Ръководство за разполагане на включително в класната стая

Следващият справочник ще ви покаже кои функции на класната стая за Microsoft Inclusive са налични в кои приложения и кои версии на Microsoft Office и Windows. Този списък ще помогне на ИТ администраторите или педагозите да определят кои включващи функции за четене, писане, математика и комуникации са налични за разполагане. За повече информация относно възможностите за нашата приобщаваща класна стая вижте нашата страница за помощ и поддръжка: http://aka.MS/LearningToolsHelp

  • Версия на Office или Windows
  • Microsoft 365 A1 Web (безплатна версия)
  • Office 2016
  • Office 2019
  • Microsoft 365 A3 годишен
  • Microsoft 365 A3 месечно
  • Microsoft 365 A3 полу-годишно
  • Windows

Четене – концентриран четец

Налично приложение

Microsoft 365 Уеб

Прочитане на глас с едновременно осветяване

Уеб сайт на Word

Уеб сайт на OneNote

Формуляри

Outlook Web

Уеб сайт за Teams

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Регулируема разредка на текста и размер на шрифта

Уеб сайт на Word

Уеб сайт на OneNote

Формуляри

Outlook Web

Уеб сайт за Teams

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Цветове на страница

Уеб сайт на Word

Уеб сайт на OneNote

Формуляри

Outlook Web

Уеб сайт за Teams

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Разделяне на срички

Уеб сайт на Word

Уеб сайт на OneNote

Формуляри

Outlook Web

Уеб сайт за Teams

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Части за идентификация на речта

Уеб сайт на Word

Уеб сайт на OneNote

Формуляри

Outlook Web

Уеб сайт за Teams

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Режим на фокусиране на линия

Уеб сайт на Word

Уеб сайт на OneNote

Формуляри

Outlook Web

Уеб сайт за Teams

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Речник на картини

Уеб сайт на Word

Уеб сайт на OneNote

Формуляри

Outlook Web

Уеб сайт за Teams

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Превод

Уеб сайт на Word

Уеб сайт на OneNote

Формуляри

Outlook Web

Уеб сайт за Teams

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Инструменти за писане и проверка

Налично приложение

Microsoft 365 Уеб

Диктуване (реч в текст)

Уеб сайт на Word

Уеб сайт на OneNote

Формуляри

Outlook Web

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Предложения за правописни грешки при фонетични грешки

Уеб сайт на Word

Уеб сайт на PowerPoint

Икона за отметка

Икона за отметка

Граматични проверки

Уеб сайт на Word

Уеб сайт на PowerPoint

Икона за отметка

Икона за отметка

Персонализируеми критики за писане

Уеб сайт на Word

Икона за отметка

Кажете ми какво искате да направите

Уеб сайт на Word

Уеб сайт на OneNote

Outlook Web

Уеб сайт на PowerPoint

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Редактор

Уеб сайт на Word

Уеб сайт на PowerPoint

Икона за отметка

Икона за отметка

Математически инструменти

Налично приложение

Microsoft 365 Уеб

Концентриран четец за математически уравнения

Уеб сайт на Word

Уеб сайт на OneNote

Икона за отметка

Икона за отметка

Математически Solver

Уеб сайт на OneNote

Икона за отметка

Генериране на математически тест за упражнение

Уеб сайт на OneNote

Икона за отметка

Разпознаване на уравнения

Уеб сайт на OneNote

Икона за отметка

Създаване на достъпно съдържание

Налично приложение

Microsoft 365 Уеб

Програма за проверка на достъпността

Уеб сайт на Word

Уеб сайт на OneNote

Excel Web

Уеб сайт на PowerPoint

Outlook Web Access

Уеб сайт на Sway

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Възможност за добавяне на алтернативен текст за изображения

Уеб сайт на Word

Уеб сайт на OneNote

Excel Web

Уеб сайт на PowerPoint

SharePoint online

Outlook Web Access

Уеб сайт на Sway

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Възможност за добавяне на надписи към видео

Stream

Възможност за искане на достъпно съдържание

Outlook Web Access

Комуникация

Налично приложение

Microsoft 365 Уеб

Надписи и субтитри на английски език

Уеб сайт на PowerPoint

Икона за отметка

Треньор на представящия

Уеб сайт на PowerPoint

Икона за отметка

Превод и надписи

Уеб сайт на PowerPoint

Икона за отметка

Надписи и превод на събрания

Уеб сайт за Teams (предварителен преглед)

Уеб сайт за събития на живо в Teams (предварителен преглед)

