация към формуляр, създаден за тази цел.

Забележка: Навигационният екран (функцията, която използвате в Access, за да разглеждате обектите в база данни) не е наличен в уеб браузър.

Данните се записват в списъци на SharePoint

Всички ваши таблици стават списъци на SharePoint, а записите стават елементи от списък. Това ви позволява да използвате разрешения за SharePoint, за да управлявате достъпа до вашата уеб база данни, както и да се възползвате от други възможности на SharePoint.

Забележка относно защитата:  Низът за връзка за свързани таблици е нешифрован, включително потребителското име и паролата, ако тази информация бъде записана (и целта на връзката поддържа потребителски акаунти). В база данни, която има връзка към списък на SharePoint, включваща потребителското име и парола, злонамерен потребител може да промени кой списък е целта на връзката, като използва записаните идентификационни данни. Дори ако идентификационните данни не са записани с низа за свързване, злонамерен потребител може да промени разрешенията в сайта на SharePoint с помощта на друг човек, който вече има достатъчно разрешения. Бъдете внимателни, когато споделяте копия на базата данни, които съдържат връзки към списъци в публикувана уеб база данни.

Заявките и макросите с данни се изпълняват в сървъра

Цялата SQL обработка за уеб обекти се извършва в сървъра. Това помага за подобряване на техническите показатели на мрежата чрез ограничаване на трафика на групи резултати.

Забележка:  Ако вашата уеб база данни има "клиентски" обекти – заявки, формуляри, отчети, и т. н., те не могат да се използват в браузър – всяка SQL команда, използвана от тези обекти, се обработва от Access на вашия настолен компютър.

Интранет или интернет

Можете да публикувате в свой собствен сървър на SharePoint в интранет или да публикувате в интернет. Microsoft предлага интернет ориентирано хоствано SharePoint решение, а други доставчици предлагат и услуги за хостване.

Нагоре

Редактиране на уеб база данни

Този раздел описва стъпки за базовите задачи за проектиране, които можете да изпълнявате в уеб база данни.

В този раздел

Преди да започнете

Разлики в структурите на настолни и уеб бази данни

Функции само за настолни компютри без съответни бази данни

Отворете уеб база данни в Access.

Създаване на уеб таблица

Добавяне на поле

Променяне на свойства на поле

Добавяне на изчисляемо поле

Задаване на правила за проверка на данни

Задаване на правило и съобщение за проверка на поле

Задаване на правило и съобщение за проверка на запис

Създаване на релация между две уеб таблици

Създаване на справочно поле в изглед на лист с данни

Модифициране на справочно поле в изглед на лист с данни

Поддържане на целостта на данните с помощта на макроси с данни

Създаване на уеб заявка

Създаване на уеб формуляр

Създаване на уеб отчет

Създаване на навигационен формуляр за задаване като формуляр по подразбиране, който да се показва при стартиране

Задаване на вашия навигационен формуляр като формуляр за показване в уеб по подразбиране

Публикуване на уеб база данни

Синхронизиране на уеб база данни

Преди да започнете

Има няколко задачи, които трябва да изпълните, преди да започнете да проектирате вашата уеб база данни. Освен това има структурни разлики между уеб базите данни и настолните бази данни, които трябва да познавате, особено ако сте опитен разработчик на Access.

 • Определяне на предназначението на базата данни    Когато работите по детайлите на проекта, трябва да имате ясен план, за да взимате правилни решения.

 • Намиране и организиране на необходимата информация    В уеб база данни не може да се използват свързани таблици. Всички данни, които искате да използвате и чийто източник не е в базата данни, трябва да се импортират, преди да се публикуват. Ако подредите вашите данни, преди да започнете да проектирате, можете да избегнете преработването на вашия проект, когато трябва да се приспособява към неочаквани предизвикателства на данните.

 • Идентифицирайте SharePoint сайта, който ще използвате за публикуване    Не може да публикувате нищо без SharePoint. Ако искате да тествате вашия проект в браузър, докато го проектирате (което не е лоша идея), трябва първо да го публикувате.

