Ресурси за създаване на достъпни сайтове в SharePoint Online

Ресурси за създаване на достъпни сайтове в SharePoint Online

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В SharePoint Online можете лесно да създавате сайтове с помощта на стандартни готови шаблони (като например блог, екипен сайт, сайт за проект и т.н.). Тези стандартни шаблони поставят съдържание на страниците във вашия сайт, което е разработено, като се има предвид достъпността.

Тази статия е за хора, които мислят за персонализирането на своя сайт, след като са го създали, и са загрижени да направят персонализирания сайт достъпен за хора с увреждания. Тя включва важна информация, която трябва да имате предвид, преди да персонализирате своя сайт, включително нуждите на аудиторията и насоки за достъпност, както и връзки към ресурси, които ви помагат да направите основните персонализации на сайта, като същевременно запазите своя сайт достъпен.

Забележки: 

 • За повече информация относно типовете сайтове, които можете да създавате в SharePoint Online, и начина им на използване, вижте Използване на шаблони за създаване на различни видове сайтове на SharePoint.

 • Тази статия описва някои често срещани, основни персонализации, които всеки може да направи в сайтовете чрез потребителския интерфейс на SharePoint Online в браузър, без никакви познания за базовите страници с код. Персонализирането на кода за сайт, като например HTML, CSS или JavaScript, или извършването на обширни персонализации са извън обхвата на тази статия. Въпреки това информацията за достъпността в тази статия се отнася за всички персонализации, без значение от техния обхват.

В тази статия

Цели за достъпни сайтове

За много хора достъпността в SharePoint е нещо, за което се мисли допълнително. Те я разглеждат като нещо, което прави уеб разработчикът в кода за сайта, след като сайтът е създаден (например променя HTML, JavaScript или CSS кода).

Обаче достъпността трябва да бъде част от процеса на проектиране, която трябва да обмислите, преди да започне работата по сайта. Имайки това наум, трябва да обмислите как персонализирането на даден сайт, създаден в SharePoint Online, ще се отрази на достъпността, преди да персонализирате вашия сайт. Създаването на достъпен сайт означава преди всичко:

 • Използваемост за всеки.

  Достъпността е да създадете сайт, който всеки може да използва – това означава хората със или без увреждания. Използваемостта е от решаващо значение. Ако не можете лесно да се придвижвате във вашия сайт, за да стигнете до мястото, което искате, или да свършите това, което трябва да направите, как биха го направили и другите хора?

 • Използваемост за хора с увреждания.

  Достъпността е да включите всички и да не пренебрегвате част от аудиторията. Тя включва това да отговорите на нуждите на хората с увреждания при създаването на сайта, като го направите достъпен за тях. Те са все пак са потребители на вашия сайт, точно както всеки друг във вашата организация.

Проектирането на сайтове, като се има предвид достъпността, помага да направите вашите сайтове:

 • Достъпни независимо от устройството или метода на влизане, който някой може да използва (например браузър на настолен компютър, гласов браузър, браузър на мобилен телефон, компютър на автомобил и т.н.).

 • Достъпни независимо от ограниченията, при които някой може да работи (например в шумна среда, стаи с различни степени на осветяване, шофиране с устройство за свободни ръце и т.н).

 • Предвидими. Иновациите в сайтовете са важни, но предвидимостта е от съществено значение. Когато направите навигацията във вашия сайт лесна за разбиране и предвидима, сайтът е по-достъпен за всекиго.

Ресурси

Какво е уеб достъпност?

Обучение за достъпност на Microsoft: Въведение в достъпността

Ръководство за фирми и държавни организации, които създават достъпно съдържание за хора с увреждания

Ръководство за преподаватели, които създават достъпно съдържание за хора с увреждания

Блог за достъпност на Microsoft

Научете повече за аудиторията – хора с увреждания – и техните нужди

Терминът "хора с увреждания" включва милиони хора с широка гама от нужди. Обаче всяка подгрупа от аудиторията има специфични, характерни нужди. Следващата таблица описва някои от най-често срещаните проблеми и съответните нужди на хората, които ги имат. Когато персонализирате сайт, създаден в SharePoint Online, разбирането как вашата персонализация оказва влияние върху всяка подгрупа от аудиторията е от решаващо значение.