Икона за отметка

Икона за отметка

Автоматично надписи за видео

Stream

Икона за отметка

Четене – концентриран четец

Налично приложение

Office 2016 (добавка)

Прочитане на глас с едновременно осветяване

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Икона за отметка

Регулируема разредка на текста и размер на шрифта

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Икона за отметка

Цветове на страница

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Икона за отметка

Разделяне на срички

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Икона за отметка

Части за идентификация на речта

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Икона за отметка

Режим на фокусиране на линия

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Икона за отметка

Речник на картини

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Икона за отметка

Инструменти за писане и проверка

Налично приложение

Office 2016 (добавка)

Диктуване (реч в текст)

OneNote 2016 (добавка)

OneNote за Windows 10

Word 2016 (диктовка на добавката)

Outlook 2016 (диктовка на добавката)

PowerPoint 2016 (добавка за диктуване)

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Предложения за правописни грешки при фонетични грешки

Word 2016

Word for Mac 2016

Outlook 2016

Синоними заедно с предложения за правопис, които могат да бъдат прочетени на глас

Word 2016

Outlook 2016

Граматични проверки

Word 2016

Word for Mac 2016

Outlook 2016

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Персонализируеми критики за писане

Word 2016

Word for Mac 2016

Outlook 2016

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Кажете ми какво искате да направите

Office 2016

Икона за отметка

Редактор

Word 2016

Математически инструменти

Налично приложение

Office 2016 (добавка)

Концентриран четец за математически уравнения

OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Прочитане на глас за математически уравнения

Word 2016

Икона за отметка

Математически Solver

OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Генериране на математически тест за упражнение

OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Разпознаване на уравнения

OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Редактор на уравнения

Word 2016

OneNote 2016

Икона за отметка

Икона за отметка

Прочитане на правописа и граматиката

Икона за отметка

Създаване на достъпно съдържание

Налично приложение

Office 2016 (добавка)

Програма за проверка на достъпността

Всички приложения за създаване на Microsoft 365 на PC и Mac

Икона за отметка

Достъпни шаблони

Word за PC и Mac

Excel за PC и Mac

PowerPoint за PC и Mac

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Възможност за добавяне на алтернативен текст за изображения

Word 2016 (включва автоматични предложения за описания на изображения)

PowerPoint 2016 (включва автоматични предложения за описания на изображения)

OneNote 2016 (включва автоматично извличане на текст в изображения)

Всички приложения за авторство на Office 2016 (включване на възможността за ръчно добавяне на алтернативен текст)

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Възможност за добавяне на надписи към видео

PowerPoint за компютри

Експортиране като PDF с етикети

Word за PC, Word for Mac

Excel за PC, Excel for Mac

PowerPoint за PC, PowerPoint for Mac

Комуникация

Налично приложение

Office 2016 (добавка)

Превод

Word 2016

Excel PC 2016

PowerPoint 2016

OneNote за Windows 10

OneNote 2016

Добавка "преводач за Outlook"

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Преводач на презентации на PowerPoint

Добавка за настолен гараж на PowerPoint 2016

Икона за отметка

Четене – концентриран четец

Налично приложение

Office 2019

Прочитане на глас с едновременно осветяване

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Word 2019

Word for Mac 2019

Outlook 2019

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Регулируема разредка на текста и размер на шрифта

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Word 2019

Word for Mac 2019

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Цветове на страница

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Word 2019

Word for Mac 2019

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Разделяне на срички

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Word 2019

Word for Mac 2019

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Части за идентификация на речта

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Икона за отметка

Режим на фокусиране на линия

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Word 2019

Word for Mac 2019

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Речник на картини

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Икона за отметка

Инструменти за писане и проверка

Налично приложение

Office 2019

Диктуване (реч в текст)

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Word 2019

Outlook 2019

PowerPoint 2019

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Предложения за правописни грешки при фонетични грешки

Word 2019

Word for Mac 2019

Outlook 2019

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Персонализируеми критики за писане

Word 2019

Word for Mac 2019

Outlook 2019

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Кажете ми какво искате да направите

Office 2019

Икона за отметка

Редактор

Word 2019

Икона за отметка

Математически инструменти

Налично приложение

Office 2019

Концентриран четец за математически уравнения

OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Прочитане на глас за математически уравнения

Word 2019

OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Математически Solver

OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Генериране на математически тест за упражнение

OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Разпознаване на уравнения

OneNote за Windows 10

Word 2019

OneNote 2016

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Редактор на уравнения

Word 2019

OneNote 2016

Икона за отметка

Икона за отметка

Прочитане на правописа и граматиката

Word за PC

Икона за отметка

X

Създаване на достъпно съдържание

Налично приложение

Office 2019

Програма за проверка на достъпността

Всички приложения за създаване на Microsoft 365 на PC и Mac

Икона за отметка

Достъпни шаблони

Word за PC и Mac

Excel за PC и Mac

PowerPoint за PC и Mac

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Възможност за добавяне на алтернативен текст за изображения

Word за компютри (включва автоматични предложения за описания на изображения)

PowerPoint за компютри (включва автоматични предложения за описания на изображения)

OneNote (включва автоматично извличане на текст в изображения)

Всички приложения за създаване на Microsoft 365 (включва възможност за ръчно добавяне на алтернативен текст)

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Възможност за добавяне на надписи към видео

PowerPoint за PC

Икона за отметка

Експортиране като PDF с етикети

Word за PC и Mac

Excel за PC и Mac

PowerPoint за PC и Mac

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Комуникация

Налично приложение

Office 2019

Превод

Word 2019

Excel 2019

PowerPoint 2019

OneNote за Windows 10 –

OneNote 2016

Добавка "преводач за Outlook"

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Преводач на презентации на PowerPoint

Добавка за настолен гараж на PowerPoint

Икона за отметка

Четене – концентриран четец

Налично приложение

Office 2019

Прочитане на глас с едновременно осветяване

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Word за PC

Word for Mac

Outlook за PC

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Регулируема разредка на текста и размер на шрифта

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Word за PC

Word for Mac

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Цветове на страница

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Word за компютри

Word for Mac

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Разделяне на срички

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Word за PC

Word for Mac

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Части за идентификация на речта

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Икона за отметка

Режим на фокусиране на линия

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Word за PC

Word for Mac

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Речник на картини

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Икона за отметка

Инструменти за писане и проверка

Налично приложение

Office 2019

Диктуване (реч в текст)

Word за PC

Outlook за PC

PowerPoint за PC

Outlook 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Предложения за правописни грешки при фонетични грешки

Word за PC

Word for Mac

Outlook за PC

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Синоними заедно с предложения за правопис, които могат да бъдат прочетени на глас

Word for Mac

Outlook за PC

Икона за отметка

Икона за отметка

Граматични проверки

Word за компютри

Word for Mac

Outlook за PC

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Персонализируеми критики за писане

Word за PC

Word for Mac

Outlook за PC

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Кажете ми какво искате да направите

Office 365 за работен плот

Word за PC

Икона за отметка

Икона за отметка

Математически инструменти

Налично приложение

Office 2019

Концентриран четец за математически уравнения

OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Прочитане на глас за математически уравнения

Word за PC

Икона за отметка

Математически Solver

OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Генериране на математически тест за упражнение

OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Разпознаване на уравнения

OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Редактор на уравнения

Word за PC

OneNote 2016

Икона за отметка

Икона за отметка

Създаване на достъпно съдържание

Налично приложение

Office 2019

Програма за проверка на достъпността

Всички приложения за създаване на Microsoft 365 на PC и Mac

Икона за отметка

Достъпни шаблони

Word за PC и Mac

Excel за PC и Mac

PowerPoint за PC и Mac

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Възможност за добавяне на алтернативен текст за изображения

Word за PC (включва автоматични предложения за описания на изображения)

PowerPoint за PC (включва автоматични предложения за описания на изображения)

OneNote (включва автоматично извличане на текст в изображения)

Всички приложения за създаване на Microsoft 365 (включва възможност за ръчно добавяне на алтернативен текст)

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Възможност за добавяне на надписи към видео

PowerPoint за PC

Икона за отметка

Експортиране като PDF с етикети

Word за PC и Mac

Excel за PC и Mac

PowerPoint за PC и Mac

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Комуникация

Налично приложение

Office 2019

Превод

Word PC и Mac

Excel PC и Mac

PowerPoint PC и Mac

OneNote за Windows 10

Outlook PC и Mac

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Надписи и субтитри на английски език

PowerPoint за PC и Mac

Икона за отметка

Превод и надписи

PowerPoint за PC и Mac

Икона за отметка

Надписи и превод на събрания

Teams за PC (предварителен преглед)

Уеб сайт за събития на живо в Teams (предварителен преглед)

Икона за отметка

Икона за отметка

Автоматично надписи за видео

Stream

Икона за отметка

Четене – концентриран четец

Налично приложение

Office 2019

Прочитане на глас с едновременно осветяване

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Word за PC

Word for Mac

Outlook за PC

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Регулируема разредка на текста и размер на шрифта