 • Планирайте вашата защита    Можете да се възползвате от защитата на SharePoint, за да управлявате достъпа до вашата уеб база данни. Планирайте защитата рано, така че да можете да я вградите във вашия проект.

Разлики в структурите на настолни и уеб бази данни

Някои функции на базите данни, които можете да използвате в настолна база данни, са недостъпни в уеб база данни. Има обаче нови функции, които поддържат много от сценариите, поддържани от функциите, предназначени за настолни бази данни.

Следващата таблица съдържа функциите само за настолни бази данни и новата функция, която помага за поддържането на същия сценарий.

Сценарий

Функция само за настолни бази данни

Уеб база данни функция

Проектиране на обекти на база данни

Изглед за проектиране

Подобрен изглед на лист с данни; изглед на оформление

Преглеждане на обобщени данни, например суми, средни стойности и групи

Функции за групи

Макроси с данни; групови функции в отчети

Програмиране на събития

VBA

Макроси и макроси с данни; нови практики за проектиране на макроси с IntelliSense

Навигация до обект на база данни

Навигационен екран; екранни табла

Контрола за навигация или друг елемент на формуляр

Забележка: Можете да създавате клиентски обекти в уеб база данни, но не може да ги използвате в браузър. Те обаче са част от уеб базата данни и могат да бъдат използвани в Access в работния плот. Потребителите могат да отварят уеб базата данни в Access и след това да използват клиентските обекти. Това е ефективен начин да споделяте база данни и разкрива нови възможности за съвместна работа в уеб. SharePoint обработва всички проблеми, свързани с паралелната работа.

Функции само за настолни компютри без съответни бази данни

Следващият списък не е изчерпателен.

 • Заявки за обединение

 • Кръстосани заявки

 • Припокриващи се контроли във формуляри

 • Релации на таблици

 • Условно форматиране

 • Различни макрокоманди и изрази

Отворете уеб база данни в Access.

Има два начина за отваряне на уеб база данни: от браузър или от Access.

За да отворите от браузър    Отидете на уеб сайта на база данни а в горния ляв ъгъл на основния навигационен формуляр (точно под областта за лентата с инструменти на браузъра) щракнете върху Опциии след това щракнете върху Отвори в Access.
Менюто ''Опции'' на набор от уеб бази данни в SharePoint

За да отворите от Access    Отворете файла, като вие ще отваряне на файл на база данни – натиснете Ctrl + O и използвайте диалоговия прозорец отваряне .

Създаване на уеб таблица

С отворена в Access уеб база данни щракнете в лентата върху Създаване и след това в групата Таблици щракнете върху Таблица.

Когато създавате таблица за първи път, той има едно поле: на поле за автономериране ИД. Можете да добавяте нови полета за съхраняване на елементи от информацията, изисквана от таблицата тема. Например може да искате да добавите поле, което съхранява датата, започнете проследяване нещо.

Добавяне на поле

Можете да избирате разнообразни готови полета, които да добавите към вашата таблица. Има два еднакво лесни начина:

 • В лентата щракнете върху Полета и в групата Добавяне и изтриване щракнете върху желания тип поле.

 • Или в листа с данни за таблица щракнете върху Щракнете, за да добавите и след това изберете тип поле.

Променяне на свойства на поле

Форматирането и свойствата определят поведението на полето, например какъв вид данни ще може да съхранява. Можете да променяте тези настройки, така че полето да има желаното от вас поведение.

 1. Изберете полето, което има форматирането и свойствата, които искате да промените.

 2. В лентата щракнете върху раздела Полета.

 3. Използвайте командите в групите Форматиране и Свойства, за да промените настройките.

Добавяне на изчисляемо поле

Можете да добавите поле, което показва стойност, изчислявана от други данни в същата таблица. Данни от други таблици не може да се използват като източник за изчисляеми данни. Някои изрази не се поддържат от изчисляемите полета.

 1. Когато таблицата е отворена, щракнете върху Щракнете, за да добавите.