Забележка:  "Помощни технологии" описва група от технологии, които отговарят на нуждите на хората с увреждания. Таблицата по-долу посочва някои от тези технологии, например екранни четци. За повече информация за различните типове помощни технологии в тази статия отидете на "Експериментиране с помощните технологии, които аудиторията използва".

Някои от най-често срещаните увреждания и съответните нужди за достъпност:

Увреждане

Типични нужди от помощ

Слепота или влошено зрение

 • Клавишни комбинации (без действия с мишката).

 • Предсказуем ред на разделите и ориентири на уеб страницата (включително всички диалогови прозорци), които позволяват на аудиторията да си представи модел на страницата, така че да е ориентирана и да не губи представа къде се намира.

 • Звукова обратна връзка от екранните четци – един вид помощна технология.

 • Алтернативи на визуалните обекти (изображения, икони и т.н.) и описателен текст за всички изображения (дори тези, които са само декоративни), като например алтернативен текст.

 • Аудиозаписи за видеоклиповете и настройки за видеоплейърите, като например възможност за изключване на автоматично изпълнение, така че звукът на видеото и звуковата обратна връзка от екранния четец да не се застъпват.

 • Език, който е ясен и описва какво е включено, а не разчита винаги на "виждането" на даден елемент. Например вместо да казвате "Виждате xyz", може да кажете "Xyz е включен". Вместо само да казвате "Гледайте видеото", бихте могли да предоставите алтернатива: "Гледайте видеото или чуйте аудиозапис за видеото".

 • По-големи шрифтове, които улесняват четенето на текста, и текст с черен цвят или повишена четливост.

За да научите как Microsoft отговаря на нуждите на тази подгрупа от аудиторията, отидете на Ръководство на Microsoft за хора, които са слепи или имат влошено зрение.

Цветна слепота

Цветната слепота е организирана в два основни типа: затруднения при разграничаване на червено и зелено и затруднения при разграничаване на синьо и жълто. Когато персонализирате вашия сайт, имайте предвид следното:

 • Алтернативи на цвета при предаването на важна информация. Уверете се, че цветът не е единственият начин за предаване на информация във вашия сайт. Уверете се например, че хипервръзка, която е осветена с определен цвят, също така е и подчертана, така че лицето, което е далтонист да знае, че е връзка дори ако не може да види цвета.

 • Ярки цветове или цветови схеми с повишена четливост с цветове от противоположните краища на цветовия спектър. Черно-белите схеми например помагат на хора, които са далтонисти, да разграничават цветовете.

 • Прости фонове без шарки зад текста на уеб страниците.

За повече информация отидете на Проблеми със зрението: Далтонизъм

Ограничена подвижност или двигателни увреждания

 • Клавишни комбинации (без или ограничени действия с мишката).

 • Възможности за отмяна на основните действия, например предоставяне на бутон за отказ при изтриване на канал в портал за видео, за да е сигурно, че потребителят ще може да се възстанови от грешки, които може да е направил с устройство за въвеждане.

 • Начини за пропускане на дълги списъци (например връзки, които позволяват на човек да отиде в горната част, в края или към следващия раздел на страница в сайт).

 • Връзки, които съдържат повече от няколко думи текст, върху които е трудно да се щракне. Например вместо "щракнете тук" включете пълното заглавие за връзката, което най-вероятно е по-дълго.

Глухота или ограничен слух

 • Надписи и запис на текста за видеоклиповете. • Запис на текста за аудио.

 • Алтернативи на звуковите подсещания.

 • Език, който е ясен, описва какво е включено и предоставя алтернативи на "чуването" или "слушането" на даден елемент. Например вместо да кажете "Чуйте аудиото", можете да кажете "Чуйте аудиото или прочетете записа на текста за него".

Познавателни проблеми, като например дислексия или разстройства с нарушение на вниманието

Хората с дислексия, описват наблюдавания текст като "плуване заедно" на страницата, например слива им се ред от текста с реда отдолу. Или те често виждат текста слят или изкривен. Те имат подобни нужди като хората, които имат влошено зрение, особено за намаляване на натоварването при четене. Те също така могат да се възползват от познатите сансерифни шрифтове, като напр. Arial или Calibri. Избягвайте курсив, само главни букви и подчертаване.