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Word за PC

Word for Mac

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Цветове на страница

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Word за компютри

Word for Mac

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Разделяне на срички

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Word за PC

Word for Mac

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Части за идентификация на речта

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Икона за отметка

Режим на фокусиране на линия

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Word за компютри

Word for Mac

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Речник на картини

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Икона за отметка

Инструменти за писане и проверка

Налично приложение

Office 2019

Диктуване (реч в текст)

Word за PC

Outlook за PC

PowerPoint за PC

Outlook 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Предложения за правописни грешки при фонетични грешки

Word за PC

Word for Mac

Outlook за PC

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Синоними заедно с предложения за правопис, които могат да бъдат прочетени на глас

Word за PC

Outlook за PC

Икона за отметка

Икона за отметка

Граматични проверки

Word за PC

Word for Mac

Outlook за PC

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Персонализируеми критики за писане

Word за PC

Word for Mac

Outlook за PC

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Кажете ми какво искате да направите

Microsoft 365 Настолна версия

Икона за отметка

Редактор

Word за PC

Икона за отметка

Прочитане на правописа и граматиката

Word за PC

Икона за отметка

Математически инструменти

Налично приложение

Office 2019

Концентриран четец за математически уравнения

OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Прочитане на глас за математически уравнения

Word за PC

OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Икона за отметка

Математически Solver

OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Генериране на математически тест за упражнение

OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Разпознаване на уравнения

OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Редактор на уравнения

Word за PC

OneNote 2016

Икона за отметка

Икона за отметка

Създаване на достъпно съдържание

Налично приложение

Office 2019

Програма за проверка на достъпността

Всички приложения за създаване на Microsoft 365 на PC и Mac

Икона за отметка

Достъпни шаблони

Word за PC и Mac

Excel за PC и Mac

PowerPoint за компютри и Mac

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Възможност за добавяне на алтернативен текст за изображения

Word за PC (включва автоматични предложения за описания на изображения)

PowerPoint за PC (включва автоматични предложения за описания на изображения)

OneNote (включва автоматично извличане на текст в изображения)

Всички приложения за създаване на Microsoft 365 (включва възможност за ръчно добавяне на алтернативен текст)

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Възможност за добавяне на надписи към видео

PowerPoint за PC

Икона за отметка

Експортиране като PDF с етикети

Word за PC и Mac

Excel за PC и Mac

PowerPoint за PC и Mac

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Комуникация

Налично приложение

Office 2019

Превод

Word за PC и Mac

Excel за PC и Mac

PowerPoint за PC и Mac

OneNote за Windows 10 –

Outlook за PC и Mac

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Надписи и субтитри на английски език

PowerPoint за PC и Mac

Икона за отметка

Превод и надписи

PowerPoint за PC и Mac

Икона за отметка

Надписи и превод на събрания

Teams за PC (предварителен преглед)

Уеб сайт за събития на живо в Teams (предварителен преглед)

Икона за отметка

Икона за отметка

Автоматично надписи за видео

Stream

Икона за отметка

Четене – концентриран четец

Налично приложение

Office 2019

Прочитане на глас с едновременно осветяване

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Word за PC

Word for Mac

Outlook за PC

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Регулируема разредка на текста и размер на шрифта

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Word за PC

Word for Mac

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Цветове на страница

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Word за PC

Word for Mac

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Разделяне на срички

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Word за PC

Word for Mac

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Части за идентификация на речта

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Икона за отметка

Режим на фокусиране на линия

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Word за PC

Word for Mac

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Речник на картини

OneNote 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Икона за отметка

Инструменти за писане и проверка

Налично приложение

Office 2019

Диктуване (реч в текст)

Word за PC

Outlook за PC

PowerPoint за PC

Outlook 2016 (добавка)

Приложението OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Предложения за правописни грешки при фонетични грешки

Word за PC

Word for Mac

Outlook за PC

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Синоними заедно с предложения за правопис, които могат да бъдат прочетени на глас

Word за PC

Outlook за PC

Икона за отметка

Икона за отметка

Граматични проверки

Word за PC

Word for Mac

Outlook за PC

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Персонализируеми критики за писане

Word за PC

Word for Mac

Outlook за PC

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Кажете ми какво искате да направите