 2. Посочете Изчисляемо поле и след това щракнете върху желания тип на данните за полето.

  Отваря се конструкторът на изрази.

 3. Използвайте конструктора на изрази, за да създадете изчислението за полето. Запомнете, че можете да използвате като източници на данни за изчислението само други полета от същата таблица. За помощ при използването на конструктора на изрази вж. статията Създаване на израз.

Задаване на правила за проверка на данни

Можете да използвате израз, за да проверявате входните данни за повечето полета. Можете също да използвате израз, за да проверявате входните данни за таблица, което може да бъде полезно, ако искате да проверявате входните данни за поле, което не поддържа проверка, или ако искате да проверявате входните данни за поле на базата на стойността на други полета от таблицата. За по-подробно обяснение на проверката вж. статията Ограничаване на въвеждането на данни чрез правило за проверка.

Можете също да зададете съобщение, известно като съобщение за проверка, което да се показва, когато проверяващо правило предотврати въвеждането.

Задаване на правило и съобщение за проверка на поле

 1. Изберете полето, към което искате да добавите проверяващо правило.

 2. В лентата щракнете върху раздела Полета.

 3. В групата Проверка на поле щракнете върху Проверка и след това щракнете върху Правило за проверка на поле.

  Отваря се конструкторът на изрази.

 4. Използвайте конструктора на изрази, за да създадете своето валидиращо правило. За помощ при използването на конструктора на изрази вж. статията Създаване на израз.

 5. В групата Проверка на поле щракнете върху Проверка и след това щракнете върху Съобщение за проверка на поле.

 6. Въведете съобщението, което искате да се покаже, когато входните данни са невалидни, и след това щракнете върху OK.

Задаване на правило и съобщение за проверка на запис

Можете да използвате валидиращо правило за записи, за да предотвратите дублирането на записи или да изисквате наличието на определена комбинация на факти за записа, например [Начална дата] да е по-късна от 1 януари 2013 и да е по-ранна от [Крайна дата]

 1. Отворете таблицата, към която искате да добавите проверяващо правило.

 2. В лентата щракнете върху раздела Полета.

 3. В групата Проверка на поле щракнете върху Проверка и след това щракнете върху Правило за проверка на запис.

  Отваря се конструкторът на изрази.

 4. Използвайте конструктора на изрази, за да създадете своето валидиращо правило. За помощ при използването на конструктора на изрази вж. статията Създаване на израз.

 5. В групата Проверка на поле щракнете върху Проверка и след това щракнете върху Съобщение за проверка на запис.

 6. Въведете съобщението, което искате да се покаже, когато входните данни са невалидни, и след това щракнете върху OK.

Създаване на релация между две уеб таблици

Релациите на таблици са начин да посочите, че две таблици имат общи данни – че едната от тях използва данни от другата, а може би и обратното. Нека например всяка задача да има отговорен служител и този факт да е представен в таблицата "Задачи" от полето "СлужителИД" – първичният ключ на таблицата "Служител". Когато преглеждате данните за някоя задача, можете да включите данни за отговорния служител, като го потърсите в таблицата "Служители" с помощта на "СлужителИД"– или по-скоро Access го прави вместо вас.

За да създадете релация в уеб база данни, използвайте съветника за справки, за да създадете справочно поле. Справочното поле отива в таблицата, която е от страната "много" на релацията, и сочи към таблицата, която е от страната "един".

Създаване на справочно поле в изглед на лист с данни

 1. Отворете таблицата, която трябва да бъде в страната "много" на отношението – тази с множество записи за една стойност на ключ.

 2. Щракнете върху стрелката до Щракнете, за да добавите и след това щракнете върху Справка и зависимост.

 3. Следвайте стъпките на съветника за справки, за да създадете справочното поле.

Модифициране на справочно поле в изглед на лист с данни

 1. Отворете таблицата, съдържаща справочното поле, което искате да модифицирате.

 2. Направете едно от следните неща:

  • В раздела Полета, в групата Свойства щракнете върху Модифициране на търсенето.