Хората с разстройства с нарушение на вниманието имат затруднения да се съсредоточат върху изречение, задача и др. Те имат нужда от прост дизайн на сайта, който ги улеснява да се фокусират. Имат проблеми с обработката на информацията в сайт, който е твърде претрупан с елементи. Използвайте ефективно разстоянията в оформлението на сайта си и използвайте подравнен вляво текст, а не центриран или двустранно подравнен.

Ресурси

Истории на потребители в мрежата: Как хората с увреждания използват уеб

Ръководства на Microsoft за различните типове увреждания и идеи за справяне с тях

Идентифициране на правилата, изискванията и указанията за достъпност на вашата фирма

Когато някой създава съдържание за интернет или интранет сайт на фирма и е загрижен да го направи достъпен за хора с увреждания, той трябва да следва определени насоки за достъпност. Когато се отдалечите от стандартните, готови шаблони, които SharePoint Online предоставя за създаването на сайтове, трябва да имате това предвид и да направите следните неща като минимум в зависимост от степента на персонализациите:

 • Идентифицирайте установените насоки за достъпност на вашата организация и изискванията, които трябва да спазвате при създаването на сайтове, включително персонализирани сайтове в SharePoint Online.

 • Свържете се с човека, отговарящ за достъпността във вашата организация, и обсъдете последствията от персонализирането на вашия сайт. Освен това го помолете да ви препоръча инструменти за тестване на определени аспекти на достъпността на вашия сайт.

 • Споделете плановете си за съдържанието с човека, отговарящ за достъпността, и го помолете да оценява плановете и напредъка на персонализациите на сайта през определен интервал от време, за да избегнете потенциални пречки за достъпността.

 • Говорете с хора във вашата организация, които имат увреждания, и поискайте мнението им за плановете ви да персонализирате своя сайт в SharePoint Online. Възможно е те да ви дадат идеи за ежедневните предизвикателства, с които се сблъскват, когато използват уеб сайтове по принцип, и конкретни проблеми, с които се сблъскват при използването на интранет сайтове – и двете неща могат да ви накарат да преосмислите плановете си за персонализиране или най-малкото да си зададете реалистични цели.

Ресурси

Уеб сайт за достъпност на Microsoft Developer Network (MSDN)

Запознайте се с текущите, общоприети указания за достъпност за всички типове уеб сайтове

Преди всичко, сайтовете, създадени в SharePoint Online, са уеб сайтове точно както всички други. Така че общите насоки, които използвате за създаване на достъпно съдържание за всеки сайт, важат и за сайтовете, създадени или персонализирани в SharePoint Online. Указанията по-долу са изчерпателни и подробни.

Ресурси

Насоки за достъпност на уеб съдържанието (WCAG) от World Wide Web Consortium (W3C) W3C е международна общност, която работи съвместно за разработването на уеб стандарти, включително насоки за достъпност в уеб. WCAG са едни от най-изчерпателните налични указания за достъпността на уеб сайтовете и са в основата на законовите разпоредби за достъпност в много страни. На практика WCAG е стандартът, към който трябва да се стремите, за модерно разработване на интернет и интранет сайтове.

WebAIM предлага справочници и ръководства за проектиране. WebAIM е водещ орган за уеб достъпност, който предлага пълни услуги за достъпност в уеб. Мисията на WebAIM е да дава възможност на организациите да направят своето уеб съдържание достъпно за хора с увреждания.

Освен това хората, които работят за отдел или агенция на правителството на САЩ, трябва да спазват федералните законови разпоредби. За повече информация вижте Параграф 508: стандарти за уеб-базирана интранет и интернет информация и приложения.

Обобщение: Направете типичните персонализации достъпни в сайтовете, създадени в SharePoint Online

Сега, след като сте запознати с достъпността като компонент на проектирането, както и с последствията за достъпността при отдалечаването от стандартните шаблони, включени в SharePoint Online, сте готови да персонализирате вашия сайт, запазвайки го достъпен.

