Свойство DefaultValue

Отнася се за

Обект CheckBox

Обект OptionGroup

Обект ComboBox

Обект TextBox

Обект ListBox

Обект ToggleButton

Обект OptionButton

Указва стойност на низ, която се въвежда автоматично в поле при създаване на нов запис. Например в таблица "Адреси" можете да зададете "София" като стойност по подразбиране за полето "Град". Когато потребителите добавят запис в таблицата, те могат или да приемат тази стойност, или въведат името на друг град. Четене/запис.

израз.DefaultValue

израз Задължителен. Израз, който връща един от обектите в списъка "Отнася се за".

Забележки

  • Свойството DefaultValue не се прилага към контролите за Квадратче за отметка, бутон за избор или превключващ бутон, когато са в група опции. Но се прилага все пак към самата група опции.

  • Свойството DefaultValue се прилага към всички полета на таблицата освен полетата с тип данни "Автономериране" или "OLE обект".

Свойството DefaultValue задава текст или израз, който се въвежда автоматично в контрола или поле при създаване на нов запис. Ако например зададете свойството DefaultValue за контрола за текстово поле на =Now(), контролата показва текущата дата и час. Максималната дължина за настройката на свойството DefaultValue е 255 знака.

За контрола можете да зададете това свойство в списъка със свойства на контролата. За поле можете да зададете това свойство в изгледа за проектиране на таблица (в раздела за свойства на полетата), в макрос или с помощта на код на Visual Basic for Applications (VBA).

В кода на VBA използвайте низов израз, за да зададете стойността на това свойство. Кодът по-долу например задава свойството DefaultValue за контрола за текстово поле, озаглавена PaymentMethod, на "Cash":

Forms!frmInvoice!PaymentMethod.DefaultValue = """Cash"""

Забележка: За да зададете това свойство за поле с помощта на код на VBA, използвайте свойството DefaultValue на ADO или свойството DefaultValue на DAO.

Свойството DefaultValue се прилага само когато добавяте нов запис. Ако промените свойството DefaultValue, промяната не се прилага автоматично към съществуващите записи.

Ако зададете свойството DefaultValue за контрола на формуляр, свързана с поле, за което също е дефинирана настройка на свойството DefaultValue в таблицата, настройката на контролата замества настройката на таблицата.

Ако създадете контрола чрез плъзгане на поле от списъка на полета, свойството DefaultValue на полето, както е дефинирано в таблицата, ще бъде приложено към контролата във формуляра, макар че настройката на свойството DefaultValue на контролата ще остане празна.

Една контрола може да предоставя стойността по подразбиране за друга контрола. Ако например зададете свойството DefaultValue за контрола с посочения по-долу израз, стойността по подразбиране на контролата ще се зададе с настройката на свойството DefaultValue за контролата txtShipTo.

=Forms!frmInvoice!txtShipTo

Ако контролите са в един и същ формуляр, контролата, която е източникът на стойността по подразбиране, трябва да се появява по-рано в реда на обхождане с табулация от контролата, съдържаща израза.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×