  • Щракнете с десния бутон върху справочното поле и след това щракнете върху Модифициране на търсенето.

 3. Следвайте стъпките на съветника за справки.

Поддържане на целостта на данните с помощта на макроси с данни

Можете да реализирате каскадно актуализиране и изтриване с помощта на макроси с данни. Можете да използвате команди в раздела "Таблица", за да създадете вградени макроси, които модифицират данни.

Създаване на уеб заявка

Можете да използвате заявка като източник на данни за формуляри и отчети.

Нека например да използвате уеб база данни, за да проследявате дарения за благотворителност. Искате да видите кой е дарил пари при провеждането на проява. Можете да използвате заявка, за да изберете данните и да ги подготвите за използване във формуляри и отчети.

Тази процедура използва като пример шаблона за дарения. Можете да я проследите, ако създадете нова база данни с помощта на шаблона за бази данни за дарения.

 1. В раздела Създай, в групата Заявки щракнете върху Заявка.

 2. В диалоговия прозорец Показване на таблица щракнете двукратно върху всяка таблица, която искате да добавите, и след това щракнете върху Затвори.

  В този пример щракнете двукратно върху Constituents, Donations, Events и EventAttendees.

 3. Създайте всички необходими съединения, като плъзгате полета от един обект в друг в прозореца за проектиране на заявки.

  В този пример плъзнете полето ID от Constituents в полето DonorConstituentID в Donations и след това плъзнете полето DonorConstituentID от Donations в полето ConstituentID в EventAttendees.

 4. Добавете полетата, които искате да използвате. Можете да плъзгате полетата в мрежата или да щраквате двукратно върху полетата, за да ги добавяте.

  В този пример добавете Event от таблицата Events, DonationDate от таблицата Donations, и Greeting, FirstName и LastName от таблицата Constituents.

 5. Добавете всички критерии, които искате да приложите.

  В този пример искате да ограничите DonationDate, така че да е между Начална дата и Крайна дата на събитието. В мрежата на заявката за проектиране, в реда Критерии под DonationDate въведете >=[Начална дата] And <=[Крайна дата].

Създаване на уеб формуляр

Формулярите са основното средство за въвеждане и редактиране на данни във вашата уеб база данни и освен това са полезни за преглеждане на данни. Формулярите се изпълняват в браузъра, което помага за оптимизирането на техническите показатели. Когато отворите формуляр, вашият браузър извлича необходимите данни от SharePoint Server. Можете да филтрирате и сортирате данните във формуляра, без да е необходимо да ги извличате отново от сървъра.

Съвет: За да постигнете най-добри технически показатели, ограничете записите, извличани от вашите главни формуляри и отчети.

 1. Изберете таблица или заявка, която да използвате като източник на данни.

  Забележка: Ако искате да създадете необвързан формуляр, пропуснете тази стъпка.

 2. В раздела Създаване, в групата Формуляри щракнете върху един от следните бутони:

  • Формуляр    Създайте прост формуляр, който показва записите един по един, като използвате обекта, който сте избрали за източник на данни.

   Забележка: Ако създавате необвързан формуляр, този бутон не е наличен.

  • Множество елементи    Създайте формуляр, който показва множество записи, като използвате обекта, който сте избрали за източник на данни.

   Забележка: Ако създавате необвързан формуляр, този бутон не е наличен.

  • Празен формуляр    Създайте формуляр, в който няма нищо.

  • Лист с данни    Създайте формуляр, който изглежда и се държи като лист с данни, като използвате обекта, който сте избрали за източник на данни.

   Забележка: Ако създавате необвързан формуляр, този бутон не е наличен.

Създаване на уеб отчет

Отчетите са основното средство за преглеждане или отпечатване на данни от вашата уеб база данни. Отчетите се изпълняват в браузъра, което помага за оптимизирането на техническите показатели. Когато отворите отчет, вашият браузър извлича необходимите данни от SharePoint Server. Можете да филтрирате и сортирате данните в отчета, без да е необходимо да ги извличате отново от сървъра.