Ето някои предложени статии:

В SharePoint можете лесно да създавате сайтове с помощта на стандартни готови шаблони (като например Блог, Екипен сайт, Сайт за проект и т.н.). Тези стандартни шаблони поставят съдържание на страниците по начин, който е разработен, като се има предвид достъпността.

Тази статия е за хора, които мислят за персонализирането на своя сайт, след като са го създали, и са загрижени да направят персонализирания сайт достъпен за хора с увреждания. Тя включва важна информация, която трябва да имате предвид, преди да персонализирате своя сайт, включително нуждите на аудиторията и насоки за достъпност, както и връзки към ресурси, които ви помагат да направите основните персонализации на сайта, като същевременно запазите своя сайт достъпен.

Забележки: 

 • За повече информация относно типовете сайтове, които можете да създавате в SharePoint, и начина им на използване, вижте Използване на шаблони за създаване на различни видове сайтове на SharePoint.

 • Тази статия описва някои често срещани, основни персонализации, които всеки може да направи в сайтовете чрез потребителския интерфейс на SharePoint в браузър, без никакви познания за базовия код. Персонализирането на кода за сайт, като например HTML, CSS или JavaScript, или извършването на обширни персонализации са извън обхвата на тази статия. Въпреки това информацията за достъпността в тази статия се отнася за всички персонализации, без значение от техния обхват.

В тази тема

Цели за достъпни сайтове

За много хора достъпността в SharePoint е нещо, за което се мисли допълнително. Те я разглеждат като нещо, което прави уеб разработчикът в кода за сайта, след като сайтът е създаден (например променя HTML, JavaScript или CSS кода).

Обаче достъпността трябва да бъде част от процеса на проектиране, която трябва да обмислите, преди да започне работата по сайта. Имайки това наум, трябва да обмислите как персонализирането на даден сайт, създаден в SharePoint, се отразява на достъпността, преди да персонализирате вашия сайт. Създаването на достъпен сайт означава преди всичко:

 • Използваемост за всеки.

  Достъпността е да създадете сайт, който всеки може да използва – това означава хората със или без увреждания. Използваемостта е от решаващо значение. Ако не можете лесно да се придвижвате във вашия сайт, за да стигнете до мястото, което искате, или да свършите това, което трябва да направите, как биха го направили и другите хора?

 • Използваемост за хора с увреждания.

  Достъпността е да включите всички и да не пренебрегвате част от аудиторията. Тя включва това да отговорите на нуждите на хората с увреждания при създаването на сайта, като го направите достъпен за тях. Те са все пак са потребители на вашия сайт, точно както всеки друг във вашата организация.

Проектирането на сайтове, като се има предвид достъпността, помага да направите вашите сайтове:

 • Достъпни независимо от устройството или метода на влизане, който някой може да използва (например браузър на настолен компютър, гласов браузър, браузър на мобилен телефон, компютър на автомобил и т.н.).

 • Достъпни независимо от ограниченията, при които някой може да работи (например в шумна среда, стаи с различни степени на осветяване, шофиране с устройство за свободни ръце и т.н).

 • Предвидими. Иновациите в сайтовете са важни, но предвидимостта е от съществено значение. Когато направите навигацията във вашия сайт лесна за разбиране и предвидима, сайтът е по-достъпен за всекиго.

Ресурси

Какво е уеб достъпност?

Обучение за достъпност на Microsoft: Въведение в достъпността

Ръководство за фирми и държавни организации, които създават достъпно съдържание за хора с увреждания

Ръководство за преподаватели, които създават достъпно съдържание за хора с увреждания

Блог за достъпност на Microsoft

Научете повече за аудиторията – хора с увреждания – и техните нужди

Терминът "хора с увреждания" включва милиони хора с широка гама от нужди. Обаче всяка подгрупа от аудиторията има специфични, характерни нужди. Следващата таблица описва някои от най-често срещаните проблеми и съответните нужди на хората, които ги имат. Когато персонализирате сайт, създаден в SharePoint, разбирането как вашата персонализация оказва влияние върху всяка подгрупа от аудиторията е от решаващо значение.

