Преминаване към основното съдържание

Свойство Dirty

Отнася се за

Обект Form

Обект Report

Можете да използвате свойството Dirty, за да определите дали текущият запис е бил променен след последното му записване. Може например да искате да попитате потребителя дали промените в записа са умишлени и ако не, да му позволите да премине към следващия запис без записване на промените. Boolean за четене/запис.

израз.Dirty

израз Задължителен. Израз, който връща един от обектите в списъка "Отнася се за".

Забележки

Свойството Dirty използва настройките по-долу.

Настройка

Visual Basic

Описание

True

True

Текущият запис е променен.

False

False

Текущият запис не е променен.

Това свойство е налично в изглед на формуляр и изглед на лист с данни.

Това свойство се задава или чете с помощта на макрос или код на Visual Basic for Applications (VBA).

При записване на записа Microsoft Office Access 2007 задава свойството Dirty със стойност False. Когато потребител извърши промени в запис, свойството се задава на True.

Пример

Примерът по-долу разрешава бутона btnUndo при промяна на данните. Подпрограмата UndoEdits( ) се извиква от събитието AfterUpdate на контроли за текстово поле. Щракването върху разрешения бутон btnUndo възстановява първоначалната стойност на контролата с помощта на свойството OldValue.

Sub UndoEdits()
If Me.Dirty Then
Me!btnUndo.Enabled = True ' Enable button.
Else
Me!btnUndo.Enabled = False ' Disable button.
End If
End Sub
Sub btnUndo_Click()
Dim ctlC As Control
' For each control.
For Each ctlC in Me.Controls
If ctlC.ControlType = acTextBox Then
' Restore Old Value.
ctlC.Value = ctlC.OldValue
End If
Next ctlC
End Sub
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×