Съвет: За да постигнете най-добри технически показатели, ограничете записите, извличани от вашите главни формуляри и отчети.

 1. Изберете таблица или заявка, която да използвате като източник на данни.

 2. В раздела Създаване, в групата Отчети щракнете върху един от следните бутони:

  • Отчет    Създайте базов отчет, като използвате обекта, който сте избрали като източник на данни.

  • Празен отчет    Създайте отчет, в който няма нищо.

Създаване на навигационен формуляр за задаване като формуляр по подразбиране, който да се показва при стартиране

Хората имат нужда от начин за навигиране във вашето уеб приложение. Запомнете — навигационният екран не е наличен в уеб браузърите. За да могат хората да използват обектите от вашата база данни, трябва да им предоставите средства за това. Можете да създадете навигационен формуляр и да зададете той да се показва винаги, когато някой отвори вашето приложение в уеб браузър. Нещо повече, ако не укажете формуляр, който да се показва при стартиране на приложението, няма да се отвори никакъв формуляр, което ще затрудни използването на приложението от всеки.

Може да изчакате и да създадете вашия навигационен формуляр последен, така че да можете при създаването му да добавите към него всички ваши обекти.

 1. В лентата щракнете върху раздела Създай.

 2. В групата Формуляри щракнете върху Навигация и след това изберете оформление на навигацията от списъка.

 3. За да добавите елемент, плъзнете го от навигационния екран в контролата за навигация.

  Забележка: Можете да добавяте към контролата за навигация само формуляри и отчети.

 4. Добавете всички други контроли, които искате, към тялото на навигационния формуляр. Например може да искате да предоставите възможност за търсене във всички формуляри, като добавите някои контроли към вашия навигационен формуляр.

Задаване на вашия навигационен формуляр като формуляр за показване в уеб по подразбиране

 1. В раздела Файл, под Помощ щракнете върху Опции.

 2. В диалоговия прозорец "Опции" на Access щракнете върху Текуща база данни.

 3. Под Опции за приложението щракнете върху Формуляр за показване в уеб и след това изберете формуляра, който искате, от списъка.

  Не е необходимо да избирате точно своя навигационен формуляр като формуляр за показване в уеб. Можете да укажете всеки уеб формуляр.

Нагоре

Публикуване и синхронизиране на промени във вашето приложение

Публикуване на уеб база данни

 1. В раздела Файл щракнете върху Запиши и публикувай, а след това щракнете върху Публикуване в Access Services.

 2. Щракнете върху Изпълнение на проверка за съвместимост.
  Бутон ''Изпълнение на проверка за съвместимост'' в изгледа Backstage на Access
  Програмата за проверка за съвместимостта ви помага да се уверите, че базата ви данни ще се публикува правилно. Ако открие някакви проблеми, трябва да ги разрешите преди публикуването.

  Ако бъдат открити някакви проблеми, Access ги съхранява в таблица, наречена "Проблеми с уеб съвместимостта". На всеки ред от таблицата се съдържа връзка към информация за отстраняване на неизправности.

 3. Под Публикуване в Access Services попълнете следното:

  • В полето URL адрес на сървъра въведете уеб адреса на SharePoint Server, където искате да публикувате базата данни. Например http://Contoso/.

  • В полето Име на сайт въведете име за вашата уеб база данни. Това име ще бъдат добавени към URL адрес на сървъра се получава URL адреса за вашето приложение. Например ако URL Адресът на сървъра е http://Contoso/ и името на сайта е CustomerService, URL Адресът е http://contoso/customerservice.

 4. Щракнете върху Публикуване в Access Services.

Синхронизиране на уеб база данни

След като направите промени в проект или вземете база данни офлайн, можете по желание да синхронизирате. Синхронизирането премахва разликите между файла на БД на вашия компютър и сайта на SharePoint.

 1. Отворете уеб базата данни в Access и направете промените в проекта.

 2. Когато сте готови, щракнете върху раздела Файл и после щракнете върху Синхронизирай всички.
  Бутон ''Синхронизирай всички'' в изгледа Backstage на Access

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×