Забележка: "Помощни технологии" описва група от технологии, които отговарят на нуждите на хората с увреждания. Таблицата по-долу посочва някои от тези технологии, например екранни четци. За повече информация за различните типове помощни технологии в тази статия отидете на "Експериментиране с помощните технологии, които аудиторията използва".

Някои от най-често срещаните увреждания и съответните нужди за достъпност:

Увреждане

Типични нужди от помощ

Слепота или влошено зрение

 • Клавишни комбинации (без действия с мишката).

 • Предсказуем ред на разделите и ориентири на уеб страницата (включително всички диалогови прозорци), които позволяват на аудиторията да си представи модел на страницата, така че да е ориентирана и да не губи представа къде се намира.

 • Звукова обратна връзка от екранните четци – един вид помощна технология.

 • Алтернативи на визуалните обекти (изображения, икони и т.н.) и описателен текст за всички изображения (дори тези, които са само декоративни), като например алтернативен текст.

 • Аудиозаписи за видеоклиповете и настройки за видеоплейърите, като например възможност за изключване на автоматично изпълнение, така че звукът на видеото и звуковата обратна връзка от екранния четец да не се застъпват.

 • Език, който е ясен и описва какво е включено, а не разчита винаги на "виждането" на даден елемент. Например вместо да казвате "Виждате xyz", може да кажете "Xyz е включен". Вместо само да казвате "Гледайте видеото", бихте могли да предоставите алтернатива: "Гледайте видеото или чуйте аудиозапис за видеото".

 • По-големи шрифтове, които улесняват четенето на текста, и текст с черен цвят или повишена четливост.

За да научите как Microsoft отговаря на нуждите на тази подгрупа от аудиторията, отидете на Ръководство на Microsoft за хора, които са слепи или имат влошено зрение.

Цветна слепота

Цветната слепота е организирана в два основни типа: затруднения при разграничаване на червено и зелено и затруднения при разграничаване на синьо и жълто. Когато персонализирате вашия сайт, имайте предвид следното:

 • Алтернативи на цвета при предаването на важна информация. Уверете се, че цветът не е единственият начин за предаване на информация във вашия сайт. Уверете се например, че хипервръзка, която е осветена с определен цвят, също така е и подчертана, така че лицето, което е далтонист да знае, че е връзка дори ако не може да види цвета.

 • Ярки цветове или цветови схеми с повишена четливост с цветове от противоположните краища на цветовия спектър. Черно-белите схеми например помагат на хора, които са далтонисти, да разграничават цветовете.

 • Прости фонове без шарки зад текста на уеб страниците.

За повече информация отидете на Проблеми със зрението: Далтонизъм

Ограничена подвижност или двигателни увреждания

 • Клавишни комбинации (без или ограничени действия с мишката).

 • Възможности за отмяна на основните действия, например предоставяне на бутон за отказ при изтриване на канал в портал за видео, за да е сигурно, че потребителят ще може да се възстанови от грешки, които може да е направил с устройство за въвеждане.

 • Начини за пропускане на дълги списъци (например връзки, които позволяват на човек да отиде в горната част, в края или към следващия раздел на страница в сайт).

 • Връзки, които съдържат повече от няколко думи текст, върху които е трудно да се щракне. Например вместо "щракнете тук" включете пълното заглавие за връзката, което най-вероятно е по-дълго.

Глухота или ограничен слух

 • Надписи и запис на текста за видеоклиповете.

 • Запис на текста за аудио.

 • Алтернативи на звуковите подсещания.

 • Език, който е ясен, описва какво е включено и предоставя алтернативи на "чуването" или "слушането" на даден елемент. Например вместо да кажете "Чуйте аудиото", можете да кажете "Чуйте аудиото или прочетете записа на текста за него".

Познавателни проблеми, като например дислексия или разстройства с нарушение на вниманието

Хората с дислексия, описват наблюдавания текст като "плуване заедно" на страницата, например слива им се ред от текста с реда отдолу. Или те често виждат текста слят или изкривен. Те имат подобни нужди като хората, които имат влошено зрение, особено за намаляване на натоварването при четене. Те също така могат да се възползват от познатите сансерифни шрифтове, като напр. Arial или Calibri. Избягвайте курсив, само главни букви и подчертаване.