Microsoft 365 Настолна версия

Икона за отметка

Редактор

Word за PC

Икона за отметка

Прочитане на правописа и граматиката

Word за PC

Икона за отметка

Математически инструменти

Налично приложение

Office 2019

Концентриран четец за математически уравнения

OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Прочитане на глас за математически уравнения

Word за PC

Икона за отметка

Математически Solver

OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Генериране на математически тест за упражнение

OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Разпознаване на уравнения

OneNote за Windows 10

Икона за отметка

Редактор на уравнения

Word за PC

OneNote 2016

Икона за отметка

Икона за отметка

Създаване на достъпно съдържание

Налично приложение

Office 2019

Програма за проверка на достъпността

Всички приложения за създаване на Microsoft 365 на PC и Mac

Икона за отметка

Достъпни шаблони

Word за PC и Mac

Excel за PC и Mac

PowerPoint за PC и Mac

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Възможност за добавяне на алтернативен текст за изображения

Word за PC (включва автоматични предложения за описания на изображения)

PowerPoint за PC (включва автоматични предложения за описания на изображения)

OneNote (включва автоматично извличане на текст в изображения)

Всички приложения за създаване на Microsoft 365 (включва възможност за ръчно добавяне на алтернативен текст)

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Възможност за добавяне на надписи към видео

PowerPoint за PC

Икона за отметка

Експортиране като PDF с етикети

Word за PC и Mac

Excel за PC и Mac

PowerPoint за PC и Mac

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Комуникация

Налично приложение

Office 2019

Превод

Word PC и Mac

Excel PC и Mac

PowerPoint PC и Mac

OneNote за Windows 10

Outlook PC и Mac

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Надписи и субтитри на английски език

PowerPoint за PC и Mac

Икона за отметка

Превод и надписи

PowerPoint за PC и Mac

Икона за отметка

Надписи и превод на събрания

Teams за PC (предварителен преглед)

Уеб сайт за събития на живо в Teams (предварителен преглед)

Икона за отметка

Икона за отметка

Автоматично надписи за видео

Stream

Икона за отметка

Четене

Възможност

Актуализиране на Windows Fall Creator

Актуализиране на Windows април 2018

Актуализиране на Windows Октомври 2018

Актуализиране на Windows май 2019

Прочитане на глас с едновременно осветяване

Браузър Edge – уеб

Браузър Edge – PDF

Браузър Edge – ePub

Изображение на бутон

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Регулируема разредка на текста и размер на шрифта

Край на концентрирания четец EPub

Изображение на бутон

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Разделяне на срички

Край на концентрирания четец EPub

Изображение на бутон

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Части за идентификация на речта

Край на концентрирания четец EPub

Изображение на бутон

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Писане

Възможност

Актуализиране на Windows Fall Creator

Актуализиране на Windows април 2018

Актуализиране на Windows Октомври 2018

Актуализиране на Windows май 2019

Диктуване

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Предсказване на думи/предложения за текст

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Цветна слепота

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Улеснен достъп

Възможност

Актуализиране на Windows Fall Creator

Актуализиране на Windows април 2018

Актуализиране на Windows Октомври 2018

Актуализиране на Windows май 2019

Подобрена среда за улеснен достъп

Икона за отметка

Икона за отметка

По-голям текст

Икона за отметка

Икона за отметка

По-големи и по-ярки показалци на мишката

Икона за отметка

Центрирана лупа и подобрения в производителността

Икона за отметка

Икона за отметка

Фокусиране на "Помощ"

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Контрола за очите

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Подобрения на разказвача

Икона за отметка

Икона за отметка

Икона за отметка

Цветови филтри – включително тези за хора с цветна слепота

Икона за отметка

Икона за отметка

Актуализиран разказвач – включващ брайлови поддръжка, режим на сканиране

Икона за отметка

Актуализиран лупа – по-меки шрифтове и следване на фокуса на разказвача

Икона за отметка

Ръководство за бърз старт в разказвача

Икона за отметка

Начало на разказвача & поддръжка за Google Chrome

Икона за отметка

Налични са следните ресурси за разполагане на приложения, като се използват Microsoft за включване или изключване на настройките за улеснен достъп за потребители или промяна на начина, по който плащате за абонамента си за Microsoft 365:

Разполагане на приложения с Microsofthttps://docs.microsoft.com/en-us/education/get-started/inclusive-classroom-it-admin#intuneза настройване

Как се показват/скриват настройките за улеснен достъп за текст в Windows 10

Как да промените своя акаунт за Office 365 от месечен, полу-годишен или ежегоден

Общо икономическо въздействие™ анализ на достъпността на Microsoft и помощните технологии за образование

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×