Хората с разстройства с нарушение на вниманието имат затруднения да се съсредоточат върху изречение, задача и др. Те имат нужда от прост дизайн на сайта, който ги улеснява да се фокусират. Имат проблеми с обработката на информацията в сайт, който е твърде претрупан с елементи. Използвайте ефективно разстоянията в оформлението на сайта си и използвайте подравнен вляво текст, а не центриран или двустранно подравнен.

Ресурси

Истории на потребители в мрежата: Как хората с увреждания използват уеб

Ръководства на Microsoft за различните типове увреждания и идеи за справяне с тях

Идентифициране на правилата, изискванията и указанията за достъпност на вашата фирма

Когато някой създава съдържание за интернет или интранет сайт на фирма и е загрижен да го направи достъпен за хора с увреждания, той трябва да следва определени насоки за достъпност. Когато се отдалечите от стандартните, готови шаблони, които SharePoint предоставя за създаването на сайтове, трябва да имате това предвид и да направите следните неща като минимум в зависимост от степента на персонализациите:

 • Идентифицирайте установените насоки за достъпност на вашата организация и изискванията, които трябва да спазвате при създаването на сайтове, включително персонализирани сайтове в SharePoint.

 • Свържете се с човека, отговарящ за достъпността във вашата организация, и обсъдете последствията от персонализирането на вашия сайт. Освен това го помолете да ви препоръча инструменти за тестване на определени аспекти на достъпността на вашия сайт.

 • Споделете плановете си за съдържанието с човека, отговарящ за достъпността, и го помолете да оценява плановете и напредъка на персонализациите на сайта през определен интервал от време, за да избегнете потенциални пречки за достъпността.

 • Говорете с хора във вашата организация, които имат увреждания, и поискайте мнението им за плановете ви да персонализирате своя сайт в SharePoint. Възможно е те да ви дадат идеи за ежедневните предизвикателства, с които се сблъскват, когато използват уеб сайтове по принцип, и конкретни проблеми, с които се сблъскват при използването на интранет сайтове – и двете неща могат да ви накарат да преосмислите плановете си за персонализиране или най-малкото да си зададете реалистични цели.

Ресурси

Уеб сайт за достъпност на Microsoft Developer Network (MSDN)

Запознайте се с текущите, общоприети указания за достъпност за всички типове уеб сайтове

Преди всичко, сайтовете, създадени в SharePoint, са уеб сайтове точно както всички други. Така че общите насоки, които използвате за създаване на достъпно съдържание за всеки сайт, важат и за сайтовете, създадени или персонализирани в SharePoint. Указанията по-долу са изчерпателни и подробни.

Насоки за достъпност на уеб съдържанието (WCAG) от World Wide Web Consortium (W3C) W3C е международна общност, която работи съвместно за разработването на уеб стандарти, включително насоки за достъпност в уеб. WCAG са едни от най-изчерпателните налични указания за достъпността на уеб сайтовете и са в основата на законовите разпоредби за достъпност в много страни. На практика WCAG е стандартът, към който трябва да се стремите, за модерно разработване на интернет и интранет сайтове.

WebAIM предлага справочници и ръководства за проектиране. WebAIM е водещ орган за уеб достъпност, който предлага пълни услуги за достъпност в уеб. Мисията на WebAIM е да дава възможност на организациите да направят своето уеб съдържание достъпно за хора с увреждания.

Освен това хората, които работят за отдел или агенция на правителството на САЩ, трябва да спазват федералните законови разпоредби. За повече информация вижте Параграф 508: стандарти за уеб-базирана интранет и интернет информация и приложения.

Обобщение: Направете типичните персонализации достъпни в сайтовете, създадени в SharePoint

Сега, след като сте запознати с достъпността като компонент на проектирането, както и с последствията за достъпността при отдалечаването от стандартните шаблони, включени в SharePoint, сте готови да персонализирате вашия сайт, запазвайки го достъпен.

Ето някои предложени статии:

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×